Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

HÜZÜN.. Hüzün; Anlam ve Mâhiyeti

HÜZÜN

HÜZÜN


Hüzün; Anlam ve Mâhiyeti

Hüzün (huzn): ?İstenmeyen bir durumun
başa gelmesinden veya geçmişteki bir kayıptan duyulan keder, üzüntü? şeklinde
tanımlanır. Hüzün kelimesi, insanın maddî veya mânevî kayıp ve eksiklerinden
duyduğu üzüntü için kullanılır. Zıddı, sürûr ve ferahtır.

Râgıb el-İsfahânî, hüznü ?kederden hâsıl olan iç sıkıntısı? şeklinde
tanımladıktan sonra bu sıkıntının irâdî olmadığını, bu sebeple Kur'an'da geçen
?üzülme? veya ?üzülmeyin? gibi ifadelerin gerçekte hüzünlenmeyi değil; bu
duyguya götüren davranışlardan sakınmayı öğütlediğini belirtir. Hz. Hatice ve
Ebû Tâlib'in ölümleri Hz. Peygamber'i derinden üzdüğü için bu ölümlerin vuku
bulduğu yıla İslâm tarihinde ?senetü'l-hüzn?, yani hüzün yılı denilmiştir.