sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar
· Mısır'dan Çıkış
· Tevrat'ın Nüshaları
· Kitab-ı Mukaddes
· Orucun Şartları
· Bu İsimleri Bilmenin Faydaları
· Cezâ Tedbiri
· Kızlarağası
· İkon
· Athene
· Kurşun Dökmek
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· 3) Büyük Cehâlet
· Allah ve Rasûlü’nden Geldiği Kesinlikle Sâbit Olan Nasslara, Hükümlere Bir Bütün Olarak Tümüne İnanmamak

Son Okunanlar
· Bütün Peygamberlerin, Akidenin Esasları Üzerinde İttifak Etmesi
· Orucun Rükün ve Şartları
· 3- Nankörlük Anlamında Unutkanlık
· 3) İbdâ' ve İllet-i Gâiyye Delîli
· Akıl Emniyeti
· Hangi Toplumlar Helâk Edildi?.
· 3) Zekât
· Soğuk Savaş (Cold War)
· İslam Dini’nin Hükümleri
· Nedir Fetih? .Kavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bütün Peygamberlerin, Akidenin Esasları Üzerinde İttifak Etmesi

Bütün Peygamberlerin
Bütün Peygamberlerin, Akidenin Esasları Üzerinde İttifak Etmesi:
Asıllar üzerine sabit olan tevhîd üzerinde bütün Peygamberler ittifak etmişlerdir.
1- Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah (c.c.) yücedir, ezelîdir, başlangıcı yoktur, birdir, mülkünde hiçbir ortağı yoktur, eşi, benzeri, zıttı, yardımcısı, nasihatcısı, yol göstericisi yoktur. Ancak O’nun izninden sonra şefaatçi şefaat edebilir.
2- Kesinlikle babası yoktur, çocuğu yoktur, dengi yoktur, hiçbir yönden nesebi yoktur, zevcesi yoktur.
3- Kendi zatıyla Ganiyy’dir.[1] Yemez, içmez ve hiçbir şekilde yarattıklarının ihtiyaç duyduklarına ihtiyaç duymaz.
4- O hiçbir zaman bir halden başka bir hale değişmez. İhtiyarlık, hastalık, uyuklama, uyuma, unutkanlık, pişmanlık, korku, keder ve bunlar gibi afetlere hedef olmaz.
5- Yarattıklarından hiçbir şeyle benzeşmez. Bilakis ne zatında ne sıfatlarında nede fiillerinde O’nun misli gibi hiçbir şey yoktur.
6- O yarattıklarından hiçbir şeye hulûl[2] etmez ve yarattıklarından hiçbiride O’nun zatına hulûl edemez. Bilakis O zatı ile yarattıklarından ayrı, yarattıkları da Ondan ayrıdır.
7- O her şeyden daha yüce, her şeyden daha büyük, her şeyin üzerinde, her şeyden daha yüksektedir. Elbette O’nun üzerinde hiçbir şey yoktur.
 8- O her şeye Kâdir’dir.[3] Dilediğini yapmakta hiçbir şey O’nu acze düşüremez. Bilakis O her dilediğini yapar.
9- O her şeyi bilir[4]. Sırrı ve daha gizli olanı da bilir. Olanı da, olacağı da, olmayanı da  bilir. Olmayan şayet olsaydı nasıl olurdu, nasıl olacaktı onunda keyfiyetini bilir. Allahu Teâlâ şöyle buyurdu: “O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içerisindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır” (En’âm,
6/
59). Hiçbir kıpırdayan varlık yoktur ki Allah (c.c.) onun hakikatini bilmesin.
10- O Semî[5] ve Basîr’dir.[6] O bütün seslerin feryadını; lügatler farklı farklı, ihtiyaçlar çeşit çeşit olmasına rağmen işitir ve gecenin karanlığında büyük katı kayanın üzerinde siyah karıncanın kıpırtısını dahi görür. Muhakkak ki O’nun işitmesi işitilen her şeyi kuşatmıştır. O’nun görmesi bütün görünenleri kuşatmıştır. O’nun ilmi, tüm malumatı kuşatmıştır. O’nun kudreti her şeyi kuşatmıştır. O’nun iradesi tüm yaratıklara nüfuz etmiştir. O’nun rahmeti tüm yaratıklarını kapsamıştır. Ve O’nun kürsisi yeri  ve gökleri kuşatmıştır.
11- O kesinlikle gayba şahittir.[7] Mülkünün idaresinde hiç kimseyi vekil tayin etmez. Kullarının ihtiyaçlarını kendisine yükseltecek veya kulları hakkında O’na yardım edecek veya kulları için şefkat ve merhamet dileyecek her hangi bir kimseye ihtiyaç duymaz.
12- O ezeli[8] ve Bakî’dir.[9] Zayıflamaz, yok olmaz, terk edip gitmez ve ölmez.
13- O Mütekellim’dir.[10] Emredici ve yasaklayıcıdır. Hakkı söyler, yol gösterir, Resuller gönderir, kitaplar indirir, hayrdan ve şerden kazandıkları sebebiyle her kulun üzerinde durur, iyilik yapanı iyiliği sebebiyle mükafatlandırır ve kötülük yapanı kötülüğü sebebiyle cezalandırır.
14- O vaadinde sadık, haberinde doğru sözlüdür. Ondan daha doğru sözlü hiç kimse yoktur. Ondan daha doğru haber verecek hiç kimse yoktur. Ve O asla sözünden dönmez.
15- O yüceler yücesi Samed’dir.[11] Tüm ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılar ve Onun samediyetin de çelişki söz konusu olmaz.
16- O Kuddûs’dür,[12] Selâm’dır.[13] O her türlü ayıplardan, afetlerden ve noksanlıklardan berîdir.
17- O her yönden mutlak kemâl sahibidir. Kâmildir.
18- O Adl’dır.[14] Zulmetmez, eziyet etmez ve kulları Ondan zulmeder diye korkmazlar.
İşte bunlar bütün kitapların ve resullerin ittifak ettiklerindendir. Bunun zıttına bir şeriatın gelmesi caiz olmayan ve hiçbir nebinin aslen aksini haber vermeyeceği hükümlerdendir.
    [1]      el-Ganiyy: Nimet rahmet hazineleri sonsuz olup hiçbir şeye muhtaç olmayan. (ç.)   [2]      Hulûl: Girme, içine sokulma, dahil olma, geçişme, sızma. Tenasuh inancına göre ruhun bir bedenden çıktıktan sonra başka bedene girmesi. Gulatı Şîanın; Allah (c.c.) Ali (r.a.)’nin bedenine girdi ve O’nun dili ile kullarına hitap etti gibi batıl bir inanış. (ç.) [3]      el-Kâdir: Dilediği gibi yapmaya gücü yeten; dilerse yapan, dilemezse yapmayan. (ç.) [4]      el-Alîm: Ezeli ilmiyle, büyük-küçük, gizli-aşikar,yaratılmış yaratılmamış her şeyi bilen. (ç.) [5]      es-Semî’: İşitmeye konu olan her şeyi hakkıyla işiten. (ç.)    [6]      el-Basîr: Tüm her şeyi kusursuzca gören. (ç.)   [7]      eş-Şehîd: Bilinen ve bilinmeyen her şeye şahittir. (ç.)   [8]      el-Evvel: Başlangıcı olmayan. (ç.) [9]      el-Bâkî: Varlığının sonu olmayan. Tüm yaratıklar yok olduktan sonra varlığı devam eden. (ç.) [10]     el-Mütekellim: Konuşan demektir. Ancak vasıtasız konuşur kul keyfiyetini bilemez.”Ve Allah Mûsâ ile gerçekten konuştu” (Nisâ, 4/164) (ç.) [11]     es-Samed: Her şey kendisine muhtaç olduğu halde, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan eksiksiz varlık. (ç.)   [12]     el-Kuddûs: Hatadan, gafletten, acizlikten ve her türlü eksiklikten çok uzak, pek temiz. (ç.)   [13]     es-Selâm: Her çeşit arıza, ayıp, afet ve eksiklikten salim olan her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selam eden. (ç.) [14]     el-Adl: Bütün icraatları hak ve adalet üzere olan. (ç.)  


Son takip: 03.06.2020 - 02:27
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· f- Allah Hakkında Kötü Zanda Bulunan Münâfık ve Müşrikler · b- Allah Adı Anılmadan Kesilen Hayvanların Etini Yemek · a- Savaştan Önce · Nakşîbendîliğin, Toplumsal Yaşam Üzerindeki Etkileri · Orucun Yasakları · Vahdet-i vücud · Vedîanın Hükümleri · 2) Allah'tan Başkaları Adına edilen Yeminler · d) Tevekkül Edenin, Tasarruf Ettiği Hususlarda Vekaletin Caiz Olduğu Alanlarda, Başkasını Vekil Tayin Etmek Suretiyle Tevekkül Etmesi · Savaş Esirleri Konusunda Kur’an’ın Direktifi · Takıyye; Düşman Kâfirlerden Gelecek Tehlikeden Dolayı Farklı Görünme . · 8- Teknoloji Yoluyla Fesad · Rabb Olmanın Üç Özelliği · Nefis ve Ruh · 15. Cennet Nimetlerini ve Cehennem Azabını Düşünmek; Ölümü Hatırlamak · Kur’an’da Batıl · BESMELE . Besmele; Anlam ve Mâhiyeti · İkram ve İyilikte Öncelik Hakkı · 2- Sıfat-ı Selbiyye (Tenzihat) · 2) İstiâne (Yardım Dilemek)
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber