Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kafir Kelimesinin Anlam Sahası

Kafir Kelimesinin Anlam SahasıKafir
Kelimesinin Anlam Sahası:Sözlükte, bir şeyin üzerini örten
demektir. ?Küfr' kelimesinden türemiştir.

Nitekim, insanları temamen örttüğü
için geceye, tohumun üzerini örttüğü için çiftçiye bu anlamda ?kâfir'
denilmektedir.

Kur'an-ı Kerim'e göre ?kâfir'; ?küfr'
eden, İslâmı kabul etmeyen, İslâmı ve Kur'an'ı inkar eden demektir. Kâfir, bir
anlamda, Allah'tan gelen Hakk'ı kabul etmeyip, üzerini örten kimsedir. (Bakınız:
Küfr)

Kur'an, ?küfr' kelimesini ve
türevlerini sık sık kullanmaktadır. Çünkü ?küfr' imanın, ?kâfir' ise mü'minin
karşıtıdır. ?Kâfir', inkârcıdır ve nankördür. Hem Allah'tan gelen haberleri
kabul etmez, hem de Allah'ın kendisine verdiği nimetlere şükretmeyip nankörlük
yapar. Kâfir, Allah'ın âyetlerine karşı inatçıdır. Peygamberler onları Hakk'a
davet ettikleri halde onlar, inkârlarına devam etmişlerdir. Bir çoğu Hakk'ın ne
olduğunu bildikleri halde, çeşitli sebeplerden dolayı Hakkın üzerini
örtmektedirler.