Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir

Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler


Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe
Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir:
Malın çokluğu, kalpte bir katılaşma ve
azgınlaşmaya sebep olur. "Şüphesiz insan, (malına güvenerek) kendini
Allah'tan müstağnî görmek suretiyle tuğyan eder/azar." (59/Alak, 6-7) Zekât,
azgınlığı azaltıp kalbi Allah'ın rızasını kazanmaya doğru iter.

Zekât, infak ve her türlü cömertlik, mutluluğun
merdivenidir. Alan kimse, nimetlerden geçici ve sınırlı bir şekilde
yararlanırken; veren mü'minin hazzı kısa sürede sona ermez. Mü'min kalp, mal
ile değil; iman ile mutmain olur. Allah yolunda zekât verip infak etmekle fakir
düşeceğinden korkmaz. Kendi hiçbir şey değilken Allah onu meydana getirmiş,
vücut, göz, kalp, lisan ve sayısız nimetler bağışlamış ve mal sahibi yapmıştır.
Bunlar Allah'a aittir. Öyle ise Allah'a güvenen birisi Allah yolunda ve Allah
rızâsı için malını vermekten çekinmez. Kalpler, cömertlikle, zekât sayesinde
temizlenir (Bkz. 92/Leyl, 17-20). Çünkü, küfür ve nifaktan sonra kalbi karartan
sebeplerden biri de aşırı mal sevgisi ve servete bağlılık arzusudur. Nitekim
Kur'an-ı Kerim'de; "Serveti de düşkünce seviyorsunuz." (89/Fecr, 20)
buyrulur. İşte bu sevgi ile insan, "ben bu malı infak edersem bana bir şey
kalmaz" korkusuna düşer ve hemen şeytan harekete geçer: "Şeytan sizi
fakirlikle korkutur, size cimriliği emreder." (2/Bakara, 268) Oysa Allah'ın
bildirdiğine göre: "mal ve servet insan için bir imtihandır." (Bkz. 39/Zümer,
49-52) Bu imtihandan başarılı çıkmanın yolu da cömertlik, zekât ve infaktır (bkz.
64/Teğabün, 15-17).

BUHL/CİMRİLİK ..
Buhl/Cimrilik; Anlam ve Mâhiyeti
Cimriliğin Psikolojisi
Cimriliğin Zıddı, Cömertlik; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'ân-ı Kerim'de Buhl/Cimrilik Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Buhl/Cimrilik Kavramı
Kerem/İkrâm; Cömertlik ve Bağış .
İkram ve İyilikte Öncelik Hakkı
Cömertliğin Göstergesi; İnfak .
Sadaka Sadâkattir
Cömertlik ve İnfakın Faydaları, Hikmetleri
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Malın Mülkün Gerçek Sahibini Hatırlatır ve Kişinin Emanet Bilincini Güçlendirir
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
İnfak ve Cömertlik İhtiras Zincirini Kırar, İnsanı Hırstan Korur, Nefsin Maraz ve İletini Tedâvi Eder
Zekât, İnfak ve Cömertlik Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir
Cömertlik; İsrâf ve Lüks Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir
Cömertlik Halka Şefkat ve Merhameti Arttırır, Dost Kazanmaya Sebep Olur
Cömertlik, İnsanı Bir Şeye Muhtaç Olup Onsuz Olamama Tiryakiliğinden Kurtarır; Allah'tan başkasına İhtiyaç Duymama Faziletine Yükseltir
Allah İçin Cömertlik, Malı Ebedîleştirir
Zekât, İnfak Gibi Cömertlikler Malı Çoğaltır, Bereketini Arttırır
Mal Sevgisinde Aşırılığın Mahveden Sonucu; Dünyevîleşme .
Kur'an'dan yola çıkarak Karun hakkında şu tesbitleri yapabiliriz
?Dünya Hayatı, Sizi Aldatmasın!? .
Buhl/Cimrilik Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Cimrilik ve İnfakla İlgili Hadis-i Şerif Kaynakları
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar