sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· 3- Toplumda Tevhid
· Allah ve Rasûlü’nden Geldiği Kesinlikle Sâbit Olan Nasslara, Hükümlere Bir Bütün Olarak Tümüne İnanmamak
· 13- Başın Tamamını Bir Defada Meshetmek
· Allah Bazı Kimselere Dost Değildir
· Hatm-i Hâce
· Allah’tan Başkası ile Yapılan Yeminin Şartları
· Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
· Konuyla İlgili Birkaç Uyarı
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· Kâr
· Fesad Sebebleri
· Yağma.
· 2- Adâlet
· 2- Zihnî Yetenek ve Kültür

Son Okunanlar
· Haccın Faydaları
· Bu İsimleri Bilmenin Faydaları
· Her din ve ideolojinin dostluk ve düşmanlık anlayışı kendine hastır
· İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Malın Mülkün Gerçek Sahibini Hatırlatır ve Kişinin Emanet Bilincini Güçlendirir
· Müctehidde Bulunması Gereken Şartlar
· Haramlar
· A- Kadın ve Erkek Arasındaki Müşterek Edepler Görüşme ortamının ciddî olması
· İncil'de
· KISAS.
· Yol kesme cezâsıKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Haccın Faydaları

Haccın Faydaları XE
Haccın Faydaları
  Haccın insanlara edebi, ictimai, iktisadi ve sosyal ilişkinin artması gibi bir çok önemli hususlar vardır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır “İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler. Ta ki, kendi menfaatlerine şahit olsunlar; Allah’ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken O’nun adını ansınlar. Siz de bunlardan yiyin, çaresiz kalmış yoksulu da doyurun. Sonra (kirlerini temizleyip) arınsınlar, adaklarını yerine getirsinler. Kabe’yi tavaf etsinler.” (Hacc: 22/26-29) Ayette geçen “Faydaları” kelimesinden kasıt alimler bu faydanın hem dini ve hem de dünyevi olduğu görüşündedirler. Hac, müslümanların problemlerinin konuşulduğu ve çözümün önerildiği, çeşitli kültürlerin, dillerin ve renklerin kaynaştığı, dünya müslümanları birliğinin oluşmasını sağlayıcı bir takım tedbirlerin tartışıldığı, dünyada en kalabalık ve en önemli ve en büyük uluslar arası büyük kongredir. Kişi hacca hazırlık yapıp, Mekke’ye varıncaya kadar, seyahat esnasında ve gezdiği gördüğü yerlerde bir takım şeyler öğrenirve kendisine yeni ufuklar açar. Bu yolculukta gördüğü bir takım durumlardan ve seyahatin yorgunluğundan dolayı da sabrı ve tahammülü öğrenir. Dünya ziynetini yani, elbisesini çıkarıp onun yerine, ihram giymesi demek, değişik bir havaya girmesi demektir. Bu değişiklik, onun bedeninin direk olarak havayla temasından dolayı da sağlığını olumlu yönden etkilemiş olur. Tıp doktorları; insanlara açık hava ve güneşten istifade etmelerini tavsiye etmişlerdir. İhramın giyilmesiyle bedenimiz, bu imkandan yararlanma fırsatını bulur. Açık hava ve güneş cildimizin istirahat etmesine ve yeniden canlanmasına vesile olur. Oksijeni daha iyi teneffüs etme imkanına kavuşuruz.[1] İhramın giyilmesiyle, kişide olumlu bir çok şeyin değişimine sebep olmaktadır. Örneğin; Daha ağır başlı, başkalarına karşı yardım severliği, hoş görülü ve sabırlı, metanetli olmayı, zorluğa karşı fedakarlık yapmayı, yüksek ahlak ve fazileti yakalmaya çalışmayı, salih amellere riayet etmeyi, tevbe ve istiğfarı çoğaltması Rabb’e yalvarış ve yakarışı artırmasını sağlar, İhram demek, bağımsızlık demektir, dünya elbisesiyle bağımsızlık nasıl olur? İşte hac bize, hür olmayı, özgür olmayı öğretir. Kişiye özgürlüğü, kula kulluktan sadece Allah’a kul olmaya davet eden en büyük değişim, ihrama girilmeyle mümkün olur. Haccın sayısız faydalarından biri de, iktisadi alanda müslümanların işbirliği içinde karşılıklı ticari faaliyetlerin yapılması, malların tebadülünü (değişimi) gerçekleştirebilirler. Dünyada yaşayan bir buçuk milyar müslüman nüfusunun ticari alandaki işbirliği sayesinde, kültürel ve siyasal yapılanmada büyük bir potansiyel güce sahip olan müslümanların önünde hiçbir engelin olması düşünülemez. Hz. Peygamber haccın faydalarına işaret ettiği hadisi şerifte, şöyle buyurmaktadır: “Hac ve umreyi peşi peşine yapınız. Bu ikisi, körüğün; demir, altın ve gümüşün pasını yok ettiği gibi, fakirliği ve günahları yok eder. Mebrur haccın sevabı ancak cennettir.”[2] Hacda kesilen kurban etlerinin hazırlanıp geri kalmış ülkelerdeki, fakirlerin ihtiyacına sunulması da  haccın faydalarından biri sayılır. Haccın diğer bir faydası da; hacca gelenlerin orada gördükleri manevi havanın oluşmasıyla, mala olan gönül bağlarının azalmasından dolayı, fakir ve düşkün ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardımda bulunacağı ve kendilerinde şuurun artma göstermesidir. Ebu Hureyre (r.a.) şöyle rivayet etmektedir: “Allah resulüne hangi amelin daha faziletli olduğu sorulunca şöyle buyurdu: “Allah’a ve resulüne iman” sonra hangisi denildi “Allah yolunda cihad” buyurdu, sonra hangisi sorusuna ise; “mebrur hac” cevabını verdi”[3] İmam Malik düşman korkusu olmadıkça cihattan daha üstündür demiştir.[4] Başka bir rivayette ise: “Kim hac yapar, bu esnada cinsi temastan korunur, çirkin söz ve davranışlardan uzak durursa, annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından kurtulur.”[5] “Hac ve umre yapanlar Allah’ın delegeleridirler. O’ndan bir şey isterlerse,  onlara cevap verir, af isterlerse, onları af eder.”[6] “Allah’ım hac yapanı ve hacının kendisine dua ettiği kimseleri mağfiret et”[7]
Haccın burada zikredemiyeceğimiz daha bir çok faydası vardır. Nasıl ki, şu kainatta hiçbir şey boşuna yaratılmamışsa, Allah’ın bize farz kıldığı bütün ibadetlerde boşuna değidir. Mutlaka insanlık için ictimai, ahlaki, hukuki, maddi ve manevi bir çok faydası vardır. İslam diğer dinler gibi, kişiye hiçbir faydası olmayan ve anlamsız bir ibadeti bizden istememiştir. Özellikle de; ibadetler, biz müslümanların gündelik hayatında disiplinli ve düzenli olmamızı, hayatın gerçek anlamını yaşamayı sağlar. İbadetler bize dünyada ölçülü olmayı, ahiret hayatı için ise çalışmayı, israftan kaçınırken cimrilik ve enaniyeti bir hastalık olarak bunlardan uzak durmamızı emretmiştir. İbadetler, bizim çalışkan olmamızı teşvik eder, yerimizde ise, durup saymamızı kesinlikle rededer. İslamın öngördüğü hiçbir ibadette, durgunluk yoktur. Adeta; yoğun bir trafiğe çıkmış bir sürücü gibi, ibadet ederken, dikiz aynasından, geçmiş ümmetlerin durumuna, yandaki aynalardan diğer yollara ve ideolojilere sapmış olan beşeriyetin durumlarını görerek, önümüze bakmamız ona göre ibadet etmeliyiz. Bunlardan haberdar olmayanın, önünü görmesi ve ahireti için azık hazırlaması veya kazasız belasız gitmesi gereken yere ulaşması mümkün değildir. Bir çok insan dar bir muhitte ikamet ettiğinden dolayı çok azı, insanları tanıma ve onlarla tanışma fırsatını bulmuştur. Köy veya ilçede yaşıyorsa, bulunduğu muhitin pek dışına çıkmamış olabilir. Bundan dolayı da, dünyanın değişik dilleri, renkleri ve kültürleriye yakından tanıma imkanını bulamamıştır. Hac yolculuğunun faydalarından biri de, bu seyahet esnasında, farklı bir çoğrafyayı, farklı bir iklimi, farklı bir havayı, farklı dillleri, farklı renkleri ve farklı kültürleri burada görme fırsatı doğabilir. Değişik renk, dil ve kültürlere sahip müslüman kardeşleriyle ilk defa, peygamber ikliminde bir araya gelme imkanı bulmuştur. Belkide ilk kez riyadan uzak dünya menfaatlarının bulaşmadığı bir kardeşliğin, bir dostluğun, bir güler yüzlülüğün bir arada olduğunu görmüştür. Allah bize faydayı, Şeytan ise bize zararlı olanını, Allah bize iyiliği, Şeytan ise, bize kötülüğü emreder. Allah bize hareketliliği, Şeytan ise, bize donukluğu, Allah bize, kardeşimizle dost olmayı, Şeytan ise, kendisine dost kardeşimize ise, düşman olmamızı istiyor. Biz kimin emrinde ve kimin itaatında olacağız, İşte bu yol, ve bu yolculuk, yolların ayrıştığı,
Tüm hesapların, buna göre yapıldığı, ulvi bir yolculuktur, Hac yolculuğu, kutlu ve mutlu bir yolculuk, Ne mutlu bu yolun yolcularına, Allah’ın rahmetinin ve bereketinin üzerlerine olacağı şerefli yolcular, Selam size ve selam götürün; İbrahim’e, İsmail’e ve Hacer’e, Selam götürün, O Nebiyu’l-Muhterem Muhammed Mustafaya, selat ve selam olsun tek önderimiz, rehberimiz, sana canlar feda olsun Ey Nebi! Hasretin yüreğini çöle, gözlerini göle çevirmeli, oraya sen varmadan yüreğini yollamalısın. Seni götüren ayakların değil yüreğin olmalı. Yüreğin dururken ayaklarına yük olmamalısın. Yüreğin kuş gibi uçurduğunu, ayaklar taş gibi taşır.[8]
                  [1] İmam Nevevi, Kitabu’l-İdah fi Menasiki’l-Haccı ve’l-Umre, s.35 [2] Tirmizi, Sünen; Kitabu’l-Hacc, 2; Nesai, Sünen, Kitabu’l-Hacc, 6; İbn Mace, Sünen, Menasik, 3 [3] Buhari, Sahih, Kitabu’l-Cihad, 1; Hac, 4, 34, 102; Muslim, Sahih, Kitabu’l-İman, 135, 140 [4] Zuhayli, III/ 11 [5] Nesai, Sünen, Kitabu’l-Hac, 4; İbn Mace, Sünen, Menasik, 3 [6] İbn Mace, Sünen, Menasik, 5 [7] İbn Huzeyme, sahih, 2516; el-Hakim Müstedrek I/441 [8] Mustafa İslmaoğlu, Hac Risalesi, İstanbul, 1998, s. 20


Son takip: 14.07.2020 - 05:58
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Kimi, Nasıl Sevmek?. · Hadis-i Şerifler Açısından Müteşâbih. · Unutma ve Hatırlama · Kur’ân-ı Kerim’de Vasiyet Kavramı · Vahiy · Rûhânîler ve Râbıta · Dünya – Âhiret Dengesi · Ve... Günümüz. · Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar · Bir Şeyi Allah’ı Sever Gibi Sevmek; Endâd Edinmek. Endâd ve Nidd Ne Demektir?. · Yağma. · Küfür ve Nifak Psikolojisi · Vahdet-i vücud · Kur'ân-ı Kerim'de Hırsızlık Kavramı · İhsân; Güzelliktir, Güzellik Sergilemektir · Cennet Bahçesi veya Cehennem Çukuru Âile Hayatı Aile; Bireyden Cemaate, Düzensizlikten Nizama, Günahlardan İbadete Geçiş · Deccal Deccâl Nedir?. · Kybele · Sünnette Fiilî Örnekler · İlham
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber