Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Takıyye Nedir?.

Takıyye Nedir

Takıyye Nedir?


?Takıyye', korkmak, vikayeye girmek, elem ve
zarar verecek şeylerden sakınıp kendini korumak anlamına gelen ?takva'
kelimesinden türemiştir. (Bakınız: Takvâ)

?Takıyye' canını, malını, ırzını düşmanın
zararından korunmak için ondan sakınmak demektir.

Insanlar arasındaki düşmanlık ya din, etnik,
düşünce farklılığından dolayı, ya da mal, mülk elde yarışından, ya da başa
geçmek üzere dünyalık bir menfeat sebebiyle ortaya çıkar.

?Takıyye', güçlü olan bir düşmandan; din, mal,
can, namus, ırz gibi her türlü üstün değerleri tehlikeli bir durum karşısında
korumak için başvurulan bir tedbirdir. Bu gibi değerleri tehdit altında olan bir
müslüman, böyle tehlikelerden kurtulmak, zarara uğramamak için imanını ve
durumunu gizleyebilir. Kur'an buna izin vermektedir.