sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· c- Gâye ve Nizam Delili
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı

Burayada Bak
· Dinde Kolaylık Esastır
· Elçilere İtaat Etmemeleri
· “Onların Yalvardıkları da Rablerine Yakın Olmak İçin Yol Ararlar”.
· Hatm-i Hâce
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· i- İsraf ve Lüx Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
· Kasden İnsan Öldürmenin Cezâsı; Kısas
· Alimlerin Görüşüne Göre İlham
· B.  Kritik Anlarda Terketme.
· İkon
· Noel
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· Hiç Kimseyle Alay Etmezler
· İstiâze Şuurunun Bize Kazandıracağı Anlayış ve Davranışlar
· 2. İstişârenin Şekli

Son Okunanlar
· GİRİŞ.
· Sibel
· MUHSİN
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· Hayız ve Nifaslı Kadının Durumu
· f- Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
· 6) Tefakkuh
· Hangi Kâfirlerle Savaşmadan İyi Geçinilebilir?.
· Muhaddis
· 3- İnsanları Doğru Yola DâvetKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GİRİŞ.

GİRİŞ XE
GİRİŞ   Hacc bilinci veya niçin hac? Hacca gitmenin nedeni ve bizim hacca gitmemiz neyi simgeliyor? Hacca gitmeli miyiz? Hacca gitmeden önce hayatımızdaki olması gereken değişiklikler ve ona maddi ve manevi hazırlığımız nasıl olmalı? Hacca gidip geldikten sonra hayatımızın düzeninde bir değişim, bir öze dönüş, bir iyileşme olacak mı? Yoksa bazılarımızın İslam’ı hacı ve hacıların şahsında, karalamasına vesile mi olacağız? Araçların bu yola gidip geldiği gibi, şuursuzca bir gidiş-geliş mi olacak? Hacca gidişimiz neyi ne kadar değiştirecek? Ailemiz ve çevremizde, bize ne gibi saygınlık getirecek? Hacı ağa, hacı teyze veya hacı abi lakaplı ünvanlar almak için mi bu kadar çaba gösteriyoruz? Haccı anlatmak ve yazmak başkadır, hac yapıp dönmek ise çok daha farklıdır. Tarihte nice insanlar yüzyıllar boyunca, milyonlarca insanın özlemlerinin yurdu, özlemlerinin hedefi Kabe, Allah’ın evi, Beytu’l-Ma’mur oldu... Bu hedefe ulaşmak için, her çağda nice nice insanlar, ağır sıkıntılara katlanmış, nicesi bu yolda ölmüş ve birçoğu da ancak yoksulluklara göğüs gererek Kabe’ye ulaşmıştır. Hepsi için arzu ve iştiyakların yeri, özlemlerin bedeli bu küçük dört köşe yapı, Kabe’dir. Kabe’deki tevhidi mimarlık nişanesi ve imanla olan insicam yeryüzünün hiçbir yerinde veya hiçbir yapıtında yoktur. Yapılan araştırmalarda, hacca giden müslümanları en fazla etkileyen yerler ve menasiklerin başında Kabe gelir.[1]
İhlasla Allah için yapılan bu kutlu seferden sonra bedenler oralardan dönse bile, gönüller mutlaka Kabe’yle birlikteliğini sürdürürler. Bedenimiz Kıble’ye ruhumuzla birlikte günde en az beş kez yönelir.
Malcolm X Hacc anılarını ve duygularını şöyle anlatır: “Hacca gitmek, görüş açımı alabildiğine genişletmiştir. Bu gezi, yeni bir anlayış üfledi benim ruhuma. Kutsal Belde’de geçirdiğim iki hafta içersinde, Amerika’da geçirdiğim otuzdokuz yıl boyunca hiç rastlamadığım şeylere tanık oldum. Bütün ırkları bütün renkleri tanıdım; hem de gerçek bir kardeşlik anlayışı içerisinde ! Tek bir yürek gibi çarpan! Tek bir beden gibi yaşayan! Tek bir varlık gibi ibadet eden! Irk ayrımcıları yok. Liberaller yok; bu sözcüklerin ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını bile bildikleri yok o insanların. ...Gerçek İslam bana göstermiştir ki, sıyahların tümünü, birden bir kalemde, silip atmak ne kadar yanlış bir tutumsa, beyazların tümünü birden, bir kalemde silip atmak da, o kadar yanlış bir tutumdur.” [2] Bizim için ibadet sıradan yemek ve içmek gibi fani şeylere hizmet eden sıradan eylemler değildir. İbadet bizim fani hayatımıza anlam kazandıran ve ebedileştiren en büyük vesiledir. İbadetin sırrında görülen ve görülmeyen bir çok hikmetler ve dersler vardır. İbadet müslümanın hayatındaki durağanlığı aktif  hale getirir, tembelik ve ataleti çalışmaya çevirir, düşüncedeki değişimi pratize eder. Yaradılış gayesine en uygun yakınlaşma vesilesiyle Rabb’e ulaşmaya çalışır. Müslümanın yapmakla emrolunduğu her ibadetin müminin gündelik hayatında çok büyük önem arzeder. Namaz ibadetiyle Rabbiyle birlikteliğini sürekli kılmak, yaşamına disiplinize etmek, Allah’ın hududu olan, helal ve harama karşı tavrını denetlemek, Allah’a karşı kulluğunu günde en az beş kez kırk rekat namaz ve kırk defa fatiha ile teyid etmektir. Oruc ibadetinin çok önemli iki yönü vardır, birincisi gün boyu yemeden ve içmekten kaçınarak insanın, yosulların ve açların hissettiği şeyleri kendi bedeninde hissetmesini; böylece toplumsal sorumluluğun islami bir yaptırım olarak insan bilincine yerleşmesidir. İkincisi ise;  bir aylık oruç süresince kişinin kendi nefsini paklaması ve bu yönde kendisini belli bir sıkı düzen içerisinde günlük hayatı, ibadet hayatı, bir ibadet iştiyaki içinde yaşamayı öğrenmesidir. Zekat ibadeti de tıpkı namaz ve oruç gibi bir türlü arınmadır, müslüman bu ibadetle zihnini ve malını kirlerden, bencillikten ve israftan arındırır. Zekat ve sadaka müessesinin çalışmasıyla da, toplumsal bir çok sorunun çözümüne katkıda bulunur. Tüm bu ibadetleri yaparken, vergi memuruna gönülsüz verilen vergi psikolojisiyle değil de, sırf Allah emretti diye ihlasla yerine getirmedir. Hac ibadetinde ise, tabir caizse; bütün ibadetleri kendi içinde barındırmıştır. Bütün ibadetlerin özü mahiyetinde ve ahirete hazırlık yapmanın, oraya göçmeye hazır olduğunu söylemenin ifadesidir. Hac ibadeti, Allah’ı birlemenin ve hiçbir peygamberi ayırdetmeksizin hepsine imanın, insanlık onurunun ve şerefinin kurunduğunu, gerçek özgürlüğüne kavuşmayı  ifade eden en büyük göstergedir. Hac ibadetinde hem namaz, hem malın infakı ve harcaması, hem hedy (kurban kesmek) hem orucu ve hemde bedenin malla birlikte menasiklere lebeyk diye itaatı vardır. Hac ibadetinin tüm menasiklerinde (vazifelerinde) semboller,  remzler ve işaretler vardır. İhramı giymede; dünyadan ayrılırken giyilen bir kefen olduğu, Kabeyi tavafta; insanların tevhidi inanışı bir merkezde toplanmasıdır. Merve ve Safa arasında sa’y yapmada; Hacer’in gayret ve sa’yı gibi çalışmak ve çaba göstermektir, Arafat ve Müzdelife‘de vakfeye durmak; Mahşeri an be an hissetme ve huzura varabilme heyacanını yaşamadır. Nohut tanesi gibi taşlar toplamada ve Mina ’da sırasıyla şeytanı taşlamada; İnsanın Rabb’ine karşı isyanda, şeytanın davetini reddetmedir, Nefsine teslim olmayacağının işaretidir. Kurban kesmede; müminin İbrahim (a.s.) gibi Allah’a dostluğunu ve yakınlığını ispat etme nişanesidir. Tıraş olup ihramdan çıkmak ise, tekrar dünya nimetlerine dönmenin dünya hayatına yeniden başlamanın, o büyük günde verilen sözün tutulması ve yapılan tevbe ile istiğfarın gereğini yapmadır. Tüm bu semboller, yüce şuur ve nişaneler müminin hayatında büyük bir hicreti gerçekleştirir. Hac görevi esnasında, sadece maddi bir gözlemle bakıldığında, kalabalığın ve hacıların bir takım düzensizliğinin dışında ve bedeni bir yorgunluğun haricinde, manevi hiçbir şey hissedilmeyerek geri dönülecektir.  Kendisinin aydın olduğunu iddia eden bir kimse, Mekke’de biriyle tartışırken kendisini ikaz ettğimizde, buranın Mübarek belde, kutsal Kabe olduğunu tartışmanın, kavga etmenin caiz olmayacağını hatırlattığımız zaman ise bize “Kabe’nin kendisi için çok fazla bir mana taşımadığını sadece milyonlarca insanın gidip görmek istedikleri Arabın Kabe’sini merak edip buralara kadar geldiğini ve kendisi için Kabe taşlardan örülü ve siyah örtü ile örtülü bir yapıdan başka bir şey ifade etmediğini” söyledi. Evet maddi bir gözle, gönül dünyasına giden hidayet ışıklarını kalbin tüm pencerelerini kapalı tutan neyi ne kadar görebilir? Mekke müşrikleri gibi peygamberden gelen davete şöyle karşılık veriyorlardı “Şayet bu Senin indinde haksa üzerimize taşlar yağdır” diye kendilerine en büyük beduayı yapıp, Allah’tan kendilerine hidayet vermesini akl edip istemeleri yerine azaba duçar olmalarını istiyorlardı. Bu hareket ve bu sözler tamamen doğru yoldan sapkınlığın ve kör bir inadın bir göstergesidir. Ebu Cehil’in iman etmeyişi sıradan her hangi bir insanın, iman etmeyişi gibi değildi. Çünkü Ebu Cehil, Hakkı ve hakka giden yolu, bildiği halde inatkar tavrı ile hidayete gönlünü tamamen kapatarak şeytanın sesini dinliyordu. Burada özellikle üzerinde durmak istediğimiz haccın menasikleri-görevleri değildir. Hac farizasını yerine getirmek isteyen kardeşlerimize veya hacla ilgili bilgi almak isteyenlere niçin hacc sorusu üzerinde durmak istedik. Haccın menasikleri hem müstakil ve hem de tüm fıkıh kitaplarında uzun uzadıya anlatılmıştır. Hacc bilinci üzerine çok fazla sayıda olmasa bile bazı kitaplar mevcuttur. Bu çalışmamızda haccın hem menasik ve hem de bu menasiklerin ihtiva ettiği hikmet ve remzleri aralamaya çalıştık. Elbette haccın hikmetleri ve sırları sadece bunlardır denilemez, bunlar bizim görmeye çalıştığımız ve irdelemeye güç bulduğumuz şeylerdir. İnanıyorum ki, gerçek olarak haccın menasiklerinin hikmet ve sırlarına vakıf olan sadece Allah’tır.   [1] Mehmet Bayyiğit, Sosyo-Kültürel Yönleriyle Türkiye’de Hac Olayı, Ankara, 1998, s. 138 [2] Alex Haley, Malkoml X, Çev. Yaşar Kaplan, İstanbul, 1984, s. 685


Son takip: 18.06.2021 - 12:34
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Dinde Kolaylık Esastır · Elçilere İtaat Etmemeleri · “Onların Yalvardıkları da Rablerine Yakın Olmak İçin Yol Ararlar”. · Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar · i- İsraf ve Lüx Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır · Yeme İçme, Müslüman İçin İbâdettir · Ve... İbretler, İbretler... · Çocuk eğitiminde şu dört şeye özellikle dikkat edilmelidir · Kasden İnsan Öldürmenin Cezâsı; Kısas · İkon · Süryâni · Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları · Alimlerin Görüşüne Göre İlham · Cemaat · B.  Kritik Anlarda Terketme. · Tayy-i zaman · Hasta ve Bozuk Bir Ruh Haline Sahiptirler · AF-AFV .. · Af; Anlam ve Mâhiyeti · Kur’ân-ı Kerim’de Af Kavramı
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber