sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Orucun Şartları
· Nücebâ
· Cihad
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· Arazi Gasbetmek.
· Tecessüd
· Putlaştırılıp İlâh Haline Getirilen Bâtıl Ta ı Anlayışları
· Athene
· 1- Mubah Sayılan İlişki
· Secdede
· 3) Büyük Cehâlet
· İtaat ve İttibâ Yoluyla Şirk. Tâğutların Hükmünü Allah’ın Hükmüne Tercih Etmek, İslâm’ın Yaşanıp Kur’an’ın Hâkim Olmasını İstememek, Rasûlullah’ın Örnek ve Önder Olduğunu Kabullenmemek
· b- Mûsâ Lehle/Kendisine Vasiyet Edilen Şahısla İlgili Olan Şartlar
· Toprak Mahsullerinin Zekâtı
· Konuyla İlgili Birkaç Uyarı

Son Okunanlar
· el-HAFÎZ
· Kâr Haddi Ve Aldanma
· Hadis-i Şeriflerde Kan Dökme.
· İntihar
· Çoklukla Övünenler
· Dosdoğru Yol; Sırât-ı Müstakîm..
· Hıristiyanlıkta ve Diğer Dinlerde Günah Anlayışı 1- Hıristiyanlık Günah Anlayışı Aslî Günah
· Amellerin Önemi
· SERİU'L-HİSAB SERİU'L-İKAB
· m- Sıla-i Rahme Teşvik Eder; Akrabaya Vermeyi, Onları Gözetmeyi HatırlatırKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

el-HAFÎZ

Yeni Sayfa 1
﴿ اَلْحَفِيظُ ﴾ el-HAFÎZ
İbn Kayyim nazım olarak der ki:
وَهُوَ الحَفِيظُ عَلَيْهِم وَهُوَ الْكَفِي           لُ بِحِفْظِهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ عَان “Allah, kullarına karşı “el-Hâfiz” (=koruyan)dır ve himaye edilmesi gereken her türlü işte onları koruması sebebiyle de “el-Kefîl”dir. Üstad Abdurrahman es-Sa’dî ise bu beyti açıklama mahiyetinde şöyle der: Yüce Allah’ın isimlerinden biri de, “el-Hafîz”[1]dir. Bunun iki anlamı vardır: Birincisi: Kullarının hayr, şer, kabul, inkar, taat ve masiyet mahiyetinde yaptıklarını koruyandır. Çünkü zerre miktarı bile olsa, bunlarla ilgili hiçbir şey O’ndan kaçmaz. O’nun, bu amelleri koruması; bu amelleri kontrol altına alması ve hesabını yapması demektir. O’nun ilmi, kullarının açık ve gizli bütün amellerini kuşatır. O, bu amelleri, bu ameller daha meydana gelmeden önce, hatta gökleri ve yeri yaratmadan önce Levh-i mahfûz’da yazmıştır. Allah, kullarının bu amellerini kontrol etme işini; “Hâfizîn”, “Kirâmen kâtibîn” meleklerine vermiştir. Çünkü bu melekler, kulların ne yaptıklarını bilirler. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Ölen kimselerin, önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir “imam-ı mübin”de (=ana kitapta/Levh-i mahfuzda) sayıp tespit etmişizdir”[2]
Yine yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır: “O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahiddir”[3]
Yine yüce Allah bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:
“O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Ey Muhammed! Günahkârların, amel defterlerinden korkarak: “Eyvah bize! Bu nasıl deftermiş ki, büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış dökmüş” dediklerini görürsün. Onlar, bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabb’in hiç kimseye zulmetmez”[4]
Yine yüce Allah bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:
“İşledikleri her şey, kitaplarda mevcuttur. Küçük, büyük hepsi satır satır (=Levh-i mahfuzda) yazılmıştır”[5]
Allah’ın koruması ile ilgili bu mana; O’nun, kullarının açık ve gizli bütün amellerini bilmesini, bu amelleri, Levh-i mahfuzda ve meleklerin elleriyle hazırlanan sahifelerde yazılmasını, miktarlarını, bu davranışların doğru ve kusurlu olmasında bu amellerin derecelerini, sevab ve azab yönünden de bu amellerin mükafatlarının derecelerini bilmesini, sonra da lütuf ve adaletiyle onlara gerekli karşılık vermesini kapsar.
İkincisi:
“el-Hafîz” kelimesinin diğer bir anlamı da; yüce Allah’ın, kullarını hoş olmayan bütün şeylerden korumasıdır. Müellif, “Allah, kullarını, bütün çirkin işlerden koruması altına almıştır” sözüyle buna işaret etmektedir.
Allah’ın, kullarını koruması iki türlüdür: Genel koruma ve özel koruma.
Genel Koruma: Allah’ın, yarattıklarını, güçlerinin yeteceği ve niyet ettikleri şeyleri onlara kolaylaştırmak sûretiyle koruyup gözetmesidir. Onlar, O’nun hidâyetine ve kendi maslahatlarına uygun şeylere, Allah’ın irşadı ve genel hidâyeti sayesinde ulaşırlar. Nitekim yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır:    
“Bizim Rabb’imiz; her şeye ‘uygun
şeklini’ veren, sonra da ‘hidayet’ eden (=doğru yolu gösteren)dir”[6]
Yani her bir yaratığa, kendisi için zaruretlerine ve aslî ihtiyaçlarına göre doğru yolu gösterir.  Sonra da ona takdir edilen ve hükmedilen yeme, içme, evlenmeyi sağlama hususunda ve bunların sebeplerini kazanmada imkan sağlayan vesileler ve aletler verir. Bu tür koruyup gözetmenin içine, iyi insanlarda girer, kötü insanlar da girer. Hatta hayvanlar ve diğer varlıklarda bu korumanın kapsamı içerisine girer.
Dolayısıyla Allah, gökler ve yer kaldığı müddetçe onların idaresini çekip çevirmektedir. Yarattıklarını nimetleriyle koruyup gözetmektedir.  İnsanlar için, koruyup gözeten melekler görevlendirmiştir.
“Her insan için, önünden ve arkasından takip edenler vardır. Allah’ın emrinden dolayı onu koruyup gözetirler. Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme de kötülük murad etti mi, artık onun geri çevrilmesine de imkan yoktur. Onlar için Allah’tan başka bir veli de bulunmaz”[7]
Özel Koruma: Daha önce de geçtiği üzere; Allah’ın, kendi dostlarını özel olarak korumasıdır. Çünkü yüce Allah, dostlarını; onların imanlarına zarar verecek ve inançlarını sarsacak fitnelerden, şüphelerden ve şehevi isteklerden korur. Bu tür zararlı şeylerden dolayı onları uzak tutar ve onları selamete çıkarır. Onları, cin ve insan türünden olan düşmanlara karşı korur, düşmanlarına karşı onlara yardım eder ve düşmanlarının tuzaklarını onlardan uzaklaştırır. Nitekim yüce Allah bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:
“Şüphesiz Allah inananları savunur. Çünkü Allah hâin ve nankörlerin hiçbirini sevmez”
[8]
İşte bu, kullarının dinine ve dünyasına zarar veren bütün şeyleri uzaklaştırma konusundaki Allah’ın genel korumasıdır.
Bununla birlikte Allah, kulun imanını, lütfu gereği korumaktadır.
Nitekim bu husus, Abdullah ibn Abbâs (r.a)’tan gelen sahih bir hadiste şöyle geçmektedir:
احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ
“Allah’ı(n emirlerini, yasaklarını ve hadlerini) koru ki, Allah’ta seni(n imanını) korusun. Allah’ı koru ki, O’nu karşında bulasın”[9]|[10]
* * *   [1]      “el-Hafîz” ismi, Kur’an-ı Kerim’in 6 yerinde geçmektedir. Allah’ın bu ismini bilen, kalbini, organlarını ve dinini, öfkenin ve isteklerin egemenliğinden korur, nefsine aldanmaz, şeytanın aldatma ve kışkırtmalarına kanmaz. Her müslüman, olabilir bütün şeyleri koruyanın yüce Allah olduğunu, O’nun “el-Hafîz” olduğunu bilmelidir. Allah, bizi; söz, fiil ve melekleri ile kullarını korumaktadır.  (ç) [2]      Yâsîn: 36/12 [3]      Mücâdele: 58/6 [4]      Kehf: 18/49 [5]      Kamer: 54/52-53 [6]      Tâhâ: 20/50 [7]      Ra’d: 13/11 [8]      Hac: 22/38 [9]      Tirmizî, Sıfâtu’l-kıyâmet 59; Müsned, 1/293, 303, 307. Tirmizî, bu hadisin, hasen-sahih olduğunu belirtmiştir. (Yani emirlerine sarılmak, yasaklarından kaçınmak, koyduğu sınırları çiğnememek suretiyle Allah’ı gözet ki, Allah’da senin canını, malını, dinini, aileni ve lütfundan sana verdiği her şeyi koruyup gözetesin.) (ç) [10]     Şerhu’l-Kasîdeti’n-Nûniyye, s. 90


Son takip: 06.08.2020 - 12:42
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Cihad · Değer Duygusu · Bu İsmi Bilmenin Faydaları · Bu İsimleri Bilmenin Faydaları · 3- Ehl-i kitap kâfirleri bir hayır indirilmesini istemez. · Müslümanların Ehl-i Kitaba Karşı Davranışları Nasıl Olmalıdır? . · EMÂNET .. · Rüknü · b- İtfaiyeci olmalıdır. · Bu İsimleri Bilmenin Faydaları · c- Cankurtaran olmalıdır. · 2- Varlık âlemiyle ilgili hükümler · Hakem İsmini Bilmenin Faydaları · Bu İsmi Bilmenin Faydası · HAMİD · Bu İsmi Bilmenin Faydaları · Bu İsimleri Bilmenin Faydaları · Bu İsmi Bilmenin Faydaları · KİTABI DERLEYENLERİN ÖNSÖZÜ · Rasulullah (s.a.v.)’in “Kötülük Sana ulaşamaz” Sözünün Manası
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber