sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Müderris
· Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
· Rûhânî
· Septisizm
· Titan
· Atalarının Dinine Uymaları
· 3- Toplumda Tevhid
· Başta Yahûdiler Olmak Üzere Ehl-i Kitab’ın Çoğu, Kâfirlerle/İnkârcı Ateistlerle Dostluk Ederler
· Arbede
· İnhinâ
· Nükabâ
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· Allah’ın Semî’ İsmine İnanmanın Gereği
· Bu İsimleri Bilmenin Faydası

Son Okunanlar
· Peygamberlik Aklen Caiz midir?.
· 8) Allâmu’l-Guyûb
· İnsanın Bazı Temel Özellikleri
· Allah’ın Kullarına Yakınlığı
· Hicretin Sebebi
· Câmi
· l- Burhan, Delil Anlamında
· Hikmet; Yitik Mal
· 5) KIYÂM Bİ-NEFSİHÎ
· En Hayırlı Kazanç; Kendi Eliyle Çalışıp KazanmaKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peygamberlik Aklen Caiz midir?.

Peygamberlik Aklen Caiz midir
Peygamberlik Aklen Caiz midir?   Bu kainat ve alemde yaşayan her türlü canlı ve cansız varlıkları yarattığına, kudreti sonsuz ve herşeye yeterli geldiğine inandığımız "Kadir-i Mutlak" olan Allah Teala’nın, insanlara hidayet rehberi olmak üzere onlar arasından seçtiği, akli ve ruhi melekeleri yüksek mümtaz kullarına "peygamberlik" payesi vermesi ve onları "Vahiy Meleği" vasıtasıyla veya vasıtasız olarak "ilahi vahyi"ni telakki etme şerefine mazhar kılması aklen caizdir. Çünkü: Peygamberlik, Rahim, Kerim ve Hakim olan yüce Rabbimizin insanlık alemine, onların hayrı, hidayeti ve selameti için ilahi bir lütfu, keremi ve ihsanıdır. Peygamberlik, insanlık aleminin, yukarıda özetlenen sebeplerle muhtaç olduğu ilahi bir irşad ve ikaz müessesesidir. Bu ilahi hikmetler gereği olarak, sonsuz kerem rahmet ve ihsan sahibi olan Rabbimizin, kullarını hidayete ve istikamet yoluna ulaştırmak maksadıyla, içlerinden, bu yüce ve şerefli hizmeti yapabilecek akli ve ruhi üstün kabiliyetteki mümtaz şahsiyetleri bizzat seçerek yetiştirmesi ve onları peygamberlik vazifesiyle şereflendirmesi aklen caizdir, tabii ve gereklidir. Evet, peygamberlik, ne akli istidlal yollarıyla, ne fikri çalışma ve ilimle, ne de ibadet ve taat, zühd ve takva yoluyla elde edilen bir derecedir. Aksine o, ilahi bir tecelli, bir mevhibe, bir lütuf ve ihsandır. Çünkü: 1) Madem ki insanlardaki akıl cevheri aynı derecede olmayıp; akıl ve idrak kudreti, fıtri olarak zayıf, kuvvetli ve çok kuvvetli olabilmekte ve bu bedihi olarak bilinmektedir ; 2) Ve madem ki ilahi marifet, peygambere her şeyin halikı ve sahibi olan Allah Teala tarafından ruhi bir keşif, ilahi bir ilham ve vahiy yoluyla verilmektedir; O halde, bazı insanların tam bir ruh safvetine, nefis kudsiyetine ve her türlü insani üstün melekelere sahip olarak yaratılması ve melekut alemiyle temasa geçirilmesi, böylece bu gibi çok üstün yaratılışlı mümtaz zatların birer peygamber olarak, akıl, fikir ve çalışma yoluyla elde edilemeyen, açık ve kesin bir marifete (İlm-i Ledün) ermeleri ve Allah Teala’dan vasıtasız olarak veya bir melek vasıtasıyla en doğru bilgileri, ilahi emir ve yasakları telakki etmeleri aklen imkansız değildir. Allah Teala’nın ezeli kudretine ve ilahi hikmetine inanan her aklı selim sahibi, bu gerçeği kabul eder, Bu bakımdan, semavi, ilahi dinlerde önemli bir rükun olan nübüvvet müessesesine inanmak, dinen farzdır. Nitekim bazı eski Hukema ve İlahiyatçı filozoflar, peygamberliğin aklen vacip (zorunlu) olduğunu kabul etmişlerdir. Ayrıca, insanlık tarihi, bu yüce dereceye erişen ve peygamberlik vazifesiyle şereflendirilen mümtaz şahsiyetlere, Allah’ın sevgili salih kullarına şahit olmuş, her devirde insanlar onların irşad ve ikazı ile dalâletten hidayete ulaşmışlar, onların pek çok mucizelerine ve büyük başarılarına tanık olmuşlardır. Nitekim, peygamberlerin gönderildiği devirlerde yaşayan insanlar kendilerine gönderilen peygamberlerin her bakımdan üstün ve örnek hallerini yüksek ahlaklarını, doğruluk ve istikametlerini, ilahi vazifeyi eda yolunda gösterdikleri gayret ve katlandıkları sıkıntıları, Allah’ın izni ve kudretiyle gösterdikleri ve aklı aciz bırakan mu’cizeleri bizzat müşahade ederek onlara iman ve itaat etmişlerdir. Daha sonra gelen insanlar da, tevatüren (yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan büyük topluluklardan nakledilerek) kendilerine ulaşan bu doğru (sadık) haberleri kabul etmiş ve peygamberlere imana gelmişlerdir.[1]      Peygamberlikte en önemli husus, Nübüvvet ve risaletin anlaşılmasında ana esas, peygamberliğin hakikatını teşkil eden "vahiy" gerçeğidir. İlahi vahye mazhar olunmadan peygamberlik fiilen sabit olamaz. İkinci ana esas ise, "mucize"dir. Peygamberlik iddiasında bulunan zatın nübüvvetini isbat etmesi, yani fevkalade bir olay olan bir mucize göstermesi şarttır.[2]   [1] Fazla bilgi için bkz. el-Cürcani, Şerhü’l-Mevakif: 3/182-190; M. Abduh, Risaletü’t-Tevhid, 101-109; Osman Abdü’l-Mün’im İyş, Tavdıhu Risaleti’t-Tevhid: 2/22-28; Aydın, en-Nübüvve Fi’l-Kur’an ve İnde Felasifeti’l-İslam, 28-35. [2] Ali Arslan Aydın, Şamil İslam Ansklopedisi: 5/200-201.


Son takip: 26.05.2020 - 07:20
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· ÜMMET.. · Her Nimetten So a, Her Vesileyle Hamd, Sürekli... · Allah’ın Kitabına Tabi Olmamaları · Zâlim ve Fâsık Ülü’l-Emre/İmama Karşı Kıyam Hakkı · Firavun’un Kişiliği · Burç veYıldız Falının Hükmü . · Fıkıhta Hüküm · 11- Sadece Hissedilebilene, Beş Duyu ile Algılanılabilene İnanıp, Hissedilemeyeni İnkâr, Duyu Organlarının İlâhlaştırılması, Gayba İman Etmeme. · FİTNENİN VASIFLARI · İslam Tarihinde Tenasüh · Kur’ân-ı Kerim’de Sâbiîler · 8) Recâ (Umutvar Olmak) · Her Çeşit Putperestliğin ve Şirkin Zararları · Râbıta Nedir?. · Bir Devlet, Küfür İle Ayakta Durabilir Ama Zulümle Duramaz · Tahnîk · Mekke'ye Giriş ve Kâbe'yi Müşâhede · e- Süslenme · Dua ve Türleri · Râzi’nin Şi’anın Delillerine Cevabı
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber