sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Mısır'dan Çıkış
· Orucun Şartları
· Câhiliyye
· 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar
· Tevrat'ın Nüshaları
· İkon
· Kitab-ı Mukaddes
· Athene
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· 3- Toplumda Tevhid
· 10. Haset Etmez.
· g- Yemin
· İtaatle İlgili Bazı Meseleler
· Başta Yahûdiler Olmak Üzere Ehl-i Kitab’ın Çoğu, Kâfirlerle/İnkârcı Ateistlerle Dostluk Ederler

Son Okunanlar
· Cimrilik ve İnfakla İlgili Hadis-i Şerif Kaynakları
· ŞİARLAR.. Şiar; Anlam ve Mâhiyeti
· b) Başlanan Sünnet İ’tikâfı Tamamlamak
· A- Fısk Sayılan Davranışlar
· 8) Dâvud Orucu
· Zulüm, İşkence ve Azap
· İctihad; Cihadın İlimle Yapılanı
· Hukuk ve Ahlâk Açısından Emânet
· Ruhbanlık
· 3) İçki İçme Cezâsı (Hadd-i Şürb)Kavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cimrilik ve İnfakla İlgili Hadis-i Şerif Kaynakları

Cimrilik ve İnfakla İlgili Hadis
Cimrilik ve İnfakla İlgili Hadis-i Şerif Kaynakları   (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, İbrahim Canan, Akçağ Y. –İlk rakam cilt; ikinci rakam sayfa numarasıdır.-) İnfak etmek için çok zengin olmak gerekmez: 3, 285 İnfak ve tasadduka teşvik: 10, 30-42 Kişi  malını infak ederkenbaşta yakınlarından başlamalı: 14, 47-48 Tasadduk ve infaka teşvik: 10, 30-42 Sadaka hakkında umumi açıklama: 10, 16-17 Veren el, alan elden üstündür: 14, 48 Sadaka, 2, 542 Sadaka ve nafakanın fazileti: 10, 18-29; 14, 255-256; 15, 174, 419 Allah indinde makbul olan sadakayı sağ eliyle alır: 10, 18-19                                                    Allah, sadaka ve zekât hususunda hiç kimseye hüküm verme yetkisi  tanımamıştır: 7, 406 Allah'ın kabul ettiği sadaka, hangi maldan yapılır? 10, 18 Sadaka malı artırır: 17, 574 Makbul olan sadaka Allah indinde artar ve büyür: 10, 19-20 Sadaka azabı defeder: 9, 348; 15, 185 Sadaka ve belanın yarışı: 10, 32 Sadakanın def ettiği en önemli iki şey: 10, 25 Sadaka verirken ihlas nasıl olur? 10, 40-41 Sadaka, ölüm sırasında değil; hayat boyu verilmeli: 17, 340 Cenab- Hak, gizli sadaka vereni nasıl teşbih ediyor? 10, 32-33 Sadakayı men etmenin cezası: 15, 160-161 Sadakayı gizli vermek: 10, 33 Sadakanın zamanı var mıdır? 10, 34 Sadakanın ahkamı: 10, 43-54 Sadaka-i cariye: 16, 277, 547 Sadaka kimin hakkıdır: 14, 51-52 Allah yolunda savaşan kimsenin zengin bile olsa sadaka alıp alamayacağı: 7, 425 İhlasla, fakat sadaka ehline verilmeyen sadaka ne olur? 10, 40-41 Fasık kimselere sadaka verilir mi? 10, 42 Rasulullah ve Ehl-i Beyt'e sadaka haramdır: 15, 1102 Sadaka, şu beş kişi dışında zengine helal değildir: 7, 424 Sadaka verirken sıla-i rahm olanlara öncelik tanımak: 10, 60-61 Dilenciye sadaka verirken, dış görünüşün fonksiyonu ve sahabe: 10, 23 Kadın, kocasından izin almadan tasadduk edebilir mi? 10, 49-51; 2, 374 Sadaka verecek kimsenin maddi durumu nasıl olmalıdır? 10, 27 Yapılan sadakadan dönmek: 10, 52-53 En hayırlı sadaka: 10, 17 Sadaka, geçmiş ve gelecek günahların affına vesile olabilir mi? 12, 463-464 Sadakanın en faziletlisi: 17, 472 Sadakanın en üstünü: 16, 548 Hangi sadaka daha üstündür: 16, 258-2259 Haram olan sadakının şümulü: 7, 415 Sadaka, hayır olan her şeye caridir: 3, 167                                                                    
Hayırlı amelin dinen sadaka sayılabilmesinin şartı: 10, 16 Aile efradının nafakası için harcanan şeyler sadakadır: 16, 261 Aile için hangi harcama sadaka hükmüne geçer: 10, 28 Bir müslümana elbise giydirmenin sevabı: 10, 23
Kamil manada sadaka ne zaman verilir? 10, 43 Rasulullah'a göre en efdal sadaka: 10, 54 Rasulullah'ın en hoşuna giden sadaka hangisidir? 10, 35 Tasadduk edilen malın kıymeti Allah katında neye göredir? 10, 21-22 Sadakanın miktarı: 16, 259 Malın ne kadarı tasadduk edilir: 17, 340 Malının tamamını tasadduk caiz midir? 10, 43-44 Muhtaç duruma düşecek şekilde tasaddukta bulunmak ve Peygamberimiz'in tutumu: 10, 46-47 Sadakının iyi maldan verilmesi: 3, 343-344 Sadakayı haram kılan miktar ne kadardır? 14, 60 Elinden geldiği kadar sadaka verilmesi: 3, 546-547 Zekât, malın hakkıdır: 7, 343 Zekâtın önemi ve zekâta teşvik: 7, 321-323 Zekât, İslam'ın köprüsüdür: 7, 322 Namazla zekâtın bir bütün olması: 7, 340 Zekâtı vermede acele etmek: 7, 384 Zekâtı vermek kaydıyla para ve mal biriktirmek: 7, 336-337 Zekâtı verilen zinet eşyası kenz değildir: 7, 364 Zekâtın farziyeti, terkedenin günahı: 7, 327; 17, 540 Zekâtı vermeyenlerle savaşılır: 7, 345 Zekâtını vermeyenden cezalı olarak ve zorla zekât alınır: 7, 338 Zekâtını vermeyenin kıyamet günündeki hali: 7, 332 Zinetlerin zekâtını vermeyenlerin ahiretteki durumu: 7, 363-364 Zekât kimlere haram; kimlere helal? 7, 414-415, 421, 426 Zekât kimlere verilir? 7, 325 Fasık kimselere sadaka ve zekât verilir mi? 10, 42 Müellefe-i kulub'a zekât verilir mi, verilmez mi? 7, 427 İnfak; Allah Yolunda Harcamak: Bakara, 3, 195, 245, 254, 261, 270, 272, 274; Enfal, 3; Ra'd, 22; İbrahim, 31; Hacc, 35; Kasas, 77; Secde, 16; Fatır, 29-30; Hadid, 7; Münafıkun, 10-11; Teğabün, 16-17. 
Mala Olan Sevgiye Rağmen Allah Sevgisiyle Harcamak: Bakara, 177; İnsan, 8. Harcamada Ölçü: Furkan, 67; Muhammed, 36-38. Allah İçin Harcamak ve Harcayanların Hali: Bakara, 264-266, 272; Kasas,77; Münafikun, 10-11; Leyl,17-21            
Harcamayı Malın İyisinden ve Sevilen Şeylerden Yapmak: Bakara, 267; Al-i İmran, 92. Harcama Yapılacak Mal: Bakara, 3, 219; Şura, 38. Kendilerine Verilecek Kimseler: Bakara, 215, 273; Nur, 22. Harcadıklarını Başa Kakanlar: Bakara, 262-264, 266, Müzzemmil, 20. Gösteriş Olsun Diye Harcamak: Bakara, 264, 266, 270, 272; Nisa, 38-39. İnfaktan Kaçılmaz: Bakara, 268; Hadid, 10. İnfaktan Kaçanlar: Mearic, 18-21. İnfak Edenler Takva Sahibi Mü'minlerdir: Al-i İmran, 16-17, 134. İnfak Edenlerin Mükafatı: Bakara, 272; Hadid, 7, 11; Teğabün, 17; Mearic, 24-25, 35; Leyl, 5-7,18. Kafirler ve Müşrikler İnfak Etmezler: Yasin, 47; Kalem, 17-40; Hakka, 34; Müddessir, 43-44; Maun, 1, 3. Kafirler Mallarını Allah Yolundan Çevirmek İçin Harcarlar: Enfal, 36; Beled, 5-12. Fakirlere Yedirip İçirmek: Hacc, 28, 36; İnsan, 8-12, Fecr, 18. Yetimlere Yedirip İçirmek: İnsan, 8-12. Esirlere Yedirip İçirmek: İnsan, 8-12.
Kafirler, Fakirlere Yedirip İçirmezler: Yasin, 47; Hakka, 34; Müddessir, 43-44; Maun, 1-3. Cömert Olmak: İsra, 29. Allah, Cömertlere Bolluk Verir: Bakara, 268.  
Fakirlere İyilik Etmek: Bakara, 83; Nisa, 36. Fakirlere Vermek: Bakara, 177, 215, 273; İsra, 26; Nur, 22; Rum, 38; Mearic, 24-25. Sail'i (İsteyeni, dilenciyi) Azarlamaktan Sakınmak: Duha, 10. Kafirler, Fakirleri Küçük Görürler: En'am, 52-53; A'raf, 49; Hud, 27; Kehf, 28; Şuara, 106-114. Kafirler ve Müşrikler, Fakirlere Vermezler: Yasin, 47, Kalem,17-40; Hakka,34; Müddessir,43-44; Maun, 1-3  


Son takip: 02.06.2020 - 09:13
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Af ve Müsâmahanın Yozlaştırılması · BA'SU BÂDE'L-MEVT .. · d- Yemekten önce ve so a el ve ağzı yıkamak · Dârulİslâm · c) Yardımlaşma · Ecel Konusunda Âyet-i Kerimeler · f- Allah Hakkında Kötü Zanda Bulunan Münâfık ve Müşrikler · Gâlibiyet ve Zafer Vaadi · h- Tiyatrocu, aktör olmalıdır. · İbâdet · b- Allah Adı Anılmadan Kesilen Hayvanların Etini Yemek · İbâdetlerde Hikmet Aramak ve Orucun Hikmeti · 3- Üçüncü Sınıf Zevi'l-erhâmın Mirasçı Olması · d) Kul, Kusursuz Olur mu? . · Irkçılık/Asabiyet/Kavmiyetçilik. · Kadın Kocasından Nefret Edip Onunla Birlikte Kalmak İstemiyorsa Ne Yapar?. · f- Çirkin Söz (Sebb) · Kadının Elbisesi · Kâfir Toplumların İmtihanı · KÂFİR..
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber