sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· c- Gâye ve Nizam Delili
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı

Burayada Bak
· TİCÂRET..
· Cihad
· Vahiy
· Çoğu Sarhoş Edenin Azı da Haramdır
· İslam’ı Hayata Hâkim Kılmak .
· Bu İsmi Bilmenin Faydası
· Bu İsimleri Bilmenin Faydası
· Kuddûs Hakkında İbn Kayyim’in Açıklamaları
· BU KİTAPTA YAPTIĞIMIZ UYGULAMA
· 3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
· 'Tûfân'ın Fiziksel Özellikleri
· Mısır'dan Çıkış
· Yağma.
· 3. İhsan ve Islahla Çözüm
· b) Mütevâtir Haber

Son Okunanlar
· Hidâyet İçin Gerekli Şartlar, Hidâyete Lâyık Olmak.
· Suyun Deverânı ve Hayat
· Günahlar ve Günahkârlarla İlgili Sünnetullah/Allah’ın Değişmez Yasaları a- Kim Günah ve Kötülük Yaparsa Cezâsını Bulur
· “Tebâreke” (=Yüceler Yücesi) Kelimesinin Anlamı
· c- Fevr Yemini
· Zulmün Çeşitleri
· Sahte Peygamberlik ve Hz. İsa’nın Nüzûlü.
· Tabiat (Doğa) Yaratıcı Olabilir mi? .
· Mesîre/Piknik Yerlerinin Temizliği
· 1- İnançla İlgili FıskKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hidâyet İçin Gerekli Şartlar, Hidâyete Lâyık Olmak.

Hidâyet İçin Gerekli Şartlar
Hidâyet İçin Gerekli Şartlar, Hidâyete Lâyık Olmak   Kimlerin doğru yolu bulurken, kimlerin yolu kaybedip şaşıranlar olduğu sorusu, bizim için önemli olmalıdır. Cevabını ayetlerden bulalım:   "Allah, insanların bir bölümünü doğru yoluna eriştirdi. Fakat bir kısmı da şaşırmışlığı/sapkınlığı hak etti. Çünkü bunlar, saptırıcıları Allah'tan başka veli edinmişler ve kendilerini doğru yolu bulmuş sanmışlardı." (A'râf: 7/30)
Bu ayette dikkati çeken nazik bir nokta var; o da, insanların bulundukları yolun doğru ya da eğriliği hakkında yanılabilecekleridir. Bu konuda yegâne ölçünün Allah tarafından belirlendiği, dolayısıyla ancak Allah'a; yani O'nun indirdiklerine uymakla bu problemi çözebilecekleri gerçeğidir. Buna da, tahmin etmekle değil; görüp duyduklarını, bildiklerini tahkik ederek, doğruyu, güzeli arayıp tâbi olmakla ulaşılabileceğini Rabbimiz bildiriyor: "Sözü dinleyip de en güzeline uyanlar, işte onlar Allah'ın kendisine yol gösterdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleridir." (Zümer: 39/18) 
Bir de bunun karşıtına bakalım: "Onlar sadece zanna ve nefislerinin arzusuna, canlarının istediğine uyarlar; oysa, andolsun ki onlara Rablerinden hideyet edici, yol gösterici gelmiştir." (Necm: 53/23) "Heva ve hevesini ilah edinen, bir ilim üzerine (bilgisi olduğu halde) Allah'ın dalalette, şaşkınlıkta bıraktığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Artık onu Allah'tan başka kim yola getirebilir? Siz, yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz?" (Câsiye: 45/23).       Buna karşılık, Allah'ın hidayet verdiği kimseler de şunlardır: "Allah, kendi rızasını gözetenleri onunla (Kur'an'la) kurtuluş yollarına ulaştırır. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve yol gösterir." (Mâide: 5/16) "Bunlar, namaz kılan, zekat veren ve ahirete de tam olarak iman eden mü'minlere yol gösterici kılavuz ve müjdedir." (Nem: 27/2)
"İman edenleri ve salih amel işleyenleri, imanlarına karşılık Rableri doğru  yola  eriştirir."  (Yûnus: 10/9)  "Güven, iman edip imanlarına zulüm katmayanlarındır. İşte onlar, hidayete eren, doğru yolu bulanlardır." (En'âm: 6/82) Dikkat edilecek olursa, Allah'ın hidayeti insana içten bir güç olarak verilmesine karşılık ilk adım insan tarafından atılmalıdır. Bu tercihe göre Allah, insanı fert ve toplum olarak denemekte, sonuçta ona yol göstermekte, ya da şaşkınlık içinde bırakmaktadır. Burada hidayet üzerinde ve sapıklık içinde; daha doğrusu hidayete layık olup olmama hakkındaki bilgilerimizi özetleyecek olursak, sapıklık nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: Allah'ın bazı kimselere hidayeti nasip etmemesinin sebeplerinin başında zulüm gelir. Kur'an, birçok ayetinde "Allah zalimlere hidayet nasip etmez." diyor.[1] Saptırıcıları veli/dost edindiği halde, kendini doğru yolda sanmak.[2] Hevâ ve hevesine uymak, zevklerine göre yaşamak.[3] Allah'ı anmaktan, hatırlamak ve düşünmekten yüz çevirmek.[4] Dünya hayatından başka bir beklentisi olmamak.[5] Babalarını, atalarını üzerinde bulduğu dini ve din anlayışını körü körüne sürdürmek.[6] Zalimlerden ve nankörlerden olmak.[7] İman edip peygamberlerin hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine belgeler geldikten sonra inkâr etmek.[8] Hidayetin önündeki  engellerden  biri  de  nankörlüktür.[9] 
Fısk (fasıklık, yani bozuk, rezil yaşayış) da hidayete erişmeyi engeller.[10] Kur'an, yalancılık ve israfın da hidayete ulaşmayı engellediğini beyan ediyor.[11] Şeytana tâbi olmak[12], Peygamber’in yolundan ayrılıp başka yollara uymak[13], Allah'tan korkup çekineceğine başka varlıklardan korkup çekinmek[14], bütün bunlar hidayetin engellerindendir. Bunlara mukabil hidayete ermek için gerekli şartlar da şunlardır: Sözü dinleyip, en güzeline, en doğrusuna uymak[15] Allah'ın rızasını gözetmek[16] Allah'tan gelenleri bir ücret istemeden insanlara duyurmak[17] işlediği hata ve günahlardan dönmek, tevbe etmek[18] Kur'an okumak, Allah'ın ayetlerine uymak[19] iman edip imanına zulüm katmamak[20] salih amel işlemek, namaz kılmak, zekat vermek[21] hidayete yönelmiş olmak[22] Allah'tan başkasından korkmamak[23] yalnızca Allah'a teslim olmak[24], düşünmek, ibret almak.[25]  
Dünyaya geldikten sonra kendi güzel arzularıyla ezeli imanlarında sabit kalabilmek ve onu kuvvetlendirip, nurunu arttırmak bir kul için dünyada, ahirette verilen nimetlerin en büyüğü ve en kıymetlisidir. Çünkü iman her hayrın köküdür. İman olan kalpte her hayır bulunur. Dünya ve ahiretin mutluluğu da ancak imanla meydana gelir. Bu kimseler, hakkı tanır, hakka saygı gösterir. Hak söze boyun eğer. Haksızlığa ve zulme tahammül etmez. Elinde kuvvet de olsa, teşvik de görse hakkı çiğnemez. Hak ile yaşar, hak ile ölür. Hak'tan geldiği gibi, şaşmadan, sapmadan yine Hakk'a gider. İşte Allah'a karşı sözlerinin eri olan hakperest yiğitler bunlardır. Bir kısım insanlar da dünyaya gözlerini açar açmaz etrafında azgınları görür. Çevresini Allah ile ilgisi olmayanlar bürür. Onların Allah'a karşı küfran ve isyan hareketlerine bu da alışır. Kendi kötü arzusuyla fıtrî imanını terk ediverir. Kazanmak için geldiği dünyada sermayesini de kaybeder. Hak yolundan sapar. Hayatı, dünya yaşayışından ibaret zanneder. Bütün kuvvetiyle dünyaya tapar, derken bir gün cehennemi boylar. İşte Hak'tan dönen, dalalet yolunu tutan, Allah'a vermiş olduğu sözünden cayan, nefsine uyan azgınların sonu da budur. Bilinmelidir ki, dünyada insanları iyiliğe çağıran hidayet mürşitleri bulunduğu gibi, kötülükleri süsleyerek iyiliktir diye yutturmaya çalışan şeytanlar da vardır. Aramızda şeytan tabiatlı nice insanlar vardır ki, insanı yoldan çıkarabilirler. Buna karşı melek tabiatlı insanlar da vardır. Bunlar da insanın yolunu Allah'a ve rızasına çevirirler. Bunlarla tanışıp beraber olabilmek Allah'ın büyük lütfu ve hidayetidir.[26] "Taşlara, göz takmayan Allah, katı kalplerde de hidayeti yaratmıyor." "Hidayet, kalp gözünün açılmasıdır."
[27]     [1] Bkz. Âl-i İmran: 3/86; Mâide: 5/51; En'âm: 6/144; Tevbe: 9/19, 109; Kasas: 28/50; Ahkaf: 46/10; Saff: 61/7; Cum'a: 62/5. [2] A'râf: 7/30. [3] Câsiye: 45/23. [4] Haşr: 59/19. [5] Bakara: 2/200. [6] Bakara: 2/170. [7] Âl-i İmran: 3/86. [8] Âl-i İmran: 3/86. [9] Bkz. Mâide: 5/67; Tevbe: 9/37; Nahl: 16/107; Zümer: 39/3. [10] bkz. Mâide: 5/108; Saff: 61/5; Münâfıkun: 63/6. [11] bkz. Zümer: 39/3; Ğâfir: 40/28. [12] Hacc: 22/4. [13] Nisâ: 4/115. [14] Bakara: 2/150. [15] Zümer: 39/18. [16] Leyl: 92/19-20. [17] Yasin: 36/21. [18] Tâhâ: 20/82; 122. [19] Bakara: 2/150; Nisâ: 4/174-175. [20] En'âm: 6/82. [21] Neml: 27/2. [22] Muhammed: 47/17; Şûrâ: 42/13. [23] Bakara: 2/150. [24] Âl-i İmran: 3/20. [25] Tâhâ: 20/128; Yûnus: 10/43-44; Yusuf: 12/111, En'âm: 6/140. [26] A. Osman Tatlısu, a.g.e. s. 250. [27] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavramları.


Son takip: 01.03.2021 - 11:42
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Gayb; Anlam ve Mâhiyeti · Kadın-Erkek Eşitliği mi, Adâlet, Uyum ve Birbirini Tamamlama mı?. · Nasârâ ve Hıristiyan; Anlam ve Mâhiyeti · Örf ve Âdet · Sâbiî Fırkaları · Sanat Dallarına Bakış Açımız · Satürn · Ta'dîl-i Erkân. · Taklîdî İman · Tarîkat · Tarîkatta Evliyâ Nasıl Bir Kişiliktir · Tartışmada ve Münakaşada Güzellik · Tasavvufta Nefis · Ve... Günümüz. · Vefk · Velâdet · Velâyet/Dostluk Konusuyla İlgili Hadis-i Şerif Kaynakları · Yahûdiler · Yahudilikte İlham · Yakup Var mı, Yok mu?.
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber