sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Kur’an’ın İçine Aldığı Hükümler
· Müderris
· İkon
· Kitab-ı Mukaddes
· Diğer Görevleri
· Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
· Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
· 4- Şiddetli Geçimsizlik ve Kötü Muâmele
· Athene
· Herakles
· İsrâiliyyât
· Mürşid
· Rûhânî
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri

Son Okunanlar
· Dosdoğru Yol Üzerinde.
· İçki Ticareti
· Tesbih
· Cezalandırma Zamanları
· 4) Mekruh Vasiyetler
· Şükür-Hamd İlişkisi
· Cehâlet
· Ehl-i Kitabın Müslümanlara Karşı Davranış ve Tavırları 1- ‘Ümmîlere karşı sorumluluğumuz yoktur’ derler.
· Kabz-ı Mallık ve Komisyonculukla Yapay Olarak Piyasaya Müdâhale
· Velîliği Gerekli OlanlarKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dosdoğru Yol Üzerinde.

Dosdoğru Yol Üzerinde
Dosdoğru Yol Üzerinde   Âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ (Azze ve Celle) şöyle bu­yurur: “Bu, Benim dosdoğru olan yolumdur. Şu hâlde ona uyun. Sizi, O’nun yolundan ayıracak (başka) yollara uymayın. Bununla size tavsiye etti. Umulur ki, korkup sakı­nırsınız.” (En'âm, 6/153) Abdullah İbn Mes’ud (r.a.) anlatıyor. Rasulullah (s.a.s.), bir gün bize bir çizgi çizdi. Sonra: “Bu, Allah’ın yoludur.” buyurdu. Ardından bunun sağından, solundan bazı çizgiler çizdi. Sonra: “Bunlar, (birtakım) yollardır. Onlardan her yolun ba­şında, ona çağıran bir şeytan vardır.” Buyurdu. Sonra şu ayeti okudu: “Bu, benim dosdoğru olan yolumdur. Şu halde ona uyun. Sizi, O’nun yolundan ayıracak (başka) yollara uymayın.” (En’âm, 6/153)[1] Rabbimiz Allah’ın gösterdiği, önderimiz Rasulullah (s.a.s.) ‘in uygulamalı olarak ümmetine beyan buyurduğu dosdoğru yol... Eğrisi olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan tek yol... Allah yolu... Başlangıcı, kul insanın katıksız ima-nı ve salih ameliyle başlayıp aynı şekilde devam eden, sonu cennete varan dosdoğru yol... Allah Teâlâ, yalnızca kendisine ibadet etmeleri, yani O’nun emir ve nehiylerinden oluşan hükümlerine tabi olmaları için yarattığı insan kullarının[2] uyması gerekli olan yol... Rabbleri Allah’ın uymalarını kendilerine emrettiği, ken­disinden başka hak ve doğru olmayan yol... Ondan en kü­çük bir sapma, Allah’ın yolundan başka yollara düşmek demektir... Allah’ın yolu tek, fakat ondan başka yollar alabildiğine çoktur... O yollara uymak, Allah’dan başka rabbler edinmek, İslâm’dan başka hayat nizamları kabul etmek, Rasulullah (s.a.s.)’den başka önderlere tabi olmak demektir... Çünkü bu yolların başında şeytanlar vardır... İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanlar... Onlar, Allah’a kul olmak isteyenleri, Allah’dan başka ilâhlara kul yapmaya çalışanlardır... Allah’ın insan kullarını, Allah’a kul olmak­tan alıkoyup, Allah’dan başka ilâhlara ve rablere kul et­meye, yani kullara kul yapmaya gayret ederler... Yegâne Rabbimiz, İlâhımız ve Melikimiz Allah, insan kullarını uyarıyor, O’nun yolundan ayıracak başka yollara uymamalarını tavsiye ediyor... Allah’ın hak yolundan başka yollar, tağutların yollarıdır... Allah’ın hükümlerini kabul etmeyen, kendisinden hükümler koyan ve hevasını ilâh edinen tağutlar, Allah’ın kullarını kendilerine kul yap­maya bütün imkânlarıyla çalışmaktadırlar... Bu yollar, adı ve vasfı ne olursa olsun, dünyanın nere­sinde bulunursa bulunsun egemen zalim tağutların yollarıdır... Hangi ideoloji, hangi felsefe ve hangi düzen olursa olsun, Allah’ın yolundan sapanların yolları hep birbirinin aynısıdır... Hepsi, heva ve heveslerinin ilahlaşması sonucu ortaya çıkmış tağutî ideoloji, felsefe ve düzenlerdir… Hepsi, Allah’ın dosdoğru ve hak yolundan sap­mış, böylece her birinin başında bir saptırıcı bulunan yol­lara sapmışlardır... İmam Kurtubî (rh.a.)’in kaydıyla. “Bu ayrı yollar, Yahudîliği, Hıristiyanlığı, Mecusîliği ve diğer din mensublarını fer’i meselelerde hevalarının arka­sından giden istisna olan bid’at ve dalâlet sahiblerini de, bunların dışında kalan, tartışmalarda işi aşırıya götüren ve Kelâmî meselelerde olmadık şekilde dalıp gidenleri de kap­samına alır. Çünkü, bütün bunlar, ayaklarının kaymasına maruzdur ve yanlış inanışlara sapmaları zannolunur. Bu açıklamaları İbn Atiyye yapmıştır.”[3] Rabbimiz Allah, dosdoğru yolunu apaçık bir şekilde anlatmaları için Rasul ve Nebî kullarını vazifelendirip her ümmete göndermiştir... Bu seçkin vazifeli kullar, Allah tarafından gönderilmiş oldukları ümmetlerini, tağuta kul olmaktan kaçınıp, yegâne Rabb Allah’a kul olmaya davet etmişlerdir... “Andolsun, Biz her ümmete: ‘Allah’a kulluk edin ve tağuttan kaçının’ (diye tebliğ etmek için) bir elçi gönderdik. Böylelikle onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sapıklık hak oldu. Artık yeryüzünü dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün.” (Nahl, 16/36) Allah'ın kendilerine vahyetmesiyle, dosdoğru ve hak yol­dan sapanları, saptıkları batıl yollardan yine hak yola davet eden Rasullerin davetine icabet edenler, hidayeti bulmuşlar­dır... Onlar, dalâletten kurtulup hidayete kavuşmuşlar ve merhamet sahibi Allah, onların hidayetlerini verip ziyade­leştirmiştir... Rasullerin çağrısını dinlemeyen ve davetlerini reddedenler, sapıklığı tercih ettikleri için batıl yolların bataklığına saplanıp kalmışlardır... Rasuller, Rabbimiz Allah’ın kendilerine bildirmesiyle ümmetlerine hakkı ve batılı apaçık beyan etmiş, batıl olanı reddedip hak olana sarılmalarını emretmişlerdir... İnsanla­rın üzerinde zorlayıcı olmamış, onları bilgilendirip dosdoğru yolu seçmeleri konusunda hür iradelerini kullanma­larında serbest bırakmışlardır... İnsanlar, Rabbleri Allah’ın, Rasulleri vasıtasıyla kendilerini bilgilendirmesinden sonra hür iradeleriyle tağutu reddedip Allah’a iman eder ve imanlarının gereği olan salih ameli işlerlerse, gerçekten kurtuluşa ererler... Mutlu olur ve huzur bulurlar... Rabbimiz Allah şöyle buyurur: “Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah’a inanırsa, o, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır, bu­nun kopması yoktur. Allah, işitendir, bilendir.” (Bakara, 2/256)  Rabbimiz Allah Teâlâ, insan kullarına dosdoğru yolu gösterip, o yolda nasıl gidileceğinin usûlünü de öğrettikten sonra insanlar, hak ve dosdoğru olan yolu bırakırlarsa, hem sapar, hem de saptırıcı olurlar... Çünkü haktan ayrılan, sapıklığa ayrılmış olur... Hak, birdir ve tektir... On­dan başka bir şey arayan mutlaka sapar... “İşte bu, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’dır. Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki, nasıl hâlâ çevriliyorsunuz?” (Yunus, 10/32) Hakkı tercih edip iman edenler, yani tağutu ve tağutî bütün değerleri reddedip cahiliyyeye aid olan bütün değerleri ayağının altına alan muvahhid mü’minler, Allah’ın dos­doğru yolu üzerindedirler... Onlar, batılın her türlüsünden arınmış, hakkı tercih etmiş ve bütün varlığıyla Allah yo­lunda gayret göstermişlerdir... Onların bir tek Rabbi var... Rabbleri Allah’dır... Onların bir tek hayat nizamı var... O da, İslâm’dır... Onlar, bir tek önderin peşindedirler... Önderleri, Rasulullah Muhammed (s.a.s.)’dir... Tek dusturları vardır... O dustur, Kur’ân’dır... Şöyle buyuruyor Rabbimiz Allah : “İman edenler, Allah yolunda savaşır, inkâr edenler ise tağut yolunda savaşırlar... Öyleyse, şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır.” (Nisa, 4/76) Dünya hayatlarında, Rabbleri Allah’a verdikleri misak ahdine sımsıkı bağlanmış ve sadıklardan olan hak taraftar­ları muvahhid mü’minler, Allah Teâlâ’nın kendilerine emre­dip razı olduğu nizam üzeredirler... Allah’ın hükümlerine gereği gibi riâyet etmiş ve tağutî düzenlerden tamamen uzaklaşmış bir tavırda olup asla uzlaşma gündeme getir­memişlerdir... Onlar Rabbleri Allah'ın nizamına uymuş, cahiliyyeden ve cahillerden ilişkilerini kesmişlerdir... Şöyle buyuruyor Rabbimiz Allah: “Sonra seni de bu emirde bir şeriat üzere kıldık. Öyleyse sen, ona uy ve bilmeyenlerin heva (istek ve tutku)larına uyma.” (Casiye, 45/18) Sırat-ı Müstakim (dosdoğru yol) üzere olan muvahhid mü’minlerin vasıfları ve tavırları böyledir... Rabbimiz Allah’ın kendilerine nimet vermiş olduğu Peygamberler, salihler, sıddîkler ve şehidlerin yoludur, dosdoğru olan hak yolu... Muvahhid mü’minler, her gün onlarca defa Rabbleri Allah’dan bu yol üzerinde sabit kalmaları için hidayet diler, duada bulunurlar.... “Bizi, doğru yola hidayet et. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna.” (Fatiha, 1/6-7) Yegâne Rabbimiz Allah’a yaptıkları bu duanın kabul şartını, şu şekilde beyan buyurur Rabbimiz Allah: “Kim Allah’a ve Rasulüne itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği Peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar.” (Nisa, 4/69) Dosdoğru yol üzerinde olanlar, Rabbleri Allah’a itaat ederler, önderleri Rasulullah (s.a.s.)’e itaat ederler ve onlar gibi Allah’a ve Rasulü (s.a.s.)’e iman edip itaat eden, onları, Allah’ın emredip razı olduğu şekilde idare eden Ulu’l-Emr’e de itaat ederler... Bütün meselelerini Allah’a ve Rasulullah (s.a.s.)’e arz eder, bu konudaki hükme kayıtsız, şartsız teslim olurlar... Hayırlı olanın bu olduğuna, kendilerinin huzurunun bununla gerçekleştiğine ve en güzel bir sonucun bu şekilde oluştuğuna iman ederler... Şöyle buyurur Rabbimiz Allah: “Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, Rasul’e itaat edin ve sizden olan emir sahiblerine de (itaat edin). Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz artık onu, Allah’a ve Rasulü'ne döndürün. Şayet Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından daha güzel­dir.” (Nisa, 4/59)  “Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey, artık onun hükmü Allah’ındır.” (Şura, 42/10) “Rasul, size ne verirse artık onu alın, sizi neden sakın­dırırsa artık ondan sakının ve Allah’dan korkun. Şüphesiz Allah, cezası (ikâbı) pek şiddetli olandır.” (Haşr, 59/7) Ebu Hüreyre (r.a.)’ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Rasulullah (s.a.s.): “Ben sizleri, bir şeyden nehyettiğim zaman, ondan sa­kının. Sizlere bir şey emrettiğim zaman da emrimi tutu­nuz. Gücünüzün yettiği kadar onu yerine getiriniz!”[4] Rabbimiz Allah, Rasulü Muhammed (s.a.s.)’e itaat et­menin kendisine itaat etmek olduğunu beyan buyurur: “Kim Rasule itaat ederse, gerçekten o Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, Biz, seni onların üzerine koru­yucu göndermedik.” (Nisa, 4/80) Ebu Hüreyre (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyuruyor: “Bana itaat eden, Allah’a itaat etmiştir. Bana isyan eden, Allah’a isyan etmiştir.”[5] Allah’a inanıp itaat edenlerin, kendisine inanıp itaat etmesi, olmazsa olmaz bir şart olan Rasulullah (s.a.s.) ümmetini, gecesi, gündüzü kadar apaydınlık olan, dos­doğru ve hak yol İslâm Dini’nin üzerinde bırakmıştır... Kim bu yol üzere hayatına devam ederse, dünyada da, ahirette de kurtulanlardan olur... Her kim ki, bu ap aydınlık yoldan saparsa, dünyada rezil, ahirette zelîl olur... Çünkü haktan sapan, batıla sapmış olur... Haktan sonra sapıklıktan başka bir şey yoktur... İrbad b. Sariye (rh.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Ben sizi, gecesi, gündüzü gibi apaydın olan (en küçük bir şüpheyi kabul etmeyen gayet açık) bir din üzerinde bıraktım. Benden sonra ancak helâk olanlar, o dinden (başka yönlere) sapar!”[6] Eban (r.a.) anlatıyor. Adamın biri, İbn Mes’ud’a şöyle sormuş: - Sırat-ı Müstakîm (dosdoğru yol) hangisidir? İbn Mes'ud (r.a), şu cevabı verdi: - Muhammed (s.a.s.), bizi onun başında bıraktı, onun bir ucu da cennettir. Sağında bir takım yollar, solunda bir takım yollar vardır. O yolların başında, oralardan geçenleri davet eden bir takım kimseler vardır. Her kim bu yollara koyulacak olursa, o yollar, sonunda onu cehenneme götürür. Her kim dos­doğru yola koyulacak olursa, o da onu, sonunda cennete ulaştırır. Daha sonra İbn Mes’ud. “Bu, Benim dosdoğru olan yolumdur.” (En’âm, 6/153) ayetini okudu.[7] Yegâne  önderimiz Rasulullah (s.a.s.)’in ve O’nu izleyen muvahhid mü’minlerin yürüdüğü,  ondan sağa-sola sap­mayıp istikamet üzere olduğu Allah’ın dosdoğru yolu bu­dur... Bu yol, Millet-i İbrahim olan İslâm Milleti’nin yolu­dur... Bu yol, Rasulullah (s.a.s.)’in ümmeti olan muvahhid ve muttaki mü’minlerin yoludur... Rabbimiz Allah şöyle buyurur: “Kim kendisine dosdoğru yol apaçık belli olduktan sonra, Rasul’e muhalefet ederse ve mü’minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu, döndürdüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o.” (Nisa, 4/115)[8]     [1] Sünen-i Dârimî, Mukaddime, B.23, Hds. 208; Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B.1, Hds.11; Ahmed b. Hanbel, Müsned, C.1, Sh.435, 465. [2] Bkz. Zariyat, 51/56. [3] İmam Kurtubî, el-Câmiu Li-Ahkâmi'l-Kur'ân, Çev. M. Beşir Eryarsoy, İst.1998, C.7, Sh. 238. [4] Sahih-i Buhârî, Kitabu'l-İ'tisâm, B.2, Hds.19. Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Hacc, B.73, Hds.412. Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B.1, Hds.1-2. Sünen-i Neseî, Kitabu Menasıki'l-Hacc, B.1, Hds.2609. [5] Sahih-i Buhârî, Kitabu'l-Cihad, B.108, Hds.164. Kitabu'l-Ahkam, B.1, Hds.1. Sahih-i Müslim, Kitabu'l-İmare, B.8, Hds.32-33. Sünen-i Neseî, Kitabu'l-Biat, B.30, Hds.4178. Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B.1, Hds.3. [6] Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B.6, Hds.43. [7] İmam Kurtubî, A.g.e., C.7, Sh.238. [8] Kul Sadi Yüksel, İstanbul, İslam Milleti Olmak, Misyon Yayınları: 9-16.


Son takip: 28.05.2020 - 06:37
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· 4) İsmet · Âb-ı Hayat · Cihad Emîri · Kur’ân-ı Kerim’de Put Kavramı ve Puta Tapma. · İSLÂM... İslâm ve Türevleri · İslâm Hukukunda Hak Kavramı · Kur’ân’a Göre Hıristiyanların İslâm’a Zıt Olan Bazı Temel İnançları Hıristiyanlar, Dinlerinde Aşırı Giderler · Yoldan Çıkarıcı Fitneler · Allah’ı Anamamaları · Orucu Bozan Şeyler · Psikolojik Açıdan Üzüntü · c) Çaput Bağlamak · Dileniş Değil; Direniş Uzlaşma ve Tâvize Yanaşmamak. · 6. Tutuk evi, Hapishane Olarak Kullanılması · Muhkem ve Müteşâbihin Mâhiyeti Hakkında Çeşitli Görüşler · Eros · ALLAH TEÂL’NIN SIFATLARI · Çelîpâ · Gemara · Kişisel ve Toplumsal Sorumluluk
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber