sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· c- Gâye ve Nizam Delili
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı

Burayada Bak
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· 3. İhsan ve Islahla Çözüm
· Akidedeki Yeri
· Savaş
· Yalancılar
· Pavlus Tarafından Hıristiyanlığa Geçen Hususlar
· Süryâni
· Tekfir (Keffâret, Fidye–Redemption)
· 3) Nâfile Oruç
· Hâtemu’l-Evliyâ
· Hayzu’r-ricâl
· İsrâiliyyât
· 3- Küfrü Gerektiren Velâyet
· Ârif
· Cihad

Son Okunanlar
· ÖNSÖZ..
· Ensârullah; Anlam ve Mâhiyeti
· Yaratılışa İnanan, Yeniden Yaratılmaya da İman Eder
· Âhiret Şuuru .
· HAKİM
· Âhirete İmanın İnsan Hayatındaki Yeri
· Yakînî Bilgi, Kesin İnanç .
· Ahiret Gerçeği
· Ahiretin Diğer İsimleri
· Hz. İsa’nın Gökten İneceğini İfade Eden Hadis RivâyetleriKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ÖNSÖZ..

Rahman ve Rahim Olan Allah
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla...   «Kullarım sana benden sorarlarsa ben (onlara) yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. O halde çağrıma karşılık versinler. Bana iman etsinler. Umulur ki doğru yola ererler.» (Bakara, 2/186) «En güzel isimler Allah’ındır. Onlarla Allah’a dua edin, isimlerinde ilhada düşenleri terk edin. Onlar yaptıklarının karşılığını göreceklerdir» (A’raf, 7/180)  
ÖNSÖZ   Hamd, bütünüyle Allah’adır. Ona hamdeder, ondan yardım diler ve bağışlanma talep ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüğünden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayete erdirdiğini saptıracak, saptırdığını da hidayete erdirecek yoktur. Şehâdet ederim ki ortağı olmayan bir Allah’tan başka tapılacak ilâh yoktur. Yine şehâdet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resûlüdür. “Ey iman edenler! Gerçek bir takva ile Allah’tan korkun ve ancak Müslümanlar olarak son nefesinizi verin.» (Âl-i imran 3/102) Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat âlimlerinin radıyallahu anhüm çoğunluğu tevessülün meşruluğunda uzlaşmışlar ve bu konuda âyetleri ve sahih hadîsleri delil getirmişlerdir. Ancak Müslümanların bir kısmı, Kitap, Sünnet ve bu ümmetin selefinin radıyallahu anhüm amelinde ifadesini bulan tevessül kavramının niteliğini anlamada sorunlarla karşılaşmışlar, «tevessül»ü, İslâm’ın temel dinamikleri ve Allah Resûlü’nün sallallahu aleyhi ve sellem metod çizgisiyle çelişir tarzda yanlış anlamışlardır. Bu konuda zayıf ve uydurma hadîsleri delil edindikleri gibi tevessül hakkındaki âyetleri yanlış anlayışlarına uygun biçimde te’vil ederek daha da ileri gitmişlerdir. Bilindiği gibi bizler Kitap ve Sünneti anlamada ihtilâfa düşersek Selef-i Sâlihîn’in radıyallahu anhüm anlayışına başvururuz. Zira onlar radıyallahu anhüm âyetler ve hadîsleri anlamada insanların en bilgilileri ve en doğru sözlüleridir. Onlar radıyallahu anhüm Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tanıklığıyla bu ümmetin en hayırlılarıdır. «İnsanların en hayırlıları benim çağımdakilerdir. Sonra onların peşinden gelenler, sonra da onların peşinden gelenler...»[1] Allah’a ve Resûlüne sallallahu aleyhi ve sellem iman eden herkesin hevâya tâbi olmaktan kaçınması gerekir. Zira hevâ, Allah’ın yolundan saptırır. Allah ve Resûlüne sallallahu aleyhi ve sellem iman eden herkes Selef-i Sâlihîn’in (Sahabe, Tâbiûn ve Etbau’t-Tâbiîn) yoluna tâbi olmalıdır. «Her kim kendisine doğru yol belli olduktan sonra Resûl’e muhalefet eder ve mü’minlerin yolundan başkasına tâbi olursa onu döndüğü yola çevirir ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir!..» (Nisâ, 4/115) «Muhacirler ve Ensar’dan öncü kimseler ve onlara güzellikle tâbi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah’tan razıdırlar. Allah, onlara ebedî kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Bu büyük bir kazançtır.» (Tevbe, 9/100) «Bana yönelenin yoluna tâbi ol.» (Lokman, 31/15) Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: «Benden sonra yaşayanlarınız pek çok ihtilâf görecektir. Benim ve Raşid Halifelerimin Sünnetine sımsıkı sarılın. Dinde sonradan uydurulan işlerden sakının. Dinde uydurulan her şey bid’attir. Her bid’at de sapıklıktır»[2]
«Ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Biri hariç tümü cehennemdedir.” Ashab radıyallahu anhüm “Kurtulan kimlerdir ey Allah’ın Resulü?» diye sorunca, «Benim ve Ashabımın yolundan gidenlerdir» buyurdu.[3] Sahabenin büyüklerinden Abdullah bin Mes’ûd radıyallahu anh şöyle der: «Kim bir yol tutacaksa ölmüş kimselerin yolunu tutsun. Bunlar Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem ashabıdır. Onlar bu ümmetin en hayırlısı, kalben en temizi, ilim olarak en derini ve amellerde dengeli davranıp aşırıya kaçmayanları idiler. Allah, onları Peygamberine arkadaş olsunlar, dinini nakletsinler diye seçmişti. Onların ahlâkı ile ahlâklanın, gittikleri yoldan gidin. Zira onlar dosdoğru bir yol üzereydiler.»[4] Ehl-i Sünnet’in imamı Ahmed bin Hanbel radıyallahu anh der ki:radıyallahu anhüm «Bizce sünnetin metodu, Allah Resulû’nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yoluna sımsıkı yapışmak, onları örnek almak ve bid’atleri terk etmektir.»[5] İmam Evzâî radıyallahu anh şöyle der: «İlim, Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem Ashabından gelen şeylerdir. Bundan başkası ilim değildir.»[6] İmam Mâlik radıyallahu anh şu beyti çokça söylerdi: «Din işlerinin en hayırlısı Sünnet olandır İşlerin en şerlisi uyduruk bid’atlerdir.» Bu noktadan hareketle bid’at ve hevâ ehlinin diline doladığı bu konuya açıklık getirmek amacıyla Allah’tan yardım dileyerek gücümüz nisbetinde Tevessül konusunda Kitap ve Sünnette mevcut delilleri toplamaya çalıştık. Allah’tan niyette ihlâs, görüşte isabet ve amelde başarı dileriz. O, cömerttir, bolca verendir.   Abdullah b. Abdulhamid b. Abdulmecid Âl-i İsmail el-Eserî Rebiu’l-evvel 1415   [1] Buhârî (3449), Müslim (3851). [2] Ebû Dâvûd, Sahih. [3] Tirmizî, Sahih. [4] Begavî, Şerhu’s-Sunne. [5] Lâlkâî, Şerhu Usûli İtikadi Ehli’s-Sunne. [6] İbn Abdilberr, Camiu Beyani’l-İlm.


Son takip: 14.01.2021 - 08:06
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Müneccim başı · b) Başlanan Sünnet İ’tikâfı Tamamlamak · Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Âyetü’l-Kübrâsı · 3. İhsan ve Islahla Çözüm · Borçlarda Enflasyon. · Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu. · Nâmahrem Kadınla Tokalaşmak. · Günümüz ve Modern Müneccimlik · Resmî Uygulamalarda Yemin/Andiçme. · Ta'dîl-i Erkân. · Velî Edinilmesi Yasak Olanlar · Halifenin Belirlenmesi · Ezanın Başka Dillerde Okunması · Kur’ân-ı Kerim’de Dünya Hayatı · Nasârâ ve Hıristiyan; Anlam ve Mâhiyeti · Mahşer · Mekr; Anlam ve Mâhiyeti · b- Mûsâ Lehle/Kendisine Vasiyet Edilen Şahısla İlgili Olan Şartlar · Meşrû ve Gayrı Meşrû Ne Demektir · Allah'ın Hz. Nûh'a Üzülmemesini Hatırlatması
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber