Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ölüme Hazır Olmak.

Ölüme Hazır Olmak

Ölüme Hazır Olmak

Allah'ın dışında tüm canlılar için ölümün
kaçınılmaz bir gerçek olduğunu unutmamak ve ölüme hazırlıklı olmak her insanın
gayreti ve özelliği olmalıdır. Ölümü anmak ve hazırlıklı bulunmak her mü'min
için müstehap sayılmıştır. Hz. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Lezzetleri
yok eden ölümü çok anın." (Tirmizî, Zühd 4, Kıyâme 26; Nesâî, Cenâiz 3; İbn
Mâce, Zühd 31) Başka bir hadiste, kabir içinde olanların hatırlanması istenir:
"Ölümü ve öldükten sonra kemiklerin ve cesedin çürümesini hatırlayın. Âhiret
hayatını isteyen dünya hayatının süsünü terk eder." (Tirmizî, Kıyâme 24;
Ahmed bin Hanbel, I/387)