sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Orucun Şartları
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar
· Mısır'dan Çıkış
· Tevrat'ın Nüshaları
· Kitab-ı Mukaddes
· Bu İsimleri Bilmenin Faydaları
· Cezâ Tedbiri
· Kızlarağası
· İkon
· Diğer Görevleri
· Athene
· Kurşun Dökmek
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· 3) Büyük Cehâlet

Son Okunanlar
· ESMÂU’L-HÜSN’NIN GEREKTİRDİKLERİ
· Ümmî İhtilâfın (Tefrika) Çözümü 1. Kitapla Çözüm
· Arafat’ta Vakfenin Zamanı
· Tefsirlerden İktibaslar
· Kölelikle İlgili Bazı Kelime ve Terimler Kul
· 4) Sevenle Sevilen Arasındaki Gizli İlişki
· Çok evliliğe İslâm'ın izin vermesinin Hikmetleri
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· 1. İbadetlerin Getirdiği Çilelere Sabır
· ÖLÜM...Kavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ESMÂU’L-HÜSN’NIN GEREKTİRDİKLERİ

ESMÂU
ESMÂU’L-HÜSN’NIN GEREKTİRDİKLERİ
Muhakkak ki Kur’ândaki her âyet; tevhidi içermekte, ona delil olmakta ve ona çağırmaktadır. Çünkü Kur’ân, ya yüce Allah’tan, O’nun isimlerinden, sıfatlarından ve fiillerinden haber verir –Bu ilmî haberî tevhiddir- yada Ondan başka tapılan her şeyden soyutlanarak hiçbir ortağı olmayan sadece yüce Allah’a ibadete çağırır –Bu da irâdî talebî tevhiddir- veyahut ta emir ve nehiydir ve emrinde ve nehiyinde itaati zorunlu kılar. Bunlar ise tevhidin hakikatleri ve en mükemmel noktalarıdır.
Esmâu’l-Hüsnâ ve yüce sıfatlar, eserleri olarak yaratmayı ve var etmeyi gerektirdiklerinden dolayı bunların sonuçları olarak kulluğu ve buyruğu gerektirmektedirler. Böyle olunca da her sıfatın vacip kıldığı ve gerekli kıldığı şekilde özel bir ibadet vardır. Yani onları bilmenin ve tanımanın gerekli kıldığı özel bir ibadet vardır. Bu ise kalp ve organlarla yapılan bütün ibadetlerde düzeni sağlar.
Kulun Yüce Allah’ı, zararı yaratmasında, menfaati vermesinde, ihsanda bulunmasında, yasaklamasında, yaratmasında, rızık vermesinde, yaşatmasında ve öldürmesinde eşsiz ve tek olduğunu bilmesi Yüce Allah’a tevekkül etme ibadetinde kulu olgunlaştırır.
Zahiri olarak, tevekkülün gereği ve faydaları vardır. Kulun, yüce Allah’ın her şeyi işittiğini, gördüğünü, bildiğini, göklerde ve yerde hardal tanesi kadar bir şeyin dahi O’na gizli kalmadığını, hain gözleri ve kalplerin gizlediğini bildiğini bilmesi, kulu; lisanını, organlarını, aklına gelebilecek ve yüce Allah’ın razı olmayacağı her şeyden korunma hususunda olgunlaştırır. Ve organlarının yüce Allah’ın sevdiği ve razı olduğu şeylere sarılması hususunda onu olgunlaştırır. Bu ise batini olarak kulu haya yönünden olgunlaştırır.
Bu haya ise onu haramlardan ve kabahatlerden kaçınma hususunda olgunlaştırır. Kulun, yüce Allah’ın zengin, cömert, kerem sahibi, iyiliği bol olan, ihsanda bulunan ve merhamet sahibi olduğunu bilmesi kulun ümidinin artmasını sağlar. Bu da kulu bilgisine ve ilmine uygun olarak zahiri ve batini ibadetlerinde olgunlaştırır. Aynı şekilde yüce Allah’ın celalini, azâmetini ve izzetini bilmek, kulu; tevazu, vakar ve muhabbet yönünden olgunlaştırır.
Çeşitli olarak bu batini haller ise isim ve sıfatların gerektirdiği şekilde zahiri ibadetler açısından kulu olgunlaştırır.
Ve yine aynı şekilde yüce Allah’ın kemalini, cemalini ve yüce sıfatlarını bilmek, kulluğun her makamında özel bir sevgi oluşturur. Böyle olunca da kulluğun tamamı, isimlere ve sıfatlara döner ve onlarla irtibatlanır.
  Yaratmanın irtibatı, isimler ve sıfatlar iledir. Yüce Allah’ın yaratması ve buyruğu alemde isimlerini ve sıfatlarını, bunların sonuçlarını ve gerektirdiklerini lazım kılmaktadır. Çünkü yüce Allah ne kullardan hasıl olacak itaatlerle süslenir, bezenir ve ne de onların günahları O’na zarar verebilir.
Rasulullah (s.a.v.)’den gelen şu hadisi kudsi  hakkında iyi düşünmek gerekir:
“Ey kullarım! Sizler asla bana zarar verecek (bir dereceye) ulaşamazsınız ki bana zarar veresiniz. Ve keza sizler asla bana fayda verecek (bir dereceye) ulaşamazsınız ki bana fayda veresiniz”[1]
Bu, yüce Allah’ın şu sözünün devamıdır: “Ey kullarım! Sizler gece gündüz hatalar yapıyorsunuz. Ben ise bütün günahları bağışlarım. O halde bana bağışlanmayı talep ediniz ki size bağışlayayım.”  
Bu hadis-i şerif, yüce Allah’ın günahları bağışlamasının, dualara icabet etmesinin ve gamları, kederleri gidermesinin kullardan gelecek her hangi bir menfaati celp etmek için veya onlardan gelebilecek herhangi bir zararı def etmek için olmadığını vurgulamaktadır.
Nitekim bu; görmüş olduğu faydanın misli ile mükafatlandırmak veya ondan gelebilecek her hangi bir zararı uzaklaştırmaya çalışmak yaratılmış olan kulların adetindendir. Yüce Allah ise kendini mükafatlandırsınlar ve zararları kendinden uzaklaştırsınlar diye kullarına ihsanda bulunmaz. O şöyle buyurur:
“Sizler asla bana zarar verecek (bir dereceye) ulaşamazsınız ki bana zarar veresiniz. Ve keza sizler asla bana fayda verecek (bir dereceye) ulaşamazsınız ki bana fayda veresiniz.” Çünkü ben, siz hidayet istediğiniz zaman size hidayet ettiğimde, sizi doyurmamı istediğinizde sizi doyurduğumda, sizi giydirmemi istediğinizde sizi giydirdiğimde, susuzluğunuzu gidermemi istediğinizde susuzluğunuzu giderdiğimde, düşmanınızdan kurtulmayı istediğinizde düşmanınızı sizden uzaklaştırdığımda, bağışlanmayı istediğinizde sizi bağışladığımda sizden her hangi bir menfaat talep edecek değilim veya her hangi bir zararı benden def etmenizi talep edecek de değilim. Çünkü siz, Ben el-Ganiyy ve el-Hamîd[2] olduğum halde böyle bir şeye asla güç yetiremezsiniz.
Yüce Allah’ın taktir ettikleri, kolaylaştırdıkları ve yarattıkları haricindeki işlere güç yetirmeye aciz oldukları halde yaratılmış olan kulların bu fiilleri yapması nasıl mümkün olur? Güç yetiremedikleri işleri nasıl yapabilirler? el-Ganiyy ve es-Samed olana fayda sağlayacak dereceye nasıl ulaşırlar? Ki O kendisi için başkasından fayda talep etmek veya zararın def edilmesini istemek hakkında imkansız olan bilakis hakkında bu düşüncelerin muhal olduğu Zat’tır.
Yüce Allah aynı hadisin devamında şöyle buyurur: “Ey kullarım! Sizin evveliniz (öncekileriniz) ve ahiriniz (sonrakileriniz), insanlarınız ve cinleriniz içinizden en fena kalpli bir adam gidişinde olsa dahi o benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez”
Yüce Allah kullarına emrettiği itaatleri ve yasakladığı günahları açıkladı. Bunlar ise, emredenin ve emrolunanın fayda gördüğü işlerde, nehyedenin ve nehyolunanın zarar gördüğü işlerde efendinin kölesine, babanın çocuğuna, imamın cemaatine emri gibi onlardan gelecek bir menfaati celp etmeyi veya bir zararı def etmeyi içermez. Yüce Allah kullarına yapmış olduğu ihsanında ve onlara iyiliği emretmesinde onlardan gelecek faydanın yada zararın kendisine ulaşmasından münezzeh olduğunu açıklamıştır. İşte bundan dolayı bu iki aslı zikrettikten sonra şu anlaşılmaktadır; onların itaatleri olan takvaları ve günah ve isyanları olan masiyetleri O’nun mülkünde ne bir şey arttırır nede bir şey eksiltir. Onların hepsinin yüce Allah’tan istedikleri nisbette yüce Allah onları yanındakine ulaştırır ama bu kesinlikle mülkünün tamamı değildir.
İşte bu O’nun, buyruğunun, dualara icabet ederek, günahları affederek ve gamları, kederleri gidererek ihsanda bulunmasının her hangi bir menfaati sağlamak yada her hangi bir zararı def etmek için olmadığını içermektedir.         
Şayet yüce Allah’a kullarının hepsi istisnasız itaat etselerdi O’nun mülkünde hiçbir şey artmazdı. Veya O’na hepsi asi gelselerdi O’nun mülkünden hiçbir şey eksilmezdi. O el-Ganiyy ve el-Hamîd’dir. Bu sıfatlarla vasıflanan kullarının itaati ile süslenip bezenmez ve onların günahları O’nu ayıplayıp lekelemez.
Fakat Yüce Allah’ın kullarına teklifinde, tam bir hükümranlığını, hamdini ve hikmetini gerektiren emirlerinde ve nehiylerinde gayesine ulaşan hikmetler vardır. Bu ise ancak, kullara kuvvetlerinin ve takatlerinin hesabı ile sayamayacakları ve yüce Allah’ın şanına yakışacak bir hesap ile de sayamayacakları kadar çok olan nimetlerinin şükrünü gerektirmektedir. Yüce Allah yarattıklarının kendisine güç yetirmesinden çok büyük ve çok yücedir. Fakat Yüce Allah, tabiatlarında ve güçlerinde cömert davranmaları sebebiyle kullarından razı olur. Hiçbir şey akıllarda ve fıtratlarda el-Mün’im’in şükründen daha güzel değildir. Ve hiç kimse kula Ondan daha faydalı değildir.
     [1]      Müslim, Birr 55 (2577); Tirmizî, Deavat 82; İbn Mâce, Dua 10 [2]      el-Ganiyy: Nimet rahmet hazineleri sonsuz olup hiçbir şeye muhtaç olmayan. el-Hamîd: Fiilleriyle ve nimetleriyle övgüye layık olan. (ç.)  


Son takip: 02.06.2020 - 04:38
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· f- Allah Hakkında Kötü Zanda Bulunan Münâfık ve Müşrikler · b- Allah Adı Anılmadan Kesilen Hayvanların Etini Yemek · a- Savaştan Önce · Nakşîbendîliğin, Toplumsal Yaşam Üzerindeki Etkileri · Orucun Şartları · Orucun Yasakları · Vahdet-i vücud · Vedîanın Hükümleri · 2) Allah'tan Başkaları Adına edilen Yeminler · d) Tevekkül Edenin, Tasarruf Ettiği Hususlarda Vekaletin Caiz Olduğu Alanlarda, Başkasını Vekil Tayin Etmek Suretiyle Tevekkül Etmesi · b- İcâbî Ahlâkî Cezalar (Psikolojik Yaptırımları Olan Cezalar) · 6- Birinci Adım İslami Akideye Davet. · Savaş Esirleri Konusunda Kur’an’ın Direktifi · Takıyye; Düşman Kâfirlerden Gelecek Tehlikeden Dolayı Farklı Görünme . · 8- Teknoloji Yoluyla Fesad · Hadis-i Şeriflerde Azim ve Tevekkül · Yozlaştırılan Din; Halkın Dini ve Hakkın Dini · Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar · Tevekkül; Anlam ve Mâhiyeti · Rabb Olmanın Üç Özelliği
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber