sel
Rya Tabirleri
Al  Giri Sayfas Yap
Favori  Sk Kullanlanlara Ekle
MC YE LEMLER
yeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Balantlar
Secme Konular
Kur'n- Kerim'de kinin Haraml ve Yasaklanma Aamas
slm Kelimesinin Anlamlar
Ns ve nsan Kelimelerinin Anlam ve Mhiyeti
Allah'n Kulu, Kulun Allah' Sevmesinin Belirtileri
HAYY-KAYYUM
Kuranda Ruh Sal, Psikolojik Denge ve Huzur
a- Huds Delili
nsan le Dier Canllar Arasndaki Farklar
Hikmetin Kurandaki Drt Anlam
Slih nsan Kimdir?.

Burayada Bak
Orucun artlar
Nceb
Cihad
Bu smi Bilmenin Faydalar
Arazi Gasbetmek.
Tecessd
Putlatrlp lh Haline Getirilen Btl Ta Anlaylar
Athene
1- Mubah Saylan liki
Secdede
3) Byk Cehlet
taat ve ttib Yoluyla irk. Tutlarn Hkmn Allahn Hkmne Tercih Etmek, slmn Yaanp Kurann Hkim Olmasn stememek, Raslullahn rnek ve nder Olduunu Kabullenmemek
b- Ms Lehle/Kendisine Vasiyet Edilen ahsla lgili Olan artlar
Toprak Mahsullerinin Zekt
m- Sla-i Rahme Tevik Eder; Akrabaya Vermeyi, Onlar Gzetmeyi Hatrlatr

Son Okunanlar
3) SEMΒ
Mescidin/Cminin Fonksiyonlar
Protestan
Takv Sahibi Muttakleri, Saknanlar
b- Harc- Mukaseme
Nur Kelimesi
Forsa
ݒtikfn Hkm.
Cizye Ykmlsnde Bulunmas Gereken artlar
La lahe llallahn RknleriKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3) SEMΒ

3
3) SEMΒ   Yce Allah'n iitmesi, duymas demektir. O bu sfatla ezelde muttasftr. O, her eit, her kuvvette ve zayflktaki sesleri iitir, duyar. itilmek anndan olan her eyi iitir. Allahu Tel'nn iitip duymas, kullarn iitmesi gibi, bir takm kayt ve artlara, vastalara ve organlara bal deildir. O, iitilmek anndan olan her eyi, en gizli ve pek hafif sesleri, fsltlar bile duyar. zellikle kullarnn dularn, zikirlerini, gizli ve aikar niyazlaryla yalvarlarn iitir, kabul eder ve mkfatlandrr. Bu sfatla ilgili pek ok yet vardr, ekserisi grmek sfatyla beraber yer almaktadr. Mesel; Nis suresi 134. yet melen yle nihayet bulur: "...Allah iitir ve grr." [1] Allahn her eyi itmesidir. Allah kulaa ihtiya duymadan hereyi iitir. Onun duymayaca hi bir ses, hi bir fslt yoktur. nsanlarn duyamadklar, ama gerekte var olan tm sesleri duyar.  ster gizlensin ister aka sylensin, gizliyi, fslty bile iiten anlamna gelen es-Semi' ismi yet-i kerimelerde tek bana bulunmayp Sebe': 34/50; Duhn: 44/6; Hucurt: 49/1; sr: 17/1 yetlerinde grld gibi daha ok Karb, Basr ve Alm isimleriyle birlikte getirilmitir. Semi', bazen dularn kabul mnsna "Semiu'd-du" (duy tam anlamyla duyan, iiten) anlamna gelir. Mesel; brhim: 14/39 ve l-i mrn: 3/38. yetlerde Hz. brahim ve Hz. Zekeriyya peygamberlerin dualarnda grdmz "dular ok iiten, yani ok kabul eden" mnsndaki "semiu'd-du" bunu gstermektedir.[2]
Semi', Cenab- Allah'n sfat- subtiye veya sfat- meani ve sfat- ztiyye de denen sfatlarndan biri olup, O'nun ztnn gerei, ezelden muttasf olduu ve O'ndan hi ayrlmayacak olan sfatlarndandr. Bu sfat, ezel ve ebed olarak Allah ile kaim, nasslarla sabit, ancak O'nun ne ayn ne de gayr diye kabul edilen hakiki sfatlarndan olup; selbi sfatlar, yani, Allah'ta bir eksikliin bulunmadn ifade eden sfatlar gibi O'nu noksanlklardan tenzih eden itibri bir mefhum deildir.[3]
Semi' sfatnn ifade ettii Cenab- Allah'n iitmesi, O'nun yarattklarnda olduu gibi iitmek iin bir organ, yani kula veya onun ksmlarndan birini gerektirmez. nk Allah bir cisim olmaktan mnezzehtir. Allah'n gizli-ak hereyi iittii, Kur'an- Kerim'in yetleriyle sabit olduu gibi; Hz. Peygamberin hadislerinde de ifade buyurulmutur. Nitekim bir hadiste; "Kendinize hkim ve sahip olun. Siz, sar ve gib olana deil; iiten, gren ve ok yaknda olan Allah'a dua ediyorsunuz" buyurulmutur.[4]
Allah Tel'nn gizli-ak her eyi iitmesini ifade eden semi' (iitme) sfat, mahiyeti ve ileyii bakmndan insanlk tecrbesinin dnda bulunur. nk, Allah'n zatn ve mahiyetini kavramak bakmndan da biz insanlarn durumu ayndr. Bu konuda kullara ve bir insanlara den grev, Kur'an- Kerim'de eitli mnasebetlerle pek ok yerde zikredilmi bulunan ve semi' kelimesiyle ifade edilmi olan bir sfat olarak Allahu Tel'nn her eyi iittiine inanmaktr. Bu sebeple, bu sfat slam din bilginlerince Allah'a sbtu zarr bulunmu ve isbat iin akldan delil getirmeye bile gerek grlmemitir.[5] Allah'n semi' sfatna sahip olduu her ne kadar yet ve hadislerle ispatlanyor ve baka delile gerek duyulmuyorsa da, Kelam kitaplarnda akldan da deliller getirilmitir. Nitekim, yarattklarnda bile iitmenin, iitmemeye gre bir kemal ve stnlk tad bilinirken; en yce kemal sahibi olan Allah Tel iin bu sfat kabul etmek gerektii ortadadr. Baka ynden ilim bir keml sfatdr. itme ise ilmin art ve stnln aka ortaya koyar.[6] Semi iitme sfatdr. Allah iitme sfatyla muttasftr. Allah her eyi iitir, en gizli sesler, hareketler Onun iitmesinden hari kalamaz. Onun iitip bilmesi, bakalarnn iitip bilmesi gibi snrl deildir. Dier varlklar iitebilmek iin kulak, sesi iletenhava ve sese ihtiya duyduklar halde, Allah bunlarn hibirine ihtiya duymadan iitir. Bu gibi eylere ihtiya duymak acizliktir, noksanlktr. Allah ise noksanlklardan uzaktr. Bu sfat Kuranda genellikle Basar sfatyla birlikte zikredilmektedir. Allah iitici ve grcdr. (el-Hacc: 22/75; e-ura: 42/11; en-Nisa: 4/58; el-sra: 17/1)[7]  Allah Tel Zt- ilahiyesini, -ilim sfatnda da anlatld gibi- Her eyi duyan ve gren [8] olarak tantmtr. O, Sem' dir; Hepiitir. Grmesi ve bilmesi nasl ki hi bir engel tanmazsa, duymas da yledir. En gizli sesler O'na ayn beyndr. Peki madem ki zten sonsuz, snrsz, engelsiz ve kuatc bir ilme sahiptir, neden ayrca duymak ya da grmek gibi sfatlar daha vardr ? Denilirse, bu soru abes olmakla beraber unu demek gerekir: Duymak, duyulacak eyler iin, grmek grlecek eyler iin, bilmek ise bilinecek eyler iin sz konusudur. Kainatta Allah'n yarattklar arasnda grlmesi, iitilmesi ve bilinmesi gereken farkl eyler vardr. Bunlar ayr ve farkl duygularla alglamak insanlar ve hayvanlar gibi sonlu, snrl ve yaratk varlklar iin mmkn iken bu sfatlarn, sonsuz, snrsz, eksiksiz olan Allah Tel iin var olmamas dnlemez. [9]
  [1] Cihad Tun, amil slam Ansiklopedisi: 5/405. [2] Metin Yurdagr, Allah'n sfatlar, stanbul 1984, s. 86. [3] smail Hakk zmirli, Yeni lmi Kelam, II, stanbul 1339-1343, s. 104, 111-112. [4] Buhari, el-Camiu's-Sahih, stanbul 1315, VIII, 168. [5] Seyyid erif Crcn, erhul Mevkf, II, s. 359, Fahreddin er-Raz, Kelma Giri (el-Muhassal), Terc., Hseyin Atay, Ankara 1978, s: 165. [6] Necip Taylan, amil slm Ansiklopedisi, 5/387. [7] Cengiz Yac, amil slam Ansiklopedisi: 1/118. [8] Kur'n- Kerim  4/58, 22/75, 31/28, 40/20, 40/56, 42/11, 58/1, [9] Ferit Aydn, slamda nan Sistemi, Kahraman Yaynlar: 225.


Son takip: 06.08.2020 - 09:39
Konu ile alakali dsncelerinizi yaziniz:Cihad Deer Duygusu Bu smi Bilmenin Faydalar Bu simleri Bilmenin Faydalar 3- Ehl-i kitap kfirleri bir hayr indirilmesini istemez. Mslmanlarn Ehl-i Kitaba Kar Davranlar Nasl Olmaldr? . EMNET .. Rkn b- tfaiyeci olmaldr. Bu simleri Bilmenin Faydalar c- Cankurtaran olmaldr. 2- Varlk lemiyle ilgili hkmler Hakem smini Bilmenin Faydalar Bu smi Bilmenin Faydas HAMD Bu smi Bilmenin Faydalar Bu simleri Bilmenin Faydalar Bu smi Bilmenin Faydalar KTABI DERLEYENLERN NSZ Rasulullah (s.a.v.)in Ktlk Sana ulaamaz Sznn Manas
GR AF-AFV ALAMAK-GZYAI AHD HRETE MAN LE VE ELERN GEM AKIL ALLAH (C.C.) ANA BABAYA HSAN ARZ VE SEM ATALAR YOLU YET YETܒL-KRS AZM VE TEVEKKL BAKARA VE CL (SIIR VE BUZAI) BTIL BELA-MTHAN BESMELE BUHL/CMRLK CHLYYE CEHENNEM CENNET CHAD Dalalet DN DN GN DUA DNYA DNYA HAYATI DMANLIK ECEL EHL- KTAP EMNET EMR- BݒL-MARF VE NEHY- ANݒL-MNKER ENDD ENSRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) Esmau'l-Husna ESMAULLAH'L-HUSNA FAZ FAKRLK-ZENGNLK Felah FESAD FETH FISK VE FSIK FTNE FUHU VE ZN GLBYET (ALLAHIN YARDIMI VE ZAFER) GAYB GAZAP GNAH GZEL SZ HAC HAK-BTIL HAKK HAKKA BTILI KARITIRMAK VE HAKKI GZLEMEK HALFE-HLFET HALK (YARATMA) HAMD HARAM-HELL HASENE-GZELLK HASTALIK HAYIR-ER HELK HESAP HEV HCRET HDYET HKMET HLFET-MAMET HIRSIZLIK HKM-HKMYET HZN-ZNT badet BLS K VE KUMAR FSAD-SLAH FTR HLS HSAN-MUHSN HTLAF KRH LM MAM MAN-MUMN NCL NFK NKR NSAN NSANLARA YL EMREDP KENDN UNUTMAK NZR RTDD-MRTED SLAMIN HAREKET METODU SLM-MSLMAN SRF SRAL OULLARI STANE STZE STSE . STFAR STKAMET STKBR-MSTEKBR SYAN-TAAT TKAF ZZET-ZLLET KADIN KFR KALB KALP VE KALBN MHRLENMES KAN DKMEK KARZ-I HASEN KISAS KITL-SAVA KTAB-KUR'AN KTAPLARA MAN KIYMET KLE-KLELK KORKU KFR KFR NDERLER LNET MAFRET MAL-MLK VE MLK MSYET MEKR-TUZAK MELEK-MELEKLERE MAN MESCD MESH (AAILIK MAYMUNLAR OLUN!) MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  'CZI) MLLET MRS MUHKEM VE MTEBH YETLER MNAFIK-MNAFIKLAR NAMAZ NASARA-HRSTYANLIK NEB-RASUL NEFS NESH NFAK-MNAFIK NKH VE TALK NSYN-UNUTMA NR LM ORU PEYGAMBER-PEYGAMBERLK PUT VE PUTA TAPMA RABB RBAT-RABITA-MURBATA YAPMAK RYA RIZIK RUH RUK SABLER SABIR SLH AMEL SECDE EFAT EHD ERAT SEVG EYTAN ARLAR SIDK/DORULUK SHR-BY SIRT-I MSTAKM . RK KR R (STRE/DANIMA) SU VE YAMUR TAAT TAUT TAHRET-TEMZLK TAHRF TAKYYE Taklid Takva TVBE TEVEKKL TEVESSL-VESLE TEVHD TEVL VE TEFSR TEVRAT TCRET TUYN LܒL-EMR MMET VAHDET VASYET VEL YEME-ME YEMN YSR-KOLAYLIK ZALM ZEKT ZKR ZULM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik iirler Szlk
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fkh Fetva Rya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Szlg imsakiye
niversite taban puanlar ilmihal Rehber