sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Ticâret/Alış-Veriş; Anlam ve Mâhiyeti
· Cehâlet
· Cennet Hakkındaki Bazı Batıl Düşünceler
· Ârif
· 2. İstişârenin Şekli
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· d- Zekâtta İslâm'ı Yaymak ve Kelimetullah'ı Yüceltmek Vardır
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· Burçlar
· Elçilere Çeşitli Yöntemlerle Zarar Vermek İstemeleri
· d. Saygısız Müdâhale
· Sınırlamanın Gâyesi
· Gemara
· İlimler
· DÜNYA ..

Son Okunanlar
· Peygamberlerin Adedi ve Kur’an’da İsmi Geçen Peygamberler
· Özetlersek;
· 2- Gayr-i Âdi Mümkin
· 3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
· Mekke'nin Tahrîmi
· Elbise, Duvar, Kağıt vb. Üzerine Canlı Resim Yapmak.
· Kasâme.
· RİBÂ/FÂİZ .. Ribâ/Fâiz; Anlam ve Mâhiyeti
· Teşvik
· Muharref İncillere Göre Kadın Hakları ve Boşanma.Kavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peygamberlerin Adedi ve Kur’an’da İsmi Geçen Peygamberler

Peygamberlerin Adedi ve Kur
Peygamberlerin Adedi ve Kur’an’da İsmi Geçen Peygamberler:   Gerçeklerin açıklanmasında sayısal ifadeler her zaman gerekli değil­dir. Çünkü sayılar yalnızca fizik güçlerin ve maddi değerlerin karşılaş­tı­rılma­sında işe yararlar. Oysa peygamberlerin varlığında mücadele ve çile­lerinde sayılarla asla ifade edilemeyecek gerçekler vardır. Hem sonra pey­gamberleri hangi sınıfla, hangi örgüt veya toplulukla karşı­laştırmak du­rumunda kala­cağız ki onların sayısını öğrenmek bizim için bir işe yarasın? Onlar ki in­sanlık tarihinin en üstün liderleri, en büyük mürşitleri, en faziletli öğret­menleri ve en güçlü kahramanları­dır; Öyle ise onları sayı ile anlatmaya ne hacet vardır! Onlar önce hep tek başlarına mücadele alanına atılmış, ilâhi strateji­lerle düşmanlarına karşı savaşmış, ve bu yüce elçilerden, tertemiz ca­nını bu yolda verenler bile sonuç itibariyle hedeflerine ulaşmış, ha­sımlarını Allah (cc)'ın yardımıyla dize getirmişlerdir. Şu varki ilâhi hikmet, onla­rın sayısını bizden saklı tutmayı öngörmüştür.[1]
Kur'an-ı Kerim'de her millete mutlaka kendi içinden seçilen bir peygamber gönderildiği açıkça beyan edilmiş ise de[2], peygamberlerin adedi ve her birinin ismi bildirilmemiştir. Nitekim Nisa süresinde şöyle buyurulmuştur: "Peygamberlerin bir kısmını bundan önce sana haber verdik, bir kısmını ise haber vermedik" (Nisa: 4/164) Gerçi peygamberimizin bir hadisinde yüz yirmi dört bin gibi bir sayıdan bahsedilmiş ise de; bu adet kesin değildir. Kur'an'da yalnız 25 peygamberin isimleri zikredilmiştir. Bunlar, Âdem, İdris, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Eyyub, Zülkifl, Yünus, İlyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsâ ve Muhammed (s.a.s) hazretleridir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de ismi geçtiği halde peygamber olup olmadıkları hakkında bilgi bulunmayanlar vardır. Bunlar: Uzeyir, Lokman ve Zülkarneyn’dir. Ehl-i Sünnete göre; peygamberlerin sayılarını tahdid etmemek daha doğrudur. Çünkü sayının tespit edilmesi halinde, eğer rakam büyük olursa, gerçekte enbiyadan olmayanların peygamber sayılanlar içine katılması; eğer küçük olursa, enbiyadan olanların peygamberlerden sayılmaması gibi bir durumla karşı karşıya kahnabilir.[3]
Peygamberlik makamı Hazreti Adem ile başlayıp Hazreti Muhammed Mustafa ile son bulmuştur. Bu iki peygamber arasında ne kadar peygamber gelip geçtiğini Allah’tan başka hiç kimse bilemez. Bütün peygamberler Kur’an-ı Kerim’de açıklanmamıştır.[4]
Zülkarneyn'in, Makedonya Kralı Büyük İskender ol­duğu yolundaki söy­lenti asılsızdır. Çünkü her şeyden önce İskender diye bir ad, Kur'ân-ı Kerim'de yoktur. Zülkarneyn'in adı ise Kehf Sûresi'nin 83 üncü Ayet-i Kerimesi'nde geçmektedir. Ancak İskender diye ikinci bir adının daha bu­lunduğunu kanıtlayan güvenilir bir bilgiye rastlanma­maktadır. Kaldı ki Büyük İskender'in bir peygamber, ya da bir veli olması şöyle dur­sun putperest bir müşrik olduğu ihtimali çok güçlüdür. Çünkü tarihler Onun Asya Seferi sırasında (M.Ö. 334 ilkbaharında Çanakkale Boğazı'nı geç­tikten sonra) Truva'da Priamos, Hektor ve Akhilleus adla­rındaki putlara ibadet ettiğini, onlara kur­banlar sunduğunu kaydetmek­tedir. Allah Teâlâ, Ahkaf Sûresi'nin 35 inci Ayet-i Kerime'sinde Hz. Muhammed (sav)'e: "Öyle ise sen de peygamberlerden -kararlı olanlar- gibi sabret (...)" diye emretmektedir. "Kararlı" diye tercüme edebileceğimiz bu ifade Kur'ân-ı Kerim'de "Ulu'l-Azm" olarak geçmektedir. Seleflerimiz, ka­rar­lılıkla nite­lenen elçilerin bütün peygamberlerden üstün oldukla­rını ve sayılarının beş olduğunu kaydetmektedirler. Bunlar başta pey­gamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) olmak üzere Hz. İbrahim, Hz. Nûh, Hz. Musa ve Hz. İsa efendilerimizdir.
[5]     [1] Ferit Aydın, İslam’da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 262. [2] Fâtır: 35/24; Yunus:10/47; İsrâ: 17/15. [3] Bkz. et-Taftazânî, Şerhul-Akâidi'n-Nesefıyye ve Havaşîhi, s. 460-465; Aliyyul-Korî, Şerhul-Fıkhıl-Ekber, s. 102-104: Abdurrahman el-Cezirî Tavdihu'l-Akaid Fi İlmi't-Tevhid s. 136-138; Ali Arslan Aydın, Şamil İslam Ansklopedisi: 5/197. [4] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri. [5] Ferit Aydın, İslam’da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 263-264.


Son takip: 16.08.2019 - 07:51
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· 10. Haset Etmez. · Patrik · 3. Cenab-ı Hakk’ın İnsanlara Verdiği Belâlara, Musibetlere Karşı Sabır · s- Zekât, Alan Fakiri Çalışmaya Teşvik Eder · Nuh Kavmi · d) Tevekkül Edenin, Tasarruf Ettiği Hususlarda Vekaletin Caiz Olduğu Alanlarda, Başkasını Vekil Tayin Etmek Suretiyle Tevekkül Etmesi · Sofestâî (Sevfestâî) · SADIK · Cehennemde Alçaltılıp Küçük Düşürülürler · Cömertlik; Allah’ın Verdiğini Allah Yolunda Sarfetmek. · HAK-BÂTIL. · Misyoner · Düşük Yapma. · Âlemlerin Tek Rabbı Allah. · Dolu. · Mü'minler Arası Sevgi · 2) Ataların Yolunu Körü Körüne Tâkip Etmek, Gelenekleri, Örf ve Âdetleri Yüceltmek, Irkçılık · Cezalandırmaları Nakletmenin Hikmeti · Medine'nin Civar Kabilelerindeki Mescidler · İlâh Düşüncesi
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber