sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Rûhânî
· Atalarının Dinine Uymaları
· Başta Yahûdiler Olmak Üzere Ehl-i Kitab’ın Çoğu, Kâfirlerle/İnkârcı Ateistlerle Dostluk Ederler
· Arbede
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· Bu İsimleri Bilmenin Faydası
· Mısır'dan Çıkış
· Müderris
· Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
· Herakles
· Septisizm
· Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
· Firâset
· İnhinâ

Son Okunanlar
· İslam Tarihinde İlk Münafıklar
· Râbıta’nın Anlamı
· Köktencilik Veya Köktendincilik
· Yol kesme cezâsı
· Köleliğin Tarihî Seyri
· 2- Tevhide Çağrı
· Fıkıhta Necâset
· Cihad Allah İçindir ve Allah Yolundadır
· Güdü
· Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.Kavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

İslam Tarihinde İlk Münafıklar

İslam Tarihinde İlk Münafıklar
İslam Tarihinde İlk Münafıklar   Aslında bu, bir siyer tarihi konusudur. Ancak nifak kavramının ve münafık kişiliğin daha iyi anlaşılması bakımınadan, İslam'ın ilk yılla­rında müslüman­ları uğraştırmış olan münafıklardan bir nebze söz et­mek isabetli olur. Bilindiği üzere hak olsun, batıl olsun, sonunda üstün gelen ve ge­niş ta­raftar bulan düşünce ve inanışlar genellikle ilk başlarda bir azınlık tara­fın­dan red edilir. Onun için bu nokta, sosyologları çok ilgilendirir. Benimsenmiş ve tu­tunmuş olan haksız düzene direnenler, geniş çıkar çev­relerine karşı -şartlar ne olursa olsun- haklı mücadelelerini sürdü­ren­ler, adalet ve dürüstlükten kopmayan şerefli azınlıklardır. Ancak çıkar­ları balta­lanacak diye haklı düşünce ve inançlara karşı direnen azınlıklar da vardır. İşte İslam Tarihindeki ilk münafıklar böyle idiler. İslam Dini, Mekke'de gördüğü şiddetli tepkiye karşın Medine'de tu­tu­nunca, Hz. Peygamber (sav), o gün henüz Yesrib adını taşıyan bu kente göç etti.[1] Yesrib'de üç yahudi kabilesinden başka Evs ve Hazrec adında iki tane de arap kabile yaşıyordu.  Araplar sayı ve güç bakımın­dan yahudi­lerden daha üstün idiler. Onları yıpratmak isteyen yahudile­rin körükle­diği fitne­lerle yıllar boyu birbirlerine karşı savaşmışlardı. Ancak Hz. Peygamber (sav)'in Medine'ye göç etmesinden kısa bir süre önce ortalık yatışmıştı. Kentte bir gelişme yaşanı­yordu. Hazrec Kabilesi'nin ileri gelen­lerinden Abdullah bin Übey bin Selûl (Übeyoğlu Abdullah) kral seçilmek üzereydi. Kabilesinin halkı onun, giyeceği tacı bile hazırlamaya koyul­muştu. Ne varki Hz. Peygamber (sav)'in Medine'ye göç etmesi olayı, bu hazırlıkları suya dü­şüren bir sürpriz oldu. Tüm şehir hal­kının kısa bir süre içinde İslama girmesi üzerine Übey oğlu Abdullah artık önemini kaybetti ve sıradanlaştı. Aslında herkes sıradan biriydi. İslam dini sı­nıf ve mevki farklarını ortadan kal­dırmış, herkesin birbirini sevip saydığı yep­yeni bir toplum oluştur­muştu. Bu yeni düzeni hazmetmek, Übeyoğlu için kolay değildi. Nitekim müslüman olmadan önce Hz. Peygamber (sav)'e açıkça diş bi­lemeyi deni­yordu. Bir keresinde Rasûlullâh (sav), as­habından, hastala­nan Saad Bin Ubade'yi ziyaret etmeye giderken yolda karşılaştığı Übeyoğlu, terbiyesini bo­zarak: “Bize karşı baskın çıkma!” demek cesaretinde bulunmuş, Hz. Peygamber (sav), Kur'ân'dan âyetler okuyarak O'nu öğütlemeye çalı­şınca da: “Git evinde otur, bizleri toplantı yerimizde rahatsız etme!” diyebi­le­cek kadar küstahlaşmıştı. Fakat gittikçe toplumun nefretini çekmeye baş­ladığını anla­yınca bu kez, aldatabildiği üçyüz kadar adamıyla, dışın­dan müslüman gözüke­rek yaşamı boyunca müslümanların kuyusunu kazı­maya çalıştı; İslam düş­manlarının daima içerideki casusu oldu; Gizlice hep onlarla işbir­liği etti... Bu münafık adamın, -sözde- İslam'a girdikten sonra bile tarihin şa­hit olabil­diği o kadar korkunç hıyânetleri vardır ki -münafıkın kişiliğini or­taya sermek bakımından- bunlar çok çarpıcı örnekler oluşturmaktadır. Özellikle bu hıyânetlerden iki ta­nesi anlatılmaya değer. Birincisi: Medine'de cinâyet işleyen ve anarşi çıkaran Kaynuka'oğulları adlı yahudi kabilenin Şehirden sürülmesine ilişkin Hz. Peygamber (sav)'in, karar aldığı sırada Übeyoğlu'nun ortaya koy­duğu sert tavırdır. Bu adam, he­nüz bir ay kadar önce -sözde- müslü­man ol­duğu halde o gün hiç çekinme­den Hz. Peygamber (sav)'in yaka­sına ya­pışmış: “- Muhammed! Benim yandaşlarımı bu kez hoş gör...” diyerek O'nu kararın­dan vazgeçirmeye çalışmış, bu sözü defalarca tekrar eder­ken elini Hz. Peygamber(sav)'in yakasından zırhının içine sokmuş onu sarsmıştır. Rasûlullâh (sav), öfkelenerek: “Brak beni, elini çek!” demişse de adam isteğinde ısrar etmiştir. Hatta tarihler O'nun şu ifadeleri kullandığını kaydetmektedir: “Hayır, Yandaşlarıma iyi bir muamele edeceğine söz vermedikçe Allah'a and olsun ki yakanı bırakmayacağım;  Onlar vaktiyle dörtyüz sırh­sız, üçyüz de zırhlı olmak üzere hasımlarıma karşı beni korudular, sen şimdi onları bir sa­bah biçeceksin öyle mi ! Bak Allah'a yemin ede­rim, büyük fitnelerin patlak vermesinden korkuyorum!” Übeyoğlu'nun ikinci hıyâneti ise, Uhud Savaşı sırasında O'nun, cep­he­den üç­yüz adamını geri çekerek dönmesidir. Bu, elbetteki nifak ve hıyâne­tin, eşi görülmedik bir örneğidir. Çünkü eğer isteseydi ha­rekat­tan önce or­duya ka­tılmayabilirdi. Böylece olumsuz etkisi nisbeten daha az görülebi­lirdi. Ancak cepheye kadar gelip yandaşlarıyla tam düşmanın karşısında İslam ordusundan ayrılması, O'nun aslında ama­cının müs­lümanları hem mad­deten, hem ma­nen çökertmek olduğunu açıkça or­taya koymaktadır. Bu adam, -sözde- müslüman olduğu halde neden böyle davranı­yordu ? Hiç kuşku yok ki O, içinden hiç bir zaman müslüman olma­mıştı. Bunu en iyi bi­len, öz oğlu ve adaşı Abdullah bin Abdillah bin Übey (ra) idi. Bu genç sahâbî, Müreysi' Savaşı sırasında yine babasının orduda anarşi çı­karmak is­temesi üzerine Hz. Peygamber (sav)'e baş vurmuş, eğer em­rederlerse baba­sının in­fazını derhal gerçekleştirebileceğini arz etmişti. Ancak Hz. Peygamber (sav), belki de siyasi ve stratejik açılardan bu is­teği normal karşı­lamamış, Abdullah'ı savmıştı.
[2]     [1] Hz. Peygamber'(sav) in, 12 günlük bir yolculuktan sonra Miladi he­sapla:27. Eylül. 622 cuma günü Medine'ye ulaştığı, kaynaklarda geçer [2] Ferit Aydın, İslam’da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 162-165.


Son takip: 26.05.2020 - 08:38
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Elfâz-ı Küfür ve Allah Lafzı · 1) Kesin (Kat’î) Haram · el-Azîm · İtikâf · 1. Kur’an’a Yönelmek · Râfızıylik · Orucu Bozmayan Haller · Emânet Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler · Meleklerin Mahiyetleriyle İlgili Kur'an'daki Tasvirler · 4- İntizâm Delîli · 1- Peygamberlerin Denenmesi · İLAHİ KİTAPLAR.. · Sevgi; Anlam ve Mâhiyeti · En Fazileti Üç Mescid ve Bugünkü Konumları · Bed duâ · Maymun Soyu, İnsandan mı Oluşmuştur?. · b- Yabancı Kadınla Yalnız Kalmak · Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar · 6- Utuv ve Tuğyan (Çılgınlık, Azgınlık) · Yüce Sıfatlara İmanın, İslâm’ın Esaslarından Olması  
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber