sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Kumarın Zararları
· Kur’an’da Unutkanlık Tedavisi
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Hicretin Sebebi
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· Ecel ve Ömür
· Tuvaletten So a En İyi Temizlik Nasıl Yapılır?.
· 1) Beden Ve Elbise Temizliği
· Ay Hali Olan Kadın İle İlgili Hükümler

Burayada Bak
· Rivâyetlerin Tahlili
· SU VE YAĞMUR..
· 10. Haset Etmez.
· Sihirbazlardan Medet Uman Firavun
· HAFİZ
· İnsan Hakları İhlâlleri Şeklindeki Fesat
· Mekke'nin Tahrîmi
· Kimler Haccetmelidir
· 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar
· İkrarın Şartları
· Kur’ân-ı Kerim’de Hükm ve Hâkimiyet
· Kur’an’ın Işığında İhtilâfları Çözüm Tarzı
· 2. Kitâbî İhtilâf
· İmama Ne Zaman İsyan?.
· Azledilen Tekrar Seçilemez

Son Okunanlar
· İSRÂFİL (a.s)
· Kur’an’ı Hüzünlenerek Okumak.
· Nefsin Farklı Özellikleri
· Konuyla İlgili Hadis-i Şerif Kaynakları
· Zikrin Psikolojik Faydaları
· B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
· Allah’ın İsmi İle Yemin Etmenin Şartları
· Hadis-i Şeriflerde Nisyân/Unutma Kavramı ve Unutkanlığın Tedavisi
· Sâlih İnsan Kimdir?.
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve HuzurKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

İSRÂFİL (a.s)

İSRÂFİL
İSRÂFİL (a.s)   Kur'an'da İsrâfil adı geçmemektedir. Birçok yerde, sûra üfleneceği haber verilmektedir.[1] Kıyametin kopması ve yeniden diriliş ve mahşerde toplanılması için sûra iki defa üfleyecek olan melek olduğu hadis rivayetlerinden anlaşılmaktadır. Hadis-i şeriflerde  onun adı dört büyük melek içinde zikredilmiştir.[2] Bu dört melek, meleklerin "rasulleri"dir.[3] Sûr'a üfleyecek olan melek; dört büyük melekten birisi olan İsrâfil kıyamet günü Sur'a üflemekle vazifeli melektir. Kıyamet günü Allah'ın emri ile iki defa Sûr'a üfleyecektir. "Sûr'a üflenince, Allah'ın dilediği bir yana, göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra Sûr'a bir defa daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar." (ez-Zümer: 39/68) İsrâfil'in birinci üflemesi ile yer ve gökteki bütün canlılar ölecek ve dünya hayatı sona erecektir. İkinci defa üflemesiyle de bütün canlılar dirilecek ve ahiret hayatı başlayacaktır. Sûr'un ilk üflenişine "nefha-i ûlâ"; ikinci üflenişine "nefha-i sâniye" denilir. İsrâfil (a.s)'a Sûr'a üfüreceği için Sûr Meleği de denilmiştir. Peygamber (s.a.s)'e Sûr'un mahiyeti sorulunca şöyle demiştir: "Üfürülen bir boynuzdur"[4]
Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "İsrâfil Sûr'u tutmuş hazır bir şekilde kendisine ne zaman üfürmek için emredileceğini bekliyor."[5]
Sûr'un üfürülüşü ve İsrâfil (a.s)'ın sûr'a üfürmesini anlatan uzun bir hadis Tefsîr kitaplarında konu ile ilgili ayetlerin açıklanmasında zikredilmiştir. Bu hadisin bazı cümleleri sahih hadis kitaplarında konu ile ilgili anlatıları bahislerde geçmekle beraber, bazı cümleleri ifade ve manâ bakımından peygamber sözü olmayacak derecede münker kabul edilmiştir. Bu hadisin tek râvisi olan İsmail b. Râfi' Medine'nin kıssacılarındandır. Ahmed b. Hanbel ve Ebû Hâtim er-Razî gibi hadis tenkidçileri hadislerinin münker olduğunu hatta metrûk bir râvi olduğunu söylemişlerdir.[6]
Levh-i Mahfuz’da Allah'ın yazılı iradelerini okumak ve bu iradelerin yerine getirilmesiyle görevli olan mukarreb meleğe bildirmek de İsrâfil (a.s)'ın görevlerindendir. İsrâfil (a.s)'ın ve diğer meleklerin kadrinin yüceliğinden dolayı Hz. Peygamber (s.a.s) bazen onların ismi ile dua etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s) gece namazına kalktığında şöyle dua ederdi; "Ey Allah'ım, Cebrâil, Mikâîl ve İsrâfil'in Rabbi, göklerin ve yerin yaratıcısı, gaybı ve şehâdet âlemini bilen. Sen kullarının arasındaki ihtilaflar hakkında hüküm sahibisin. Beni izninle ihtilaf edilen şeylerde hakka kavuştur. Sen dilediğini sırat-ı müstakim'e kavuşturursun.”[7]
Kur'ân-ı Kerim'de yalnızca bir harfi deği­şik olan ve buna çok benzeyen "İsrâil"[8] adı, tam 43 kez geçmesine kar­şın, Allah'a en yakın oldukları söylenen dört melekten birinin bu ismi bir tek defa bile geçmemektedir. Kaynaklara göre Kıyametin kopması için ilk uya­rıyı, Allah'ın izniyle bu melek verecektir. Bu uyarı ise "Sûr'a üfle­mek" le gerçekleşecektir. Kur'ân-ı Kerim bu olaydan on kez söz etmekte[9] ve bun­lardan birinde şöyle demektedir: “Gerçek şu ki ayırt günü belirlenmiştir;” “O gün Sûr'a üflenecek, akın akın geleceksiniz.” (Nebe: 78/17, 18) Sûr'a üfleyecek olan melek ise -kaynaklara göre- işbu İsrâfil'dir. Sûr'a üflemek: Boru, ya da düdük öttürmek anlamına gelir. Bazı âyet­lerden bu uyarının dehşet verici olduğu anlaşılmaktadır. Ancak “Sûr“ deni­len aracın gerçekte ne olduğu ve nasıl öttürüleceği hakkında söylenmiş bir­çok şeyler ve çeşitli görüşler bulunmakla beraber bu ola­yın içyüzünü, bizim için takdir edilmiş bilgilerle anlamak ve kavramak pek mümkün olmasa gerektir. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de buna ilişkin ay­rıntılara rastlamamak­tayız.[10] 
    [1] En'âm: 6/73; Kehf: 18/99; Tâhâ: 20/102. [2] Müslim, Müsâfirîn: 200; Ebû Dâvud, Salât: 119. [3] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri. [4] Ahmed b. Hanbel, Müsned: 2/196. [5] Taberî, Câmiu'l-Beyân: 7/211; İbn Kesir, Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azim, Mısır, t.y. 3/276. [6] İbn Kesîr, Tefsiru'l-Kur'âni'l-AzimB 3/274-282. [7] Müslim, Müsafîrûn: 200; Şâmil İslam Ansiklopedisi: 3/207. [8] İsrâil: Peygamber  Hz. Yakub (as)'un bir diğer adı olduğu söylenmektedir. [9] En’am: 6/73, Kehf: 18/99, Taha: 20/102, Mü’minun: 23/101, Neml: 27/87, Yasin: 36/51, Zümer: 39/8, Kaf: 50/20, Hakka: 69/13, Nebe: 78/18 [10] Ferit Aydın, İslam’da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 238-239.


Son takip: 23.10.2014 - 01:39
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Ticârî Muâmelelerdeki Haramlar ve Haram Kazanç Yolları a- Haram Olan Şeyleri Satmak · İhtilâfların Kaynağı · Allah’ın Büyüklüğünün Anlamı · 10) Mükelleflerin Söz ve Amellerini Gözetmek, Onları Saymak, Yazmak ve İnsanı Hayat Merhalelerinde Çeşitli İşlerinde Korumak · Bir kimse Başkasının Rızkını Yiyebilir mi?. · Yahudilikte İlham · İmam-Ümmet İlişkisi · Mezarda Kaç Melek Gördüler?. · 2- Yahûdilikte Günah Anlayışı · 3. İhsan ve Islahla Çözüm · Tesbih · Haramdan, Hırsızlıkla Oluşmuş Hakdan Temizlenmek. · ZULÜM... · Kurt · Ramazan Ayı ve Fazîleti · Günahkârlık; Fısk. · 2) Zifaf · Petrus · İmam Tayini Farz-ı Kifâyedir · 6. Tutuk evi, Hapishane Olarak Kullanılması
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber