Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Zulüm Mantığı

Zulüm Mantığı

Zulüm Mantığı

Zulüm, yaratılış düzenindeki uyumu, imar ve
ıslahı bozmaktır. Öyleyse bu anlamda en büyük zâlim, kötü insandır. Yaratılış
düzenini, tabiatı ve toplum bünyesindeki dengeyi hep bu kötü insan tipi
bozmaktadır.

Göklerin ve yerin Nûr'u olan Allah (24/Nûr, 34),
nûr saçan bir kandil (çerağ) olan Peygamberi aracılığıyla (33/Ahzâb, 46), yine
Nûr olan, baştan başa aydınlık olup insanları aydınlığa çağıran bir ilâhî kitap
gönderdi (5/Mâide, 15). Bu ilâhî kitap ve Allah'ın nûr olan elçisi bütün
insanları Nûr'a, yani aydınlığa, her şeyin en güzeline, doğrusuna, Hakka ve
adâlete, karanlık gibi olmayan iyiliklere dâvet ediyor. Allah böylece insanları
karanlıklardan (zulumât'tan) Nûr'a (aydınlığa) çıkarmak istemektedir (2/Bakara,
267).

Bütün bunlara rağmen bu Nûr'u görmek
istemeyenler, bu Nûr'un getirdiği düzeni beğenmeyenler, iradelerini ve
isteklerini bu Nûr'a bağlamayanlar, kendi hevalarına (aşırı istek ve arzularına)
uyarak, kendileri karanlıkta kaldıkları gibi, çevrelerini de karartırlar.
İnsanın benliğinde ve yeryüzünde dengeyi kurmak için gönderilmiş olan ilâhî
ilkeleri, yaşama düzenini reddederler. Haddi aşarlar, yoldan çıkarlar, ölçüsüz
hareket ederler, bozgunculuk yaparlar ve olması gereken dengeyi bozar, kaosa,
haksızlığa, zulme ve adaletsizliğe yol açarlar.

İşin garibi, bu gibi insanlar, kendileri ?Kur'an'ın
deyişi ile- karanlıkta (zulumât'ta) oldukları, üzerinde bulundukları yol ve
anlayış zulüm olduğu halde, onlar bu kötü durumlarını görmezler, Allah'ın
dinine karanlık, insanları Allah'ın dinine dâvet edenleri de karanlık davetçisi
diye suçlarlar. Kimileri de ya kör inadı sebebiyle, ya da aşırı cahil olması
yüzünden, Allah'ın insanlar için seçtiği aziz İslâm'ı ortaçağ karanlığı gibi
zanneder. Halbuki Allah (c.c.) kendi doğru yoluna, İslâm'a nur/aydınlık;
diğer yollara da karanlıklar demektedir.

Böyle insanların yaptıkları zulüm; kendileri de
zâlimdir.