sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Mısır'dan Çıkış
· Orucun Şartları
· Athene
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· Misvak ve Diş Temizliği
· 3- Toplumda Tevhid
· Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
· Câhiliyye
· 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar
· Tevrat'ın Nüshaları
· İkon
· Kitab-ı Mukaddes
· Kuzah
· Kur’ân-ı Kerim’de Murâbata Kavramı

Son Okunanlar
· Zekatla İlgili Meseleler
· İncil'de
· Uranüs
· On Dokuzculuk; Hem Çağdaş, Hem Hurâfe
· Peygamberlerin Şefâatı
· Çevrede Çokça Duyulan Elfâz-ı Küfürden Bazıları (Söyleyeni Şirke Düşürmesinden Korkulan Çirkin Sözler) Allah’la İlgili
· Hesap ve Hesap Günü.
· Allah İçin Biat
· Kadının, Dışarıya Çıkarken Koku Sürünmesi ve Kokusuyla Erkeklerin Arasından Geçmesi
· Zekâta Tâbi MallarKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zekatla İlgili Meseleler

Zekatla İlgili Meseleler
Zekatla İlgili Meseleler
  -Zekat kimlere farzdır? -Ergenlik çağına girmiş, akli dengesi yerinde ve temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı kadar ya da daha fazla zekata tabi bir mala sahip olan müslüman zekat mükellefi olur ve seneden seneye malının zekatını vermekle yükümlü hale gelir. -Zengin olan çocukların zekat vermeleri gerekir mi? -Zekat bir ibadettir. Nasıl namaz, oruç ve hac gibi ibadetler çocuklara farz değilse zekat da farz değildir. (Şafii Mezhebine göre zekat çocuklara ve akli dengesi yerinde olmayanlara ait mallardan da alınır. Çünkü zekat malla alakalı bir görevdir. Mal sahibi müslümansa, çocuk ya da deli de olsa onun malından zekat alınır.) -Delilerin mallarından zekat verilir mi? -Deliler aynen çocuklar gibi ibadetten sorumlu olmadıkları için zekattan da sorumlu değillerdir. İyileştikleri taktirde nasıl diğer ibadetleri yapmak zorunda kalıyorlarsa zekattan da sorumlu olmaya başlarlar. -Dul kadınların ve hastaların zekat vermeleri   gerekir mi? -Zekat mükellefi iseler elbette zekat vereceklerdir. Hastanın ya da dul kadının ibadetten muaf tutulması söz konusu olamaz. -Havaic-i Asliyye denen temel ihtiyaç maddeleri nelerdir? -Bunlar kişinin normal olarak hayatını devam ettirmesi için ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Ev, ev eşyaları, kışlık yazlık elbiseler, kitaplar, binek vasıtaları ve bir aylık ya da bir yıllık nafaka için ayrılan gıda maddeleridir. Borç karşılığında elde tutulan para da temel ihtiyaçlardan sayılır. -Evi ya da bineği olmayan bir kişi ev ya da binek almak için para biriktirecek olsa bu paranın zekatını vermek gerekir mi? -Ev, otomobil ya da evin temel ihtiyaçlarından herhangi birini almak için biriktirilen para temel ihtiyaçlardan sayılmaz. Bu sebeple bunlar da zekata tabi mallar arasına katılırlar. Demek ki, ev ve binek vasıtaları temel ihtiyaçlardan sayıldığı halde bunları almak, ya da yaptırmak için ayrılan paralar temel ihtiyaçlar içine girmemektedir. - Zekat hesap edilirken borçlar düşüldüğüne göre vergi borçları da düşülebilir mi? - Zekat hesap edilirken bütün vergi borçları düşülebilir. -Bazı kimselerin uzun vadeli borçları bulunmakta ve bunların ödenmesi ileriye doğru bir kaç sene içinde tamamlanabilmektedir. Borçların yekününü çıkarırken yalnız o sene ödenecek borçlar mı hesap edilmeli yoksa ileriye doğru bütün borçların bir yekünü mu çıkarılmalıdır? -Kaç yıl ödenecek olursa olsun bütün borçların yekünu çıkarılarak matrahtan düşüldükten sonra zekat hesabı yapılır. -Nisap nedir? -Nisap şeriatın zekat için koyduğu asgari ölçüdür. Altının nisabı 20 miskal, gümüşün nisabı 200 dirhem, koyunun nisabı 40, sığır ile mandanın nisabı 30 ve devenin nisabı 5'dir. 20 miskal altın 80.18 gr. 200 dirhem gümüş ise 561.33 gr. eder. Zekat verecek kimsenin, temel ihtiyaçlarından (havaic-i asliyye) ve borcundan başka nisap miktarı ya da daha fazla bir mala sahip olması gerekir. Bu kadar malı olmayan bir kimseye zekat farz olmaz. -Altın ile gümüşün bugünkü gram ağırlıkları kaynaklarda farklı olarak ifade edilmektedir. Bazıları 96 gr. altın ve 640 gr. gümüş, bazıları 85 gr. altın ve 585 gr. gümüş ve son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı, sizin de belirttiğiniz gibi 80.18 gr. altın ve 561.33 gr. Gümüşü nisab miktarı olarak beyan etmektedir. Bu farklılık nerden doğmaktadır? -20 miskal demek, o zaman Medine-i Münevvere’de dolaşımda bulunan 20 dinar demektir. Bu dinarlar o zamanın Bizans'ında basılmış altın paralardır. Dirhem, dolaşımda bulunan gümüş para birimidir. Asrı saadette Medine-i Münevvere'de üç çeşit dirhem vardı. Bunlar sırayla 10,12 ve 20 kırat ağırlığında bulunuyorlardı. Hz. Ömer zamanında bu dirhemlerin toplam ağırlığı olan 42, üçe bölünmüş ve bunların ağırlıklarının ortalaması olan 14 kırat bir şer'î dirhemin ağırlığı olarak kabul edilmiştir. Hatta bazı kaynaklarda belirtildiğine göre Hz. Peygamber zamanında Mekke dirhemine itibar edilmekteydi ve bunun ağırlığı da 14 kırat idi. Şer'î dirhemin ağırlığının 14 kırat olduğu hususunda icma vardır.[1] Hz. Ömer zamanında, 200 dirhem gümüşün 20 miskal altınla aynı değerde olduğu ve bunların ağırlıkları arasında    yediye onluk bir nisbetin bulunduğu da tespit edilmiştir. Yani bir miskal 10 dirhem değerinde ve 10 dirhem, 7 miskal ağırlığındadır.[2] Bu ağırlıklara uygun olarak ilk İslam dinarını bastıran halife Abdülmelik b. Mervan'dır (Saltanat yılları 65 h./685 m. - 86 h../705 m.) Dinar ve dirhemlerin ağırlıkları daha sonraları çeşitli mali sebeplerden dolayı bir hayli değişikliğe uğradığı için fukaha bunların şer' î ağırlığını kendi devirlerinde yürürlükte bulunan ağırlık birimleri ile tespit etmişlerdir. Hanefî Mezhebine göre bir miskal orta büyüklükteki 100 arpa ağırlığmda ve bir dirhem de 70 arpa ağırlığmdadır.[3] Malikî mezhebine göre l dinar, orta boyda 72 arpa ağırlığındadır.[4] Şafii mezhebine göre ise dinar, kabuksuz ve iki ucu kesilmiş 72 arpa ve dirhem de 50,4 arpa ağırlığındadır.[5] İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan iki tip Bizans altınından biri 4.20 gr. diğeri de 4.35 gr.dır. Bunlardan hangisinin Medine'de tedavülde bulunduğu belli değildir. Abdülmelik b. Mervan devrine ait dört altın para sırayla 3.50, 4.20, 4.15 ve 4.25 gr. gelmektedir. el-Velid b. Abdülmelik (86 h./705 m.- 96 h./713 m.), Süleyman b. Abdülmelik (96 h. /715 m.- 99 h./717 m.), Ömer b. Abdülaziz (99 h./717 m.-101h/720 m.) ve Hişam b. Abdülmelik (105 h./724m 125 h./743 m.) devirlerinde basılmış bulunan dinarların ağırlıkları 4.15 gr. ile 4.25 gr. arasında değişmektedir. Altın paraların yıprandığı hatta bazı kötü niyetli kişiler tarafından törpülenerek tozundan istifade edildiği bilindiğinden ağırlık olarak 4.25 gr.'ı almak isabetli görünmektedir. Bu devirde basılmış bulunan gümüş paraların ağırlıkları da 2.60 gr ile 2.95 gr. arasmda değişmektedir. Bu devre ait bir tane de 2.15 gr ağırhğmda dirhem bulunmaktadır.[6] Dinarla dirhem arasında bulunan yediye onluk nisbet sebebiyle dinarın ağırlığım 4.25 gr. olarak kabul ettiğimiz taktirde dirhemin ağırlığının 2.975 gr. olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Müzedeki 2.95 gramlık ağırlık bu rakama çok yakındır. O zaman arpa ağırlıklarım dikkate almadan bir miskalin 4.25 gr. bir dirhemin de 2.975 gr. olduğu söylenebilir. Zannımıza en doğru tespit budur. Buna göre 20 miskal altın 85 gr. ve 200 dirhem gümüş de 595 g. eder. Ömer Nasuhi BÎLMEN'in arpa kriterini kullanarak yaptığı dirhem-i şer'i hesabına göre[7] bir miskal 4.007 gr. ve bir dirhem de 2.805 gr.dır. Buna göre altının nisabı 80.14 gr ve gümüşün nisabı da 561 gr. eder. Diyanet İşleri Başkanlığımn aynı esasa dayanarak yaptığı tespitte ise 20 miskal altın 80.18 gr ve 200 dirhem gümüş te 561.26 gr.dır. Ne cahiliye döneminde ne de İslami dönemde dinarların ağırlığında bir değişikliğin olmadığı ittifakla kabul edilmektedir.[8] O zaman anlaşılıyor ki, fakihlerden her birinin tarttığı dinarlar aynı dinarlardır. Farklılık terazinin diğer kefesine konan arpalardadır. Çünkü arpaların ağırlıklarını bölgelere ve bölgelerin iklim özellilerine göre değişiklik göstereceği muhakkaktır. Eğer arpa ağırlıklarına göre hareket edecek olsak hem mezhepler arasında farklı nisaplar tespit edilecek hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde aynı mezhebe mensup kişilerin uygulayacakları nisaplar farklı olacaktır. En iyi çözüm, müzelerimizde bulunan ve o devirlere ait olan altın ve gümüş paralar üzerinde bir çalışma yaparak sonuca varmak olacaktır.[9]   [1] Ömer Nasuhi BiLMEN, Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu ist. 1985 c.4, s.122. [2] Alaaddin el-Kasanî. el-bedai'us-sanaî. Beyrut 1974, c.7.S.253-254. Ebubekir Ahmed b. Ali el-Cessas. Ahkam'ül-Kur'an. Beyrut, C.2. S.237. [3] Ömer Nasuhi Bilmen a.g.e. c.4. s.122-123. [4] Ömer Nasuhi Bilmen a.g.e. c.4, s.123 [5] Ahmed b Hacerel-heytemî. Tuhfet'ül-Muhtac bi şerh'il-Minhac. c.l, s.68. [6] İbrahim ve Cevriye ARTUK, İslamî Sikkeler Kataloğu [7] Ömer Nasuhi Bilmen a.g.e. c.4, s.121-122 [8] Ahmed b. Hacar, a.g.e. aynı yer.   [9] Abdulaziz Bayındır, Altınoluk Dergisi, 1988 Mayıs, Sayı: 27, Sayfa: 31.


Son takip: 02.06.2020 - 11:53
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Af ve Müsâmahanın Yozlaştırılması · Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar · a- Mûsîde/Vasiyette Bulunan Kimsede Bulunması Gereken Şartlar · b) Gayri mütekavvim mal · BA'SU BÂDE'L-MEVT .. · c) Terkip Delili. · c- Ahlâk · b- Akrabaya İhsân · İnsandan Allah'a Fetih; İbâdet · d- Yemekten önce ve so a el ve ağzı yıkamak · Dârulİslâm · Dâvetin Metodu · c) Yardımlaşma · e- Kardeşlerin birbirlerine karşı görevleri · E- Meşşâilik  · Ecel Konusunda Âyet-i Kerimeler · Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak · Ef’âl-i Küfür · Ehl-i Mekrin Hallerinin Ortaya Çıkması · f- Allah Hakkında Kötü Zanda Bulunan Münâfık ve Müşrikler
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber