sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar
· Mısır'dan Çıkış
· Tevrat'ın Nüshaları
· Kitab-ı Mukaddes
· Orucun Şartları
· Bu İsimleri Bilmenin Faydaları
· Cezâ Tedbiri
· Kızlarağası
· İkon
· Athene
· Kurşun Dökmek
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· 3) Büyük Cehâlet
· Allah ve Rasûlü’nden Geldiği Kesinlikle Sâbit Olan Nasslara, Hükümlere Bir Bütün Olarak Tümüne İnanmamak

Son Okunanlar
· Yüce Allah’ın  “De ki Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı bilmez. Onlar, ne zaman yeniden diriltileceklerini bilmezler” Sözünün Anlamı
· İhrama Girenlerin Yapması Gereken Hususlar
· d- Çocuk düşürmek ve kürtaj (çocuk aldırma)
· 8) Şüpheli Yerlerden Kaçınma
· Asabiyye/Irkçılık ve Tarafgirlik
· Teferrüc
· Hayat; İman, Sabır, Hicret ve Cihaddır
· Bütün Peygamberlerin, Akidenin Esasları Üzerinde İttifak Etmesi
· Orucun Rükün ve Şartları
· 3- Nankörlük Anlamında UnutkanlıkKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yüce Allah’ın  “De ki Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı bilmez. Onlar, ne zaman yeniden diriltileceklerini bilmezler” Sözünün Anlamı

Yüce Allah
Yüce Allah’ın 
قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ
 “De ki: Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı bilmez. Onlar, ne zaman yeniden diriltileceklerini bilmezler”[1]
Sözünün Anlamı:
Zemahşerî[2] konu ile ilgili olarak şöyle der: “(Âyette geçen) إِلاَّ “ill┠edatı, istisna-i munkatı’dır.[3] Temîm lüğatına göre gelmiştir. Yüce Allah, kendisinin göklerde ve yerde olduğunu haber vermektedir. Hiç kuşkusuz bu da, mecaz iledir. Çünkü O, bir mekanda var olmaktan münezzehtir. Fakat kendisinin, gökte yada yerde olduğunu haber vermesi mecaz değildir. Bu, doğrudur. Kelimeyi, hakikat ve mecaz ile ilgili bir duruma yorumlamak doğru değildir.
Derim ki: Zemahşerî “Temîm lüğatına göre” sözüyle; Temîm lügatlarından birine göre, “İstisna-i Munkatı”nın,
“İstisna-i Muttasıl”[4] gibi olmasının caiz olduğunu kast etmektedir. Dolayısıyla burada لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ
 “Allah’tan başka kimse gaybı bilmez” denilmesi doğrudur.
İbn Mâlik’de[5] konu ile ilgili olarak şöyle der: “Bana göre, âyette geçen “İstisna”nın,
“İstisna-i Muttasıl” olması doğrudur. Âyette geçen في
“fî”, gerçekte, yüce Allah’a ve yaratıklara giden bir fiile müteallıktır.”[6]
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
 
“Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salevât getirirler.”[7]
Hz. Peygamber (s.a.v)’de şöyle buyurmaktadır:
الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: يَدُ اللَّهِ, وَيَدُ الْمُعْطِي, وَيَدُ السَّائِلِ
“Eller üç kısımdır:
1. Allah’ın eli,
2. Veren kimsenin eli,
3. Dilenen kimsenin eli.”[8]
Anlam Yönünden Birbirine Zıt Sıfatların Birlikte
Kullanılmasının Hikmeti:
Kur’an-ı Kerim, ümit ve korkuyu ifade eden isimlerin arasını birleştirmektedir. Nitekim yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“İyi bilin ki Allah, hem cezası çok şiddetli olandır, hem de Gafûr (=çok bağışlayan), Rahîm (=çok merhametli)’dir.”[9]
Cennet ehli ise şöyle demektedir: “Doğrusu Rabb’imiz, Gafûr (=çok bağışlayan), Şekûr (=çok nimet veren)’dir.”[10]
Cennetteki kimseler, günahlarını bağışlaması ve kendilerine verilen nimetlere şükretmek için Allah’ın yüceliğini belirtme mahiyetinde “Doğrusu Rabb’imiz, Gafûr (=çok bağışlayan), Şekûr (=çok nimet veren)’dir” demektedirler. Burada ta’lil[11] anlamı vardır. Yani O’nun bağışlaması ve nimet vermesi sebebiyle yücelik yurdunu elde ettik. Çünkü O, günahlarımızı bağışladı ve iyiliklerimize karşılık ise ihsanda bulundu, demektedirler.
Yine yüce Allah bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:
“Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin! Allah, Şâkir (=şükre karşılık veren), Alîm (=her şeyi bilen)’dir.”[12]
İşte bu, onların şükretmelerine karşılık verilen bir mükafattır. Yani eğer şükrederseniz, O, şükretmeniz sebebiyle Alim (=her şeyi bilen)’dir. Çünkü O, hem şükreden kimseyi ve hem de küfreden kimseyi çok iyi bilir.[13] Rububiyyet yönüne gelince, bu konuda hükmün, rububiyyetin yüce oluşu ile ibadetin önemli oluşunun açığa çıkması ve Afv, Gafûr, Tevvâb, Halîm, Muntekim, Adl gibi Esmâu’l-Hüsna’nın izlerinin ortaya çıkması gerekmektedir. Dolayısıyla yüce Allah, kemâl oluşuyla ilgili tek ve bir olmayı kulunda görmek ister. Zira kul, her zaman yetersiz ve O’na muhtaç durumdadır. Ayrıca kudretinin, izzetinin, mağfiretinin, affının, rahmetinin iyilikte bulunmasının, örtmesinin, müsamahalı olmasının kemalini kuluna gösterir. Kuluna olan rahmeti ve ihsanı, herhangi bir şeyin karşığında değildir. Eğer kulunu, rahmeti ve lütfuyla acıyıp himaye etmeyecek olsa, O, kesinlikle helak edendir. Dolayısıyla nice günahın meydana geleceğini takdir etmesi, O’nun hikmetindendir!. Yine nice kulun ettiği tevbenin gerçekleşmesi O’nun maslahat ve rahmetindendir!. Çünkü işlenen günahtan dolayı tevbe etmek, hasta olan kimsenin, hastalığından iyileşmesi için ilaç içmesi gibidir.[14] Yine razı olmak, kızmak, sevmek, öfkelenmek, affetmek, intikam almak gibi anlam yönünden birbirine zıt sıfatlar da, O’nun sıfatlarındandır. İşte bu sıfatlar, kemâl sıfatlardır.[15] Dolayısıyla bu sıfatlarla hiçbir kimse nitelenemez ve bu isimlerle isimlenemez. Çünkü bu kemâl sıfatlarla ancak O nitelenir ve bu isimlerle ancak O isimlendirilir. Bu kemâl sıfatların gerektirdiklerini iptal etmek, bu sıfatların bizzat kendilerini iptal etmeyi gerektirir. Bu kemâl sıfatların, hükümlerine uygun olan yerin dışında kalan bir şeyle bağdaştırmak ise, noksanlık ve ayıptır. Yüce Allah, böyle bir şeyden münezzehtir. İşte bu (kısa) bilgiler, İsimler ve Sıfatlar konusunda araştırma yapan kimse için yeterlidir. Bunun dışında kalan şeyleri bilmeye gerek yoktur.[16]   * * *
    [1]      Neml: 27/65 [2]      Zemahşerî’nin asıl adı, Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî’dir. “Cârullah” ve “Ebû’l-Kâsım” ismiyle lakaplanmıştır. Din, tesir, lüğat ve adab ile ilgili ilim adamlarındandır. Kitaplarından bazıları şunlardır: “el-Keşşâf”, “Esâsu’l-Belâğa”, “el-Mufassal”. Hicri 538 yılında ölmüştür. [3]      İstisna-i Munkatı’: Müstesna ile müstesna minh’in, ayrı cinsten olması halidir. Buna göre اللَّهُ “Allah” kelimesi müstesnadır.  مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ “göklerde ve yerde olan “cümlesi ise, müstesna minh’dir. Görüldüğü üzere “Allah”ile “göklerde ve yerde olan” birbirinden ayrı şeylerdir. [4]      İstisna-i Muttasıl: Müstesna ile müstesna minh’in, aynı cinsten olması halidir. [5]      Asıl adı, Mahmud b. Abdullah et-Tâî’dir. “Ebû Abdullah” ve “Cemaleddin” ismiyle lakaplanmıştır. Arap filoluğudur. Kitaplarından bazıları şunlardır: “Elfiyye”, “Teshîlü’l-Fevâid”, “Şevâhidu’t-Tavdîh”. Hicri 672 yılında ölmüştür. [6]      Müellif buradan itibaren iki sayfa boyunca “illâ”nın, munfasıl mı, yoksa muttasıl mı olduğu konusunda detaylı konulara girmektedir. Bu konular, genelde, Arapça bilenlerin anlayacağı konulardır. Konudan uzaklaşıldığı düşüncesiyle bu iki sayfa tercüme edilmemiştir.  Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler, Cilâu’l-Efhâm, s. 95 ile Bedâiu’l-Fevâid, 1/62-64’e bakabilirler. (ç) [7]      Ahzâb: 33/56 [8]      Ebû Dâvud, Zekat 29 (1649); Ahmed b. Hanbel, 1/446, 4/137 (ç) [9]      Mâide: 5/98 [10]     Fâtır: 35/34 [11]     Ta’lîl: Açıklamak ve nedenini ortaya koymak anlamına gelmektedir. (ç) [12]     Nisa: 4/147 [13]     Cilâu’l-Efhâm, s. 95 [14]     Fevâid, s. 66-67 [15]     İbn Kayyim sıfatlar konusunda şöyle der: “Sıfatlar, üç türlü sıfat vardır: 1. Kemal sıfatlar, 2. Noksan sıfatlar, 3. Kemal ve noksanlığı gerektirmeyen sıfatlar.         Her ne kadar bu takdiri taksim, hem kemal ve hem de noksanlık ifade eden dördüncü bir çeşidi gerektirse de geçerli olan tasnif bu şekildedir.         Yüce Allah, bu dört çeşit sıfatın üçünden münezzehtir ve birinci gruptaki kemal sıfatlarla nitelendirilir. O’nun bütün sıfatları sadece kemal sıfatlarıdır. O, kemal sıfatların en mükemmellerine sahiptir. O’nun bir takım sıfatlara delalet eden isimleri de en güzel ve e mükemmel isimlerdir. O’nun isimlerinden daha güzel isimler yoktur. Başka hiçbir isim, O’nun isimleri yerine geçemez ve o isimlerin anlamını ifade edemez. O’nun isimlerinden herhangi birisini, O’na ait olmayanbaşka isimle tefsir etmek, eş anlamlı bir açıklama değil, bilakis yaklaşık bir izah ve anlatımdır.” B.k.z.: Bedâiu’l-Fevâid, 1/167-168 [16]     Şifâu’l-Alîl, s. 220


Son takip: 03.06.2020 - 12:32
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· f- Allah Hakkında Kötü Zanda Bulunan Münâfık ve Müşrikler · b- Allah Adı Anılmadan Kesilen Hayvanların Etini Yemek · a- Savaştan Önce · Nakşîbendîliğin, Toplumsal Yaşam Üzerindeki Etkileri · Orucun Yasakları · Vahdet-i vücud · Vedîanın Hükümleri · 2) Allah'tan Başkaları Adına edilen Yeminler · d) Tevekkül Edenin, Tasarruf Ettiği Hususlarda Vekaletin Caiz Olduğu Alanlarda, Başkasını Vekil Tayin Etmek Suretiyle Tevekkül Etmesi · Savaş Esirleri Konusunda Kur’an’ın Direktifi · Takıyye; Düşman Kâfirlerden Gelecek Tehlikeden Dolayı Farklı Görünme . · 8- Teknoloji Yoluyla Fesad · Rabb Olmanın Üç Özelliği · Nefis ve Ruh · 15. Cennet Nimetlerini ve Cehennem Azabını Düşünmek; Ölümü Hatırlamak · Kur’an’da Batıl · BESMELE . Besmele; Anlam ve Mâhiyeti · İkram ve İyilikte Öncelik Hakkı · 2- Sıfat-ı Selbiyye (Tenzihat) · 2) İstiâne (Yardım Dilemek)
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber