sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Cezâ Tedbiri
· Alimlerin Görüşüne Göre İlham
· Arbede
· Liânın Şartları
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· İkon
· Misvak ve Diş Temizliği
· Allah Bazı Kimselere Dost Değildir
· Hatm-i Hâce
· Toprak Mahsullerinin Zekâtı
· Nüzul Zamanı
· 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar
· Arazi Gasbetmek.
· 7) Yolcuya İhsân
· İttibâ Şirki

Son Okunanlar
· Âile ve Geç im Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
· Sihirbazlardan Medet Uman Firavun
· Âilede Sağlıklı İletişim ..
· BESMELE . Besmele; Anlam ve Mâhiyeti
· Müslüman Olarak Alış-Verişlerde Dikkat Edeceğimiz Bazı Hususlar Vardır
· At
· Kur’ân-ı Kerim’de Karz-ı Hasen.
· Sihir Tesiri
· f- Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
· a) Cisimlerin So adan Yaratılması Esasına Dayanan Delil.Kavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Âile ve Geç im Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler

Âile ve Geç im Konusuyla İlgili Âyet
Âile ve Geç im Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler   A-  Âile Kavramıyla İlgili Kelimelerin Geçtiği Âyetler: Âile Anlamına da Gelen "Ehl" Kelimesinin Geçtiği Âyetler (127 Yerde): 2/Bakara, 105, 109, 126, 192, 217; 3/Âl-i İmrân, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113, 121, 199; 4/Nisâ, 25, 35, 35, 58, 75, 92, 92, 123, 153, 159, 171; 5/Mâide, 15, 19, 47, 59, 65, 68, 77, 89; 6/En’âm, 131; 7/A’râf, 83, 94, 96, 97, 98, 100, 123; 9/Tevbe, 101, 120; 10/Yûnus, 24; 11/Hûd, 40, 45, 46, 73, 81, 117; 12/Yûsuf, 25, 26, 62, 65, 88, 93, 109; 15/Hicr, 65, 67; 16/Nahl, 43; 18/Kehf, 71, 77, 77; 19/Meryem, 16, 55; 20/Tâhâ, 10, 29, 40, 132; 21/Enbiyâ, 7, 76, 84; 23/Mü’minûn, 27; 24/Nûr, 27; 26/Şuarâ, 169, 170; 27/Neml, 7, 34, 49, 49, 57; 28/Kasas, 4, 12, 15, 29, 29, 45, 59; 29/Ankebût, 31, 31, 32, 33, 34, 43, 46; 33/Ahzâb, 13, 26, 33; 36/Yâsin, 50; 37/Sâffât, 76, 134; 38/Sâd, 43, 64; 39/Zümer, 15; 42/Şûrâ, 45; 48/Feth, 11, 12, 26; 51/Zâriyât, 26; 52/Tûr, 26; 57/Hadîd, 29; 59/Haşr, 2, 7, 11; 6/Tahrîm, 6; 74/Müddessir, 56, 56; 75/Kıyâme, 33; 83/Mutaffifîn, 31; 84/İnşikak, 9, 13; 98/Beyyine, 1, 6.        Karı-Koca, Eş, Çift Anlamlarına Gelen "Zevc-Zevce" Kelimesinin Geçtiği Âyetler (81 Yerde): 2/Bakara, 25; 35, 102, 230, 232, 234, 240, 240; 3/Âl-i İmrân, 15;  4/Nisâ, 1, 12, 20, 20, 57; 6/En'âm, 139, 143; 7/A'râf, 19, 189; 9/Tevbe, 24; 11/Hûd, 40; 13/Ra'd, 3, 23, 38; 15/Hicr, 88; 16/Nahl, 72, 72; 20/Tâhâ, 53, 117, 131; 21/Enbiyâ, 90; 22/Hacc, 5; 23/Mü'minûn, 6, 27; 24/Nûr, 6; 25/Furkan, 74; 26/Şuarâ, 7, 166; 30/Rûm, 21; 31/Lokman, 10; 33/Ahzâb, 4, 6, 28, 37, 37, 37, 50, 50, 52, 53, 59; 35/Fâtır, 11; 36/Yâsin, 36, 56; 37/Sâffât, 22; 38/Sâd, 58; 39/Zümer, 6, 6; 40/Mü'min, 8; 42/Şûrâ, 11, 11, 50; 43/Zuhruf, 12, 70; 44/Duhân, 54; 50/Kaf, 7; 51/Zâriyât, 49; 52/Tûr, 20; 53/Necm, 45;  55/Rahmân, 52; 56/Vâkıa, 7; 58/Mücâdele, 1; 60/Mümtehıne, 11, 11; 64/Teğâbün, 14; 66/Tahrîm, 1, 3, 5; 70/Meâric, 30; 75/Kıyâme, 39; 78/Nebe', 8; 81/Tekvîr, 7.
"Nikâh" Kelimesinin Geçtiği Âyetler (23 Yerde): 2/Bakara, 221, 221, 230, 232, 235, 237; 4/Nisâ, 3, 6, 22, 22, 25, 25, 127; 24/Nûr, 3, 3, 32, 33, 60; 28/Kasas, 27; 33/Ahzâb, 49, 50, 53; 60/Mümtehıne, 10. 
  B- Âile Yuvası Konusunda Âyet-i Kerimeler: a-  Karı-Koca Arasındaki Sevgi: 30/Rûm, 21. b-  Karı-Koca Arasındaki Anlaşmazlığın Çözümü: 4/Nisâ, 35, 128.  B- Kadın ve Hakları: a-  Kadın, Erkek İçin Örtüdür: 2/Bakara, 187. b-  Kadın, Evlât Yetiştiren Tarladır: 2/Bakara, 223. c-  Kadın, Erkek Üzerinde Hak Sahibidir: 2/Bakara, 228. d-  Kadın Sevgisi: 3/Âl-i İmrân, 14. e-  Kadınların Miras Hakları: 4/Nisâ, 7, 11-12, 19, 33, 127, 176. f-  Kadınların Mehir Hakları: 2/Bakara, 229, 237; 4/Nisâ, 4, 20-21, 24-25. g-  Kadınların Şâhitliği: 2/Bakara, 282. h-  Kadınlarla İyi Geçinmek: 4/Nisâ, 19, 128. i-  İyi Kadınlar: 4/Nisâ, 34. j-  Kadının Kocasına İtaati: 4/Nisâ, 34. k-  Kadınların Haklarını Allah Korumuştur: 4/Nisâ, 34. l-  Âhiret İçin Zararlı Kadınlar: 64/Teğâbün, 14. m- Kadının Yaratılışı: 4/Nisâ, 1; 7/A'râf, 189; 30/Rûm, 21; 39/Zümer, 6. n-  Huysuz ve Geçimsiz Kadınlara Karşı İzlenecek Yol: 2/Bakara, 232; 4/Nisâ, 19, 34, 128. o-  Nâmuslu Kadınlara Hz. Meryem Misal Getirildi: 66/Tahrîm, 12. p-  Peygamber Hanımlarına Kur'an'ın Tavsiyeleri: 33/Ahzâb, 28-34. r-  Peygamberimizin Kadınlarla Biatı: 60/Mümtehıne, 12. s-  Annenin Emzirme Süresi: 2/Bakara, 233; 46/Ahkaf, 15. t-  Anneler Emzirmeye Zorlanamaz: 65/Talâk, 6. u-  Mekke Müşrikleri Kadınlara Değer Vermezdi: 6/En'âm, 139; 16/Nahl, 58-59; 42/Şûrâ, 17; 43/Zuhruf, 17; 52/Tûr, 39; 53/Necm, 21-22.   C- Erkek ve Hakları: a-  Erkek, Kadın İçin Örtüdür: 2/Bakara, 187. b-  Erkek, Kadın Üzerinde Hak Sahibidir: 2/Bakara, 228. c-  Erkeğin Sorumluluk Yönünden Üstünlüğü: 2/Bakara, 228; 4/Nisâ, 34. d-  Kadının Her Türlü İhtiyacı Erkeğin Üstünedir: 2/Bakara, 233. e-  Erkek Kadın Üzerine Kavvâmdır/Sorumlu-Yöneticidir: 2/228; 4/Nisâ, 34.    D- Kadın ve Hakları: a-  Kadın, Erkek İçin Örtüdür: 2/Bakara, 187. b-  Kadın, Evlât Yetiştiren Tarladır: 2/Bakara, 223. c-  Kadın, Erkek Üzerinde Hak Sahibidir: 2/Bakara, 228. d-  Kadın Sevgisi: 3/Âl-i İmrân, 14. e-  Kadınların Miras Hakları: 4/Nisâ, 7, 11-12, 19, 33, 127, 176. f-  Kadınların Mehir Hakları: 2/Bakara, 229, 237; 4/Nisâ, 4, 20-21, 24-25. g-  Kadınların Şâhitliği: 2/Bakara, 282. h-  Kadınlarla İyi Geçinmek: 4/Nisâ, 19, 128. i-  İyi Kadınlar: 4/Nisâ, 34. j-  Kadının Kocasına İtaati: 4/Nisâ, 34. k-  Kadınların Haklarını Allah Korumuştur: 4/Nisâ, 34. l-  Âhiret İçin Zararlı Kadınlar: 64/Teğâbün, 14. m- Kadının Yaratılışı: 4/Nisâ, 1; 7/A'râf, 189; 30/Rûm, 21; 39/Zümer, 6. n-  Huysuz ve Geçimsiz Kadınlara Karşı İzlenecek Yol: 2/Bakara, 232; 4/Nisâ, 19, 34, 128. o-  Nâmuslu Kadınlara Hz. Meryem Misal Getirildi: 66/Tahrîm, 12. p-  Peygamber Hanımlarına Kur'an'ın Tavsiyeleri: 33/Ahzâb, 28-34. r-  Peygamberimizin Kadınlarla Biatı: 60/Mümtehıne, 12. s-  Annenin Emzirme Süresi: 2/Bakara, 233; 46/Ahkaf, 15. t-  Anneler Emzirmeye Zorlanamaz: 65/Talak, 6. u-  Mekke Müşrikleri Kadınlara Değer Vermezdi: 6/En'âm, 139; 16/Nahl, 58-59; 42/Şûrâ, 17; 43/Zuhruf, 17; 52/Tûr, 39; 53/Necm, 21-22.   E-  Nikâh Konusu: a-  Evlenmenin Fazileti: 24/Nûr, 32. b-  Bekârları Evlendirmek: 24/Nûr, 32. c-  Evlenmede Bolluk ve Bereket Vardır: 16/Nahl, 72; 24/Nûr, 32. d-  Evlenmeye Güç Yetiremeyenler: 24/Nûr, 33. e-  Nikâhı Helâl Olan Kadınlar: 4/Nisâ, 24; 5/Mâide, 5. f-  Yetim Kızların Nikâhı: 4/Nisâ, 3, 127. g-  Evlâtlıkların Boşanmış Hanımlarıyla Nikâh: 33/Ahzâb, 37. h-  Câriyelerin Nikâhı: 4/Nisâ, 24-25. i-  Ehl-i Kitabın Nikâhı: 5/Mâide, 5. j-  Vefat İddeti Bekleyen Kadını Nikâhlama İsteği: 2/Bakara, 235. k- Talâktan Sonra Nikâh: 2/Bakara, 228, 231-232. l-  Üçüncü Talâktan Sonra Nikâh: 2/Bakara, 230. m- Münâsebet Helâl Olan Kadınlar: 70/Meâric, 29-30. n-  Nikâhı Haram Olan Kadınlar: 4/Nisâ, 22-24. o-  Müşriklerin Nikâhı: 2/Bakara, 221. p-  Zinâ Eden Erkeklerin ve Zinâ Eden Kadınların Nikâhı: 5/Mâide, 5; 24/Nûr, 3, 26. r-  Mut'a Nikâhı (Geçici Nikâh): 23/Mü'minûn, 7; 70/Meâric, 29-31. s-  Nikâhın Şartları: 33/Ahzâb, 50.   F-  Mehir: a-  Nikâh Edilen Kadının Mehrini Vermek: 4/Nisâ, 4, 24-25. b-  Boşanan Kadınların Mehirleri: 2/Bakara, 229; 4/Nisâ, 20-21. c-  Temastan Önce Boşanmış Kadınların Mehirleri: 2/Bakara, 237.   G- Teaddüd-i Zevcât (Çok Evlilik) a-  İki, Üç, Dört Evlenmek: 4/Nisâ, 3; 33/Ahzâb, 50. b-  Bir Kadınla Yetinmek: 4/Nisâ, 3, 129.
c-  Zevceler (Hanımlar) Arasında Adâlet: 4/Nisâ, 3, 129; 33/Ahzâb 50.     


Son takip: 20.09.2020 - 07:57
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Kur'an'da Kalp. · f- Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak · Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar · Alimlerin Görüşüne Göre İlham · b2- İnsanların Hakkını İhlâl · Yaratılışa İnanan, Yeniden Yaratılmaya da İman Eder · Hz. İsa’nın Muhakeme Edilmesi, Çarmıha Gerilmesi ve Yeniden Dirilmesiyle İlgili Çelişkiler · Hayır ve Şer Allah'tandır · Giyecek ve Süslenmede Haramlar a- Giyinmekten Maksat · Allah’tan Râzı Olmanın Boyutları · Burçlar · Bilginlere ve Din Adamlarına İbâdet · b) Gayri mütekavvim mal · Mahşer · Gerçek İzzet · Yakup Var mı, Yok mu?. · Felâh; Anlam ve Mâhiyeti · C- Bâtinilik. · 2- Menfaat Şartına Bağlı İkrâz · Kocanın Kadın Üzerindeki Hakları
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber