sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· c- Gâye ve Nizam Delili
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı

Burayada Bak
· Yalancılar
· Süryâni
· Tekfir (Keffâret, Fidye–Redemption)
· Hâtemu’l-Evliyâ
· İstiğâse
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· Ticarette Kâr Sınırı
· 3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
· Cezâ Tedbiri
· Arazi Gasbetmek.
· Tartışmada ve Münakaşada Güzellik
· Hz. Nûh'un, Kavmini Dine Davet Edişi
· 3. İhsan ve Islahla Çözüm
· Akidedeki Yeri
· Altıncısı Allah'tan Gelen Hareket Metodunun Yeryüzünde Belli Bir Hedefi Vardır

Son Okunanlar
· İsrâiloğullarının Karakteri / Yahudileşme Alâmet ve Özellikleri
· 18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
· Bunca Nimet, Bunca Şikâyet; Hamdetmeyen Bir Toplum Olduk.
· İfsada Karşı Islahat
· 3. Kütüphane
· 12) Haşyet (Titreyerek Korkmak)
· f) İlâçla Tedâvi
· GÜNAH..
· 3) Gayr-i Müslimlerin Tapınaklarına İbâdet Kasdıyla Gitmek
· İhtikâr/KaraborsacılıkKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

İsrâiloğullarının Karakteri / Yahudileşme Alâmet ve Özellikleri

İsrâiloğullarının Karakteri
İsrâiloğullarının Karakteri / Yahudileşme Alâmet ve Özellikleri
  Allah'a vermiş oldukları ahdi/sözü bozmak (2/Bakara, 55, 61, 65, 84, 86, 90, 93, 100; 3/Âl-i İmran, 112; 4/Nisâ, 154-155; 5/Mâide, 3, 60). Maymunlaşmak (2/Bakara, 65; 7/A'râf, 166). Kör ve sağır kesilmek (5/Mâide, 70-71). Başka tanrılara da inanmak ve onları da güçlü görmek (2/Bakara, 93). Yalnız Allah'a güvenip sadece O'ndan korkmamak (10/Yûnus, 84; 26/Şuarâ, 61-62). Altın buzağıya (altına, elleriyle yaptıkları heykele ve buzağıya) tapmak (2/Bakara, 51-54; 7/A'râf, 148-152; 20/Tâhâ, 86-98; 29/Ankebut, 92). Güzel nimetlere nankörlük (2/Bakara, 61). Cihad ve savaş görevinden kaçmak, ölümden korkmak (5/Mâide, 21-26; 2/Bakara, 46, 95, 246, 249; 59/Haşr, 14). Fesat/bozgunculuk (5/Mâide, 64, 81; 7/A'râf, 163; 17/İsrâ, 4-7). Allah'ın hükümleriyle hükmetmemek (5/Mâide, 44, 45, 47; 62/Cum'a, 5). Peygamberleri yalanlamak ve öldürmek (2/Bakara, 87). "Gözümüzle görmeden inanmayız" demek (2/Bakara, 55). İkrar ettikten hemen sonra inkâr etmek (2/Bakara, 63-64; 4/Mâide, 12). Kitab'ı değiştirmek (2/Bakara, 211, 41-42, 59, 75, 79). Tahrif etmek; Kelimeleri konuldukları yerden değiştirip anlamlarını çarpıtmak (2/Bakara, 75; 4/Nisâ, 46; 5/Mâide, 13, 41; 7/A'râf, 162). Hakka bâtılı karıştırmak (2/Bakara, 42). Ketmetmek; Açıklamaları gereken bilgileri gizlemek (2/Bakara, 159, 174; 3/Âl-i İmran, 187; 5/Mâide, 15; 6/En'am, 91). Alçak dünyanın metâını, âhirete tercih etmek (7/A'râf, 169). Hayırlıyı hayırsızla değiştirmek (2/Bakara, 61). Ahireti dünyayla değiştirmek (2/Bakara, 86) İsyankârlık ve aşırı gitmek (2/Bakara, 61, 65; 3/Âl-i İmran, 112; 4/Nisâ, 160-161; 5/Mâide, 78; 6/En'am, 146). 
"İşitittik ve isyan ettik" diyecek kadar küstahlaşmak (4/Nisâ, 46). Gerekli gördükleri her yalanı söyleyebilmek (5/Mâide, 40-42). Devamlı harp ve fitne çıkarmaya çalışmak (5/Mâide, 64) Firavun'un işbirlikçisi kapitalist Karun'a özenmek: (28/Kasas, 79). Rüşvet alıp vermek (5/Mâide, 42, 62). Fâiz yemek (3/Âl-i İmran, 161; 4/Nisâ, 161). Başkalarının malını haksız yere yemek (3/Âl-i İmran, 161). Bâtıl yollarla insanların mallarını yemek (3/Âl-i İmran, 75; 4/Nisâ, 161; 9/Tevbe, 34). Cimrilik (Kendi malında) (4/Nisâ, 53). Müsrif olmak/savurganlık (Doğa ve diğer insanlar konusunda) (5/Mâide, 32). Nankörlük (2/Bakara, 40, 47, 122; 5/Mâide, 20; 10/Yûnus, 93). Dünyaya çok hırslı/düşkün olmak ve dünyayı aşırı sevmek (2/Bakara, 96; 4/Nisâ, 53; 7/A'râf, 169). Zâlimlik (2/Bakara, 92). Kasvet/Kalp katılığı, kalbin taşlaşması (2/Bakara, 74). Kalbin perdelenmesi, kılıflanması (2/Bakara, 88). Kalbin mühürlenmesi (3/Âl-i İmran, 155). Kalbindeki sapma dolayısıyla kör ve sağır duruma gelmek (5/Mâide, 78). Sûret-i haktan gözükerek başkalarına iyiliği emredip kendi nefsini dışta bırakmak (2/Bakara, 44). İyiliği emredip kötülükten sakındırma görevini yapmamak (5/Mâide, 79). Aşırılık, haddi aşmak ve küfre koşmak (5/Mâide, 41). Şeytana tâbi olmak (2/Bakara, 102). Putlara ve şeytana inanıp tâğuta tapınmak (4/Nisâ, 51; 5/Mâide, 60). Mü'minleri de saptırmaya çalışmak (4/Nisâ, 44). Mü'minlere inanmamak (2/Bakara, 75; 4/Nisâ, 51; 5/Mâide, 43). Kendi yanlış dinlerine davet etmek (2/Bakara, 135, 136; 3/Âl-i İmran, 72, 73). Mü'minleri imanlarından sonra küfre döndürmeyi istemek (2/Bakara, 109). Allah'ın nurunu söndürmek istemek (9/Tevbe, 32-33). Mü'minlerin aleyhine müşriklerle dostluk kurmak (5/Mâide, 80-81). Hâinlik yapmak (5/Mâide, 13, 32). Antlaşmalara uymamak (8/Enfâl, 56, 57). Bir insanın (Hz. İsa'nın) tanrılığını iddia etmek (5/Mâide, 72, 75, 116, 117).      Kur'an'ı hasetliğinden ve mevki hırsından dolayı inkâr etmek (2/Bakara, 89-91, 101; 3/Âl-i İmran, 112; 4/Nisâ, 54; 6/En'am, 91). Münâfıklık ederek insanlara rastlayınca "inandık" demek (2/Bakara, 76). Kendi yorumlarını (elleriyle yazdıklarını) Allah'tan gelen vahiy gibi sunarak gerçek vahye engeller çıkarmaya çalışmak (2/Bakara, 79).  Kendilerinden olmayanlara karşı sorumlulukları olmadığı iddiasıyla insanları aldatmaktan geri durmamak (3/Âl-i İmran, 75). Âhireti de kimseye bırakmamak; Sayılı birkaç gün azaplarını/cezalarını çektikten sonra doğru cennete gönderileceklerine inanmak (2/Bakara, 80). Rasül'e uymayan bir topluluğa ve yalana kulak vermek. "Peygamber, hoşunuza giden bir şey söylerse kabul edin; yoksa reddedin" demek (5/Mâide, 41). Göre göre, bile bile Allah'ın âyetlerini inkâr etmek (Âl-i İmran, 70). Bilginlerini  tanrı edinmek (9/Tevbe, 31, 34). Tekrar tekrar dinden dönmek (4/Nisâ, 157). Allah'ın rahmetinden kovulmak (2/Bakara, 88; 4/Nisâ, 46, 156, 157). Lânetlenmek ve Allah'ın gazabına uğramak (5/Mâide, 3, 60) Dostlukları olmaz (2/Bakara, 105, 120, 145; 5/Mâide, 51, 80, 82; 60/Mümtehine, 13).   Bu özelliklerinin içinde günümüzde nice "müslümanım" diyenlerce aynen uygulanan şu yahudi karakterlerine dikkat çekmek gerekmektedir: Irkçılık ve taassup, üstün ırk oldukları iddiası (5/Mâide, 18; 2/Bakara, 80) Materyalizm ve dünyevîleşme, maddeyi putlaştırma, altına ve heykele tapma (2/Bakara, 51-54; 7/A'râf, 148-152; 20/Tâhâ, 86-98; 29/Ankebut, 92). Eşlerini kıskanmama, domuz gibi yaşadıklarından domuza çevrilmeleri (5/Mâide, 60) Maymunca taklitçilik ve şahsiyetsizlik özelliklerinden maymuna çevrilmeleri (2/Bakara, 65; 5/Mâide, 60; 7/A'râf, 166). Dâvâları için her yolu meşrû görmeleri, yalan söylemeleri (5/Mâide, 13, 32, 41). Sözlerinde durmamaları (2/Bakara, 55, 61, 65, 84, 86, 90, 93, 100; 3/Âl-i İmran, 112;     4/Nisâ, 154-155; 5/Mâide, 3, 60). Sihirle uğraşma (2/Bakara, 102). Ahlâkî dejenerasyon (3/Âl-i İmran, 188). Toplumda fesâdı, fuhşu yaygınlaştırma (5/Mâide, 64). Bilginlerini  tanrı edinmek (9/Tevbe, 31, 34). Dini tahrif (2/Bakara, 59, 75, 79; 4/Nisâ, 46; 5/Mâide, 13, 41; 7/A'râf, 162). İmanda pazarlık, Allah'ı açıkça görmediçe inanmayacağız" demek (2/Bakara, 55). Dinlerini paramparça etmek, hizipçilik ve tefrika (6/En'am, 159). Gerçeği bile bile inat (3/Âl-i İmran, 70). Allah'ın hükümleriyle hükmetmemek (5/Mâide, 44, 45, 47; 62/Cum'a, 5).  


Son takip: 13.01.2021 - 01:48
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Allah'ın Hz. Nûh'a Üzülmemesini Hatırlatması · En Büyük Korkuları Hata Yapmaktır · İslâm Cezâ Hukukunda Temel Cezâlar; Hadler · İstikbâr; Tanım ve Mâhiyeti · Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme · 3) Cennet, Melek ve Kaderle İlgili · Soğuk Savaş (Cold War) · Aziz (sint, saint) · Kur’an’daki Semboller, İnsanın Barışçı ve Savaşçı Duygularını Şekillendirmeye Yöneliktir. · Şefaat Kelimesinin Anlam Sahası · İ’tikâfın Sahih Olması İçin Şartları · Kulun Rabb’ini Sevmesi · Konuyla İlgili Bazı Hadis-i Şerif Kaynakları · Tabiatta Gözlenen Hicret · d- Umûmî Cezânın Sebebi · Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar · n- Emeği sömürmek · Mihrâb · Müslümanların Ülü’l-emri Olan İmamda Aranan Şartlar · 1- Rubûbiyet Dairesi
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber