Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

TİCÂRET

TİCÂRET..
Ticâret/Alış-Veriş; Anlam ve Mâhiyeti
Alış-verişin Rüknü;
Hüküm Yönünden Alış-veriş Şekilleri
1- Sahîh alış-verişler
2- Fâsit alış-verişler
3- Bâtıl alış-verişler
Bedelleri Açısından Alış-veriş Şekilleri 1- Bey'
2- Sarf
3- Mubâdele
4- Selem
5- Veresiye satışlar
Kâr Açısından Alış-veriş Şekilleri 1- Musâveme
2- Murâbaha
3- Tevliye
4- Vâzia
Muhayyer Alış-verişler
Alış-verişin şartları Ticârette mübâdele edilen malın kıymetli olması
Malın özelliklerinin belirli olması, gizli bir kusuru bulunmaması
Satılan malın mevcut olması
Mal ve bedelin belirli olması
Malın teslim alınması, (Kabz)
Ticârette kâr sınırı
Müslüman olarak alış-verişlerde dikkat edeceğimiz bazı hususlar vardır
Malı değerinin altında almak
Pazarlık etmek
Alış-verişte yemin etmek
Ölçü ve tartının doğru olması, alış-verişe hilenin karıştırılmaması
Kur'ân-ı Kerim'de Ticâret Kavramı
Allah'ın Âyetlerini Satmak (Din Ticâreti Yapmak) Konusunda Âyetler
Hadis-i Şeriflerde Ticâret Kavramı
Kur'an Okuma ve Hatta Öğretme Karşılığında Ücret Almayı Yasaklayan Bazı Hadis-i Şerifler
Hz. Peygamber'in Ticâretle Uğraşması
Evlilik So asında Ticârî Meşgaleleri
Alış-verişleri
Ticâretinin Prensipleri
Maîşet Temini Açısından Ticâretin Önemi
Ticâret, Ziraat ve Cihad
En Hayırlı Kazanç; Kendi Eliyle Çalışıp Kazanma
Başkasına Yük Olmadan Yaşamak; Helâl Maîşet Temini
İş, Kazanç, Meslek ve Ticarî İlişkilerde Haramlar İş ve Meslekler
Yasak Edilen Meslek ve İşler a- Yasak Seks (Zinâ-Fuhuş)
b- Dans, Oyun vb.
c- İçki ve Uyuşturucu Madde Yapımı ve Satımı
d- İslâm'a Karşı Olan veya İslâm'ın Yasak Ettiği İşlerde Çalışmak
Fâhiş Fiyat
Ticârî Muâmelelerdeki Haramlar ve Haram Kazanç Yolları a- Haram Olan Şeyleri Satmak
b- Bir Yanı Meçhul Satış
c- Narh Koymak
d- Fiyatlarla Oynamak
İhtikâr/Karaborsacılık
Kabz-ı mallık ve Komisyonculukla Yapay Olarak Piyasaya Müdâhale
e- Hileli Arttırma
f- Hile ve Aldatma
g- Yemin
h- Eksik Ölçmek ve Tartmak
i- Çalınan ve Gasbedilen Şeyi Satın Almak
i- Fâiz
k- Sigorta Şirketi
l- Tahvil
m- Rüşvet
n- Emeği sömürmek
o-  Hırsızlık, gasp
Haram Kazanç Yolları
İslâm Ekonomisinin Genel Prensipleri
En Kötü Ticâret; Allah'ın Âyetlerini Az Bir Karşılığa Satmak.
Az Bir Karşılık ile (Ucuza) Satmak
Hiçbir Peygamber, Tebliğ Karşılığında İnsanlardan Ücret İstemez.
İslâm ve Basit Çıkar Gözetmek.
Allah'ın Âyetlerini Satmak En Zararlı; Cihad ve İnfak da En Kârlı Bir Ticârettir
Ticâret Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Ticâret Konusuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar