sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Mısır'dan Çıkış
· İkon
· Orucun Şartları
· Athene
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
· Misvak ve Diş Temizliği
· 3- Toplumda Tevhid
· g- Yemin
· Cehâlet
· Câhiliyye
· Din; Anlam ve Mâhiyeti
· Bâkî İsminin Anlamları

Son Okunanlar
· MUİZ-MUZİLL
· Helâk; Anlam ve Mâhiyeti
· Peygamberlerin Sıfatları
· h- Hayvan Dövüştürmek
· Bu İsimleri Bilmenin Faydası
· Tefrika; İhtilâfın Şiddetle Haram Olan Şekli
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· Hadis-i Şeriflerde Ülü'l-Emr Kavramı
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· İlâh Nedir?.Kavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MUİZ-MUZİLL

Yeni Sayfa 1
﴿
اَلْمُعِزُّ - اَلْمُذِلُّ ﴾ MUİZ - MÜZİL
Bu her iki isim, Hâfıd ve Râfi’ isimlerinin hemen peşinden gelir. Muiz ve Müzil isimleri Kur’an’da isim olarak geçmez, sadece fiil olarak geçer. Yüce Allah şöyle buyurur: “Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir.”[1] Buna karşılık iki isim de hadis-i şeriflerde isim ola­rak geçmektedir. İslâm âlimleri bu iki ismin el-Esmâü’l-hüsnâ’dan olduğunda müttefiktirler. Allah kimi yükseltmişse onu aziz, kimi de alçaltmışsa onu da zelil kılmıştır.
Aziz veya zelil olmak dünyada gerçekleştiği gibi âhirette de gerçekleşir. Yüce Allah şöyle buyurur: “Artık kitabı sağ-eline verilen kişi, der ki: “Alın, kitabımı okuyun. Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı san­mış (anlamış)tım. Artık o, yüksek bir cennette, hoş bir yaşayış içindedir.”[2]
Âhirette kitabı sağdan verilenler aziz kılınmıştır. Sağın karşılığı sol veya arkadır. Kitabı bu yönden verilenler ise zelil kılınmış ve aşağılanmışlardır.
el-Hattâbî der ki: “Muiz, düşmanlarına karşı dünyada dostlarına des­tek verip onları üstün kılan, âhirette de onları en güzel şekilde ağırlayıp aziz kılandır. Müzil ise, inkar edenleri dünyada kölelikle, cizye vermekle ve alçaltmakla zelil kılan, âhirette de onları cezalandırmakla ve ebediyen cehen­nemde kalmakla zelil kılandır. Bu her iki isim, Allah’ın fiilî sıfatlarındandır. Bazı âlimler Muiz isminin Allah’ın zatî bir sıfatı olduğunu ve bu sıfatla üstünlüğünü bize haber verdiğini söylemişlerdir. Ancak âlimlerin çoğunluğu bu görüşe rağbet etmemiş, bu ismin fiilî bir sıfat olduğunu kabul etmişlerdir. Allah, “Onlar O’nu sever, O da onları sever”[3] âyetinde olduğu gibi dostla­rını methetmekle onları aziz kılmıştır. Düşmanlarını da “Ebû Leheb’in iki eli kurusun ve kurudu da”[4] âyetinde olduğu gibi yererek onları zelil kılmış ve aşağılamıştır.
Allah, dostlarını kendisine ibadet ve itaat etmede başarılı kılarak onları onurlandırmış ve aziz kılmıştır. Zira Allah’a itaat etmekten daha üstün bir izzet yoktur. Allah asilere destek vermeyerek onları zelil kılmıştır. Bu yüzden asiler, günah bataklığına saplanmışlardır. Allah, dostlarını kanaatkarlıkla aziz, diğer­lerini dünyaya düşkünlükle zelil kılmıştır. Allah, dostlarını, amellerde samimi ve ihlaslı olmakla aziz, diğerlerini riya ve gösterişle zelil kılmıştır. Allah, dostla­rını nefislerinin arzu ve isteklerini terk etmekle aziz kılmış, diğerlerini ise arzu ve isteklerine uymakla zelil kılmıştır.
Denilmiştir ki: “Allah, bir kulunu aziz etmek istediğinde onu kendisine yakınlaştırır ve kendisine münacatta bulunanlar arasına katar. Bir kulunu da zelil kılmak istediğinde onu arzu ve isteklerine düşkün yapar, kendisiyle onun arasına bir perde çeker ve onu kendisine dua etmekten uzaklaştırır.”
Anlatıldığına göre Feth el-Mûsilî bir yerde otururken kendisine, arzu ve isteklerinin peşinden gidenlerin sıfatları soruldu. Feth’in yakınlarında, birinin elinde sadece ekmek, diğerinin elinde ise ekmekle birlikte turşu olan iki çocuk vardı. Elinde sadece ekmek olan çocuk arkadaşına: “Elindeki turşudan bana da versene” dedi. Arkadaşı: “Bir şartla. Eğer benim köpeğim olursan veririm” deyince, elinde sadece ekmek olan çocuk: “Tamam” dedi. Bunun üzerine ekmeğinin yanında turşusu olan çocuk, arkadaşının boynuna bir ip geçirdi ve tıpkı köpeklerin çekildiği gibi onu çekmeye başladı. Feth, soru sorana dönüp dedi ki: “Eğer bu çocuk elindeki ekmekle yetinmiş ve turşuya rağbet etmemiş olsaydı, arkadaşının köpeği olmazdı.”[5]
Ruhun kemâle ermesi ve olgunlaşması ancak, hakkı tanıyıp-bilmek ve onu uygulamak ile mümkün olur. Eğer kul bunda sabreder ve tamahkarlık etmezse, Rabb’inin ilâhî nurlarını müşahede etmeye gark olur; Allah’ın dı­şında her şeyle ilişkisi kesilir ve O’ndan başkasını düşünemez. İşte mutlak izzet budur. Eğer bunun aksi olursa, o da mutlak zillet olur.
Bu iki uç arasında farklı mertebeler vardır. Kimisi izzete, kimisi de zillete daha yakındır. Kimisi de orta yerlerdedir. İzzet, başkasına ihtiyaç duymamayı gerektirir. Bu anlamıyla mutlak ve en üstün izzet yalnız Allah’a mahsustur. Bu yüzden Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz, bütün izzet (onur ve yüce­lik) Allah’ındır.”[6] Allah Teâlâ, kendisine daha yakın olanların izzet sahibi olduğunu, kendisine yaklaştıkça izzetin daha da arttığını bize şöyle haber vermektedir: “İzzet Allah’ın, Resûlü’nün ve mü’minlerindir.”[7]
Ruhlar âlemiyle ilgili izzet ve zillet durumu böyledir. Bedenler âlemiyle il­gili izzet ve zillet ise, sağlık, güzellik, mal, makam, asalet, çok arkadaş ve dost, insanların kendisine muhtaç olması, buna karşılık kendisinin başkalarına pek muhtaç olmamasıdır.
Açıkladığımız bu ruhi ve bedeni izzet anlamlarına göre aziz ve zelil kılma, Allah’ın fiilî sıfatları arasına girmektedir. Fakat kimi âlimler, Muiz’i, Al­lah’ın kendisini methetmesi, Müzill’i de kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak olması şeklinde açıklamışlardır. Bu anlama göre, her iki isim Allah’ın zatî sıfatları arasına girmektedir.[8]   [1]      Âl-i İmrân, 26. [2]      Hakka, 21. [3]      Maide, 54. [4]      Mesed, 1. [5]      Kurtubî, a.g.e., 1/ 370-372. [6]      Nisa, 139. [7]      Münafikun, 8. [8]      Râzî, a.g.e., s. 232.


Son takip: 02.06.2020 - 01:27
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Nifakın Kısımları · Vahiy Katipleri · Niyet Şekli · Af ve Müsâmahanın Yozlaştırılması · Âile; Anlam, Mâhiyet ve Önemi · Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar · a- Kur'an'ın Nazmı ve Te'lifi · a- Mûsîde/Vasiyette Bulunan Kimsede Bulunması Gereken Şartlar · b) Birr · b) Gayri mütekavvim mal · BA'SU BÂDE'L-MEVT .. · b) Ramazanın Dışındaki İ’tikâflar · C) Başkasının Bulunması İle Asabe Olanlar (Maagayrihi Asabe). · c) Terkip Delili. · c- Ahlâk · A1- Allah ve Peygamber İnancıyla İlgili Fısk Sayılan Tutum ve Davranışlar · c- Cankurtaran olmalıdır. · C- Fasıklığın Sembol Tipleri · c- Yetimlere İhsân · c-Uhrevî Azap ve Cehennem ..
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber