sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Müderris
· İkon
· Kitab-ı Mukaddes
· Diğer Görevleri
· Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
· Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
· Athene
· İsrâiliyyât
· Mürşid
· Rûhânî
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
· Atalarının Dinine Uymaları
· Misvak ve Diş Temizliği
· Tevhid’in Kısımları

Son Okunanlar
· Sabır Ve Namaz.
· İdol
· Hadis-i Şeriflerde Miras Kavramı
· 13) Bi-İznillâh
· Yahova şâhitleri
· İman ve İbâdetlerde İhlâs.
· Medine'nin Civar Kabilelerindeki Mescidler
· Propaganda; Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı
· Putperestlik
· Kur’an’da Mağfiret İle İlgili Bazı ÂyetlerKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sabır Ve Namaz.

Sabır Ve Namaz
Sabır Ve Namaz
  “Ey mü’minler! Sabırla ve namazla Allah (c.c.)’tan yardım isteyin. Hiç şüphesiz Allah (c.c.) sabredenlerle beraberdir.”[1]
Ölümlü, zayıf ve gücü sınırlı olan insanın, en bü­yük güç kaynağı ile yani Yüce Allah (c.c.) ile ilişki kur­ması, karşılaştığı zorluklar, sınırlı gücünün kapasitesini aşınca O’ndan yardım istemesi mutlaka gereklidir. Ne zaman? Gizli, açık bütün şer güçler ile karşı karşıya kalınca... İç güdü ve ihtirasları engellemek ile arzuların kış­kırtması arasında doğru yolda ilerlemenin üzerine bin­dir­diği sıkıntı ağır bir baskıya dönüşünce... Amansız azgınlıklara ve fesat girişimlere karşı ver­diği mücadelenin baskısı altında ezilmeye yüz tut­tukça... Sınırlı ömrüne göre aşacağı yolun ve ulaşacağı he­de­fin uzakta olduğunu anladıktan sonra akşam vakti­nin eşiğinde olmasına rağmen henüz hiçbir yere var­madığını, ömür güne­şinin batmaya yüz tutmasına rağmen henüz beklediği şeylerden hiçbirini elde ede­mediğini tespit edince... Kötülüğün yayılıp güçlendiğini, buna karşılık iyili­ğin gitgide zayıfladığını, ufukta hiçbir aydınlık kırıntısı ve yolda hiçbir işaretin olmadığını görünce... İşte böylesine zor durumlarda namazın değeri or­taya çıkar. Namaz, ölümlü bir insan ile sürekli ve kalıcı bir güç olan Yüce Allah (c.c.) arasındaki doğrudan iliş­kidir. Namaz: Tek başına kalmış garip bir damlacığın, hiç kurumayan gür bir su kaynağıyla belirlenmiş bir bu­luşma vaktidir.
Namaz: Küçük yeryüzü realitesinin sınırlarını aşa­rak, büyük evrensel realitenin uçsuz-bucaksız alanına yüksel­mektir.
Namaz: Yakıcı çöl sıcağında serin bir meltem, bir ilk­bahar yağmurunun taneciği, bir ağaç gölgesidir. Namaz: Yorgun ve kırık kalplere yönelik şefkatli bir el okşayışıdır. Böyle olduğu içindir ki, Peygamberimiz sıkıntılı anla­rında müezzini Hz. Bilal’e: “Ey Bilal! Bize onun (nama­zın) aracılığı ile nefes aldır.” buyururdu. Nitekim Pey­gambe­rimiz (s.a.v.) zor bir işle karşılaşınca Yüce Allah (c.c.) ile daha çok buluşabilmek için her zaman­kinden daha çok namaz kılardı. İslam, bir ibadet sistemidir. İbadetlerde pek çok sırlar saklıdır. İbadetin sırlarından biri; onun yol azığı, ruhun enerji kaynağı ve kalbin cilası oluşudur. Ne za­man ağır bir yükümlülük ile karşı karşıya gelsek na­maz, bu yükümlü­lüğü tatlılıkla, neşe ile ve kolaylıkla karşılamamızı sağla­yan bir kalp anahtarıdır. Nitekim Yüce Allah (c.c.) Pey­gamberimizi (s.a.v.) bildiğimiz sı­kıntılı ve ağır görevine seçince kendisine şöyle buyur­muştu: “Ey örtüsüne bürünen Muhammed! Gece yarı­sında, istersen bundan biraz sonra, istersen biraz önce, bir süre için kalk ve ağır ağır Kur’an oku. Gerçekten biz sana taşı­ması zor, ağır bir söz vahyedeceğiz.”[2]
Görüldüğü gibi Peygamberimizin (s.a.v.) bu ağır söze, zor yükümlülüğe, son derece önemli rolünü üst­len­meye hazırlanması, gece yarısı kalkıp ağır ve ahenkli bi­çimde Kur’an okumakla gerçekleşmişti.
Namaz: Kalbi genişleten, Allah (c.c.) ile aradaki iliş­kiyi güçlendiren, insanın önündeki işi kolaylaştıran, yo­luna ışık saçan, gönüllere sabır, teselli, huzur ve gü­ven bağışla­yan bir ibadettir.
İşte bundan dolayı, burada yüce Allah (c.c.) büyük sı­kıntıların eşiğinde olan müslümanları sabırlı olmaya ve namaz kılmaya yöneltiyor. Bu yönlendirmenin he­men arkasından da onun sonucu geliyor.
“Hiç şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir.”[3] Allah (c.c.) sabredenler ile beraberdir. Onları des­tek­ler, kendilerine direnme gücü verir, güçlerini arttı­rır. On­lara yoldaş olur, koyuldukları yolda kendilerini yalnız bırakmaz. Onları sınırlı enerjileri ve yetersiz güçleriyle baş başa bırakmaz, aksine azıkları bitince kendilerine tak­viye azık gönderir. Yolları uzayınca azimlerini yeniler. Yüce Allah (c.c.) bu ayetin başında onlara “Ey mü’minler!” şeklindeki sevimli hitapla seslenmekte ve bu sevimli hitabı, “Hiç şüphesiz Allah sabredenler ile bera­berdir.” biçimindeki hoş ve yüreklendirici bir müjde ile sona erdirmektedir. Sabırla ilgili çok sayıda hadis vardır.
Biz burada müslüman cemaati, ağır sorumluluğuna yüklenmeye ve rolünü üstlenmeye hazırlama amacı gü­den Kur’an ayetleriyle yakın bir paralellik gösteren bir kaç tanesini hatırlatmak istiyoruz. Ebû Abdullah Habbab b. Eret (r.a.) diyor ki:
“Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün cübbesini yastık ya­pıp başının altına koymuş olarak Kabe’nin gölge­sinde uzan­mışken, bizler durumumuzdan şikayet ede­rek ken­disine «Bizim için zafer dilesen, bizim için dua etsen.» dedik. O da bize dönerek: «Sizden önceki ümmetlerden adamın biri yakala­nır. Yerde kazılan kuyuya konur, daha sonra bir testere geti­rilerek başına yerleştirilir. Başı biçilerek ikiye ayrılır, etle­rinin, kemiklerinin derinliklerine işleyecek şe­kilde vü­cudu demir taraklarla taranır. Fakat bütün bu ezi­yetler adamı dininden vazgeçirmeye yetmezdi. Vallahi  Yüce Allah (c.c.) bu hareketi (İslam’ı) öyle­sine hedefine ulaştıracaktır ki, sonradan yola çıkan bir  atlı, Allah (c.c.)’tan ve sürüsüne kurt düşmesinden başka hiç­bir şeyden korkmaksızın Hadramut’a ulaşa­bilecektir. Fa­kat sizler acele ediyorsunuz.” dedi.[4]     [1] Bakara, 2/153 [2] Müzzemmil, 73/1-5 [3] Bakara, 2/153 [4] Fatma Keskin, Sabır, Misyon Yayınları.


Son takip: 28.05.2020 - 06:05
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Ağlama Konusunda Hadis-i Şerif Kaynakları · Af ve Müsâmahanın Yozlaştırılması · Bir Damla Dahi Olsa İçki İçmek. · Sevginin Tezâhürü; Dostluk ve Dostun Nitelikleri · Kasden Öldürme · 2- Haccı Temettü · h- Hayvan ile Cinsî Münâsebet · Talâkın Hükmü · Unutma ve Hata Türleri · 3- Neseb, Süt ve Nikâh Nedeniyle Haram Olanlar · İhtikâr/Karaborsacılık · Bu İsimleri Bilmenin Faydaları · Kadının Ailedeki Görevleri · Kur’ân-ı Kerim’de Her Çeşit Puta Tapma ve Şirk, Şu Şekillerde Tanımlanır · Fiil/Amel · Mekr Kavramına Benzeyen Diğer Kelimeler Hile, Hud’a, Keyd, Mihâl, Tedlîs, Tağrîr, Ğaşş, Hılâbe. Hile. · 1-) İnsanın Kendisini/Hevâsını (Basit Arzu ve Şehvetlerini) Ta ılaştırması · Yahudileşme ve Yahudileşme Temâyülü. · Şirk, Allah’ın asla affetmediği bir günahtır. · Genel Şartlar 1- Müslüman Olmak
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber