Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Felâhın Yolu İman ve Sâlih Amel

Felâhın Yolu


Felâhın Yolu: İman ve Sâlih Amel

Bakara suresi,
1-5. ayetlerde hidayet ve ona bağlı olarak felah (kurtuluş), gaybe iman, namazı
ikame ve her imkânla infak etme şartlarına bağlanmıştır. Dolayısıyla, iman ve
salih amel olmaksızın kurtuluş mümkün değildir. İman ve salih amel olmadan
kurtuluşun olmadığı gerçeği, felah kelimesinin zıddı olan ?husran?la ifade
edilerek Asr suresinde de belirtilir: ?Asra yemin olsun ki, insan gerçekten
husran (ziyan) içindedir. Bundan, ancak iman edip salih ameller işleyenler,
birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.? (103/Asr, 1-3)

İman etmek,
felaha ermektir. İmansız insan, cehennemde rahat arayan gibi kurtuluşu boşuna
aramaktadır. İman, fıtratımızda olduğu için, onu sahip olduğu yere
yerleştirmeyen insan, önce kendine zulmetmektedir. Huzursuz gönlünü boş şeylerle
avutmaya çalışmakta, ama gerçek felahı ve mutluluğu bir türlü yakalayamamaktadır.