sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Cezâ Tedbiri
· Alimlerin Görüşüne Göre İlham
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· Arbede
· Liânın Şartları
· 7) Yolcuya İhsân
· İkon
· Misvak ve Diş Temizliği
· Allah Bazı Kimselere Dost Değildir
· Hatm-i Hâce
· Toprak Mahsullerinin Zekâtı
· Nüzul Zamanı
· 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar
· Arazi Gasbetmek.
· İttibâ Şirki

Son Okunanlar
· Rasulullah Muhammed (S.A.S.) Bütün İnsanların Peygamberi
· Kur'an'da Rab Kavramı
· n- Emeği sömürmek
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· İncil; Anlam ve Mâhiyeti
· a- Tevbe
· Allah'ın Âyetlerini Ucuza Satmak Konusunda Âyetler
· İslam Dini’nin Hükümleri
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· Allah’ın Kulunu SevmesiKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rasulullah Muhammed (S.A.S.) Bütün İnsanların Peygamberi

Rasulullah Muhammed
Rasulullah Muhammed (S.A.S.): Bütün İnsanların Peygamberi   Yegâne Rabbimiz Allah, en son Nebî ve en son Rasul olarak vazifelendirdiği[1] Rasulullah Muhammed (s.a.s.)’e hitaben şöyle buyurur: “Biz seni, ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar.” (Sebe', 34/28) “Biz seni, insanlara bir Rasul olarak gönderdik. Şahid olarak Allah yeter.” (Nisa, 4/79) “De ki: ‘Ey insanlar, ben, Allah’ın sizin hepinize gön­derdiği bir elçisi (Peygamberi)yim. Ki, göklerin ve yerin mülkü yalnız O’nundur. O’ndan başka ilâh yoktur. O, di­riltir ve öldürür. Öyleyse Allah’a ve ümmî peygamber olan Rasulüne iman edin. O da, Allah’a ve O’nun sözlerine iman etmiştir. O’na iman edin ki, hidayete ermiş olursunuz.” (A'raf, 7/158) Muhammed İbn Ka’b (r.a.): “Biz seni, ancak bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” (Sebe; 34/28) ayetine şu anlamı vermiştir: - Bilumûm insanlığı uyaran ve müjdeleyen olarak. Katâde (r.a.) ise, bu ayetin tefsirinde der ki: - Allah Teâlâ, Muhammed (s.a.s.)’i Arab’a ve Arab  olmayana elçi olarak göndermiştir. Allah katında en şereflileri, Allah (Azze ve Celle’ye) en çok itaat edenlerdir. İbn Abbas (r.anhuma) şöyle demiştir: - Muhakkak ki Allah Teâlâ, Hz. Muhammed’i, gök eh­linden ve peygamberlerden üstün kılmıştır. Orada bulunanlar dediler ki: - Ya İbn Abbas, Allah Teâlâ, Hz. Muhammed’i Pey­gamberlere neden üstün kılmıştır? İbn Abbas dedi ki: - Allah Teâlâ: “Biz, her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik ki, onlara apaçık anlatsın.” (İbrahim, 14/4) buyuruyor. Ancak Hz. Peygamber için: “Biz seni, ancak bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” buyurmaktadır. Allah Teâlâ, Hz. Muhammed’i cinlere ve insanlara Pey­gamber olarak göndermiştir.[2] Cabir (r.a.)’ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Rasulullah (s.a.s.): “Benden önce hiçbir kimseye (peygamberlere) verilme­yen beş şey bana verildi. (Eskiden) her Peygamber, hasseten kendi kavmine gön­deriliyordu. Ben ise, kızıl ve siyah bütün insanlara gönderildim. Bana ganimetler helâl kılındı. Halbuki benden önce hiçbir kimseye helâl edilmemişlerdi. Benim için yer, tertemiz ve mescid kılındı. Binaenaleyh her kime namaz vakti gelirse, bulunduğu yerde namazını kılar. Bir aylık yol kadar yerden (düşmanımın kalbine) korku salmakla mansur oldum. Bir de bana şefaat verildi.”[3] Rabbimiz Allah, kendisinden sonra Rasul ve Nebî olma­yan, Nebîlerin ve Rasullerin sonuncusu Rasulü Muhammed (s.a.s.)’i bütün insan kullarına bir müjde verici ve onları uyarıcı olarak göndermiştir... Rasulullah (s.a.s.), hangi renkten, ırktan, dilden ve bölgeden olursa olsun bütün in­sanların hidayet rehberi ve önderidir... O’na ve Allah’dan getirdiklerine iman eden, böylece muvahhid mü’minlerden olan bütün insanlar, ırk, renk, dil ve bölge farkı gözetmek­sizin hepsi iman ve İslâm kardeşidirler... Birbirlerine takva­dan başka bir üstünlükleri yoktur... Hepsi İslâm Milleti’nin birer muhterem ferdleri, Ümmet-i Muhammed’in izzet ve şeref sahibi olan birer şahsiyetleridir... Rabbimiz Allah şöyle buyurur. “De ki: ‘Ey insanlar, gerçekten ben, sizin için yalnızca bir uyarıcıyım.” (Hacc, 22/49) “Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan’ı indiren (Allah) ne yücedir.” (Furkan, 25/1) “O (Allah), ümmiler içinde, kendilerinden olan ve olanlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp temizleyen ve onlara, Kitab ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içinde idiler. Ve henüz kendilerine ulaşıp katılmamış olan diğerlerine de (Peygamber gönderilmiştir). O (Allah), üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahi­bidir. Bu, Allah’ın dilediğine verdiği fazl (lütuf ve ihsan)dır. Allah, büyük fazl sahibidir.” (Cuma, 62/2-4) İmam İbn Kesir (r.a.), bu ayetin tefsirinde şunları kay­deder: “Arablar, İbrahim (a.s.)’ın dinine bağlıydılar. O’nun di­nini değiştirip O’na karşı çıkmışlardı. Tevhid yerine şirki, yakîn yerine şekki koymuşlar ve Allah’ın izin vermediği şeyler uydurmuşlardı. Kezâ Ehl-i Kitab da, Allah’ın Kitabını değiştirmiş, tahrif ve te’vil etmişti. Bu esnada Allah Teâlâ, Hz. Muhammed (s.a.s.)’i yüce bir şeriat, mükemmel bir nizam, kapsamlı bir sistem ile bütün mahlukata Peygamber olarak göndermişti. İnsanların dünya ve ahiretiyle ilgili muhtaç oldukları her şeyin kılavuzu ve açıklaması, O’nun şeriatındaydı. İnsan­ları, cennete yaklaştıran ve Allah’ın rızasına layık kılan davet, O’nun çağrısıydı. Cehenneme yaklaştıran ve Allah’ın gazabına götüren yolları yasaklayan, hüküm veren ve ana konularda, teferruatta her türlü şekk, şüphe ve reybi izâle eden şeriat, O’nun şeriatıydı. Allah Teâlâ (hamd ve minnet, O’na mahsustur), önce­kilerin bütün güzelliklerini  O’nda toplamış, eskilerden hiçbir kimseye verilmemiş olan nimetleri ve daha sonrakiler­den de hiçbir kimseye verilmeyecek olanları O’na vermişti. Allah’ın salât ve selâmı, kıyamet gününe kadar O’nun üzerine olsun.”[4]   Rabbimiz Allah, kulu ve Rasulü Muhammed (s.a.s)’i, bütün insanlara Peygamber ve âlemlere rahmet olarak göndermiştir... “Biz seni, âlemler için yalnızca bir rahmet olarak gön­derdik. De ki: ‘Gerçekten bana, sizin ilâhınız yalnızca bir tek ilâhtır, diye vahyolunuyor. Artık siz, (buna göre) müslüman olacak mısınız?” (Enbiya, 21/107-108) Said b. Cübeyr (r.a.) nakleder. İbn Abbas (r.anhuma) şöyle demiştir: - Muhammed (s.a.s.), bütün insanlara rahmet idi. O’na iman edip O’nu tasdik eden mutlu oldu. O’na iman etmeyen ise, geçmiş ümmetleri bulan yerin dibine geçmek ve suda boğulmak gibi azablardan kurtuldu.[5]     [1] Bkz. Ahzab, 33/40 ve tefsirlerine. [2] İbn Kesir, A.g.e., C.12, sh.6657. [3] Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Mesacid, Hds.3.  Sahih-i Buhârî, Kitabu's-Salat, B.56, Hds.84. Sünen-i Neseî, Kitabu'l-Gusl, B.26, Hds.431. Sünen-i Tirmizî, Kitabu's-Siyer, B.5, Hds.1594. Sünen-i Dârimî, Kitabu's-Siyer, B.29, Hds.2470. [4] İbn Kesir, A.g.e., C.14, Sh.7879. [5] İmam Kurtubî, A.g.e., C.11, Sh.583; Kul Sadi Yüksel, İstanbul, İslam Milleti Olmak, Misyon Yayınları: 121-125.


Son takip: 17.09.2020 - 03:48
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· İnfakın Fayda ve Hikmetleri · Kur'an'da Kalp. · f- Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak · İslâm’ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi · Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar · Alimlerin Görüşüne Göre İlham · b2- İnsanların Hakkını İhlâl · Yaratılışa İnanan, Yeniden Yaratılmaya da İman Eder · Hz. İsa’nın Muhakeme Edilmesi, Çarmıha Gerilmesi ve Yeniden Dirilmesiyle İlgili Çelişkiler · Hayır ve Şer Allah'tandır · Giyecek ve Süslenmede Haramlar a- Giyinmekten Maksat · Allah’tan Râzı Olmanın Boyutları · Farklı Hırsızlıklara Örnekler (Dolandırıcılık, Üçkâğıtçılık, Kleptomani, İntihâl, Yol Kesme, Soygun, Zimmet, Rüşvet, Kumar...)Dolandırıcılık. · Burçlar · Bilginlere ve Din Adamlarına İbâdet · b) Gayri mütekavvim mal · Haremlik-Selâmlık; İhtiyattan Bid’ate. · Mahşer · Hikmet, Bol Hayırdır · İmanın Niceliği
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber