sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Tevrat'ın Nüshaları
· Kur’an’ın İçine Aldığı Hükümler
· Müderris
· İkon
· Kitab-ı Mukaddes
· Diğer Görevleri
· Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
· Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
· 4- Şiddetli Geçimsizlik ve Kötü Muâmele
· Athene
· Herakles
· İsrâiliyyât
· Mürşid
· Rûhânî
· Titan

Son Okunanlar
· Kudsî Hadis.
· NASİİR
· Velî Kültü Velî kültünün kaynağı ve mâhiyeti
· Zekâtın Farziyeti
· 5- Tevhide İnanmak, Gerçek üstünlüğü Doğurur
· Fakirizm
· 1- Sağlam Duyular
· 2) Keffâret Orucu
· İbâdetlerimiz ve Hamd.
· Kur’ân-ı Kerim’de Hevâ KavramıKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NASİİR

Yeni Sayfa 1
﴿
اَلنَّصِيرُ ﴾ NASÎR
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “O, ne güzel Mevlâ ve ne güzel yar­dımcıdır.”[1]
Nasîr birçok anlama gelmektedir. Bu anlamların bir tanesi de yardım etmektir. Nasîr, “Nasara” kök fiilinden türemekte ve mübalağa ifade et­mektedir. Anlamı, “Çokça yardım eden”dir. Araplar “Allah, düşmanına karşı ona yardım etti” ifadesini sıklıkla kullanırlar. Nasîr’in çoğulu “Ensâr” (Yardım edenler)dir. Şerîf ve Eşraf gibi. Aynı kökten gelen “İstinsar” kelimesi yardım istemek, “Tenasere” ise, birbirine yardım etmek, yardımlaşmak de­mektir. Yine aynı kökten türetilen “İntisar” kelimesi, taraf olmak, taraf tut­mak, zulmedene galip gelmek, ona karşı zafer kazanmak ve ondan intikam almak gibi anlamlara gelir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Zulme uğra­dıktan sonra hakkını alan kimselerin aleyhine artık bir yol yoktur.”[2]
Nasr, korumak ve savunmak anlamına da gelir. Kur’an, bu anlama şöyle işaret eder: “Eğer O’na isyan edecek olursam Allah’a karşı kim beni savunur (korur?)”[3] Şu mısralar da bu anlamı pekiştirmektedir:
Haram aylar girdiği zaman, terk et Temim topraklarını
Amir topraklarını savun (Koru)
Nasîr ismi, Mevlâ (destekleyen), Muğîs (yardım eden, imdada yetişen), Mücîb (çağrıya cevap veren) gibi isimlerle aynı manaya delalet eder. aralarındaki fark şudur: Nasr, daha çok birbirine denk veya denk­likten üstün olan durumlarda kullanılır. Kelime aynı zamanda, hazırlık yap­mak, başarılı olmaya çalışmak, gayret etmek, dayanmak ve direnmek gibi bazı gizli anlamlar da içerir. İmdada yetişmek, daha çok sıkıntı anlarında kul­lanılan bir kelimedir. Hz. Peygamber bir hadislerinde şöyle buyurur: “Bil ki, dayanmakla (sabretmekle) birlikte zafer, sıkıntıyla birlikte kurtuluş, zorlukla birlikte kolaylık vardır.”[4]
Yüce Allah, sabırla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Sabredin! Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.”[5] Yani zafer ve yardımı ile onlarla beraber­dir.
Soru: Nasr, yardım etmek anlamında olduğuna göre, “Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, O da size yardım eder…”[6] âyetini nasıl açıklayacaksınız? Zira ne sözlerle ne de fillerle O’na yardım etmek caiz değildir. O’nun hak­kında böyle bir şey nasıl düşünülebilir?
Cevap: Bu soruya birkaç yönden cevap verilebilir. Şöyle ki:
1- Bu âyet, “Eğer cihad ederek Allah’ın dinine yardım ederseniz…” an­lamındadır.
2- Bu âyet, “Eğer dualarla Allah dostlarına yardım ederseniz…” anla­mındadır.
3- Bu âyet, “Eğer Allah’ın gönderdiği peygambere yardım ederseniz…” anlamındadır.
Âyette Nasr sözcüğü Allah’a izafe edilmiştir. Bu, Allah’ın kendi dinine, peygamberine ve dostlarına verdiği önemi vurgulamakta ve böylece onları yüceltmektedir. Aşağıdaki âyette de, yoksulların gönlünü almak için borç almayı kendisine izafe etmiştir: “Allah’a güzel bir borç verecek olan kim­dir?”[7]
Nasîr isminin kök kelimesi olan “Nasr” sözcüğü, Kur’an’ın birçok ye­rinde fiil yapısıyla ve genellikle Allah’ın kendileriyle yardım gönderdiği me­leklere ve mü’minlere izafet şeklinde geçer. Bu isim, Allah’ın fiilî sıfatları ara­sında yer alır. Zafer anlamına da gelen Nasr sözcüğü, gerçekte, dostluk ve sevgiden kaynaklanan yardımlaşmaları ve mü’minlerin düşmanlarına karşı elde ettikleri üstünlüğü ifade etmek için kullanılır. Fenalıklar hususunda yapı­lan yardımlaşmaları veya inkarcıların üstünlüklerini ifade etmek için bu söz­cük kullanılmaz. Bu yüzden kafirler mü’minleri yendiklerinde “Zafer kazandı­lar” denmez, “Galip geldiler” denilir. Bu ince anlam, Kur’an ve hadislerde de vurgulanmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Allah dileseydi, onları size galip kılardı.”[8] Hz. Peygamber, âhir zamanda zorba imamlardan söz etti­ğinde, onların inkarcılara karşı “zafer kazanacak”larını haber vermiştir. Bu dönemde gelen Allah’ın yardımı, dinini yüceltmek ve kelamını baki kılmak içindir. Zira Allah, günahkar kimselerle dinini güçlendirebilir. Hz. Peygamber, bir hadislerinde bu gerçeği şöyle ifade eder: “Elbette Allah, bu dini, facir (gü­nahkar) kimselerle de güçlendirir.”[9]
Dolaysıyla “nasr” sözcüğü inkarcılar için kullanıldığında bu, zafer anla­mında değil galibiyet anlamındadır. Gerçekte bu sözcük bu anlamıyla yalnız mü’minler için kullanılır. Hz. Peygamber’in zorba imamlar için kullandığı “Zafer kazanacaklardır” sözü, “kendilerine dünyalık mal ve mülk verilecektir” anlamında olabilir. Çünkü Nasr sözcüğü bazen, vermek anlamında da kulla­nılır. Araplar “Unsurûnâ nasarakumullah” (Bana veriniz, Allah da size versin) derler.[10]
el-Halîmî der ki: “Nasîr, dostunu teslim etmeyeceğine ve onu yardım­sız bırakmayacağına güvenilendir.”[11]
  [1]      Enfal, 40. [2]      Şûrâ, 41. [3]      Hud, 63. [4]      Tirmizî, 2516. [5]      Enfal, 46. [6]      Muhammed, 7. [7]      Bakara, 245. [8]      Nisa, 90. [9]      Buhârî, 3062; Müslim, 111. [10]     Kurtubî, a.g.e., 1/ 319-320. [11]     Beyhakî, a.g.e., s. 70.


Son takip: 28.05.2020 - 09:08
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Bu  Meselede Temel Prensip · Hünkâr Mahfili · 1- İnsanın Allah’a Karşı İşlediği Zulüm.. · Teklîf-i Mâ Lâ Yutak/Güç Yetirilemeyecek Emir ve Yasaklar · Melekler Hakkındaki Modern Görüşlerin Tenkidi · İdol · Anıtkabiri Piramit Olan Firavun’un Toplumsal Düzeni de Piramit Düzeniydi · İslâm ve Basit Çıkar Gözetmek . · Allah'ın Sıfatı Olarak İlim .. · Hadis-i Şeriflerde İftira Kavramı · İstiğfar’ın Mahiyeti?. · Kur’an-ı Kerim’de Nesh Kavramı · 4) İsmet · Âb-ı Hayat · Cihad Emîri · 3) Kutsal Kitapları · Kur’ân-ı Kerim’de Put Kavramı ve Puta Tapma. · İSLÂM... İslâm ve Türevleri · İslâm Hukukunda Hak Kavramı · Kur’ân’a Göre Hıristiyanların İslâm’a Zıt Olan Bazı Temel İnançları Hıristiyanlar, Dinlerinde Aşırı Giderler
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber