sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Orucun Şartları
· Câhiliyye
· 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar
· Mısır'dan Çıkış
· Tevrat'ın Nüshaları
· İkon
· Kitab-ı Mukaddes
· Athene
· 3- Toplumda Tevhid
· 10. Haset Etmez.
· g- Yemin
· İtaatle İlgili Bazı Meseleler
· Başta Yahûdiler Olmak Üzere Ehl-i Kitab’ın Çoğu, Kâfirlerle/İnkârcı Ateistlerle Dostluk Ederler
· Din; Anlam ve Mâhiyeti

Son Okunanlar
· Üçüncüsü İslami Hareket Metodu Yapıcı Ve Hareketlidir.
· 5- Ehl-i kitap, kendilerine beyyineler geldikten so a ihtilâfa düşmüşlerdir.
· Sâlih İnsan Kimdir?.
· Bağ Sahibi
· Belâlara - Sıkıntılara Sabır
· Kelime-i Tevhide Olan Tepkiler
· İHTİLAF. İhtilâf; Anlam ve Mâhiyeti
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· Müctehidde Bulunması Gereken Şartlar
· Bu İsmi Bilmenin FaydasıKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Üçüncüsü İslami Hareket Metodu Yapıcı Ve Hareketlidir.

Üçüncüsü
Üçüncüsü: İslami Hareket Metodu Yapıcı Ve Hareketlidir.   Yapıcılık İslami düşüncenin ve İslami hareket metodunun özelliklerindendir. Hareket ise müslümanın temel özelliğidir. Müslümanlar İslami düşünceden ve İslami hayattan uzaklaştıkları zaman bu özelliklerini kaybederek pasifleştiler. Seyyid Kutub şöyle diyor: "Bu düşünce sistemi vicdanlarda o derece yer ediyor ki, ifade ettiği manayı pratik şekilde gerçekleştirmek ve pratik bir tercüman durumuna sokmak için ferdi fiilen harekete geçiriyor. Ve bu dine bağlanmış olan mü'min, vicdanında, bu imanı taze ve canlı şekilde hissediyor, onun son derece etkili bir güç olduğunu görüyor, hem kendi varlığı itibarıyla etkili, hem de insanın çevresini saran kainat içerisinde etkili olduğunu kavrıyor... Gerçek odur ki, İslam düşüncesi tek başına vicdanlarda yaşayan ve vicdanlarda yer etmeyle yetinip tasavvufi veya ruhani, nazari veya hayali pasif bir varlık olmaktan tamamen uzaktır. İslam düşüncesi, inşa edilmesi arzu edilen pratik bir hayat için hazırlanmış plan durumundadır. Ve hayatın bu plana göre yürütülmesi şarttır. Ne var ki, uzun zamandan beri bu planın tatbikatı görülmediği için bizzat planın da değeri kavranılamamıştır.Pratikte uygulanması düşünülmeyen hayali bir varlık olarak değerlendirilegelmiştir. Bugünkü müslümanın, duygu dünyasında yer eden İslam düşüncesi işte budur. Bunun içindir ki, gerçek müslüman devamlı olarak vicdanının derinliklerinden gelen itici bir ses duymaktadır... Bu ses onu düşünce sistemini pratik dünyada tatbik etmeye itmektedir. Her an hareket teşvik etmekte ve çalışmaya sevketmektedir. İşte bunun için gerçek müslüman, bütün faaliyetlerini ve imani enerjisini bu yapıcı sahada harcamaya çalışmaktadır. Evet insanların hayatında fiilen tatbik edilen pratik bir İslam nizamını inşa etmek için... Kur'an-ı Kerim'de imandan veya mü'minlerden söz edilirken bu imanın partik bir tercümanı olan hareketten de söz edilir. O halde mesele sadece duygu ve hayal dünyasında yaşamaktan ibaret değildir. Asıl önemli olan; İslam düşüncesinin hayat sistemine veya İslamın hayat görüşüne uygun bir planın pratik hayatta yer etmesi ve tatbik edilmesi için fiilin sarfedilmesi gereken hareket ve enerji meselesidir. Hem müslüman İslam anlayışının kendisine verdiği düşünce ile bilir ki; ilk olarak, o şahsen bu dine şahidlik etme vazifesini yerine getirmekle mükelleftir. Bunu yapmadığı müddetçe vicdan huzuruna kavuşamaz. Zihni rahat etmez. Allah'ın kendisine bir lütuf eseri olarak ihsan ettiği İslam nimetinin borcunu ödemiş saymaz. Ve bunun için bu vazife yapamama ezikliği ile dünya ve ahiretteki ilahi azaptan kurtulmanın çarelerini arar. Ya bu, ya o... Ya doğrudan doğruya ve tam olarak şehadet vazifesini ifa edecek; malı ve canı ile bu yoldaki mükellefiyetlere katlanacak, ya da katlanılması mümkün olmayan azabı tadacak. Müslüman bu şehadet vazifesini önce kendi nefsinde tatbik eder. Şahsen pratik hayatında en küçük faaliyet şeklinde bile olsa şehadet vazifesini yerine getirir. Hayatı ile akidesinin üzerine kaim olduğu düşünce sistemi arasındaki uygunluğu temin eder. Müslümanın küçük veya büyük hiçbir hareketi yoktur ki o hareketiyle bu dine şehadet vazifesini gerçek manada yerine getirmekle mükellef olmasın. Evet sadece dille şehadet değil, hatta gönülle de şehadetten ibaret değil... Fiilen şehadet... İmanı tasdik eden, ayan beyan görünen ve pratik hayatta eseri müşahede edilen, insanların dünyasında göze ilişen pratik bir şehadet... İkinci olarak; müslüman başkalarını bu nizama davet ederken ve onu açıklarken, şehadet vazifesini yerine getirir. Onu bu davete ve açıklamaya sevkeden bir çok mühim sebepler vardır. Birinci Sebep; Allah'ın huzurunda kurtuluşa ermek ve İslam nimetinin şükrünü ifa etmek için eda edilmesi gereken şehadet vazifesidir. İkinci Sebep; İnsanların hayrını arzu edip kendisinin hidayete ulaştığı bu hayır yolunda başkalarının da hidayete ermesini istemek... Nitekim bu arzu insanın sadece nefsi ile veya ailesi ile ilgili, akraba ve kavmiyle hatta kendi cinsinden olan insanlarla ilgili değildir. O bütün insanlıkla alakalıdır. Çünkü müslüman bizzat kendi düşüncesinin bütün insanların kardeşliğini ilan ettiğini bilir. Üçüncü Sebep; müslümanın şuurunda yer eden, sapıklığa düşen insanların yanılmalarından doğan mesuliyetin kendi omuzuna yüklenmiş olması duygusudur. Müslüman kendi doğru yolunu öğrenip belledikten sonra diğer insanlara da onu açıklamadıkça mesuliyet yükünden kurtulamaz. Esas itibariyle bu yük çok ağır, vicdanları yakan bir yüktür. Bazen insan omuzu bu yükü kaldıramayacak kadar cılızlaşır. Ne var ki müslüman bu mesuliyet yükünün bütün Rasullere yüklenmiş olduğunu ve Rasullerden sonra bu yükün kendi omuzuna bindiğini ve bundan mesul olduğunu bilir. "Rasullerden sonra, insanların Allah'a karşı bir delili olmaması için, gönderilen müjdeci ve uyarıcı rasullerden bir kısmını daha önce sana anlatmıştık."   (Nisa: 165) "Biz Rasul göndermedikçe azab edici değiliz." (İsra: 15)  Müslüman şehadet vazifesini; Allah'ın nizamını insanların hayatına yerleştirmek, islam düşüncesinden doğan İslam şeriatını hakim kılmak ve beşer topluluğunun hayatını bu şeriate göre düzenlemek için faaliyet sarfederek yerine getirir." (İslam Düşüncesi s:182-185) "İnsan şuurundan pasiflik duygusunun silinmiş olması onun hareketlerinde ayrı bir faaliyet ve tesir unsuru olur. İslam sadece müslümanın zihnindeki pasif düşünce tarzlarını silmekle kalmaz. Bunun yanı sıra onu aktif faaliyetlere sevkederek destekler. Çünkü ona Allah-u Teala kudretinin hem kendisini, hem de çevresinde bulunan kainatı kuşattığını öğretir. Ve kendi hareketi ile ilahi takdirin gerçekleşeceğini bildirir." "Bir millet kendisini değiştirmedikce Allah onların durumunu değiştirmez."               (Rad: 11) (İslam Düşüncesi s:187)  "İman hakikati, onun yolunda düşmanlarıyla savaşırken kemale erer ve kalbde yerleşir. Çünkü mücahid, başkalarıyla mücadele ederken, kendi nefsiyle de mücadele etmektedir. İmanında yepyeni ufuklar açılır. İnsan ve insan hayatıyla ilgili bir çok hakikatleri keşfeder. Mücahid nefsiyle, duygularıyla, düşünce ve adetleriyle en yüksek dereceye ulaşır. İnsanı bu dereceye ancak dava uğrunda mücadele ulaştırır. Evinde rahat rahat oturmakla bunu elde etmesine imkan yoktur." (Din Dediğin Budur s:10) "Bir hakikat daha vardır, o da; hak yolunda mücadele ederken başa gelen belalar ve çekilen zorluklar nefisleri temizlediği gibi, müslüman saflarını samimi olmayanlardan ayıklamak, cemiyeti kalpsizlerin, münafıkların, riyakarların, sahtekarların ve insanları birbirine düşürmek maksadı ile çalışan zümrelerin kötülüklerinden kurtarmak için en elverişli çaredir." (Din Dedigin Budur s:11)  "Fakat İslam akidesinin ana damgasını taşıyan ve bu akideden meydana gelen toplum mührünü ihtiva eden bir hareket, hiç kimsenin başkalarından gizlenmesine müsaade etmez. Çünkü bu cemiyeti meydana getiren fertlerden her biri mutlak şekilde hareket etmek zorundadır. Hareket... Akidesiyle hareket... Kanıyla hareket... Toplumuyla hareket... Birbirene organik bağla bağlanan bir toplum oluşturmak için hareket... Çevresini saran cahiliyyetle ve bu cahiliyetin gerek kendi nefislerinde, gerekse etrafında bulunan insanların nefislerinde bıraktığı artıklarla sürekli bir savaş... Dinmeyen bir savaş... Ve kıyamete kadar devam edecek cihad... Hareketin durumuna göre ve hareket esnasında, cemiyet içerisindeki her ferdin durumu belirir. Görevler o zaman dağıtılır. Toplumu teşkil eden fertler ve görevler arasında uygun bir organik birleşim ancak o zaman meydana gelir."           (Yoldaki İşaretler s:117)


Son takip: 02.06.2020 - 03:48
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Af ve Müsâmahanın Yozlaştırılması · BA'SU BÂDE'L-MEVT .. · d- Yemekten önce ve so a el ve ağzı yıkamak · c) Yardımlaşma · Ecel Konusunda Âyet-i Kerimeler · f- Allah Hakkında Kötü Zanda Bulunan Münâfık ve Müşrikler · Gâlibiyet ve Zafer Vaadi · İbâdet · b- Allah Adı Anılmadan Kesilen Hayvanların Etini Yemek · 3- Üçüncü Sınıf Zevi'l-erhâmın Mirasçı Olması · Irkçılık/Asabiyet/Kavmiyetçilik. · Kadın Kocasından Nefret Edip Onunla Birlikte Kalmak İstemiyorsa Ne Yapar?. · f- Çirkin Söz (Sebb) · Kadının Elbisesi · KÂFİR.. · Fasık, Zalim İmam · Kaarî · Mal-Mülk ve Mâlik Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler · İlk İnsanın Yaratılışı · a- Savaştan Önce
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber