sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Avrupa
· 1- Mubah Sayılan İlişki
· Abdestsiz Olarak Yapılması Yasak Olan Hususlar
· İkinci Mânâda Vasiyet
· Düşmanlık ve Dostluk; Tevhidin Gereğidir, İmanın Dışa Yansımasıdır
· İnhinâ
· Rûhânî
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· Dinde Kolaylık Esastır
· Din; Anlam ve Mâhiyeti
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· BU KİTAPTA YAPTIĞIMIZ UYGULAMA
· İttibâ Şirki
· 2) Mushafı Pisliğe Atmak Gibi Saygısızca Davranmak
· Fesat

Son Okunanlar
· f) Sağlam Bir Temel Oluşturmadan, Davayı Geniş Bir Şekilde Yaymaktan Sakınmak Gerekir.
· Kur’ân-ı Kerim’den Korku İle İlgili Âyet-i Kerimeler
· Melek İnancının Etkileri
· Müslümanca Yaşayış Güzel ve Kolay; Gayri İslâmî Hayat Çirkin ve Zor Bir Yaşamdır
· İmam Tektir
· Peygamberin Makamı Olarak ‘Vesile’
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· Eski Ahit'te Hz. İbrâhim'in Doğum Yeri
· Efsâne (Mit, Mitos, Ustûre -ç. Esâtîr-)
· B) Naklî DelillerKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

f) Sağlam Bir Temel Oluşturmadan, Davayı Geniş Bir Şekilde Yaymaktan Sakınmak Gerekir.

f
f) Sağlam Bir Temel Oluşturmadan, Davayı Geniş Bir Şekilde Yaymaktan Sakınmak Gerekir.   Aksi taktirde istenen İslam'i terbiye sağlanmaz ve davasını içindeki fertler güzelce yetiştirilemediği için herhangi bir imtihana karşı hemen yıkılabilir. "Başlangıçtan itibaren samimi mü'minler bu sağlam temeli ayakta tutmak için bütün gayretlerini sarfetmeyi vazife edinmişlerdir. Onlar zaten sıkıntı ile yoğrulmuşlar, sıkıntılara sabretmeye alışmışlardır. Kuvvetlerini, dini sağlamlık ve anlayışlarını artıran derin bir iman terbiyesiyle terbiye edilmeye gayret sarfetmelidirler. Bununla beraber o harika, sağlam, ihlas ve samimiyet dolu temeli ayakta tutabileceklerini gayretle almadan ufki bir genişlemeden şiddetle sakınmalıdırlar. Temeli sağlama almadan hudutları genişletmek bütün faaliyetlere son verecek kadar büyük bir tehlikedir. Bu bakımdan ilk davetin yolu ve ilk cemaatin üzerinde yürüdüğü Nebevi, Rabbani ve canlı nizamın tabiatı bu kanuna tamamen uygundur." Seyyid Kutub genişlemenin tehlikesi ile ilgili tarihten şöyle bir delil göstermektedir. "Fetihle beraber Kureyş'in, Fetih'ten sonra da Taif'deki Sakif ve Hevazin kabilelerinin İslama mayletmeleri... Medinedeki üç yahudi kabilesinin azamet ve kuvvetlerinin sonunda kırılması... Beni Kaynuka ve Beni Nadir'in Şam'a sürülmesi... Kureyza oğullarının yok edilmesi... Ve son olarak Hayber'in İslam'a girmesi... Bütün bunlar, insanların Allah'ın dinine bölük bölük aktıklarını, İslam'ın bütün arap yarımadasına çok kısa bir sürede yayıldığını ilan etmektedir. İslam kıtasının genişlemesiyle bu ülkeye bir takım zararlı unsurlar da dahil olmuştu. Ne var ki, Büyük Bedir harbini takip eden yedi sene içinde, İslam terbiyesinin potası içinde bu unsurlar eriyip yok olmuştur. Her ne kadar bütünüyle Medine halkı bu akidenin sağlam temelleri üzerine tam oturmamış idiyse de güvenilir bir durum arzediyordu.şüphesiz İslam'ın Arap Yarımadasındaki bu süratli genişlemesinden büyük tehlikeler meydana gelebilirdi. Fakat bütün bu işleri idare eden koruyucu Yüce Allah, Muhacir ve Ensar'ın kalplerini kaynaştırmış, Bedir zaferinden sonra belli bir gelişme sağlamıştır. Aynı şekilde Yüce Allah, Mekke fethini müteakip süratle gelişen İslam'ın emin bir dayanağı olmaları için bütün Medine cemiyetini hazırlamıştı..." "Bu husuta meydana çıkan ilk durum; "Tevbe" suresinde de zikredildiği gibi Huneyn gününde görülen durumdur. Allah (c.c) şöyle buyuruyor: "Andolsun ki, Allah bir çok savaş yerlerinde, sayınızın çokluğundan hoşlanıp övündüğünüz, fakat çokluğunuz size bir fayda vermediği, yeryüzü bütün genişliğiyle size dar geldiği, nihayet arka çevirerek dönüp gittiğiniz Huneyn gününde de size yardım etti. Bozgundan sonra Allah; Rasulüne, mü'minlere güvenlik verdi ve görmedikleri ordular indirdi. Kafirleri azaba uğrattı. Kafirlerin cezası budur." (Tevbe: 25-26) İlk iş olarak bu yenilginin görünen sebeplerinden biri şudur: Fetih günü "İstemeyerek" İslam'a giren 2000 kişi, Mekke'yi fetheden 10.000 mevcutlu Medine ordusuyla beraber sefere çıkmıştı. On binlerce askere rağmen bu ikibin gönülsüzün varlığı orduda uygunsuzluğa sebep olmuştu. Ve bu ordu tümüyle Bedir'le Mekke fethi arasındaki uzun zaman boyunca talim ve disiplini tamamlanmış samimi ve sağlam fertlere sahib değildi. Keza Tebuk gazasında görülen üzücü olaylar da bu süratli gelişmenin ve iman dereceleri çeşitli olan grup grup insanların İslam'a girişlerinin tabi bir sonucudur." "Fetihten iki sene sonra yani Rasulullah'ın ruhunu Allah'ına teslim ettiği günlerdeki İslam toplumunun tarihi olaylarını inceleyecek olursak görürüz ki; bütün Arabistan irtidat etmiş, ancak saf ve sağlam temeli temsil eden Medine toplumu, dinde sebat etmiştir. Bunun izahı kolaydır... Fetihten sonraki farklı iman seviyeleri ve bozuk sistemleriyle bölük bölük Allah'ın dinine giren insanların ruhlarına İslam'ın hakikatini yerleştirmek için iki senelik bir zaman kafi gelmemişti. İşte Rasulullah vefat edince, Arap yarımadası halkı sarsılmaya başladı. Ama saf ve sağlam temel varlığını muhafaza etti. O zaman bu temel toplum bütün sağlamlığı, saflığı ve intizamıyla tek başına bu azgın dalganın karşısına dikildi ve onu tekrar asıl kaynağına iterek insanları yeniden İslam'a bağladı..." (Fi-Zilal-il Kur'an c: 10 s:100-101) Gerçek şu ki, eğitim ile genişlemek arsında bir dengenin kurulması gerekir. Genişleme davetçilerin imani seviyeleri ile ve onların yeni kardeşlerini kuşatıp, eğitmek gücü ile orantılı olmalıdır. Tebliğ ve onunla birlikte bulunan karşı durmak veya kabul etmek, karşı deliller getirmek, tartışmak gibi durumların tümünün İslam'i şahsiyeti inşa etmenin kapsamına girdiği açık bir husustur. Ancak hareket onları eğitebilme gücüne sahip değil ise yeni kimselerin İslam'a girmelerinin kabul edilmesi caiz olmaz diye birşey anlaşılmamalıdır. Dininin hükümlerini bilen hiçbir müslüman böyle birşey söyleyemez. Ancak dikkat edilmesi gereken husus şudur: Sayının çoğalması için uğraşmadan önce kaliteye önem vererek ihlaslı müslümanlar yetiştirmek için gayret sarfedilmelidir. Bundan sonra hiç kimse Allah'ın dinine girmek isteyen bir kişiyi elbette reddedemez. Seyyid Kutub'un bu dengenin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili güzel bir görüşü vardır: "Davası için bu görevi üzerine alan bizzat Yüce Allah olmakla birlikte" O, bu davanın sağlıklı bir harekete sahip olmasını dilediği zaman bu davanın ilk öncülerini uzun bir mihnete maruz bırakır. Zafere uluştırmayı geciktirir. Sayıca onları az tutar. İnsanların onlara gelip katılmalarını geciktirir. Ne zaman ki onlar sabır ve sebat göstererek ortaya çıkar ve güvenilir, uyanık, katıksız, sapasağlam temel olmaya elverişli oldukarını ispat eder ve buna hazır olurlar; işte bundan sonra bizzat kendi kudretiyle onları peşpeşe adımlar attırır. "Allah emrini galip getirendir, fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler." (Yusuf: 21) (Fi-Zilal-il Kur'an c: 10 s:103)


Son takip: 24.11.2020 - 05:24
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Gematria · Destur · Sekr · 5) Alkolün Psikososyal Etkileri · İtaatle İlgili Bazı Meseleler · 20) El-Iyâzu Billâh · Medyum · Reisler ve Büyükler (İnsanları Saptıran Lider ve Yöneticiler) · 6- Avârız Sandıkları/Avârız Vakfı · Dînî Açıdan Vasiyetler · Millet-i İbrahim.. · Hızır · Yalan Şâhitlik · 4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi · İkinci Hayat Konusunda Benzeşenler · c- Fiil (Aksiyon-Eylem) İle Şükür · s- Zekât, Alan Fakiri Çalışmaya Teşvik Eder · C. Moral Bozucu Nifak Hareketleri · Hidâyet Türleri · i- Boks, Pankreas Güreşi Gibi Sporlar
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber