Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ağlamak; Anlam ve Mâhiyeti

Ağlamak

Ağlamak; Anlam ve
Mâhiyeti

Ağlamak, mahzun olup Allah
korkusundan yahut herhangi bir dert, tasa acı, ümitsizlik ve bazen sevinçten
dolayı gözyaşı dökmek demektir.
Ağlamak kelimesi, Türkçe'de
?ağmak?tan türemiştir. ?Ağmak?, yükselmek, yukarı doğru çıkmak anlamına gelir.
Dolayısıyla ağlamak, Türk dilinde, yükselmek demektir. ?Ağı?, gözyaşı;
ağılamak/ağlamak: Gözyaşı dökmek, ağlamak; gerçek anlamda yükselmek, içten dışa
çıkmak, yukarı doğru gelmek demektir. (1)