sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
· DÜNYA ..
· Allah’ın Semî’ İsmine İnanmanın Gereği
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· Senet, Bono ve Çek Satmak veya Satın Almak Câiz midir? .
· Cemaat/Teşkilât İmamlığı
· Aziz (sint, saint)
· İstihazalı Kadının Temiz Kabul Edildiği Hallerde Uyması Gereken Hususlar
· Müdâfaa
· Mekrin Genelde Kötülükte Kullanılması
· d) Kölelik
· Evlilik
· Noel
· Orucun Şartları

Son Okunanlar
· Kur’an’da Hidayetin Anlamları
· d- Servetiyle Şımarma
· İbâdet, Hayatın Tüm Alanlarını Kuşatır
· 4) İstiâze (Sığınmak)
· Ramazan Mektebi
· Haccın, Yalnız, Kadınlarla İlgili Özel Şartları
· a- İman
· Besmelenin Anlam Derinlikleri
· Kur’ân-ı Kerim’de Hüzün Kavramı
· HubsKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kur’an’da Hidayetin Anlamları

Kur
Kur’an’da Hidayetin Anlamları:          Hidayet, Kur'an'ın en önemli kavramlarından birisi olmakla beraber, aynı zamanda zıddı olan dalaletle birlikte Kur'an'da en çok zikredilen  kelimelerdendir. Hdy, Kur'an'da 350 kadar yerde geçer.  Hâdî, hidayet eden, hidayet yaratan, istediğini hayırlı ve kârlı yollara muvaffak kılan anlamına gelir. Kur'an'a göre mutlak Hâdî, Allah'tır. Mutlak Hâdî olan Allah'ın insanlara olan hidayetinin ise dört şekilde olacağı beyan edilmektedir: 1- Hidayetin bütün mahlukata şamil olması. Bu, Allah'ın onlara akıl, zeka ve zaruri bazı bilgiler ihsan etmesidir. Tâhâ: 20/50 ve A'lâ: 87/3 âyetlerinde bu tür hidayetten bahsedilir. 2- Peygamber ve Kitaplarla insanları çağırdığı hidayet. "Onları, buyruğumuz ile, insanları doğru yola götüren (yehdûne) önderler yaptık." (Enbiyâ: 21/73) ayetinde olduğu gibi. 3- Bu hidayeti kabul eden ve doğru yolda olanlara tevfik hidayeti, onları bu hidayete muvaffak kılması. "Hidayeti kabul edenlerin (ihtedev), Allah hidayetlerini artırır." (Muhammed: 47/17) "Allah, iman edenleri hidayet etti." (Bakara: 2/213) ayetlerinde olduğu gibi. 4- Âhirette cennete hidayet edip iletmesi. "Hamd Allah'a olsun ki, bizi buna hidayet etti." (A'râf: 7/43) ayetinde olduğu gibi. İnsan, bir başkasını, bu dört hidayet çeşidinden sadece davet ve yolu tanıtmak suretiyle hidayete sevkedebilir. Hz. Peygamber'e hitaben: "Muhakkak ki sen, dosdoğru yola hidayet edersin." (Şûrâ: 42/52) "Her millet için hidayet eden (yani, davet eden) vardır." (Ra'd: 13/7) gibi ayetlerde kasdolunan hidayet, bu nevidendir. Gerekli istidatları, tevfik ve âhirette mükâfat verme şeklinde olan öbür hidayet çeşitlerine ise: "Sen istediğini hidayete erdiremezsin"  (Kasas: 28/56) (Hitap özellikle Hz. Peygamber'edir.) gibi ayetler işaret eder. Allah'ın; zalimler, kafirler, fasıklar hakkında menettiğini bildirdiği her ayette, üçüncü nevi, yani "hidayeti kabul edenlere mahsus olan tevfik hidayeti" söz konusudur. Cennete koymak ve ahirette mükafat vermekten ibaret olan dördüncü kısma giren hidayet ise şu gibi ayetlerdedir: "İman ettikten, Peygamber'in hak olduğuna şehadet ettikten, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra inkar eden bir topluluğu, Allah nasıl hidayet eder?" (Al-i İmran: 3/86) "Allah, zalimler topluluğuna hidayet etmez." (Bakara: 2/258)
"Onların hidayetleri sana düşmez, fakat Allah dilediğini hidayet eder." (Bakara: 2/272)[1]          Hâdî, cahiliyye devrinde, yolları iyi bilen ve insanlara yol gösterip, varacakları yerlere götüren kimseye denilmektedir. Kur'an, salih amelle hidayet arasında yakın bir münasebet olduğunu açıklar. Tevbe-iman-salih amel üçlüsünün neticesinde hidayete ulaşılmaktadır.[2] Başka bir ifadeyle hidayet, tevbe-iman-salih amelin doğal neticesidir. Hidayete ermenin, iman ve salih amellerle olacağını şu ayette de görmekteyiz: "İman edenler ve salih ameller işleyenleri imanlarına karşılık Rabbleri onları hidayete erdirir, doğru yola eriştirir." (Yûnus: 10/9)
Başka bir ayette de hidayet ve ıslah arasında bir ilginin varlığı görülmekte olup, şöyle buyrulmaktadır: "Onları hidayete erdirir, doğru yola eriştirir ve durumlarını düzeltir."  (Muhammed: 47/5) Ayette doğru yola eriştirilen ve durumları düzeltilenler, surenin baş tarafında ifade edildiği gibi, iman eden ve salih amel işleyenlerdir.[3]
Hidayet, Kur’an-ı Kerim’de en çok geçen kavramlardan biridir. Kur’an bu kavramı bir kaç anlamda kullanmaktadır: 1- Beyan anlamında.[4]
2- İslâm dini anlamında.[5] Türkçe’de kullanılan ihtida etmek, yani hidayeti bulmak İslâm’ı din olarak kabul etmek manasındadır. 3- İman anlamında.[6]
Mecazi olarak Allah’ın hidayetine davet edenlere ‘dâí’ denildiği gibi, ‘hâdi’ (hidayete davet edici) de denmiştir.[7]                               4- Yol işaretleri anlamında. Allah (cc) yıldızları insanların karada ve denizde yollarını bulmaları (hüda’ları için) yarattı. Bu bakımdan yıldızlara yol gösterici anlamında ‘hadi’ denilir.[8]
5- İlahí kitaplar ve peygamberler anlamında. Bazı âyetlerde geçen ‘Allah’tan gelen hidayet’, O’nun kitapları ve elçileridir denmiştir. “Onlara Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir.” (Necm: 53/23) âyetinde geçen yol göstericiler ilahî kitaplar ve peygamberlerdir.[9]
6- İrşad anlamında. İrşad da doğru yolu gösterme manasındadır. Bu bakımdan ‘hidayet’ kavramı ile aralarında anlam birliği vardır. Ancak ‘hidayet’, dalâletten Allah’ın yoluna rehberlik etmek, irşad ise hidayette olan birine olgunluk (tekâmül) yolunu göstermektir. Kur’an’da hidayetin irşad anlamında da kullanıldığını görüyoruz.[10]
Bunun yanında ‘hidayet’ kavram olarak Allah’tan gelen Hakk’ın açıklanması[11], Allah’ın insanlara bir lütfu ve bağışı[12], Müslümanların Cennet yoluna iletilmesi[13], İnsanları doğru yola sevketme, doğru yolu bulmada onlara yol gösterme[14] gibi manaları da kapsamaktadır.[15]     [1] Suad Yıldırım, Kur'an'da Ulûhiyet, s. 199-200. [2] Tâhâ: 20/82. [3] Ömer Dumlu, Kur'an'da Salah Meselesi, 63-64; Ahmet Kalkan, Kur’an Kavramları. [4] Fussilet: 41/17; Tevbe: 9/115. [5] Bakara: 2/120. [6] Muhammed: 47/17; Meryem: 19/76. [7] Nahl: 16/36; Ra’d: 13/7. [8] En’am: 6/97. [9] Bakara: 2/68; Tâhâ: 20/123. [10] Tâhâ: 20/10; Kasas: 28/33; Kehf: 18/66, v.d. [11] Şûra: 42/52. [12] Enfal: 8/24; En’am: 6/125. [13] A’raf: 7/43; Nisa: 4/175. [14] Kehf: 18/17; Âli Imran: 3/73. [15] Hüseyin K. Ece, İslam’ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 271-272.


Son takip: 20.02.2020 - 04:40
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· YÜCE ALLAH’IN SIFATLARI HAKKINDAKİ ÂYETLERDE TE’VİLİN OLMAMASI · Hîle-i Şer’iyye . · İnsanların ve Toplulukların Denenmesi · Allah Mü'minleri Gâlip Getireceğine Söz Vermiştir · 3- Haccı Kıran · HAKLA BÂTILIN KOALİSYONU UZLAŞMA.. · İki Kişinin Üçüncüden Ayrı Aralarında Gizlice Konuşmaları · Hevânın Siyasî Boyutu; Hevâya Uygun Düzenler · Alkolün İnsan Vücuduna Etkisi · Bilim Yoluyla Fesad · İhtilâfların Kaynağı · Zorlamanın Şartları · İtaat Edilecek Üç makam · Biat Akdi Alenî Olmalıdır · Noel, Noel Baba · Tefsirlerden İktibaslar · İstikbar Duygusu · Erkeğin Yöneticiliği ve Dövme Yetkisi · DOKUZUNCU BÖLÜM EVLİLİĞE VE EVLİLİĞİN SONA ERDİRİLMESİNE DAİR BAZI HÜKÜMLER.. · Din Günü de Denilen Kıyâmet ve Âhiretin Tek Sahibi Allah'tır
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber