Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

HARAM-HELÂL

HARAM-HELÂL. Haram; Anlam ve Mâhiyeti
Haramın Çeşitleri
1) Kesin (Kat'î) Haram
2) Kesin Olmayan (Zannî) Haram
Helâl; Anlam ve Mâhiyeti
Helâl Ölçüsü Koyma Yetkisi
Eşyada Asıl Olan Mubah/Helâl Olmaktır
Kur'ân-ı Kerim'de Haram ve Helâl
Hadis-i Şeriflerde Haram ve Helâl
Yeme İçmeyle ilgili Haramlar Konusunda Bazı Hadis-i Şerifler
Dille İşlenilen Haramlarla İlgili Bazı Hadis-i Şerifler
Haram-Helâl Konusunda Genel Kurallar/Prensipler
Yiyecek ve İçeceklerde Haramlar
Kur'ân-ı Kerim'de Yeme İçme ile İlgili Âyetler
Yiyeceklerin Temizinden ve Helâlından Faydalanmak
Yiyeceklerin Helâl ve Haramlığı
Haram Yiyecekler
1- Kendiliğinden Ölmüş -Murdar- Hayvan (Meyte)
2- Akmış Kan
3- Domuz
4- Allah'tan Başkası Adına Kesilenler
5- Meyte Sayılanlar
6- Diğer Kara Hayvanlarından Helâl ve Haram Olanlar
7- Deniz Hayvanları
İsraf; Helâlı Haram Eden Ölçüsüzlük ve Taşkınlık.
Haram İçecekler ve Keyif Vericiler (İçkiler Uyuşturucular ve Sigara) a- İçki
Çoğu Sarhoş Edenin Azı da Haramdır
İçki Ticareti
Alkollü İlaç ile Tedâvi
b- Uyuşturucu Maddeler
c- Sigara ve Benzeri
Giyecek ve Süslenmede Haramlar a- Giyinmekten Maksat
b- Kıyafet Temizliği
c- Altın ve Hâlis İpek Erkeğe Haramdır
d- Kadının Elbisesi
e- Süslenme
1) Dövme Yaptırmak ve Dişlerin Şeklini Değiştirmek
2) Estetik Ameliyat
3) Kaş Aldırmak
4) Peruk Takmak
5) Saç ve Sakalı Boyamak
6) Sakal Bırakmak
Ev Eşyalarında ve Ev Gereçlerinde Haramlar Ev Eşyası
a- Altın ve Gümüş Kaplar, İpek Sergiler
b- Heykel
c- Heykel Şeklinde Oyuncak
d- Resim
e- Fotoğraf
f- Köpek Beslemek
İş, Kazanç, Meslek ve Ticarî İlişkilerde Haramlar İş ve Meslekler
Yasak Edilen Meslek ve İşler a- Yasak Seks (Zinâ-Fuhuş)
b- Dans, Oyun vb.
c- İçki ve Uyuşturucu Madde Yapımı ve Satımı d- İslâm'a Karşı Olan veya İslâm'ın Yasak Ettiği İşlerde Çalışmak
Ticârî Muâmelelerdeki Haramlar ve Haram Kazanç Yolları a- Haram Olan Şeyleri Satmak
b- Bir Yanı Meçhul Satış
c- Narh Koymak
d- Fiyatlarla Oynamak
İhtikâr/Karaborsacılık
Kabz-ı Mallık ve Komisyonculukla Yapay Olarak Piyasaya Müdâhale
e- Hileli Arttırma
f- Hile ve Aldatma
g- Yemin
h- Eksik Ölçmek ve Tartmak
i- Çalınan ve Gasbedilen Şeyi Satın Almak
i- Fâiz
Fâiz Yasağının Sebep ve Hikmetleri
k- Sigorta Şirketi
1- Tahvil
Dövize Endeksli Tahvil Ve Döviz Karşılığı Borç Alma
m- Rüşvet
n- Emeği Sömürmek
o-  Hırsızlık, Gasp
Haram Kazanç Yolları
Kazanç Yolları
Bu Yollarla Kazanç Sağlamanın Hükmü
Kadın-Erkek İlişkileri ve Aile Hayatıyla İlgili Haramlar A- Kadın-Erkek İlişkilerinde Haramlar Cinsî Duygu
a- Zinâ
b- Yabancı Kadınla Yalnız Kalmak
c- Karşı Cinse Şehvetle Bakmak
Avret
Karı-Kocanın Birbirine Karşı Avreti Yoktur.
Ziynet
Örtü ve Elbise
d- Dokunmak
e- Kadın-Erkek Beraber Bulunması
f- Cinsî Sapıklık; Homoseksüellik veya Sevicilik
g- El ile Tatmin
h- Hayvan ile Cinsî Münâsebet
i- Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar
1- Müşrik Kadınlar
2- İddetini Doldurmamış Kadınlar
3- Neseb, Süt ve Nikâh Nedeniyle Haram Olanlar
a- Neseb Dolayısıyla Haram Kılınanlar
b- Süt Nedeniyle Haram Olanlar
c- Nikâh Nedeniyle Haram Olan Kadınlar
4- Fuhuş Kadınları/Fâhişeler
B- Âile Hayatı ile İlgili Haramlar Eşler Arasında İlişkide Haramlar a- Hayız ve Lohusalık Hallerinde Birleşme
b- Kadınlara Anüslerinden Yaklaşma
c- Yatak Odasında Geçenleri Başkalarına Anlatma
d- Çocuk Düşürmek ve Kürtaj (Çocuk Aldırma)
e- Karı-Koca Haklarına Riâyetsizlik
Geçimsizlik
f- Çocuğun Haklarına Riâyetsizlik
g- Ebeveynin Haklarına Riâyetsizlik
İnanışlar ve Taklit, Hurâfe ve Âdetlerde Haramlar
a- Câhiliye Âdet ve Gelenekleri
b- Irkçılık
c- Bid'atler
d- Allah'tan Başkasına Yalvarıp Duâ
e- Uğursuz Saymak
f- Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Büyü, Gaybı Bilme İddiası ve Benzeri Konularda Haramlar a- Büyü/Sihir
b- Allah'tan Başkası Gaybı Bilemez
c- Ruh Çağırma Adı Verilen Cincilik
d- Fal ve Falcılık
Eğlence Hayatı, Oyun, Sporla İlgili Haramlar ve Kumar a- Şaka ve Mizahta Yasak Olan Hususlar
b- Tavla Oyunu
c- Satranç
d- Kumar
e- Piyango ve Toto
f- Müzik
g- Sinema ve Televizyon
h- Hayvan Dövüştürmek
i- Boks, Pankreas Güreşi Gibi Sporlar
Sosyal İlişkilerde Haramlar
a-  Küsmek ve Darılmak
b- Alay Etmek, Ayıplamak, Ad Takmak
c- Kötü Zan (Sû-i Zan)
d- Kusur Araştırmak
e- Gıybet (Arkadan Çekiştirmek)
f- Söz Taşımak
g- İftirâ
h- Adam Öldürme
i- İntihar
k- Mal Dokunulmazlığı
Sosyal Adâlet
Cezâ Tedbiri
l- Hırsızlık ve Gasp
m- Haksız Kazanç
n- Rüşvet
Gayr-i Müslimlerle ve Hayvanlarla İlgili Haramlar A- Gayr-ı Müslimlerle İlişkiler
Hayvanlara  Karşı Tavır ve Onlarla İlgili Haramlar
Haramdan Temizlenmek; Haramı Elden Çıkarmak, Tevbe ve Helâlleşmek.
a- Tevbe
b- Haramı Mülkünden Çıkarmak
c- Haram Malın Verileceği Yer
Haramın Devlet Eliyle İşlenmesi
Bazı Haramlara veya Dinî Emirlere Karşı Tavır
Haramı Helâl ve Helâlı Haram Kılma. Helâl ve Haram Kılma Sadece Allah'ın Hakkıdır
Helâlı Haramlaştırma
Şüpheli Şeyler
İNSANLARIN ÖNEMSEMEDİĞİ SAKINILMASI GEREKEN HARAMLAR..
Allah'a Şirk Koşmak.
Kabirlere İbadet
Şirk'in Yaygın Çeşitlerinden Sihir, Kehanet ve Falcılık.
Yıldızların ve Burçların Olaylara ve İnsan Hayatına Etkisi Olduğuna İnanmak.
İbadetlerde Riya/Gösteriş.
Uğursuzluğa İnanmak.
Allah Teâlâ'dan Başkası Üzerine Yemin Etmek.
Münafıklar Ya Da Fasıklarla Samimi Olmak Veya Hoş Vakit Geçirmelerini Sağlamak Amacıyla Onlarla Oturmak.
Namazda Ta'dili Erkânı Terketmek.
Namazda Gereksiz ve Çok Hareket Etmek.
Cemaatle Namaz Kılanın Namazda Bilerek İmamdan Önce Davranması
Soğan Sarmısak ya da Kötü Kokulu Bir Şey Yiyen Kimsenin Camiye Gelmesi
Zina.
Livata/Homoseksüellik.
Şer'i Bir Özür Olmadığı Halde Kadının Kocasından Kendini Sakınması
Kadının Şer'i Bir Gerekçe Olmadan Kocasından Boşanmak İstemesi
Zıhâr
Kişinin, Karısıyla Hayızlıyken İlişkide Bulunması
Kadınla Dübüründen İlişkiye Girmek.
Namahrem Bir Kadınla Yalnız Kalmak.
Nâmahrem Kadınla Tokalaşmak.
Kadının, Dışarıya Çıkarken Koku Sürünmesi ve Kokusuyla Erkeklerin Arasından Geçmesi
Kadının Yanında Mahremi Olmadan Yolculuk Yapması
Namahrem Kadına Bilerek Bakmak.
Deyyusluk.
Faiz Yemek.
Malın Ayıbını Söylememek ve Satış Anında Gizlemek.
Pazarlığı Kızıştırmak.
Cuma Vakti İkinci Ezandan So a Satış Yapmak.
Kumar ve Şans Oyunları
Hırsızlık.
Rüşvet Almak ve Vermek.
Arazi Gasbetmek.
Aracılık İçin Hediye Almak.
İşçiye, İşinin Karşılığını Vermemek.
Çocuklarına Bağışta Adil Davranmamak.
İhtiyacı Olmadığı Halde İnsanlardan İstemek.
Geri Ödemeyi İstemediği Halde Borç İstemek.
Haram Yemek.
Bir Damla Dahi Olsa İçki İçmek.
Altın ve Gümüş Kap Kullanmak ve Bunlarla Yemek-İçmek.
Yalancı Şahitlik Yapmak.
Müzik ve Müzik Aletleri Dinlemek.
Gıybet
İnsanlar Arasında Laf Taşımak.
İnsanların Evlerine İzinsiz Gözatmak.
İki Kişinin Üçüncüden Ayrı Aralarında Gizlice Konuşmaları
Hangi Şekilde Olursa Olsun Erkeklerin Altın Takı Kullanmaları
Kadınların Kısa, İnce ve Dar Elbise Giymeleri
Kadınlar ve Erkeklerin İnsan Saçından veya Başkasından Takma Saç Yapmaları
Giyimde, Konuşma ve Davranışta Erkeklerin Kadınlara ve Kadınların Erkeklere Benzemesi
Saç ve Sakalı Siyaha Boyamak.
Elbise, Duvar, Kağıt vb. Üzerine Canlı Resim Yapmak.
Rüyaya Yalan Karıştırmak.
Kabrin Üzerine Oturmak, Ayak Basmak ve Mezarlıkta Tuvalet İhtiyacını Gidermek.
İdrarından Sakınmamak.
İstemedikleri Halde Bir Topluluğun Konuşmalarına Kulak Vermek.
Kötü Komşuluk.
Vasiyetle Mirasçıyı Zarara Uğratmak.
Zar Oyunları Oynamak.
Mü'mine Lanet Etmek ve Laneti Hak Etmeyene Lanet Etmek.
Ölünün Arkasından Dövünerek Ağlamak.
Yüze Vurmak ve Yüze Dağlama Usulüyle İşaret Koymak.
Şer'i Bir Özür Olmaksızın Müslümana Üç Günden Fazla Küsmek.
Konu ile İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar