sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Mısır'dan Çıkış
· Orucun Şartları
· Câhiliyye
· 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar
· Tevrat'ın Nüshaları
· İkon
· Kitab-ı Mukaddes
· Athene
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· 3- Toplumda Tevhid
· 10. Haset Etmez.
· g- Yemin
· İtaatle İlgili Bazı Meseleler
· a- Mûsîde/Vasiyette Bulunan Kimsede Bulunması Gereken Şartlar

Son Okunanlar
· Üstün Olanlar, Müttakilerdir
· Mahkemedeki Yeminlerin Çeşitleri 1- Şâhidin Yemini
· Ticâret, Ziraat ve Cihad
· Toplumsal Hayatta Müslüman Kadın.
· Kur’an-ı Kerim’de Şeytan Kıssası
· 6) VAHDÂNİYET ..
· Âhiret; Anlam ve Mâhiyeti
· Baba ile Oğul Bir mi, Değil mi?.
· Neye Karşı Cihad?
· Evlenme, Evlilik.Kavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Üstün Olanlar, Müttakilerdir

Üstün Olanlar
Üstün Olanlar, Müttakilerdir   İbn Abbas (r.hanhuma) şöyle demiştir: - Şu ayet ile amel eden bir kimseyi göremiyorum: “Ey insanlar, gerçekten Biz sizi, bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabi­leler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üs­tün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.” (Hucurât, 49/13) İnsan, insana: - Ben, senden daha iyiyim, diyor. Halbuki insan, Allah’dan korkmakla (muttaki olmakla) ancak başkasından daha iyi olur.[1] Yine İbn Abbas (r.anhuma) şöyle demiştir: - Kerim kimi sayıyorsunuz? Allah, Kerim olanı beyan edip: “Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (kerim) olanı­nız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır.” (Hucurât, 49/13) buyurmuştur. Hasebi ne sayıyorsunuz? Haseb bakımından en üstü­nünüz, ahlâkça en güzel olanınızdır.[2] Hangi ırktan, hangi renkten, hangi dil ve hangi bölge­den olursa olsun Allah katında en üstün olan insanın, katıksız iman sahibi ve salih amel işleyen muttaki kul oldu­ğunu beyan buyuran ayet-i kerimenin nüzûl sebebi için şu olaylar anlatılmıştır: 1) Mekke feth edildiği gün Bilâl (r.a.), ezan okumak için Kâbe’nin damına çıkmıştı. Bunu gören bazı kimseler: - Ne! Kâbe’nin damında bu siyah köle mi ezan okuya­cak? derlerken, diğerleri ise: - Allah, bir şey isterse, onu değiştirir, dediler. Bunun üzerine Allah, bu ayet-i kerimeyi inzâl bu­yurdu.[3] 2) Zührî (r.a.) der ki: Rasulullah (s.a.s.), Beni Beyada kabilesine, Ebu Hind’i, kendilerinden bir kadın ile evlendirmelerini emretmişti. Onlar: - Ya Rasulallah, kızlarımızı, kölelerimizle mi evlendire­lim? dediler. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nâzil oldu.[4] 3) İbn Abbas (r.anhuma) şöyle demiştir: Bu ayet, kendisine mescidde yer vermeyen bir kişiye: - Falan kadının oğlu musun? diyen Sabit b. Kays hak­kında inmiştir. Sabit’in o sözü üzerine Rasulullah (s.a.s.): “Falan kadının ismini anan kimdir?” diye sordu. Sabit ayağa kalkarak: - Benim, ey Allah’ın Rasulü, dedi. Rasulullah (s.a.s.): “Bak şu topluluğun yüzlerine!” buyurdu. Sabit, baktı. Rasulullah (s.a.s.): “Ne gördün ey Sabit?” buyurdu. Sabit: - Beyaz, kızıl, siyah renkler gördüm, Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “O hâlde sen, onları ancak din ve takva hususunda üstün görebilirsin.” İşte bu yüzden Allah Teâlâ, bu ayeti indirdi.[5] 4) Yezid b. Şecere (r.a.) anlatıyor: Rasulullah (s.a.s.), bir gün Medine pazarından birisine uğramıştı. Bir de baktı ki, siyah bir köle satılığa çıkarılmış. Kim arttırırsa, ona satılacak. Köle de şöyle diyordu: - Kim beni satın alacaksa, bir şartla satın alsın. Ona: - Şartın nedir? diye soruldu. O da: - Beni satın alan adam, Rasulullah (s.a.s.)’in arkasında beş vakit namaz kılmaktan beni men etmeyecek, dedi. Nihayet adamın biri, onu bu şarta binaen satın aldı. Rasulullah (s.a.s.), bu köleyi her farz namazda görü­yordu. Derken bir gün onu göremedi. Sahibine: “Köle nerede kaldı?” diye sordu. Adam: - Hummaya tutuldu, ey Allah’ın Rasulü, dedi. Rasulullah (s.a.s.), ashabına: “Kalkın, ona geçmiş olsuna gidelim!” buyurdu. Ashab da, Rasulullah (s.a.s.) ile birlikte kalkıp o köleyi ziyarete gittiler. Günlerden sonra Rasulullah (s.a.s.), kölenin sahibine: “Kölenin durumu nedir?” diye sordu. Adam: - Ey Allah’ın Rasulü, köle aynı eski durumunda, dedi. Rasulullah (s.a.s.), kalkıp kölenin yanına girdi. Köle, eski şiddetli hummanın içindeydi. Derken bu hâl üzere ruhunu teslim etti. Rasulullah (s.a.s.)’in ashabı, bu işin heybetinden etki­lenmişlerdi. Muhacirler şöyle dedi: - Biz, yurtlarımızı, mallarımızı, ailemizi terk ettik. Buna rağmen bizden hiçbir kimse, ne hayatında, ne hasta­lığında, ne de ölümünde şu kölenin gördüğü gibi bir iltifat görmemiştir. Ensar ise şunları söyledi: - Biz, Rasulullah (s.a.s.)’i yurt sahibi yaptık, O’na yar­dım ettik, mallarımıza ortak ettik. Buna rağmen zenci bir köleyi bize tercih etti. Bunun üzerine Allah Teâlâ, bu ayeti indirdi. Bu ayetin tefsiri şu demektir: Sizler, bir babanın ve bir annenin çocuklarısınız. Böylece Allah Teâlâ, onlara: “Şüphesiz, Allah katında sizin en değerliniz, takvaca en üstün olanınızdır.” ayetiyle de takvanın üstünlüğünü göstermiş oldu.[6] Ayet-i kerimenin iniş sebebinden de anlaşıldığı gibi asıl olan, katıksız iman ve salih amel sonucu erilen takvadır... İslâm’ı, bir hayat nizamı olarak kabul edip iman edilmesi gerekli olan ilkelere inanan kavimler, aşiretler ve kabileler, mü’min müslüman olduktan sonra iman ve İslâm kardeşi olduklarına inanırlar... Ayrı ırktan ayrı renkten ve ayrı dilden olmaları, kan ve toprak bağı olarak aynı olmama­ları, onların iman ve İslâm,  kardeşliklerini engelleyici değil­dir... İman kardeşi olan ayrı kavimlerin, renklerin ve dille­rin mensubları, iman ve İslâm bakımından birbirine eşit olurlar... Kavimlerinden, ırk, renk ve dillerinden dolayı bir­birlerine herhangi bir üstünlükleri söz konusu olmaz!.. Üstünlük, Allah katında, katıksız iman ile salih amel işle­yerek takva sahibi olanlara aiddir... Muttaki olanlar, hangi ırkın, hangi rengin, hangi dilin ve hangi ülkenin muvahhid mü’minleri olursa olsunlar onlar, katıksız imanları ile yaptıkları salih ameller sonucu ulaştıkları takva ile diğer muvahhid mü’minlerden ileriye geçmişlerdir... Allah ka­tında, diğerlerinden daha kıymetli ve üstün olmuşlardır... Müslüman olmuş kavimler, birbirleriyle sağlam din bağıyla bağlanmış ve kan bağından çok daha kıymetli, çok daha sağlam olan iman bağı ortaya çıkmış, böylece İslâm kardeşliği oluşmuştur... Ebu Hüreyre (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.)’e: - İnsanların en keremi (üstünü) kimdir? Rasulullah (s.a.s.): “Allah’a en takvalı olanlardır.” buyurdular.[7]  Semüre (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Haseb, servet ve soyluluk, takvadadır.”[8] Yegane önderimiz Rasulullah (s.a.s.), ümmetinin içinde muttaki mü’minleri “Ehl-i Beyt”inden saymış ve onları yakın dostlar edinmiştir... Muttaki mü’minler, Arap kavminden de olur, Arap olmayan kavimlerden de... Hangi ırk, renk ve dilden olursa olsun, değil mi ki, muvahhid mü’mindir, değil mi ki, muttaki müslümandır, o yüce şahsiyet, Rasulullah (s.a.s.)’in Ehl-i Beyt’inden ve yakın dostlarındandır... Abdullah İbn Ömer (r.anhuma)’dan: Rasulullah (s.a.s.)  şöyle buyurdu : “Gerçekten benim dostlarım muttakilerdir.”[9] Enes b. Melik (r.a.)‘dan.   Rasulullah (s.a.s.)’e: - Muhammed’in Ehl-i Beyt’i kimlerdir? diye soruldu. Rasulullah (s.a.s.) : “Bütün muttakiler.” buyurdu. Ve: “Onun dostları muttakilerdir.” (Enfal, 8/34) ayetini okudu.[10] Enes (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Her takva sahibi kimse, Muhammed’in Ehl-i Beyt’indendir.”[11] Amr İbnu’l-As (r.a.) anlatıyor: Ben, Rasulullah (s.a.s.)’den gizli değil, açık olarak şöyle buyururken işttim: “Ebu filanın ailesi, benim velilerim değillerdir. Benim velim (dostum), ancak Allah’dır ve salih mü’minlerdir.”[12] Tîybî (r.a.) şunları söylemiştir: “Hadisin mânâsı: Ben, hiçbir kimseye akrabalık sebe­biyle muvâlât ve dostlukta bulunmam. Ben, ancak Allah’ı severim. Çünkü O’nun kulları üzerine vacib olan bir hakkı vardır. Salih mü’minleri de, Allah rızası için severim. Sev­diklerime, iman ve salâhlarından dolayı muvâlât eylerim. Bu hususta akrabam olup olmamaları mevzu bahis değil­dir. Şu kadar var ki, akrabamın akrabalık haklarına da riâ­yet eylerim.”[13] Ebu Hüreyre (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Soy temizliği bakımından nesebler birbirine yakın ol­masa bile, kıyamet günü benim velilerim (dostlarım) takva sahibi olanlardır.”[14]  Abdurrahman, Haşimoğullarından birisinin: - Ben, Rasulullah (s.a.s.)’e insanların en yakınıyım, de­diğini işitmiş de şöyle demiş: - Senden bir başkası, O’na senden daha yakın ve layık­tır. Senin O’na yakınlığın, sadece O’nun nesebinden olman nedeniyledir.[15] Önderimiz Rasulullah (s.a.s.)’in, Ehl-i Beyt’inden ve yakın dostlarından kabul etmiş olduğu, “O, bendendir, ben, ondanım” dediği şahsiyetlerin durumuna bakıldığında şu hakikat görülür: Bu şahsiyetler, katıksız iman etmişler, malları ve can­larıyla Allah yolunda cihad eyleyerek, her türlü zulme ve zalime karşı durmuşlardır... Kimden gelirse gelsin asla zulmü kabul etmemiş ve kim olursa olsun zalime karşı en sert tavrı sergilemişlerdir... Onlar, adaletten, barıştan, sev­giden, dostluk ve kardeşlikten yanadırlar... Onlar muvahhid mü’min ve muttaki müslümanlardırlar... Ebu Berze (r.a.) anlatıyor: Rasulullah (s.a.s.) gazalarından birinde bulunuyormuş. Derken Allah, kendisine ganimet vermiş ve ashabına: “Bir kaybınız var mı?” diye sormuş. Ashab: - Evet, filan, filan ve filan (aranmaktadır), demişler. Sonra (yine): “Bir kaybınız var mı?” diye sormuş. - Evet, filan filan, filan (aranmaktadır), demişler. Sonra tekrar: “Bir kaybınız var mı?” diye sormuş. (Bu sefer): - Hayır! demişler. Rasulullah: “Lâkin ben, Cüleybib’i kayıp görüyorum. Onu hemen arayın!” buyurmuş. Onu, ölenlerin içinde aramışlar ve kendi öldürdüğü yedi kişinin yanı başında bulmuşlar. Sonra (düşmanlar,) onu öldürmüşler. Rasulullah (s.a.s.), gelerek onun başucunda durmuş ve şöyle buyurmuştur: “Yedi kişi öldürdü. Sonra onu öldürdüler. Bu, benden­dir, ben de ondanım! Bu, bendendir, ben de ondanım!..” Daha sonra onu, iki kolunun üzerine koymuş. Kendi­sinin, Rasulullah (s.a.s.)’in kollarından başka kolu yokmuş. ona, bir kabir kazmış ve kabire koymuş. Ebu Berze, yıkamaktan bahsetmemiştir.[16] İmam Tirmizî (r.a.), Sünen’inde “Fasık devlet adamla­rından Uzak Durulması Hakkında” babında şu hadis-i şerifi kaydetmiştir: Ka’b b. Ucra (r.a.) anlatıyor: Rasulullah (s.a.s.), bize çıkageldi ve biz, beş ile dörd(ün toplamı) olarak dokuz kişi idik. İki sayıdan biri Arab’dan: diğeri acem’den idi. Rasulullah (s.a.s.) buyurdu ki: “Dinleyin! Benden sonra birtakım emir (idareci)lerin olacağını işittiniz mi? Kim onların yanına girer, onların yalanlarını doğrular ve haksızlıkları hususunda onlara yardım ederse, benden de­ğildir, ben de ondan  değilim ve havuz başında bana vara­mayacaktır! Kim onların yanlarına girmez, haksızlıkları hususunda onlara yardım etmez ve onların yalanlarını doğrulamazsa o, bendendir, ben de ondanım ve havuz başında bana vara­caktır!”[17]  İslâm’da, iman, takva ve güzel ahlâk esas alınmıştır... Rabbimiz Allah, iman eden, takvaya ulaşan ve güzel ahlâk sahibi olan muvahhid mü’minleri veliler edinmiş, onların kalblerini uzlaştırmıştır... En son Nebî ve en son Rasulü, Rasulullah (s.a.s.)’e hitaben şöyle buyurur Rabbimiz Allah: “Şübhesiz Allah, sana yeter. O, seni yardımıyla ve mü’minlerle destekledi. Ve onların kalblerini uzlaştırdı. Sen, yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile, onların kalblerini uzlaştıramaz­dın. Amma Allah, aralarını bulup onları uzlaştırdı. Çünkü O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber, sana ve seni izleyen mü’minlere Allah yeter.” (Enfal, 8/62-64) Ebu Hureyre (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Mü’minlerin iman yönünden en mükemmel olanları, ahlâk yönünden en güzel olanlarıdır.”[18]   [1] İmam Buhârî, Edebü'l-Müfred, B.400, Hbr.898. [2] İmam Buhârî, Edebü'l-Müfred, B.400, Hbr.899. [3] Abdulfettah el-Kadî, A.g.e., Sh.362. İmam el-Vahidî, A.g.e., Sh.455. [4] Abdulfettah el-Kadî, A.g.e., Sh.362. [5] İmam el-Vahidî, A.g.e., Sh.454. [6] İmam el-Vahidî, A.g.e., Sh.455. [7] Sahih-i Buhârî, Kitabu'l-Enbiya, B.21, Hds.57. Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Fedail, B.44, Hds.168. [8] Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiri'l-Kur'ân, B.49, Hds.3487. [9] Sünen-i Ebu Davud, Kitabu'l-Fiten, B.1, Hds.4242. İmam Buhârî, Edebü'l-Müfred, B.400, Hds.897. Beyhâkî, Kitabu'z-Zühd, Sh.97, Hds.196-197. [10] Taberânî, Mu'cemu's-Sağir, C.1, Sh.310, Hds.219. Kadı Iyaz, Şifa-ı Şerif, Çev. Suat Cebeci, Ank.1992, Sh.366. [11] İmam Suyutî, A.g.e., C.1, Sh.28, Hds.10 (15). Taberânî, Mu'cemu'l- Ev-sattan. Abdu'r-Ravf el-Münâvî, Feyzu'l-Kadir Şerhu Camiu's Sağir, C.1, Sh.55-56, Hds.15. Tahkik: "Taberânî Mu'cemu's-Sağir, Hakim, Tarih ve Beyhakî rivayet eder. İbn Hacer ve Sehavî, hadis için zâif demişlerdir. [12] Sahih-i Buhârî, Kitabu'l-Edeb, B.14, Hds.19. Sahih-i Müslim, Kitabu'l-İman, B.93, Hds.366. [13] Ahmed Davudoğlu, A.g.e., C.2, Sh.248. [14] İmam Buhârî, Edebü'l-Müfred, B.400, Hds.897. [15] İbn Kesîr, A.g.e., C.13, Sh.7422. Taberânî'den. [16] Sahih-i Müslim, Kitabu Fedaili's-Sahabe, B.27, Hds.131. [17] Sünen-i Tirmizî, Kitabu'l-Fiten, B.61, Hds.2360. Sünen-i Neseî, Kitabu'l-Biat, B.35, Hds.4189-4190. Taberânî, Mu'cemu's-Sağir, C.2, Sh.115, Hds.441. [18] Sünen-i Ebu Davud, Kitabu's-Sünnet, B.16, Hds.4682. Sünen-i Tirmizî, Kitabu'r-Rada – B.11, Hds.1171. Sünen-i Dârimî, Kitabu'r-Rikak, B.74, Hds.2795. Kul Sadi Yüksel, İstanbul, İslam Milleti Olmak, Misyon Yayınları: 111-120.


Son takip: 03.06.2020 - 04:09
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Af ve Müsâmahanın Yozlaştırılması · a- Mûsîde/Vasiyette Bulunan Kimsede Bulunması Gereken Şartlar · BA'SU BÂDE'L-MEVT .. · d- Yemekten önce ve so a el ve ağzı yıkamak · Dârulİslâm · c) Yardımlaşma · Ecel Konusunda Âyet-i Kerimeler · f- Allah Hakkında Kötü Zanda Bulunan Münâfık ve Müşrikler · Fen Bilgisi Verileri Işığında Rızık. · Gâlibiyet ve Zafer Vaadi · h- Tiyatrocu, aktör olmalıdır. · İbâdet · b- Allah Adı Anılmadan Kesilen Hayvanların Etini Yemek · İbâdetlerde Hikmet Aramak ve Orucun Hikmeti · 3- Üçüncü Sınıf Zevi'l-erhâmın Mirasçı Olması · d) Kul, Kusursuz Olur mu? . · Irkçılık/Asabiyet/Kavmiyetçilik. · k- Yalancı ve İftiracılar · Kadın Kocasından Nefret Edip Onunla Birlikte Kalmak İstemiyorsa Ne Yapar?. · i- İsraf ve Lüx Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber