sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· g- Yemin
· YÜCE ALLAH’IN EN GÜZEL İSİMLERİNİN ASILLARI
· d) Kölelik
· Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
· Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
· Homer (Homeros)
· d. Saygısız Müdâhale
· 3- Önce Bileklere Kadar Elleri Yıkamak
· TEVESSÜLÜN ÇEŞİTLERİ Kitap Ve Sünnetin Kavranması
· Hüküm Yönünden Alış-veriş Şekilleri
· Başta Yahûdiler Olmak Üzere Ehl-i Kitab’ın Çoğu, Kâfirlerle/İnkârcı Ateistlerle Dostluk Ederler
· Arâis-i Hak
· Toprak Mahsullerinin Zekâtı
· Cehâlet
· Dinin Kaynağı

Son Okunanlar
· Cehennem Azabının Tasviri
· el-ALİYY
· İnsanlara Zulüm de Siyasî Otoritenin Tuğyanıdır
· Az Bir Karşılık ile (Ucuza) Satmak
· Kur’ân-ı Kerim’in Tefsiri
· Konuyla İlgili Bazı Hadis-i Şerif Kaynakları
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar     
· Sorumluluk.
· Peygamber ve Onun Yolunu İzleyenler Dışındakileri Dost Kabul Edenler, Âhirette Büyük Pişmanlık Duyacaklar
· UlulemrKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cehennem Azabının Tasviri

Cehennem Azabının Tasviri
Cehennem Azabının Tasviri   Cehennem ve oradaki hayat, Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde tasvir edilir: Suçlular cehenneme vardıklarında, cehennem onlara büyük kıvılcımlar saçar[1], uzaktan gözüktüğünde onun kaynaması ve uğultusu işitilir.[2] İnkârcılar için bir zindan olan cehennem[3], ateşten örtü ve yataklarıyla[4], cehennemlikleri her taraftan kuşatan[5], yüzleri dağlayan ve yakan[6], deriyi soyup kavuran[7], yüreklere çöken[8], kızgın ateş dolu bir çukurdur.[9] Yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem[10], kendisine atılanlardan bıkmayacaktır.[11] İnsanın içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde, serin ve hoş olmayan bir kara dumanın gölgesinde bulunacak cehennemliklerin[12] derileri, her yanışında, azabı tatmaları için başka derilerle değiştirilecektir.[13] Onların yiyeceği zakkum ağacı[14], içecekleri kaynar su ve irindir.[15] Orada serinlik  bulamadıkları gibi, içecek güzel bir şey de bulamayacaklardır.[16] Allah'ı görmekten mahrum kalacak inkârcılara[17] Allah bağışlayıp rahmet etmeyecek[18], cehennem azabı onları kuşatacaktır. Günahkâr mü'minler, cehennemde ebedî kalmayacaklar, Peygamberimiz'in hadislerinde de bildirildiği gibi, cezalarını çektikten sonra cennete konulacaklardır.[19] Nasslarda hakim olan temaya göre insanla Allah arasındaki aslî münasebet, sevgi ve rahmete dayanır. Esmâ-i Hüsnâ içinde kâinata ve özellikle insana yönelik olanlardan sadece iki veya üçü kahır ve gazap ifade etmekte, diğerleri karşılıklı rıza ve muhabbet anlamını içermektedir. İslam'da aslolan kulun itaat etmesi, Allah'ın dünya ve ahirette mükâfatlandırmasıdır. Ceza, aslî unsur olmayıp kötülüklerin önlenmesi için bir tedbirdir.  İnsandaki adalet duygusu ve müeyyide/yaptırım anlayışı, ahiret hayatındaki ceza ve mükâfatın varlığını gerekli kılar.  Allah ile kul arasındaki bağın ulûhiyet açısından rahmete, kulluk açısından tâzime dönüşen bir muhabbete dayanması esas alınmış olmakla birlikte eğitilmesi çok zor olan insanlar için azap, diğer dinlerde olduğu gibi İslam'da da bir müeyyide olarak kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de cehennem azabı çeşitli etkileriyle yakıcı olan ateşle tasvir edilmiştir. Azap ayetlerinin incelenmesinden anlaşılacağı üzere ateş, maddî bir ateş olup yakıtı insanlar ve yanma özelliği bulunan taşlardan (yahut putlardan) ibarettir.  Bu  ateş;  alevlenen,  sönmeye  yüz  tuttukça tekrar tutuşturulan, vücudu saran, tahripkâr yakıcılığı ile bedeni pişirip parçalayan ve iç organlara kadar nüfuz eden bir ateştir. Mürselât: 77/32-33. ayete göre cehennem ateşinin develer ve saraylar kadar kıvılcım saçtığı belirtilir. Bir hadiste, dünya ateşinin kemmiyet ve keyfiyet açısından cehennem ateşinin yetmişte biri olduğu ifade edilmiştir.[20] Bir ayetin dolaylı[21], bir hadisin de açık ifadesine göre[22] cehennemin yakıcı ateşi gibi dondurucu soğuğu da bir azap türüdür. Çeşitli ayetlerde cehenneme gireceklerin simalarından tanınacakları, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanarak yüzleri üstü ateşe atılacakları, cehennemin kaynamaktan doğan uğultusunu duyacakları, hiddetli ve dehşetli görüntüsünü müşahede edecekleri anlatılır. Yine Kur'an'ın beyanlarına göre cehennemlikler kaynar sular, ateşten prangalar ve zincirler, ateşten elbiselerle cezalandırılacaktır. Kur'an'daki en açık ve etkili azap tasviri ise şöyledir: “Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar için bu altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılacak, sahiplerinin alınları, böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacaktır.” (Tevbe: 9/34-35). Cehennem ehli açlık ve susuzluk hissedecek, fakat yemek olarak kendilerine, karınlarında erimiş madenler gibi kaynayacak zakkum ağacı, darî' denilen zehirli nebat, içecek olarak da bağırsakları parçalayan kaynar su, kanla karışmış irin verilecektir. Cehennem ehli, açlık ve susuzluklarını hiçbir şeyle gideremeyecek[23], cennet ehlinden su talepleri geri çevrilecektir.[24] Yiyecek olarak hayvanların dahi yiyemediği bir nebat darî'[25] ve zakkum ağacı[26] takdim edilecektir. Bu kâfir ve  âsilerin kalacakları yer, bir hapishanedir[27], bu hapishanenin, herbiri muayyen bir gruba ayrılmış olmak üzere, yedi kapısı vardır[28], bu hapishanenin bekçileri, çok sert olan meleklerdir[29], fakat bu yer altı hapishanesi de, bazısı diğerlerinden daha aşağıda olan birçok odalara bölünmüştür[30], üzerlerine ise, kapıları kilitlenmiş ateş[31] salıverilecektir. Bu, kızgın ve yakıcı bir ateştir[32]; Uzaktan bakıldığında homurtusu ve uğuldaması duyulan[33], doymaz bir ateştir bu.[34] Lâvlar fışkırtan volkan gibi de kıvılcımlar saçmaktadır.[35] Günahkârlar ise kâh kıskıvrak[36] olarak, kâh boyunlarında bukağılar olduğu halde[37] alınlarından ve ayaklarından tutulup[38] uzun  zincirlere  vurularak[39] yüz üstü sürüklenirler[40] ve yüz üstü[41] ateşe, hem de sıkışık bir yere[42] atılırlar; yakıcı bir ateşle[43] tutuşturulurlar. Artık cehennem için yakıt ve odun olmuşlardır.[44] Sıkıntı ve acıdan kendilerinden geçmiş olan suçlular, kaçmak istedikleri her seferde demirden kamçılarla[45] dövülerek ateşin ta ortasına itilirler. Ateşten bir döşeğe yatırılacak, yine ateşten örtülere bürünecekler[46] ve ateş tarafından tamamen kuşatılacaklardır.[47] Bu öylesine bir alev ki, hep yüzlerini yalayacak[48], derilerini veya parmaklarını söküp alacak, istisnasız her yeri yakacak[49], kasıp kavuracak[50], kömüre çevirecektir.[51] Onun nüfuzu bu kadarla da kalmayacak, ruhları ve gönülleri saracaktır.[52] Cezanın hafifletilmesi[53] veya bu işin artık bitirilmesi dileğiyle feryad edecekler[54], fakat bu boşuna olacak, bitmeyen bir azab içinde derileri yenilenecek[55], tekrar feci inilti ve solumalarla başbaşa kalacaklardır. Derken kaynar suya sürülecekler[56], kaynar su dökülecek tepelerinden[57] Derilerindeki gözeneklere nüfuz edecek yakıcı bir rüzgâr (semûm) ve sonsuz derecede kaynar bir  su  (hamîm)  içindedirler. Üstlerinde ise bütün ümitleri çökertecek bir tarzda kesat olan[58] karanın karası dumandan bir gölge...[59]     [1] Mürselât: 77/32-33. [2] Furkan: 25/12. [3] İsrâ: 17/8. [4] A'râf: 7/40-41. [5] Kehf: 18/29. [6] İbrahim: 14/50; Mü'minun: 23/104. [7] Meâric: 70/16. [8] Hümeze: 104/7. [9] Karia: 101/9-11. [10] Tahrim: 66/6; Bakara: 2/24. [11] Kaf: 50/33. [12] Vâkıa: 56/42-44. [13] Nisâ: 4/56. [14] Saffat: 37/64-66. [15] Vâkıa: 56/53-55; Nebe': 78/25. [16] Nebe': 78/24. [17] Mutaffifin: 83/15. [18] Nisâ: 4/137, 168. [19] Buhâri, Rikak 51, Tevhid 19; Tirmizi, Birr 61; İbn Mâce, Mukaddime 9. [20] Müslim, Cennet 30; Tirmizi, Cehennem 8. [21] İnsan: 76/13. [22] Buhâri, Bed'ü'l-halk 10; Tirmizî, Cehennem 9. [23] Nebe': 78/24; A'lâ: 87/5. [24] A'râf: 7/50. [25] Ğaşiye: 88/6. [26] Saffat: 37/62-66. [27] İsrâ: 17/8. [28] Hıcr: 15/44. [29] Tahrim: 66/6; Müddessir: 74/30-31. [30] Nisâ: 4/145. [31] Beled: 90/20; İnşirâh: 94/8. [32] Karia: 101/1, 11. [33] Furkan: 25/12. [34] Kaf: 50/30. [35] Mürselât: 77/32. [36] Furkan: 25/13; Fecr: 89/26. [37] Ra'd: 13/5; Nur: 24/33. [38] Rahman: 55/41. [39] Mü'min: 40/71; Hakka: 69/32. [40] İsrâ: 17/97; Furkan: 25/34. [41] Neml: 27/90. [42] Furkan: 25/13. [43] Enfal: 8/50; Hacc: 22/9. [44] Bakara: 2/24; Cin: 72/15. [45] Hacc: 22/21-22; Secde: 32/20. [46] A'râf: 7/41. [47] Kehf: 18/29; Ankebut: 29/54-55; Zümer: 39/16. [48] İbrahim: 14/50; Mü'minun: 23/104. [49] Meâric: 70/16. [50] Müddessir: 74/28. [51] Müddessir: 74/29. [52] Hümeze: 104/7. [53] Mü'minun: 23/107; Fatır: 35/36. [54] Fâtır: 35/37. [55] Nisâ: 4/56. [56] Mü'min: 40/71-72; Rahman: 55/48. [57] Hacc: 22/19-20; Duhan: 44/48. [58] Vâkıa: 56/44. [59] Vâkıa: 56/43. Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.


Son takip: 31.03.2020 - 03:24
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· f- Allah Hakkında Kötü Zanda Bulunan Münâfık ve Müşrikler · Kehânetin Hükmü · TEVESSÜLÜN ÇEŞİTLERİ Kitap Ve Sünnetin Kavranması · Vahdet-i vücud · 5) Kurban Kesmek · Çocukları Çalınan Ana-Babalar · 3- Evlendirme · Tek Ümmet Olmanın Ölçülerinin Tanımlanması · Müslüman olarak alış-verişlerde dikkat edeceğimiz bazı hususlar vardır · Konuyla İlgili Âyet-i Kerimeler · Vasiyetin Meşruiyeti · Arbede · 6) Teşkilatın Başında Liderin İlim Ve Basiret Sahibi Güvenilir Bir Müslüman Olması. · Matta · Allah (c.c.) Şirk Günahını Affetmez · Başta Yahûdiler Olmak Üzere Ehl-i Kitab’ın Çoğu, Kâfirlerle/İnkârcı Ateistlerle Dostluk Ederler · d- Kendisini Allah Yolundan Uzaklaştıran ve Saptıran Liderlere ve Büyüklere · Oruçluya Mekruh Olmayan Şeyler · 1) İtikadî (İnançla İlgili) Nifak · İhtilâfların Kaynağı
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber