sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Mısır'dan Çıkış
· Orucun Şartları
· Athene
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· Misvak ve Diş Temizliği
· Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
· Câhiliyye
· 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar
· Tevrat'ın Nüshaları
· İkon
· Kitab-ı Mukaddes
· 3- Toplumda Tevhid
· 10. Haset Etmez.
· g- Yemin

Son Okunanlar
· Dördüncüsü İslami Hareket Metodu Merhalelidir.
· İnsanları Bölme
· Kabala (Kabbalah, Kabbala)
· c- Narh Koymak
· Kadının Dövülmesi Meselesi
· Olumsuz Anlamıyla Asabiyye
· Allah, Bazen Bir Zâlimi Diğer Bir Zâlimin Üzerine Musallat Ederek Cezâlandırır
· 3) Gizleme Yoluyla
· 2) Güzel Kokudan (Parfümden) Kaçınma
· Hikmetin Kur’andaki Dört AnlamıKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dördüncüsü İslami Hareket Metodu Merhalelidir.

Dördüncüsü
Dördüncüsü: İslami Hareket Metodu Merhalelidir.   Rasulullah (s.a.s)'in hayatını okuyanlar İslam davetinin bir çok merhalelerden geçtiğini çok iyi bilirler. İslamın şirkle olan mücadelesinde, her merhalede, merhalenin özelliğine uygun olarak hareket tarzında bazı değişiklikler olmuştur. A) Rasulullah (s.a.s) tebliğ vazifesine önce yakın akrabalardan başlamış, sonra kendi milletine, civar kabilelere, Arap yarımadasına ve nihayet bütün insanlara yaymıştır. B) İlahi davet, risaletin başlangıcında on üç yıl silahsız, dövüşsüz devam etmiştir. Allah (c.c) yapılan her türlü eziyetlere sabredilmesini tavsiye etmiştir. C) Sonra Allah, Rasulullah (s.a.s)'e hicret izni ve savaş müsadesi verdi. D) Daha sonra savaş edenlerle savaşılmasını ve savaştan kaçınanlarla savaşılmamasını emretti. E) Bundan sonra şirki kaldırıp hakimiyet yeryüzünde tamamen Allah'ın oluncaya kadar bütün müşriklerle savaşmakla emrolundu. Bu tam cihad emrinden sonra kafirler iki kısma ayrıldı: I) Zimmiler: Bunlar islam devletinin himayesi altında yaşayanlardır. II) Harp edilenler: Bunlar küfür diyarının ehli veya dar-ül harp ehli (fıkhi istilaha göre)dir. İslam devletiyle dar-ül harp arasında devamlı savaş hali vardır. Fakat on yılı geçmemek şartıyla ateşkes yapılabilir. Bu merhaleleri ve her merhalenin kendine uygun bazı hükümleri olduğunu bilen ve bunun üzerinde düşünen bir kimse her merhalenin kendine uygun hükümlerinin olmasında bir çok hikmetler olduğunu anlayacaktır. Seyyid Kutub İslami davet ve cahiliyyet arasındaki ilişkilerle alakalı olarak nazil olan ayetlar hakkında şöyle diyor: 1-İslami hareket cahiliyyetin içinde yaşadığı hayata sadece bir takım teorilerle karşı çıkmaz. Devamlı yenilenen ve değişen bu hayata donuk bir takım yöntemlerle karşı koymaz. Kur'an-ı Kerim'de yeni hükümler, durumlar değiştiği zaman ve bu yeni durumlara uygun olarak iniyordu. Eski hükümler yeni durumlara uygulanmaz. Bu, İslam fıkhının hareket fıkhı olduğunu gösterr. (Yoldaki İşaretler s:57- Fizilal-il Kur'an cüz: 13 s:20) 2- İslami hareket merhaleli bir harekettir. Bu merhalelere uygun hareket tarzı olması gereklidir. Çünkü İslami hareket ciddi bir harekettir. Değişen durumlara uygun olarak hareket tarzının değişmemesi ciddiyetle bağdaşmaz. İslam'ın bir takım kendisine mahsus hareket merhaleleri ve devreleri, her devrenin de istek ve ihtiyaçlarını karşılayan bir takım vasıta ve yolları vardır. Her merhaleyi bir sonraki merhale takip eder. İslam, olaylara yalnız teorilerle cevap vermediği gibi her merhaledeki ihtiyaç ve isteklere de aynı şekilde değişmeyen kişileşmiş yollarla karşılık vermez. Cihad konusunda Kur'an'dan deliller göstererek, bu dinin metodunu anlatmak isteyenler bu özelliklere dikkat etmiyorlar. Bu sistemin takibettiği merhalelerin tabiatını ve muhtelif nasların her merhale ile olan ayrı ayrı ilişkilerini bilmiyorlar. Çok kez büyük hatalara düşüp İslam'ın cihad metodunu yanlış kılıklara sokuyorlar. Delilleri sonsuz kural ve prensiplerin ihtimali dışında olan şeylere yorumlayarak, Kur'an'ın her delilini bu dinin en son kaide ve prensipleriymiş gibi kabul ediyorlar." (Yoldaki İşaretler s:57) İslam toplumu ile Ehl-i Kitap arasındaki ilişkilerin kaidelerini anlatan bu son değişikliğin tabiatını kavramak; ancak Allah'ın nizamı ile cahiliyyet nizamları arasındaki ilişkileri ve hareketli İslam nizamının tabiatını, onun çeşitli merhalelerini ve daima değişen beşeri olaylara denk olarak yenilenen araçlarını çok iyi kavramakla mümkün olabilir..."
(Fizilal-il Kur'an c:10 s:170) "Hareketli İslam düzeni; beşeri olayları, bu olaylara denk hatta daha üstün bir hareketle, çeşitli merhaleler ve daima yenilenen araçlarla karşılar... İslam toplumu ile cahiliyyet toplumları arasındaki ilişkiler hakkında gelen son hükümler, değişen her merhaleye uygun hükümlerin geldiğini gösterir." (Fizilal-il Kur’an c: 10 s:175) "Hareketin planını çizmekle, sayfaların arasından hükümler vermek arasında çok, hem de pek çok fark vardır... Hareketten uzak sadece sayfaların arasından dini hükümler veren kişi hareket halindeki ihtiyaçları göz önünde bulunduramaz ve hesap edemez. Çünkü o harekete katılmamış ve hareketin zevkine erememiştir... Ama dini hükümleri bizzat harekete girişerek, öğrenip araştırmaya gelince; İşte o zaman kişi, cahiliyetle merhale merhale, adım adım ve durak durak karşılaşır ve hükümleri bu karşılaşılan hareket halindeki durumlara göre tespit eder ve uygular. Ve konulan hükümler bütünüyle hareket halinde karşılaşılan durumlara cevap verecek mahiyette olur. Ona cevap vermekle de kalmaz, gelişen hadiselere hakim olur ve o yenilendikçe hareket tarzı da kendiliğinden yenilenir." Tevbe suresinde geçen son hükümlerin hepsi de, İslam toplumunun o anki hayatı ve çevresinde yer alan cahiliyet toplumuna karşı takınılması gereken tavrı açıklıyordu. Her ikisi için de böyle davranmaktan ve bu hükümlere baş vurmaktan başka çare yoktu... Ancak; gerek İslam toplumunun, gerekse çevresindeki cahiliyet toplumunun hayat şartları bunun dışında bir hareket tarzını gerektirirse o zaman önceki surelerde daha önce gelmiş olan hükümler tatbik edilir."  (Fizilal-il Kur’an  c:11 s:88) İslam'i harekette, hareketin merhaleli ve Allah'tan gelen hareket metodunun özelliklerinden biri olduğunu, bu metodun tarihin belli bir zamanına ait olmadığını aksine kıyamete kadar bundan başka bir metoda       başvurulamayacağını anladıktan sonra şu önemli sonuca varırıız: İslam toplumunun bir diğer merhaleye geçme imkanı ve gücü olduğu halde eski merhalesinde kalması caiz değildir. Başka önemli bir nokta ise; değişik merhaleler hakkında inen ayetler nasih ve mensuh olmak üzere ayrılmamıştır. Yani diğer belli mensuh ayetler gibi değildir. Son merhalenin hükümleri indikten sonra daha önce geçmiş olan merhalelerin hükümleri alınmayacak demek değildir. Mesela: 1) İçki merhaleler halinde haram oldu. Fakat kesin haram olduğuna dair son hüküm inince bundan önceki ayetler mensuh oldu. Daha önceki ayetlerin hükmü yürürlükten kalkmış oldu. Artık tekrar o hükme dönemeyiz. 2) Oruç merhaleler halinde farz oldu. Birinci hüküm "orucun tutabilen isterse oruç tutsun, isterse fidye versin" şeklinde idi. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Oruç tutmaya kadir olanların hergün için bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Kim kendi isteğiyle fazladan iyilik yaparsa, bu, kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız daha hayırlıdır." (Bakara: 184) Sonra bu hüküm: "Sizden kim o aya erişirse, onu oruçla geçirsin." (Bakara: 185)
ayeti ile mensuh oldu ve son hükme göre tutabilenlerin oruç tutması gerekir. Gücü yetenler artık fidye veremez. Mensuh hükümler (hükmü kaldırılmış ayetler)le hiçbir zaman amel edilmez. Sanki bu ayetler yokmuş gibi kabul edilir. Ama müslümanların cahiliyyete karşı tavrını belirleyen ve merhaleler halinde inen ayetler böyle değildir. Fakat, bir merhaleden bir sonraki merhaleye geçilebilecek seviyede iken aynı noktada durmamız caiz olmaz. Hangi merhalede bulunulduğunu, diğer merhaleye ne zaman geçileceğini ve nasıl bir metod takip etmek gerektiğini tespit etmek içtihada bağlıdır.  "Merhale merhale gelmiş bulunan bu hükümlerin hepsi Tevbe suresindeki son hükümlerin nuzulünden sonra bir daha hiç tatbik edilmemek üzere şartlar nasıl olursa olsun neshedilmiş değildir. Zira muhtelif şartlar altında ve değişik zamanlarda karşılaşılan pratik durumlar ve hareket stratejisi mutlak bir içtihad yoluyla hangi hükümlerin hangi şartlara ve zemine uygun düşüceğini belirtir. Hangi zamanda ve hangi zeminde hangi hükmün geçerli olacağını ve tatbik edilmesi gerektiğini kesin olarak tayin eder. Bunun yanı sıra İslam toplumunun hedefi teşkil eden en son hükümleri ne zaman tatbik etmesi gerektiğini hatırdan çıkarmaması gerekir. Nitekim Tevbe suresinin nuzulü sırasında da durum bu şekilde idi. Bu son hükümlerden sonra gelen İslam fetihleri devrinde gerek putperestlere, gerekse Ehl-i kitaba karşı uygulanan metod son hükümlere göreydi." (Fizilal-il Kur’an c: 10 s:107) "İslam cemiyeti yeniden bir daha kurulup hareket geçecek olursa bu cemiyet elbette o zaman bu merhaleli hükümleri tatbik edecektir. Fakat şunun da her zaman göz önünde bulundurulması gerekir ki, bu hükümler tamamen merhaleli hükümlerdir. Ve o cemiyetin çalışarak bu merhaleleri aşması ve son merhaleye ulaşması gerekir. Böylece zikri geçen son hükümleri tatbik sahasına koysun... Çünkü buradaki hükümler İslam toplumu ile diğer toplumlar arasındaki ilişkileri bildiren son hükümlerdir." (Fizilal-il Kur’an c: 11 s:88)  


Son takip: 01.06.2020 - 05:28
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Af ve Müsâmahanın Yozlaştırılması · a- Mûsîde/Vasiyette Bulunan Kimsede Bulunması Gereken Şartlar · b) Gayri mütekavvim mal · BA'SU BÂDE'L-MEVT .. · c- Ahlâk · d- Yemekten önce ve so a el ve ağzı yıkamak · Dârulİslâm · Dâvetin Metodu · c) Yardımlaşma · Ecel Konusunda Âyet-i Kerimeler · Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak · f- Allah Hakkında Kötü Zanda Bulunan Münâfık ve Müşrikler · Fen Bilgisi Verileri Işığında Rızık. · Gâlibiyet ve Zafer Vaadi · b- Görüşlerden birinin tercih edilip seçilmesi · h- Tiyatrocu, aktör olmalıdır. · İbâdet · b- Allah Adı Anılmadan Kesilen Hayvanların Etini Yemek · İbâdetlerde Hikmet Aramak ve Orucun Hikmeti · 2) Mirbâ (başkan payı)
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber