sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· İkon
· İnhinâ
· Câhiliyye
· Din; Anlam ve Mâhiyeti
· Allah’ın Semî’ İsmine İnanmanın Gereği
· 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar
· Yağma.
· 2- Zihnî Yetenek ve Kültür
· Tevrat'ın Nüshaları
· Kur’an’ın İçine Aldığı Hükümler
· Ru’b
· Cüzhân
· Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
· At
· Çarpmak

Son Okunanlar
· Takiyyenin Meşrulaştığı Şartlar Var mıdır?.
· Zemzem Suyu.
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· Salih Amelle İlgili Ayet-i Kerimeler
· Takıyye; Düşman Kâfirlerden Gelecek Tehlikeden Dolayı Farklı Görünme .
· İsrâiloğullarının Karakteri / Yahudileşme Alâmet ve Özellikleri
· Diğer İnançlarda Din .
· 2) İlahi Vahiy
· Alkarısı
· AbradakabraKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Takiyyenin Meşrulaştığı Şartlar Var mıdır?.

Takiyyenin Meşrulaştığı Şartlar Var mıdır
Takiyyenin Meşrulaştığı Şartlar Var mıdır?   Bilindiği üzere İslam, terör ve şiddete yer vermemiş, fitne ve anar­şiyi yasak­lamıştır. Bu nedenle “Allah'a, meleklere, kitaplara, peygam­berlere, âhiret gü­nüne ve kadere inanmak” şeklinde özetlenebilen İslam'ın te­mel ilkeleri ara­sında şiddete inanmayı prensip olarak öngö­ren bir mad­deye rast­lamak müm­kün değildir. Bu da gösteriyor ki İslam tamamen ba­rışçıl yollarla kendini sunmakta ve böylece de sunulmak istemektedir. Bu gerçeğin en bü­yük ve canlı bir kanıtı da şudur: İslam, egemen bir düzen olarak hayata ge­çirildiği çağlarda, müslüman kişiye olduğu kadar kâfir in­sana da özgürce ya­şama hak­kını tanımış, ona karşı zor kullanmayı kesinlikle yasaklamıştır. Buna karşın, sadece mesaj veren müslümanlar özellikle tarihte iki defa müş­rikler tarafından şiddetli baskılar altına alınmış, işkence ve kat­liama uğramış­lardır. Bu her iki dönemde de müslümanlar son de­rece za­yıf ve müşriklere oranla küçük birer azınlık durumunda bu­lunmuşlar­dır. Bunlardan birincisi, Mekke'deki İlk İslam Dönemi, ikin­cisi ise yaşa­dığımız günlerdir. İlk İslam Dönemi'ne baktığımızda müslümanların, müşriklere karşı hiç ta­kiyye yapmadıklarını görüyoruz. İlk müslümanlar her türlü tehli­keyi göze alarak büyük bir cesaretle İslam'ın mesajını her yere taşı­yor, herkese yönelti­yorlardı. Bu nedenle de dayanılmaz işkencelere uğ­ruyor, bazen de şehid edili­yorlardı. Şu varki İlk Müslümanların, mesaj verdikleri insanlar sırf müşrik idi­ler. Bilindiği üzere alenî müşrik, münafık gibi değil, kimliği çok açık, tavrı nettir. Münafık ise onun tam tersine gizli bir kimliğe sahiptir, sin­si­dir; İçinden kâfir ya da müşrik olmakla beraber, dışından çok samimi bir mü­min rolündedir. Dolayısıyla günümüzde müslümanın mesaj verdiği ortam ve şart­lar ilk müs­lümanlarınkinden çok farklıdır. Bu farkı şu şekilde açıkla­mak müm­kündür: İlk müslümanların karşısında, kimlikleri, inanç ve düşünceleri her ba­kımdan meydanda olan müşrik bir topluluk vardı. Dolayısıyla müs­lüman­lar, çarpık ve sapık inanca bağlı bu topluluğa İslamın mesajını ile­tirken Kur'an'ın gerek­çelerine dayanıyor ve dâvâlarını savunuyor­lardı. Ayrıca müslümanlar, müşriklerle yakın akraba olmakla beraber, onları son derece ya­bancı bir kitle ola­rak görüyorlardı. Öyle ki ilk müs­lümanlar ara­sında hiç bir insan, günün bi­rinde müşriklerle herhangi bir ortak noktaya sahip bu­lun­duklarını aklının ucundan bile geçirmi­yordu.
Halbuki bugün müslümanların karşısında son derece sinsi bir kim­liğe sahip olan, ancak İslamı açık şekilde reddetmeyen münafık bir kitle vardır. Aynı zamanda ezici bir egemenliğe sahip olan bu topluluk kar­şı­sında müslüman­lar, varlıklarını koruyabilmek ve Kur'ân'ın mesa­jını iletme sorum­luluğunu yerine getirebilmek için elbetteki uygun bazı çare­lere baş vuracak­lardır. Ancak İslam âlimlerinin görüşü alına­rak baş vu­rulacak bu çarelerden eğer biri de kimliğin yerine göre farklı gösterilebile­ceği şeklinde olursa hiç kuşkusuz ta­kiyye meşruluk kaza­nacak ve şartlı bir strateji olacaktır.   Şu gerçeği vurgulamak gerekir ki mümin, çok değerli ve nadir bir var­lıktır, Çünkü Allah'ın yeryüzündeki muhatabıdır. Öyle ise bu ola­ğa­nüstü öneme sahip noktayı göz önünde bulundurarak mümin kişi, teh­likeli ortamlarda her şeyden önce yaşayabilmeyi, ondan sonra da ev­rensel sorumlu­luğunu yerine getirmeyi mümkün kılacak sistemlere inanmak zorundadır. Bu ise “Antinifak” la ancak sağlanabilir. Hiç kuşku yok ki her zehirin bir panzehiri vardır; Her ayrı düşmana karşı farklı bir tavır, her saldırıya karşı değişik bir savunma sistemi ile ancak ayakta durmak mümkündür. Mademki İslam terör ve anarşiyi yasak­lamıştır, öyle ise adı ister takiyye, is­ter başka bir şey olsun, el­betteki İslam'ın yüce iman ku­rumu, müslümanı bu yolda perişan etmeyecek isabetli birçok çözüm yol­larına sahiptir.
[1]         [1] Ferit Aydın, İslam’da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 160-162.


Son takip: 29.05.2020 - 11:18
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· İkon · İnhinâ · Toplumsal Helâkler · Oruçluya Mekruh Olmayan Şeyler · Rızâlarını Almak · Nefsin Farklı Özellikleri · Câhiliyye · Din; Anlam ve Mâhiyeti · Allah’ın Semî’ İsmine İnanmanın Gereği · 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar · Yağma. · 2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal · İblis'in Başvurduğu Yöntemler · 9. Mescidler İstirahat Yeridir · i- Fâiz · Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı · Kadının Câhiliyye Tuzaklarından Kurtuluşunun Simgesi; Tesettür Tesettür Nedir? . · Kadının En Saygın, En Mübarek Konumu; Annelik · Kadının Fitne ve Fesat Unsuru Oluşu · Kadının Mahrem Olmayan Erkekle Tokalaşması
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber