sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Mısır'dan Çıkış
· İkon
· Orucun Şartları
· Athene
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
· Misvak ve Diş Temizliği
· 3- Toplumda Tevhid
· Cehâlet
· Câhiliyye
· Din; Anlam ve Mâhiyeti
· Bâkî İsminin Anlamları
· Bu İsmi Bilmenin Faydası

Son Okunanlar
· Allah’ın Kudretinin Bazı Görüntüleri
· Kadınlara Benzemeye Çalışan Erkekler ve Erkeklere Benzeyen Kadınlar
· Râbıta "Fenâ fillâh" ve "Nirvana"
· Murdar Ruhun (Cinlerin) Domuzlara Girmesi
· Evtâd
· Kelime-i Tevhid Ve İlah Anlayışları
· Şirkin Çağdaş Yansımaları
· Araplarda
· Himmet
· Kilise Tarafından Sahte (Apokrif) Sayılan İnciller ve Barnaba İnciliKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Allah’ın Kudretinin Bazı Görüntüleri

Allah
Allah’ın Kudretinin Bazı Görüntüleri
1- Allah mükemmel kudret sahibi oluşuyla dilediği kimselere hidayet ve­rir, dilediği kimseleri de saptırır. İnançlıyı inançlı, inkarcıyı da inkarcı kılan, iyiyi iyi, kötüyü de kötü yapan O’dur. Hz. İbrahim ve ailesini inançlı kılıp insanları kendisine davet etmelerini ve kendi emriyle onlara hidayet yolunu göstermelerini sağlayan, buna karşılık Firavun ve kavmini inkarcı kılıp insan­ları cehenneme çağıran davetçiler yapan O’dur.
2- Allah mükemmel kudret sahibi olması nedeniyle, hiç kimse O’nun il­mini kuşatamaz. O, dilediği kadarını ancak insanlara öğretir. Eksiksiz ve mü­kemmel bir güce sahip olan Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan bü­tün varlıkları altı günde yaratmış ve kendisine hiçbir yorgunluk gelmemiştir. Varlıklardan hiçbirisi O’nu aciz bırakamaz. Hiçbir şey O’nun gücünün dışında değildir. Nerede bulunursa bulunsun, nereye kaçarsa kaçsın her şey O’nun kabzasındadır. Bütün aşamalar O’nun avucundadır.
3- Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir. Bu yüzden O’na eş ve oğul isnat etmek, O’na ortaklar koşmak ve O’nun izni olmadan şefaatçiler olduğunu söylemek mümkün değildir. O’nun bu yüceliği ve büyüklüğü nedeniyle kür­süsü, gökleri ve yeri çevrelemiştir. Ne yer ne gökler ne de hiçbir varlık O’nu çevreleyemez. O, her şeyin üstünde yüce olan ve her şeyi çevreleyendir. O’nun sözleri tükenmez ve değiştirilmez. Eğer bütün denizler ve onların yedi misli kadar deniz mürekkep olsa, bütün ağaçlar da kalem olsa ve bu kalem ve mürekkeplerle sözleri yazılsa, mürekkepler tükenir, kalemler biter. Ama O’nun sözleri tükenmez ve bitmez. Çünkü sözleri, yaratılanlar gibi değildir. Yaratılan mürekkep ve kalemin tükenmemesi ve bitmemesi mümkün değildir. Bazılarının iddia ettiği gibi Allah’ın sözleri yaratılmış (mahluk) değildir. Bunu iddia edenler Allah’ın gücünü takdir edemeyen ve gereği gibi O’nu öveme­yenlerdir. Bu yüzden iddiaları kalem ve mürekkepten daha çabuk yok olur. Eğer Allah’ın sözleri yaratılmış olsaydı, onlar da diğer yaratılanlar gibi yok olur, kendileri gibi yaratılmış olan (kalem ve mürekkep) bir şeyi tüketmeleri mümkün olmazdı. Allah’ın sözler baki, diğerleri ise fanidirler.
3- Allah hiç kimseyi suç (günah) işlemeden veya başkasının işlediği bir suç nedeniyle cezalandırmaz. Aynı şekilde Allah kişiyi, yapma gücü olmadığı şeyleri terk etmesi veya terk etmesi mümkün olmayan şeyler nedeniyle de cezalandırmaz. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibi, Kerîm, cömert ve yüce olandır. Kullarına iyilik eden, onları seven, cezalandırmada acele etmeyen, iyilikleri karşılıksız bırakmayan ve bağışlayandır. O’ndan daha çok özürleri kabul eden ve ihsanda bulunan yoktur. O, Muhsin’dir, ihsan edenleri sever; Şekûr’dur, şükredenleri sever; Cemîl’dir, güzelliği sever; Tayyib’dir, güzel ve hoş olanı sever; Nazîf’tir, temizliği sever; Alîm’dir, bilgili kullarını sever; Ke­rîm’dir, ikram eden kullarını sever; Kavî’dir, güçlü mü’mini zayıf mü’minden daha çok sever; Ber’dir, iyi olanları sever; Âdil’dir, adalet ehlini sever; Hayî ve Sittîr’dir, hayâ eden ve günahları gizleyip açığa çıkarmayanları sever; Afüv ve Gafûr’dur, kullarından affeden ve bağışlayanları sever; Sâdık’tır, doğruları sever; Refîk’tir, yumuşaklığı sever; Cevâd’dır, cömertliği ve cömert olanları sever; Rahîm’dir, merhamet sahibi olanları sever; Vitr’dir, tek olanı sever. Allah kendi isimlerini ve sıfatlarının hepsini sever. Bu isim ve sıfatlarla kendisine ibadet edenleri, bunlarla istekte bulunanları, dua edenleri ve bun­ları kendi nefislerinde gerçekleştirmek isteyenleri sever. Allah, bu isim ve sı­fatları bilip-tanıyan, anlamlarını düşünen ve bunlarla kendisini tesbih edip hamd eden, öven ve methedenleri sever. Hz. Peygamber bir hadislerinde şöyle buyurur: “Allah’a, kendisin övüp metheden kimseden daha sevimli bir kimse yoktur. Zira O, bu övgülerle kendisini metheder. Allah’tan daha gay­retli kimse yoktur. Bunun için açık ve gizli bütün fenalıkları yasaklamıştır. Allah’tan daha fazla mazeretleri kabul eden yoktur. Bunun için müjdeleyiciler ve uyarıcılar göndermiştir.”[1] Bir başka hadislerinde ise Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “İşittiği eziyete Allah’tan daha fazla sabreden kimse yoktur. Oğlu olduğunu iddia ettikleri halde O, kendilerini rızıklandırmakta ve onlara esenlik vermektedir.”[2]
5- Allah, isim ve sıfatlarını sevmesi nedeniyle kullarına, bu isim ve sıfatla­rın gereklerini yerine getirmeyi ve bunlarla amel etmeyi emretmiştir. Bu yüz­den kullarına adaleti, iyiliği, ihsanı, affı, cömertliği, sabrı, hoşgörüyü, merha­meti, doğruluğu, ilim öğrenmeyi, şükretmeyi, yumuşaklığı, acele etmemeyi ve sebatkar olmayı emretmiştir. Allah, bu isim ve sıfatlarını sevdiği için, insanlar arasında en çok bu isim ve sıfatlara sahip olmaya çalışanları sever. Sevmediği sıfatlara sahip olan ve bu sıfatlara sahip olmaya çalışanları da sevmez. Allah, büyüklenen, başkalarını hor gören, aşağılayan, alay eden, zorbalık yapan, haksızlık edenleri nasıl sevsin ki? Bu sıfatlara sahip olmak, en büyük zulüm­dür. Bu yüzden bu sıfatlardan hiçbiri Allah’a yakışmaz. O, bu tür sıfatlardan beridir. Bu sıfatlara sahip olanlar, Allah’a kulluk etmekten uzaktırlar. Bunlar Allah’ın emirlerinden ayrılan, O’na karşı çıkan, isyan eden ve hadlerini aşanlardır. Bu sıfatların hiçbiri Yukarıda saydığımız ilim, adalet, rahmet, ihsan, sabır, şükür gibi sıfatlarla asla bağdaşmaz. Bu güzel sıfatların hiçbiri, kullukla çelişmez. Aksine inanan bir kulun bu sıfatları kazanması, kulluğunun kema­linden sayılır. Çünkü bu sıfatlara sahip olan bir kul, asla haddini aşmaz ve kulluk dairesinin dışına çıkmaz. Özetle Allah, eksiksizliği ve mükemmelliği nedeniyle bütün kemâl sıfatlara sahiptir. Her türlü eksiklik ve noksanlıktan uzaktır. Bütün iyi övgüler ve hamdler O’nadır. Güzel olmayan bir fiil O’ndan sadır olmaz. Daima en güzel isimlerle isimlendirilir. En mükemmel övgüler O’na yapılır. O, her zaman övülen ve sevilendir. Yarattığı bütün varlıklardan yüce, cömert ve ikram sahi­bidir. [3]   [1]     Buhârî, 4634; Müslim, 2760. [2]     Bu hadisin kaynağı daha önce belirtilmişti. [3]     İbn Kayyim, “Tarîku’l-hicreteyn, s. 211.


Son takip: 01.06.2020 - 07:27
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Nifakın Kısımları · Vahiy Katipleri · Niyet Şekli · Af ve Müsâmahanın Yozlaştırılması · Âile; Anlam, Mâhiyet ve Önemi · Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar · a- Kur'an'ın Nazmı ve Te'lifi · a- Mûsîde/Vasiyette Bulunan Kimsede Bulunması Gereken Şartlar · b) Birr · b) Gayri mütekavvim mal · BA'SU BÂDE'L-MEVT .. · b) Ramazanın Dışındaki İ’tikâflar · C) Başkasının Bulunması İle Asabe Olanlar (Maagayrihi Asabe). · c) Terkip Delili. · c- Ahlâk · A1- Allah ve Peygamber İnancıyla İlgili Fısk Sayılan Tutum ve Davranışlar · c- Cankurtaran olmalıdır. · C- Fasıklığın Sembol Tipleri · c- Yetimlere İhsân · c-Uhrevî Azap ve Cehennem ..
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber