Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hüküm ve Hikmet Sahibi Allah

Hüküm ve Hikmet Sahibi Allah

Hüküm ve
Hikmet Sahibi Allah:


Hükm kökünden gelen, hüküm sahibi
anlamında ?el-Hâkim' Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Hâkim, hüküm sahibi,
hükmünü yürüten, isâbetli ve yerinde iş yapan demektir. Allah'ın yaratmasında,
yarattığı şeylerde hiç bir eksiklik yoktur, her şey yerli yerindedir. Allah
(c.c.) yarattıklarına hâkimdir, hepsi O'nun hükmü altındadır. O her şeye hâkim
olma sıfatıyla evrende ve insan hayatında muazzam bir denge kurmuştur. Şeytanın
adımlarını izleyenler veya kendi hevâsına tâbi olanlar bu dengeyi bozarlar.
Kendi nefsinin aşırı isteklerine ?hâkim' olanlar ise dengeyi korurlar,
Rablerinden gelen ?hakîm' kitabı (Kur'an'ı) dinleyip sürekli hikmetli iş yapmaya
çalışırlar.

Allah'ın güzel isimlerinden biri de
yine ?hükm' kökünden gelen ?el-Hakîm'dir. Hakîm, hikmet sahibi demektir. Her
yaptığı hikmet olan, hikmetle yapan, yerli yerinde, en güzel, en faydalı,
tutarlı bir şekilde yapan demektir.

[1][1]
Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 360-361. Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.