sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Abdestsiz Olarak Yapılması Yasak Olan Hususlar
· İkinci Mânâda Vasiyet
· Düşmanlık ve Dostluk; Tevhidin Gereğidir, İmanın Dışa Yansımasıdır
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· Dinde Kolaylık Esastır
· Din; Anlam ve Mâhiyeti
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· BU KİTAPTA YAPTIĞIMIZ UYGULAMA
· 2) Mushafı Pisliğe Atmak Gibi Saygısızca Davranmak
· Gedikli Câriye
· Yalancılar
· Müderris
· İkon
· Noel Baba
· Tekfir (Keffâret, Fidye–Redemption)

Son Okunanlar
· Kokmuş Cahiliyyet Dâvâsı
· Sâlih İnsan Kimdir?.
· Toplumların helâklerinin temel sebeplerini, âyetlerden yola çıkarak şöyle izah etmek mümkündür a- Uyarıcıları Yalanlama
· Arâis-i Hak
· Evlilik
· MAL-MÜLK VE MÂLİK..
· Şeriate Bağlılık ve İbâdet
· FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
· ZÜ'L-İNTİKAM-MUNTAKİM
· a- Puta tapmakKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kokmuş Cahiliyyet Dâvâsı

Kokmuş Cahiliyyet Dâvâsı
Kokmuş Cahiliyyet Dâvâsı   Abdullah İbn Cabir (r.a.) anlatıyor: Bizler, bir gazvede idik. Derken muhacirlerden birisi, Ensar’dan birinin kıçına vuruverdi. Bunun üzerine vurulan Ensarî: - Ey Ensar, yetişin! diye bağırdı. Muhacirler’den olan da: - Ey Muhacirler yetişin! diye bağırdı. Rasulullah (s.a.s.), bu bağrışmaları işitti de: “Nedir bu cahiliyyet dâvâsı?” diye sordu. Orada bulunanlar: - Ya Rasulallah, Muhacirler’den bir kimse, Ensar’dan birinin kıçına ayağının ucuyla vuruverdi, dediler. Rasulullah (s.a.s.) : “Bırakın bu adeti! Çünkü  o, çirkin (kokmuş) bir şey­dir.” buyurdu. Akabinde bunu, Abdullah İbn Üveys işitti ve: - Onlar, bunu yaptılar ha! Dikkat edin! Vallahi, eğer Medine’ye dönersek, en şerefli ve kuvvetli olan, en hakir olanı muhakkak oradan çıkaracaktır, dedi. Bu söz, Rasulullah (s.a.s.)’e ulaştı. Ömer, ayağa kalktı da: - Ya Rasulallah, beni bırak (bana izin ver) de şu münafığın boynunu vurayım, dedi. Rasulullah (s.a.s.): “Onu bırak! İnsanlar: - Muhammed, sahabîlerini öldürtüyor, diye konuşma­sınlar!” buyurdu.[1] Bu hadisin şerhinde şunlar beyan olunmuştur: “Zikri geçen kavga, Beni Mustalik gazâsında olmuştur. Kavga eden Muhacir Cehcah b. Kays, Ensarî de Sinan b. Vebra’dır. Cehcah, Hz. Ömer’in maiyetinde olup, onun atını yedirmiş. Bu zâta, İbnü Said el-Gıfarî de denilir. Rasulullah (s.a.s.)’in bu kavgaya, cahiliyyet dâvâsı demesi, ondan hoşlanmadığı içindir. Çünkü tarafların kabilelerini yardıma çağırmaları, hakikaten cahiliyyet devrin­den kalma bir adetti. Cahiliyyet devrinde Arablar, birbirle­rinden haklarını almak için akraba ve kabilelerini yardıma çağırırlardı. İslâmiyet, bu adeti ibtal etmiş, dâvâların hallini şer’i hükümlere bağlamıştır. Bir insan, başkasının hakkına tecavüz ederse, haklıyı, haksızı hakim ayırır.”[2] Kokmuş cahiliyyet dâvâsı, ırkçı-milliyetçilik dâvâsı­dır... Aralarında din kardeşliği ve iman bağı oluşmuşken, birbiriyle kaynaşıp Tevhid birliğini meydana getirmişken, kavmiyet dâvâsına kalkışmak kokmuş cahiliyyet dâvâsın­dan başka bir şey değildir... Muvahhid mü’min olmuş her ferd, cahiliyyete aid olan her dâvâyı ayaklarının altına almak ile vazifelidir... İşte imanın kalbini ihate ettiği, bütün mü’min müslümanları kardeş olarak kabul eden, ümmet bütünlüğünü benimseyen o muvahhid mü’minlerden birisi de, Abdullah b. Ab­dullah İbn Übeyy (r.a.)’dır... Baba, münafıkların başı, oğlu, muttaki bir mü’min!.. Baba, Allah ve Rasulü (s.a.s.)’ın düşmanı, oğlu, Allah ve Rasulü (s.a.s.)’in dostu... Oğlun kalbi iman dolu, babanın kalbi küfür, şirk ve nifakla dolmuş... Aynı aileden, aynı soydan, aynı ırktan, aynı renkten, aynı dil ve aynı vatandan... Birisi muttaki ve muvahhid mü’min, diğeri korkunç bir münafık... Aralarında iman bağı olmayınca, kan bağı herhangi bir dostluğun oluşmasını sağlamıyor... Münafık baba Abdullah İbn Übeyy b. Selül’ün, Rasulullah (s.a.s.) ve diğer mü’minler hakkında söylemiş olduğu çirkin sözleri duyan muvahhid mü’min olan oğul Abdullah (r.a.), Rasulullah (s.a.s.)’e müracaat eder... Olayı, İbn İshak (r.a.) anlatıyor: Abdullah b. Abdullah b. Übeyy, Rasulullah (s.a.s.)’e geldi ve şöyle dedi: - Ya Rasulallah, bana şu haber geldi ki sen, babam Ab­dullah b. Übeyy’i, ondan sana gelen bir şey hakkında katletmeyi istiyormuşsun. Eğer bunu yapmak muhakkak gerekiyorsa, bana emret! Ben, onun başını sana getireyim. Vallahi, Hazrec şunu bilmektedir ki, kendilerinde baba­sına benden daha iyi bir adam yoktur. Ben, korkmuyorum ki, onu benden başka birisine emir edersin o da, onu öldü­rür. Ben de, Abdullah b. Übeyy’in katilinin milletin içinde gezmesine fırsat vermeden onu öldürürüm ve bir kâfir sebebiyle bir adamı katlederim, böylece de cehenneme gire­rim. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Hayır, bilâkis ona lütfederiz ve bizimle beraber kaldığı müddetçe, onunla iyi arkadaşlık ederiz.”[3] İkrime, İbn Zeyd ve diğerleri naklettiler. Abdullah b. Übeyy b. Selül’ün oğlu Abdullah (r.a.), Medine girişinde babasını beklemeye başladı. Babasının karşısında durup şöyle dedi.: - Dur! Allah’a yemin ederim ki, Rasulullah (s.a.s.), izin vermedikçe Medine’ye giremezsin! Rasulullah (s.a.s.) gelince, O’ndan giriş izni istedi. Rasulullah, giriş izni verdi. O da, babasının Medine’ye girmesine müsaade etti.[4] Amr (b. Dinar) dan başkası (rivayetinde) şöyle diyor: Onun (Abdullah b. Übeyy’in) oğlu Abdullah b. Abdul­lah, Ona: - Vallahi, kendinin zelîl ve Rasulullah (s.a.s.)’in aziz ol­duğunu ikrar etmeden (Medine’ye) dönemezsin! dedi.  - O da, (bunu) yaptı.[5] Kokmuş cahiliyyet dâvâsı olan ırkçı-milliyetçiliği aya­ğının altına almış ve imanın kendisini yücelttiği bir şahsiyet olan muvahhid mü’min kişinin tavrı, her zamanda ve her mekânda böyle olmalıdır... Tevhide aykırı, ümmet birliğini bozucu olan her düşünce ve her hareket cahiliyyet dâvâsının bir görüntüsüdür... Özellikle de ümmeti parçalayan en kor­kunç şey ise, ırkçı-milliyetçiliktir!.. Bütün muvahhid mü’minler, bu cahilî anlayışa ve ha­rekete karşı en sert tavırlarını sergilemişler ve bu sert tavırlarına devam etmektedirler... Uteyy İbn Damre demiştir ki: Babamın yanında cahiliyyetteki kavmiyet iddiasında bulunan bir adam gördüm. Babam ona kabalı (kinâye yollu) değil de, açık olarak sövdü. Bunun üzerine arkadaş­ları, babama baktılar. Babam dedi ki: - Bu sözümden hoşlanmadınız. Sonra: - Ben bu hususta asla kimseden korkmam, dedi. Ben, Rasulullah (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu işittim: “Cahiliyyetin kavmiyet iddiasını yapana açık sövünüz, ona kapalı sövmeyiniz (ona, kinâye yapmayınız).”[6] Ubeyy b. Ka’b (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Bir kimsenin cahiliyyet adeti üzere kavim ve kabile­sine intisab ederek böbürlendiğini, gururlandığını görürseniz, ona: - Babanın bilmem nesini ısır, deyiniz ve bunu açık açık söyleyip, kinâye yoluna sapmayınız!”[7] İnsanlar, şirkten ve küfürden tamamen arınıp tevbe edip katıksız iman ederek bir muvahhid mü’min olunca, Rabbimiz Allah onlardan cahiliyyetin bütün pisliklerini gidermiştir... Onlar, böyle bir temizlik, hayır ve güzellik üzere iken, geriye döner de, kokmuş cahiliyyet dâvâsı olan ırkçı-milliyetçiliği gündeme getirip ümmetin bölünmesine vesile olurlarsa, korkunç bir suç işlemiş olurlar... Bu suçun cezası olarak, dünyada zilleti, ahirette ise alevli cehennem ateşini hakkederler... Ebu Hüreyre (r.a.)’ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Aziz ve Celîl olan Allah, sizden cahiliyyet devrinin ka­balığını ve babalarla övünmeyi gidermiştir. Mü’min olan, takva sahibidir. Kâfir olan ise, şakîdir. Siz, Âdem’in çocuklarısınız, Âdem de topraktan yaratıl­mıştır. Bir kısım erkekler, bir kavimle (kâfir olarak ölenlerle) övünmeyi terk etsinler. Çünkü onlar, cehennem kö­müründen bir kömürdürler, yahud onlar, Allah indinde, burnu ile pislik yuvarlayan pislik böceğinden daha aşağı­dırlar.”[8] Ebu Reyhane (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Kim kâfir olan dokuz atasını, onlarla izzet ve şeref ka­zanmak düşüncesiyle sayarsa, cehennemde onların onuncusu olur.”[9] İzzet ve şeref, Allah’ın, Rasulullah (s.a.s.)’in ve mü’minlerindir... Kâfir, müşrik, münafık, mürted  ve müstek-bir tağutların yanında izzet ve şeref aramaz... Bu­ralarda izzet arayanlar bilsinler ki, izzet ve şerefi, olmayan bir yerde aramaktadırlar... “Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Allah’ındır.” (Fatır, 35/10) “İzzet (güç, onur ve üstünlük), Allah’ın, O’nun Rasulünün ve mü’minlerindir.” (Münafikun, 63/8) Mü’min müslümanlar, ancak katıksız imanları ve salih amelleriyle yücelir, değer kazanır... Rabbimiz Allah, takvalı kuluna kıymet verir... Eğer kulda, kabul görmüş sağlam iman ve salih amel yok ise, onun nesebinin temiz olması, kıymetli şahsiyetlerin oğlu veya torunu olması kendisine faydası dokunmaz ve kurtulmasına yardımcı olmaz!.. Ebu Hüreyre (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Bir kimseyi ameli yavaşlatırsa, nesebi hızlandırmaz.”[10]  Ebu Hüreyre (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah, sizin süretinize ve mallarınıza bakmaz. Lâkin kalblerinize ve amellerinize bakar!”[11]   [1] Sahih-i Buhârî, Kitabu't-Tefsir, B.318, Hds.426 ve 428. Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Birri ve's-Sıla, B.16, Hds.62-64. Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiri'l-Kur'ân, B.63, Hds.3532. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C.3, Sh.392. [2] Ahmed Davudoğlu, A.g.e., C.10, Sh.536. [3] İbn Hişam, A.g.e., C.3, Sh.402-403. İbn Kesir, el-Bidaye ve'n-Nihaye, C.4, Sh.270. İbnü'l-Esir, el-Kâmil Fi't-Tarih-İslâm Tarihi, Çev. M. Beşir Eryarsoy, İst.1985, c.2, Sh.180. [4] İbn Kesir, A.g.e., C.4, Sh.270. [5] Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiri'l-Kur'ân, B.63, Hds.3532. [6] İmam Buhârî, Edebü'l-Müfred, B.436, Hds.963. [7] Ahmed b. Hanbel, Müsned, C.5, Sh.136. Münâvî, Feyzu'l-Kadir C.1, Sh.357. Not: Hadis, sahih'dir. [8] Sünen-i Ebu Davud, Kitabu'l-Edeb, B.120, Hds.5116. Sünen-i Tirmizî, Kitabu'l-Menakıb, Hds.4212-4213. Kitabu Tefsiri'l-Kur'ân, B.49, Hds.3486. İmam Suyutî, A.g.e., C.3, Sh.129, Hds. 3026 (6368) Bezzar'dan. İmam Kesir, Hadislerle Kur'ân-ı Kerim Tefsiri, C.13, Sh.7421. Ahmed b.   Hanbel (Müsned, C.2, Sh.361)'den. et-Taberî, A.g.e., C.7, Sh.516. İbn Hişam, A.g.e. C.4, Sh.73. [9] İmam Suyutî, A.g.e., C.3, Sh.340-341, Hds.3601(8534). Ahmed b. Hanbel, Müsned, C.5, Sh.128'den. Münâvî, Feyzu'l-Kadir, C.6, Sh.89, Hds.8534. İbn Kesir, A.g.e., C.5, Sh.1944. [10] Sahih-i Müslim, Kitabu'z-Zikr, B.11, Hds.38. Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B.17, Hds.225. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu'l-İlm, B.1, Hds.3643. Sünen-i Dârimî, Mukaddime, B.32, Hds.351. Beyhakî, Kitabu'z-Zühd, Sh.67, Hds.54. Zubeyr Ubn Harb, Kitabu'l-İlm, Çev. Prof.Dr. Salih Tuğ, İst.1984,  Sh.164, Hds.26. İmam Hafız el-Munzirî, A.g.e., C.1, Sh.152, Hds.6. Taberânî, Mu'ce-mu'l-Kebir'den. [11] Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Birri ve's-Sıla, B.10, Hds.34. Kul Sadi Yüksel, İstanbul, İslam Milleti Olmak, Misyon Yayınları: 149-155.  


Son takip: 24.11.2020 - 02:30
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Destur · Sekr · İtaatle İlgili Bazı Meseleler · Medyum · Dînî Açıdan Vasiyetler · 4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi · s- Zekât, Alan Fakiri Çalışmaya Teşvik Eder · 1) Katilde Bulunması Gereken Şartlar · Fitnenin Kur’an’daki Anlamları · Yuhanna · Mekke'ye Af · Emîn; Emânet İçin Güven Duyulan . · Teknoloji Yoluyla Fesad · İslâm Düşüncesinde Hüzün Kavramı · SADIK · Tanımı · 14) Bismillâh · Kur'ân-ı Kerim'de Husn/Güzellik Kavramı · Yer-Su · b- Bireylerin İstihlâfı/Halife Kılınması
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber