sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· a- Hudûs Delili
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Kur’an’da Unutkanlık Tedavisi

Burayada Bak
· İstiğase (Yardım Dileği
· Alış-verişin şartları Ticârette mübâdele edilen malın kıymetli olması
· 1. Kevnî İhtilâf
· Müslümanların Birbirleriyle Dostlukları
· Başta Yahûdiler Olmak Üzere Ehl-i Kitab’ın Çoğu, Kâfirlerle/İnkârcı Ateistlerle Dostluk Ederler
· b- Mal açısından gerekli olan şartlar
· SIFAT-I İLAHİYYE .
· Cennet-Cehennem Karşılıştırması
· Kolay Hesap
· Bahaîlik
· AFÜV
· Alış-Verişin Şartları
· a) Muvazzafa veya vazife harâcı.
· GÜZEL SÖZ..
· Duânın Psikolojik Cephesi

Son Okunanlar
· GANİ-MUĞNİ
· Câmilerimizin Yeniden İhyâsı
· 4- Fâiz Almak ve Vermek Sevap mıdır? .
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· Yahudilikte ve Eski Şeriatlerde Rükû ve Namaz Var mıydı?.
· Communion âyini
· Tarihten Bu Güne Yemin ve Andiçme.
· Şirk, Küfür ve İrtidaddan Korunma Yolları
· Kelime-i Tevhide Tepkiler
· Tevbenin ÇeşitleriKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GANİ-MUĞNİ

Yeni Sayfa 1
﴿
اَلْغَنِيُّ - اَلْمُغْنِيُّ ﴾ GANÎ - MUĞNÎ
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Rabb’in, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir.”[1]
Allah, kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığını şöyle ispat eder: “Bizim Rabb’imiz, her şeye yapılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir.”[2]
Allah, kendiliğinden zengindir. O’nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O’nun dışındaki her şey, kendiliğinden O’na muhtaçtır. O’nun fazlı ve rahmeti ol­madan bir kimsenin iyilik yapması ve iyilikte zirveye ulaşması mümkün değil­dir. Aynı şekilde O’nun adaleti ve hikmeti olmadan bir kimsenin kötülük yapması ve kötülükte zirveye ulaşması mümkün değildir. O’nun hitabından itâbı anlaşılır. Günahkar mü’min kullarını en ince ve yumuşak ifadelerle azarlar. Ama bununla birlikte onların birçok hata ve kusurlarını bağışlar, beyan ettikleri özürleri kabul eder, yanlışlıkları ve bozuklukları düzeltir, bela ve musibetlerden korur, düşmanlarına karşı savunur, onları destekler ve yar­dım eder, menfaatlerini gerçekleştirir, her türlü sıkıntılardan kurtarır ve onlara vaat ettiğini yerine getirir. Allah, onların tek velisi ve dostudur. Bu kulların O’ndan başka dostu yoktur. Allah, onların gerçek Mevlâ’sı ve yardımcısıdır. Düşmanlarına karşı onlara yardım edendir. O, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.[3]
Allah, kendi zatında, sıfatlarında ve fiillerinde vâcibu’l-vücud (varlığı zo­runlu) olandır. Bu yüzden ganîdir, kendisinin dışında hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O’nun dışındaki her şeyin varlığı ise mümkinü’l-vücuddur (varlığı mümkün olandır). Bu varlıklar, Allah’ın var etmesi ile ancak var olabilirler. Varlıkları tamamıyla Allah’a bağlı ve O’na muhtaçtırlar. Bu nedenle ganî olan (bir şeye ve bir kimseye ihtiyacı olmayan) başkası değil, yalnız Allah’tır. Kimi dilbilimciler ‘gınâ’yı tam, eksiksiz; Muğnî’yi ise tamdan daha üstün olarak ifade ederler.[4]
Yüce Allah, ne zatı ile ne de zâtî sıfatları ile hiçbir şeye bağlı değildir. O, kendi varlığı ile kaimdir. Varlığının başkasına bağlı olmasından münezzehtir. Zatı veya zatî sıfatlarından biri başkasına bağlı olan, varlığı veya kemali bu dış varlığa dayalı olan her varlık, yardıma muhtaçtır. Başkasının yardımına muhtaç olan ise Ganî (zengin) olamaz. Böyle bir durumun Allah için düşü­nülmesi mümkün değildir. Bu yüzden O, mutlak Ganî’dir. Allah aynı zamanda Muğnî (zenginlik veren, zenginleştiren)’dir. Ancak her zenginlik verenin mutlak Ganî olması düşünülemez. Zira zenginlik veren zengin olma ihtiyacı duyar. İhtiyaç duyan ise zengin olamaz. Oysa Allah, zengin olmaya ihtiyaç duymaz. Bu yüzden O, mutlak Ganî ve Muğnî’dir. Allah’ın dışında zenginlik verenler, zenginlik verdiklerine daima destek vermek ve bu desteği kesintiye uğratmamak zorundadırlar. Aksi halde zenginlik vermiş olmazlar. Fakat Al­lah’tan başka hiç kimsenin buna gücü yetmez. Çünkü zenginlikleri ne kadar çok olsa da güçleri ve sahip oldukları şeyler sınırlıdır. Dolaysıyla gerçek zen­gin, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacı olmayan Allah’tır. Başkasına muh­taç olanların zenginliği ise ancak mecazi anlamdadır.[5]
Mutlak Ganî ve zengin, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Allah’tır. Bütün var­lıklar O’na muhtaçtır. Yüce Allah şöyle buyurur: “Ey insanlar, siz Allah’a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız; Allah ise, Ganî (hiç bir şeye ihtiyacı olma­yan)dır, Hamîd (övülmeye layık)tır.”[6] Yüce Allah bu âyette, kulların muhtaçlı­ğının kendilerinden ayrılmayan zatî bir durum olduğunu, kendi zatının ise gani ve Hamîd olduğunu belirtmektedir. Ganî ve Hamîd oluş, Al­lah’ın zatî bir niteliğidir. Bu nitelikler herhangi bir sebepten dolayı Allah’ta var olmuş değildir. Bizzat O’nun varlığında var olan niteliklerdir. Kulların ve diğer varlıkların muhtaçlığı da herhangi bir sebepten değil, kendi varlıklarının bir gereği olarak vardır. Dolaysıyla bu muhtaçlık, sonradan var olmanın veya var olma imkanının bir nedeni sayılamaz. O, muhtaç olanın zatî bir özelliğidir. Kulun Rabb’ine muhtaç olması, bu muhtaçlığı gerektiren bir nedenden dolayı değil, zatî varlığının bir gereğidir. Allah’ın Ganî olması, Ganî olmasını gerekti­ren bir nedenden dolayı değil kendi zatının bir gereğidir. Şeyhülislâm İbn Teymiye, bu gerçeği şu dizelerle ifade eder:
Muhtaçlık, benim ebedi olan zatî bir vasfımdır
Gınânın, O’nun ebedî olan zatî bir vasfı olduğu gibi.[7]   [1]     En’am, 133. [2]     Tâ-Hâ, 50. [3]     İbn Kayyim, “el-Fevâid”, s. 38. [4]     Râzî, a.g.e., s. 330. [5]     Gazâlî, a.g.e., s. 154. [6]     Fatır, 15. [7]     İbn Kayyim, “Tarîku’l-hicreteyn, s. 23.


Son takip: 21.02.2018 - 01:39
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Ben Kavramı · Câhiliyye, Tarihte Olduğu Gibi, Yine Kur’an’la Yok Edilecektir! · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK.. · Nesh, Eski Şeriatlerin Kur’an Âyetleri Tarafından Geçersiz Kılınmasıdır · Rü’yet-i Hilâl; Hilâlin Görülmesi · İstek ve Tutkularını İlâh Edinenler · Emeği sömürmek · Vesâyet Akdinin Meydana Gelme Şartları 1- Vasî İle İlgili Şartlar · Meleklerin Bulundukları Yerler · Cezalandırmaları Nakletmenin Hikmeti · Allah’ın Tabiattaki Âyetleri · Câhiliyye, Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılmasıdır Sosyal Çevre · Müslümanların Ülü’l-emri Olan İmamda Aranan Şartlar · Ülü’l-Emr; Anlam ve Mâhiyeti · Dördüncü Esas İlim ve Alimler, Fıkıh ve Fakihler · Hadis-i Şeriflerde İsrâf Kavramı · Ruhla Nefsî Arzular Arasındaki Dengesizlik. · Kutsal Cumartesi · 13) Tabiat Olaylarını Allah’ın İradesine Uygun Olarak İdare Etmek · Sözlü Saldırı Ve Eziyetlere Karşı Sabır
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber