sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Müderris
· İkon
· Kitab-ı Mukaddes
· Diğer Görevleri
· Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
· Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
· 4- Şiddetli Geçimsizlik ve Kötü Muâmele
· Athene
· Herakles
· İsrâiliyyât
· Mürşid
· Rûhânî
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
· Atalarının Dinine Uymaları

Son Okunanlar
· İman Kardeşliği
· Dinde Kolaylık Esastır
· Cennetin Tasviri
· Allah’tan Başka İlâh Kabul Etmek
· Zikir ve Gaflet
· Tuzağa Düşürülene Nisbetle Kötü Mekr (Sûikast) Birincisi, Allah’ın Elçileri ve Onların Tâbîlerine Sûikast
· A- Kadın ve Erkek Arasındaki Müşterek Edepler Görüşme ortamının ciddî olması
· Din Ve Teokrasi
· 6- Problem Çözmede Mârifet
· İsa, Havârilerinin Değnek Almalarına İzin Veriyor mu, Vermiyor mu?Kavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

İman Kardeşliği

İman Kardeşliği
İman Kardeşliği   İzzet ve şeref sahibi olan İslâm Milleti’nin oluşumunda iman kardeşliği esastır… İzzetin kendilerine aid olduğu muvahhid mü’minler,[1] İslâm kardeşliklerini, kan ve soy bağı üzere değil, iman ve Tevhid bağı üzere kurmuşlardır!.. İnsan kullarını yalnızca kendisine ibadet etsinler diye ya­ratan Allah Teâlâ,[2] insanlar arasında katıksız iman edenleri kardeş ilân buyurmuş ve ancak mü’minlerin kardeş oldukları beyan etmiştir: “Mü’minler, ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah’dan korkup sakının. Umu­lur ki, esirgenirsiniz.” (Hucurat, 49/10) İman kardeşliğini, yegâne önderimiz ve hayat örneği­miz Rasulullah (s.a.s.) uygulamalı bir şekilde örneklemiştir… Her muvahhid mü’minin diğer mü’minlerle kardeşliği gibi, kendisinin de muvahhid mü’minlerle kardeş olduğunu beyan buyurmuştur… Urve (r.a.) anlatıyor: Rasulullah (s.a.s.), Ebu Bekr’den Aişe’yi nikâhlamak için istedi. Ebu Bekr (r.a.), Rasulullah’a: - Sen benim, Allah’ın dininde ve Kitabında kardeşimsin. Bu cihetle Aişe, sana helâldır.”[3]  dedi. Emirü’l-mü’minin İmam Ömer (r.a.) anlatıyor: Rasulullah (s.a.s.)’den umre için izin istedim. Bana, izin verdi ve: “Kardeşçiğim, bizi de duada unutma!” buyurdu. Bana, öyle bir söz söylemiş oldu ki, onun yerine bütün dünyaya sahib olmam beni o kadar sevindirmezdi.[4] Önderimiz Rasulullah (s.a.s.) böyle idi! O, ümmetiyle iman ve İslam kardeşliği bağını, olması gerektiği sağlamlıkta ve emrolunduğu gibi gerçekleştirmişti… O’na ve Allah’dan getirdiklerine katıksız iman eden ümmetinin muvahhid mü’min ferdleri de, O’nun gibi yapmış ve mü’min müslümanlar arasında iman kerdeşliği bağını esas kabul ederek, bu bağı olanca imkânlarıyla sağlamlaştır­mışlardı… İbn İshak (rh.a.) anlatıyor: Rasulullah (s.a.s.), (Bedir’den) esirleri getirdiği zaman ashabı arasında onları dağıttı ve: “Esirlere iyi davranın!” buyurdu. Mus’ab b. Umeyr (r.a.)’ın ana-baba bir kardeşi Ebu Aziz b. Umeyr b. Hişam, esilerin içinde idi. Ebu Aziz şöyle dedi: - Kardeşim Mus’ab b. Umeyr ve Ensar’dan bir adam, bana vardılar. Ensar’dan olan adam, beni esir ediyordu. Mus’ab, Ensarî’ye dedi ki: - Ellerini sıkı tut! Çünkü onun annesi mal sahibidir. Umulur ki o, senden onu kurtarmak için sana fidye verir! Mus’ab b. Umeyr, Ebu Aziz’i esir eden Ensar’dan Ebu Yeser’e bir şey söylediği zaman, Ebu Aziz, ona dedi ki: - Senin ev sahibin bu mudur? Mus’ab, ona şöyle dedi: - Benim kardeşim odur, sen değilsin! Bunun üzerine onun annesi, Kureyş esirlerine karşılık verilen en yüksek fidyeyi sordu. Ona, denildi ki: - Dört bin dirhem. Bunun üzerine dört bin dirhemi gönderdi ve onun fid­yesini ödemiş oldu.[5] Millet-i İbrahim ve Ümmet-i Muhammed olan muvahhid mü’minler, kadın olsun, erkek olsun, dünyanın hangi bölgesinden ve hangi ırktan, hangi renkten, hangi dilden, hangi kavimden olursa olsunlar, birbirlerinin iman kardeşi ve İslâm dostlarıdırlar… ümmetin bütün bir vücûd gibidir… Birbirlerini sevmede, saymada, hukukunu koru­mada, canına, malına ve ırzına sahib çıkmada, parçalanmaz bir bütünlük arzeder… Bütün muvahhid mü’minler böyle inanır ve böyle davranırlar… Rabbleri Allah, böyle emretmiş, önderleri Rasulullah (s.a.s.), böyle öğret­miştir… Numan b. Beşir (r.a.)’ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Rasulullah (s.a.s.): “Bütün mü’minleri, birbirlerine merhamet, muhab­bet, lütuf ve yardımlaşma hususlarında sanki bir vücûd misali görürsün! O vücûdun bir organı hastalanınca, vü­cûdun diğer kısımları birbirlerini hasta organın elemine –uyku-suzlukla hararete- ortak olmaya çağırırlar.”[6] Numan b. Beşir (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Mü’minler, bir tek adam gibidir. Başı ağrısa, cesedin sair yerleri humma ve uykusuzlukla ona (iştirake) çağrışırlar.” Devamı olan rivayette Numan b. Beşir (r.a.)'ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Müslümanlar, bir tek adam gibidir. Gözü ağrısa, bü­tün vücûdu ağrır. Başı da ağrısa, bütün vücûdu ağrır.”[7]  Sehl b. Sa’d (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Mü’min, iman ehli yanında, cesed üzerinde baş gibidir. Cesed, nasıl ki, başta olandan dolayı ızdırap duyarsa, mü’min de iman ehli için öyle elem duyar.”[8] Ebu Musa (r.a.)’dan: Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Mü’min ile mü’min (birbirlerine karşı) duvar gibidir. Birbirini sımsıkı tutarlar.” Bunu söylerken, parmaklarını birbirine geçirip sımsıkı kilitledi.[9]  Hubeyb b. Hiraş (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Müslümanlar kardeştir. Takva hariç, hiçbirinin diğe­rinden üstünlüğü yoktur.”[10] Yegâne önderimiz Rasulullah (s.a.s.)’in bu buyrukla­rından apaçık anlaşıldığı gibi, nasıl ki, iman bir bütündür ve parçalanmaz ise, mü’minler de iman kardeşliği bakımın­dan bir bütündürler ve asla parçalanmayı kabul etmemeli­dirler… Bütün mü’minler, birbirlerinin velileri, yani kardeşleri, dostları ve yardımcılarıdırlar… Muvahhid mü’minlerin birbirlerinin üzerinde velayet hakkı vardır… Onlar, iyilik ve takva üzere yardımlaşır, hayırda yarışırlar… Bütün yeryü­zünde huzur ve barışı sağlamak için iyiliği emreder, kötü­lükten sakındırırlar… Mazlum kardeşleri olan mü’min müslümanların zulümden kurtulmaları için kendilerine yardımcı olurken, zulmeden müslüman kardeşleri ortaya çıktığında onların zulmünü engellemek, onları ıslâh etmek üzere onlara karşı durup bu zulümden vazgeçirir, böylece onlara da yardım etmiş olurlar… Ümmetin derdiyle dertle­nir, İslâm Milleti’nin yaralarını sarmaya gayret ederler… Rabbimiz Allah şöyle buyurur: “Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, birbirlerinin ve­lileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah’a ve Rasulüne itaat ederler. İşte Allah’ın kendilerine rahmet edeceği bun­lardır. Şübhesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe, 9/71) İbn Mes’ud (r.a.)’ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Kim ki, sabahleyin kalkarken düşüncesi Allah’dan başka bir şey olursa, onun, Allah’ın hoşnudluk ve yakınlığından nasibi yoktur. Kim ki, sabahleyin kalkarken müslümanların sıkıntıla­rını kalbinden hissetmezse, onlardan değildir.”[11] Enes (r.a.)’dan: Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Ey mü’min, sen, mü’min kardeşine zalim iken de, mazlum iken de yardım et!” Sahabîler: - Ya Rasulallah, şu mazlum olan kişiye yardım edebi­liriz. Fakat o zalime nasıl yardım ederiz? diye sordular. Rasulullah: “Zalimin iki elinin üstünü tutarsın (yani onu, zulmün­den men’edersin).”[12] Muvahhid mü’minler, mü’min müslümanlar kardeşle­rine yardım ederken, kendilerinin ihtiyacı olan yardımı muvahhid mü’min kardeşlerinden beklerler… Şirk ve küfür ehlinden yardım talebi etmezler… Yardımı, yalnızca Allah’dan ve O’nun salih mü’min kullarından beklerler… Allah'ın salih kulları, Allah’ın rızası için ve Allah’ın emrettiği gibi, diğer salih mü’min kardeşlerinin yardımına koşarlar… İman kardeşli­ğinin gereği budur!.. Rasulullah (s.a.s.)’in zevcesi Aişe (r.anha) anlatıyor: Rasulullah (s.a.s.), Bedir tarafına yola çıktı. Harratu’l-Vebera’ya varınca kendisine bir adam yetişti ki, bu adamın cür’et ve cesareti söyleniyordu. Bu sebeble Rasulullah (s.a.s.)’in ashabı, onu gördükleri vakit sevindiler. Rasulullah (s.a.s.)’e yetişince, O’na: - Sana tabi olmak ve seninle beraber yer almak için geldim, dedi. Rasulullah (s.a.s.), kendisine: “Allah’a ve Rasulüne iman ediyor musun?” diye sordu. - Hayır! dedi. “Öyle ise, dön! Ben, asla bir müşrikten yardım ala­mam!” buyurdu. Sonra gitti. Ağacın yanına vardığımızda o adam, Rasulullah (s.a.s.)’e yine yetişti ve O’na ilk defa söylediği gibi söyledi. Rasulullah (s.a.s.) de, ona ilk defa söylediği gibi söyledi. “Öyle ise, dön! Ben, aslâ bir müşrikten yardım ala­mam!” buyurdu. Sonra döndü. Ve Rasulullah (s.a.s.)’e Beyda’da yetişti. O da, ilk defa dediği gibi: “Allah’a ve Rasulüne iman ediyor musun?” diye sordu. Adam: - Evet! cevabını verdi. Rasulullah (s.a.s.), ona: “O hâlde yürü!” buyurdu.[13]  İman ve İslâm’ın kopmaz, eskimez ve pörsümez sapa­sağlam bağıyla birbirine bağlanan ümmetin muvahhid mü’min ferdleri, birbirlerini sevmek, birbirlerinin kadr-u kıymetini bilmek ile mükelleftirler… Bu hâl, onların katık­sız imanlarından kaynaklanmaktadır… Ebu Hüreyre (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Siz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de (tam) iman etmiş olamazsınız.”[14] Ebu Hüreyre (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Birbirinize hasedlik çekmeyin. Müşteri kızıştırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Biri­niz, diğerinin pazarlığı üzerine satış yapmasın. Kardeş olun ey Allah’ın kulları! Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, onu tahkir etmez. (Üç defa kal­bi-ne işaret ederek) takva, şuradadır. Kişiye kötülük namına, müslüman kardeşini tahkir etmesi kâfidir. Müslümanın her şeyi, kanı, malı ve ırzı, müslümana haramdır.”[15] Mü’min müslümanların kardeşler olduğunu ve bu iman kardeşliğinin bağlarının çok sıkı olmasının gereğini defalarca beyan buyuran önderimiz Rasululllah (s.a.s.), bu bağın gevşememesi ve hiçbir zaman çözülmemesi için bü­tün önlemleri almıştır… İlk sözlerini beyan buyurduğu andan, kıyamet anına kadar iman kardeşliğine herhangi bir zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa beyan buyurmuştur… İlmi, bütün zamanları ve mekânları kuşatan Rabbimiz Al­lah’ın bildirmesiyle bilip bildiren Rasulullah (s.a.s.), Allah’ın izni ve yardımıyla oluşan iman kardeşliğine sahib çıkılma­sını, bunun hiçbir zaman bozulmamasını ümmetine vasi­yet etmiştir… Cabir b. Abdullah el-Becelî (r.a.) anlatıyor: Rasulullah (s.a.s.), Vedâ Haccı’nda bana: “İnsanları sustur da dinlesinler!” diye emretti. İnsanlar, sükût ettikten sonra: “Benden sonra birbirinin boyunlarını vuran kâfirlere dönmeyin!” buyurdu.[16] Ümmet-i Muhammed’in her muvahhid mü’min ferdi­, iman kardeşliği hukukunu canı gibi kıymetli bilip ko­rumalıdır… Mü’minlerin kardeşliğine ve müslümanların birbirlerine olan velayet hakkına asla bir zarar gelmemeli­dir… Allah’ın ipine sımsıkı sarılan İslâm Milleti’ni bu ipten koparıp parçalayan ve iman kardeşliği hukukunu zedeleyen fitnelerin başında, ırkçı-milliyetçi duyguların akîde hâline gelmesi yer alır… Müslüman olmuş ve iman bağlarıyla birbirlerine sımsıkı bağlanmış, mü’min kardeşler olmuş kavimlerin, kendi ırklarını yüceltip diğer ırkları aşağılamak, dolayısıyla o ırklara mensub olan mü’min kardeşlerini ha­kir görmek suretiyle ümmeti parçalamak en korkunç bir fitnedir… Böyle korkunç bir fitneye iştirak edenler, ırkçı-milliyetçi duygularla, kendi ırkından olmayan diğer mü’min müslümanların kanını helâl görebilme cinayetini işler… Böylece haktan sonra batıla dönmüş olur… İşte bu inancı sebebiyle fıska düşer ve topukları üzere gerisin geriye küfre dönmüş olur… Yalnızca kendi ırkından olmadıkları için ve kendi ırkının yüceliğine inanarak, diğer mü’min müslümanların katledilmesini helâl görmek, onla­rın öldürülmesini gerektiren ciddî bir sebebi ve tevili olma­dığı hâlde onları, bu sebebten dolayı öldürmek, insanı iman ve İslâm dairesinde bırakmaz… Rabbimiz Allah şöyle buyurur: “Kim bir mü’mini kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse cezası, içinde ebedî kalmak üzere cehennemdir. Allah, ona gazablanmış, onu lânetlemiş ve ona büyük bir azab hazır­lamıştır.” (Nisa, 4/93) Abdullah İbn Mes’ud (r.a.)’ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Allah’dan başka (ibadete layık) ilâh bulunmadığına ve benim Allah’ın Rasulü olduğuma şehadet etmekte olan müslüman bir kimsenin kanı helâl olmaz, ancak şu üç şeyden biri ile helâl olur: Maktülün hayatı karşılığında öldürülmesi (kısas). Zinâ edenin evli (veya dul) olması (recm). İslâm Dini’nden çıkıp müslüman cemaatını terk etmesi (irtidad).”[17] Irkçı-milliyetçi duygular, kendi kavminin diğer ka­vimlerden üstün olduğu inancı ve bunun harekete dönüş­mesi cahiliyye adetlerindendir… Bu cahilî inanç, iman kar­deşliğinin en vahşî düşmanıdır… Ümmeti, birbirine düşüren ve müslümanların birbirinin boyunlarını vurup kanla­rını dökmelerine sebeb olan en amansız fitnedir… Abdullah İbn Mes’ud (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Müslümanlara sövmek, fısk, onunla savaşmak küfür­dür.”[18] Hadis-i Şerifin şerhinde şöyle denilmektedir: “Bir müslümana haksız yere sövüp saymak, bi'l-icma’ haramdır. Bu işi yapan fasıktır. Cezası, te’dib olunmaktır. Haksız yere müslümanla kavga ve çarpışma yapan ise, ehl-i hak müslümanlara göre, dinden çıkmak mânâsına küf­retmiş olmaz. Ancak müslümanla harbetmesinin helâl ol­duğuna inanırsa, o zaman dinden çıkar. Müslümanların birbirlerini öldürmelerini helâl i’tikad etmek küfürdür. Meğer ki, te’vil ile ola.”[19] Gerek İslâm düşmanlarının yardımı ve kışkırtmasıyla, gerekse hevalarına uyarak müslüman kardeşlerine silah çekip onları öldürenler, müslümanların saflarından ayrıl­mışlardır… Abdullah İbn Ömer (r.anhuma)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Her kim biz müslümanlara silah çekip kıtal ederse, ar­tık o kimse biz müslümanlardan değildir.”[20]
  [1] Bkz. Münafikun, 63/8. [2] Bkz. Zariyat, 51/56. [3] Sahih-i Buhârî, Kitabu'n-Nikâh, B.11, Hds.18. [4] Sünen-i Ebu Davud, Kitabu'l-Vitr, B.23, Hds.1498. Sünen-i İbn Mace, Kitabu'l-Menasik, B.5, Hds.2894. Sünen-i Tirmizî, Kitabu'd-Daavat, B.1, Hds.3795. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C.1, Sh.29. C.2, Sh.59. [5] İbn Hişam, A.g.e., C.2, Sh.385. İbn Kesir, el-Bidaye ve'n-Nihaye, C.3, Sh.461-462. [6] Sahih-i Buhârî, Kitabu'l-Edeb, B.27, Hds.41. [7] Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Birri ve's-Sıla, B.17, Hds.67. [8] Abdullah İbnü'l-Mübarek, Kitabu'z-Zühd, Çev. M. Adil Teymur, İst. 1992, Sh.171, Hds. 693. et-Taberî, A.g.e., C.7, Sh. 509. İbn Kesir, Hadislerle Kur'ân-ı Kerim Tefsiri, C.13, Sh. 7409. Ahmed b.  Hanbel, (Müsned, C.5, Sh.340)'dan. [9] Sahih-i Buhârî, Kitabu's-Salat, B.88, Hds.124. Kitabu'l-Edeb, B.36, Hds.56. Kitabu'l-Mezalim, B.5, Hds.7. Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Birri ve's-Sıla, B.17, Hds.65. Sünen-i Tirmizî, Kitabu'l-Birri ve's-Sıla, B.18, Hds.1993. Sünen-i Neseî, Kitabu'z-Zekat, B.67, Hds.2550. [10] İmam Suyutî, A.g.e., C.3, Sh.406, Hds.3793 (9211). Taberânî, Mu'cemu'l-Kebir'den. İbn Kesir, A.g.e., C.13, Sh.7421. [11] İmam Suyutî, A.g.e., C.3, Sh.331, Hds. 3570 (8453). Hakim, Müstedrek'ten. Ayrıca bkz. Taberânî, A.g.e., C.2, Sh.323, Hds.625. [12] Sahih-i Buhârî, Kitabu'l-Mezalim, B.4, Hds.5. Kitabu'l-İkrah, B.7, Hds.12. Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Birri ve's-Sıla, B.16, Hds.62. Sünen-i Tirmizî, Kitabu'l-Fiten, B.58, Hds.2356. Sünen-i Dârimî, Kitabu'r-Rikak, B.40, Hds.2756. [13] Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Cihad ve's-Siyer, B.51, Hds.150.Sünen-i Tirmizî, Kitabu's-Siyer, B.10, Hds.1601. [14] Sahih-i Müslim, Kitabu'l-İman, B.22, Hds.93-94. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu'l-Edeb, B.142, Hds.5193. Sünen-i Tirmizî, Kitabu'l-İsti'zan ve'l-Adab, B.1, Hds.2828. Sünen-i İbn Mace, Kitabu'l-Edeb, B.11, Hds.3692. Mukaddime, B.9, Hds.68. İmam Buhârî, Edebü'l-Müfred, B.448, Hds.979-981. [15] Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Birri ve's-Sıla, B.10, Hds.32. Sahih-i Buhârî, Kitabu'l-Edeb, B.57, Hds.94. Sünen-i Tirmizî, Kitabu'l-Birri ve's-Sıla, B.18, Hds.1992. [16] Sahih-i Buhârî, Kitabu'l-Fiten, B.8, Hds.29. Kitabu'l-İlm, B.44, Hds.62. Kitabu'l-Hacc, B.133, Hds.212. Sahih-i Müslim, Kitabu'l-İman, B.29, Hds.120. Sünen-i Neseî, Kitabu Tahrimi'd-Dem, B.28, Hds.4109-4115. Sünen-i İbn Mace, Kitabu'l-Fiten, B.5, Hds.3942-3943. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu's-Sünnet, B.16, Hds.4686. Sünen-i Tirmizî, Kitabu'l-Fiten, B.26, Hds.2289. [17] Sahih-i Buhârî, Kitabu'd-Diyet, B.5, Hds.17. Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Kaseme, B.6, Hds.25-26. Sünen-i Tirmizî, Kitabu'l-Fiten, B.1, Hds.2247. Kitabu'd-Diyet, B.10, Hds.1423. Sünen-i Neseî, Kitabu Tahrimi'd-Dem, B.14, Hds.4043-4044. Sünen-i Ebu Davud, Kitab'ul-Hudud, B.1, Hds.4352-4353. Sünen-i İbn Mace, Kitabu'l-Hudud, B.1, Hds.2533-2534. Sünen-i Dârimî Kitabu'l-Hudud, B.2, Hds.2302-2303. Kitabu's-Siyer, B.11, Hds.2451. [18] Sahih-i Buhârî, Kitabu'l-İman, B.36, Hds.41. Kitabu'l-Edeb, B.44, Hds.73. Kitabu'l-Fiden, B.8, Hds.25. Sahih-i Müslim, Kitabu'l-İman, B.28, Hds.116. Sünen-i Tirmizî, Kitabu'l-İman, B.15, Hds.2771-2772. Kitabu'l-Birri ve's-Sıla, B.51, Hds.2049. Sünen-i İbn Mace, Kitabu'l-Fiten, B.4, Hds. 3940-3941. Sünen-i Neseî, Kitabu Tahrimi'd-Dem, B.27, Hds.4088-4095. [19] Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve şerhi, ist. 1977, C.1, Sh.326-328. [20] Sahih-i Buhârî, Kitabu'd-Diyet, B.1, Hds.13. Kitabu'l-Fiten, B.7, Hds.19-20. Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İman, B.42, Hds.161-163. Sahih-i İbn Mace, Kitabu’l-Hudud, B.19, Hds.2575-2577. Sünen-i Tirmizî, Kitabu'l-Hudud, B.26 Hds.1486. Sünen-i Neseî, Kitabu Tahrimi’d-Dem, B.26, Hds.4084. Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Siyer, B.77, Hds.2523; Kul Sadi Yüksel, İstanbul, İslam Milleti Olmak, Misyon Yayınları: 89-99; Kul Sadi Yüksel, İstanbul, İslam Milleti Olmak, Misyon Yayınları: 89-99.


Son takip: 27.05.2020 - 02:24
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Gemara · Kişisel ve Toplumsal Sorumluluk · Hadislerde Koruyucu Hekimlik. a) Temizlik · Özel Sebepler · Sevgi Mahlûkat Ağacının Çekirdeğidir · Misyoner · VAHDET (HEP BİRLİKTE ALLAH’IN İPİNE SARILMAK) · Mesih · Âyetlerde Allah'ın Zâtı ve Sıfatları İçin Kullanılan Müteşâbih Örnekleri · Kutsal Cumartesi · b- Olumlu Anlamıyla Fitne · Allah Kimlerin Velîsidir?. · 2) Dört İmamın Taklitten Sakındıran Sözleri · L İLÂHE İLLALLAH.. · Din Ve Şeriat · Malın Teslim Alınması, (Kabz) · 1- Nefs-i Emmâre · Müteşâbihteki Gizliliğin Belirdiği Yönler · Çıkarken mi, Yaklaşırken mi? İki Kör mü, Bir Kör mü?. · Ecel ve Kader
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber