Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

ATALAR YOLU

ATALAR YOLU .. Atalar Yolu; Anlam ve Mâhiyeti
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir
Kur'ân-ı Kerim'de Atalar Yolu İle İlgi Âyetler
Atalar Kültü; Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılması Sosyal Çevre
Atalar Kültü
ATALAR DNİ
HURÂFE-HURAFECİLİK .. Hurâfe; Anlam ve Mâhiyeti
1) Bid'atler
2) İsrailiyyat
3) Batıl İnançlar
4) Esâtîr
5) Hurafeler
Hurâfe-Atalar Dini İlişkisi
Hurâfe-Ümniyye İlişkisi
Çokça Görülen Hurâfe ve Bâtıl İnanışlar
1) Ölüler ve Kabirlerle/Türbelerle İlgili Hurâfeler
a) Türbelere Adak
b) Ölülere Yalvarıp Duâ Etmek
c) Çaput Bağlamak
d) Mum Yakmak
e) Cenâzeye Çelenk Götürmek ve Yeşil Düşmanlığı
2) Günlerle İlgili Hurâfeler a) İki Bayram Arası Nikâh Kıyılmaz mı? .
b) Salı Yola Çıkılmaz, Cuma İş Yapılmaz mı? .
3) Gaybdan Haber Vermeye Bağlı Hurâfeler a) Gaybı Bilmek Mümkün mü? .
b) Falcılık ve Fala Baktırmak
c) Ruh Çağırma
d) Taş Yapıştırmak
e) Uğursuzluk Var mıdır? .
4) Bazı Yanlış Kabuller a) Dünya Kâfirin, Âhiret Mü'minin mi? Dünya Mü'mine Zindan mıdır? .
b) Dünya Öküzün Boynuzunda mı? .
c) Sorumluluktan Kurtulmak Mümkün mü? .
d) Kul, Kusursuz Olur mu? .
e) Nazarlık Takmak Doğru mu? .
f) Kurşun Dökmek
g) Muska ve Muskacılık . Muska ve Tılsımların Menşei
Muskacıların Dayanağı
Muskacıların Sonu
Yaşayan Batıl İnanç ve Hurafelerden Bazıları
Yozlaştırılan Din; Halkın Dini ve Hakkın Dini
Bu Din Benim Dinim Değil!
Liselerde Din Dersi Eğitimi ve Ders Kitapları
Modern Hurâfe ve Bâtıl İnanışlar İçin Diğer Bir Örnek . Kemalizm; Resmî Din mi? Atatürk'e Ta ı veya Peygamber Diyenler
Konu ile İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar