sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· İkon
· Misvak ve Diş Temizliği
· Ve Sonuç
· İkinci Mânâda Vasiyet
· Arbede
· Teberrük
· Çoğu Sarhoş Edenin Azı da Haramdır
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· Dinde Kolaylık Esastır
· Din; Anlam ve Mâhiyeti
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· Bu İsmi Bilmenin Faydası
· Allah’ın Semî’ İsmine İnanmanın Gereği
· Fesatçılara Verilen Ceza.

Son Okunanlar
· 2) Hac ve Umre için Mikat Mahalleri (İhrama Girme Yerleri)
· 38) Hukukullah
· Üçler
· Hüküm ve Hikmet Sahibi Allah (cc)
· Muskacıların Sonu
· 1- İnançla İlgili Fısk.
· İhvân
· 2) Misvak; Dişleri Fırçalamak
· Haram Para İle Tahsil
· Bu İsmi Bilmenin FaydalarıKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2) Hac ve Umre için Mikat Mahalleri (İhrama Girme Yerleri)

2
2) Hac ve Umre için Mikat Mahalleri (İhrama Girme Yerleri)                                Mikat, ihrama girme yeri ve zamanı demektir. Bir terim olarak, Mekke çevresinde, çeşitli bölge ve ülkelerden hacca gelenlerin ihrama girecekleri özel yerleri ifâde eder. Bir kimsenin, hac veya umre için, mikatları ihramsız geçmesi câiz olmaz. Aksi halde kurban kesmek veya mikat yerine dönmek gerekir. Ancak mikat yerinden önce ihrama girmek ittifakla câizdir. Hatta Hanefîlere göre, bir sakınca doğmayacaksa, ihramı öne almak daha fazîletlidir. "Hac ve umreyi Allah için tamamlayın" (Bakara: 2/196) âyetinde buna delâlet vardır. Mikatları beklemeksizin, ailesinin bulunduğu yerden ihrama girmek hac ve umreyi eksiksiz tamamlamak demektir. Hz. Ali ve Abdullah bin Mes'ud'un görüşü budur. Çünkü bunda daha çok meşakkat ve daha büyük ta'zim vardır. İhrama girme yerleri, Mekke'de, Mekke (Harem) ile mikatlar arasında (hıl bölgesi) veya mikatların dışında kalan bölgelerde (âfâkî) oturanlara göre değişiklik gösterir. Mikatların çevrelediği alan dışında oturanlar (âfâkî): Arabistan'da mikatlar dışında oturanlarla, dış ülkelerden hac veya umre niyetiyle Hicaz'a gidenler için geldiği bölge veya ülkeye göre ihrama girme yerleri (mikat) belirlenmiştir. İhrama girme yerlerini Hz. Peygamber tâyin ettiği için hac, umre, ticaret veya başka bir amaçla Mekke'ye gelen her müslümanın buralarda veya daha önce ihrama girmiş olması lâzımdır. Eğer yol, bu noktalardan geçmiyorsa buraların hizalarından ihrama girilir. Medine'ye gelenler, hac için Mekke'ye doğru yola çıkınca Zülhuleyfe'de bugün Âbâr-ı Ali denilen yerde ihrama girerler. Mikatlardan içeride bulunan kimseler, ihramsız Mekke'ye girebilirler. Fakat hac veya umre için, bulundukları yerden ihrama girerler. Mikat içinde, fakat Mekke dışında bulunan, bulunduğu yerde; Mekke'nin içinde oturanlar ise, kaldığı evde ihrama girerler. Dışarıdan hac veya umre için gelen kimse, mikatı ihramsız geçerse ya bir kurban keser veya geri dönüp mikat yerinde ihrama girer. Mekke'ye girme niyeti olmaksızın mikatı ihramsız geçene bir şey lâzım gelmez. [1]   İslam, mikat yerleri ve zamanını vahiy ile tespit etmiş ve biz müslümanlara bildirmiştir. İhrama girmek için belli mekanlar mikat olarak belirtilmiştir. Bir hadisi şerifte mikat yerleriyle ilgili şöyle rivayet edilmiştir. İbn Abbas şöyle der: “Peygamber (s.a.s.) Medineliler için Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi Necidliler için Karnu’l-Menazil’i Yemenliler için Yelemlem’i mikat yeri olarak belirlemiş ve şöyle buyurmuştur:
“Buralar, oralarda oturan veya oraya uğrayarak geçenlerden hac ve umre yapmak isteyenler için mikattır. Bunlardan daha yakında olanların mikat yerleri ise oturdukları yerlerdir. Aynı şekilde Mekkeliler Mekke’den telbiye getirirler.”[2] 
Başka bir hadiste ise Iraklıların telbiye getirecek yer, yani mikat yerleri Zat-ı Irk olduğu rivayet edilmiştir.[3] Câbir (r.a.)'den merfû olarak rivâyet edilen Müslim hadisinde bunlara, Irak'lılar için Zât-ı Irk ilâve edilmiştir.[4] Hac ve umre maksadıyla mikat yerinden ihramsız geçmenin cezası vardır. Bu ceza ise bir kurban kesmektir. Gelinen ülkelere göre, Hacıların ihrama girecekleri mikat mekanları, şu şekilde sıralamamız mümkündür. a- Türkiye, Suriye, Mısır, Mağrib ve Avrupa tarafından deniz yoluyla gelenlerin mikat yerleri, Cuhfe (Rabiğ)’dir. Cuhfe ile Mekke arası, yaklaşık olarak yüz seksen yedi kilometredir. b- Medine tarafından gelenlerin mikat yeri ise Zulhuleyfe’dir, Başka bir ismiyle de orayı Abar-ı Ali, yani Hz. Ali’nin Kuyuları şeklinde isimlendirilmiştir. Medine ve Mekke arası uzaklık mesafesi yaklaşık dört yüz altmış dört kilometredir. En uzak mikat yeri burasıdır. c- Irak, İran ve diğer ülke hacılarının geldiği ve ihrama girdikleri yer Zat-i Irk’tır. Bu yer Mekke’ye  yaklaşık olarak doksan dört kilometredir. d- Kuveyt ve Necid yönünden gelenlerin, ihrama girdikleri mikat mahalleri, Karnu’l-Menazil bir diğer adıyla da bilinen es-Seyl’dir. e- Yemen tarafından gelenlerin mikat mahali ise, Yelemlem’dir. Mekke’nin güney tarafına düşmektedir. Mekke’ye uzaklığı yaklaşık olarak, elli dört kilometredir.[5]     [1] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri. [2] Buhari, Sahih, Kitabu’l-Hac, 7, 9 11, 12; Sayd: 18; Muslim, Sahih, Kitabu’l-Hac, 11-12; Ebû Dâvud, Menâsik: 8; Nesâî, Menâsik 19, 20 23; İbn Mace, Sünen, Kitabu’l-Menasik, I/972, Hadis no: 2914; Ahmed bin Hanbel, I/238. [3] İbn Mace, Sünen, Kitabu’l-Menasik, I/973, Hadis no: 2915 [4] Ebû Dâvud, Menâsik: 8. [5] İslam Ansiklopedisi, Şamil yayınları, İst. Hac maddesi; Mehmet Peker, Hacc Nedir?


Son takip: 25.11.2020 - 01:46
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Ehl-i Kitaba Tanınan Müsâmaha ve Ayrıcalıklar · Yahova · 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar · Yoldan Çıkarıcı Fitneler · Bir Mü’mini Öldürenler · İmamet-i Kübra’da Aranan Şartlar · Allah’ın Affının Çeşitli Görüntüleri · İslam Kelimesinin Menşei · İnsanı Şeytana Tutsak Eden Nefsî Hastalıklar · İnsan İktisadın Dışında Kalabilir mi? . · İsrâiloğullarının Karakteri / Yahudileşme Alâmet ve Özellikleri · Herhangi Bir Eylem Nasıl İbâdet Olur?. · 12) Lübb · İslâmî Hareket Mücadeleyi; Mücadele de Sabrı Gerektirir · 6) Kocası Yanında Olan Kadının Yanına Girerken Kocasından İzin Almak Gereklidir · İhtilâfların Kaynağı · Bazı müşterek görüşme âdâbı kaybolduğunda ne yapılmalıdır?. · Bu İsmi Bilmenin Faydası · 3- Bilim Yoluyla Fesad · 23) Estağfirullah
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber