Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

DÜNYA ..

DÜNYA


DÜNYA

?Dünya'
kelimesi, bizzat ve hükmen yaklaşmak, zaman ve yer açısından yakına gelmek,
aşağı çekmek anlamına gelen ?ednâ' fiil kökünden türemiştir.
?Dünya' sözü,
daha yakın, daha uygun manasındaki ?ednâ' kipinin dişil (müennes) şeklidir.
Dünya
kelimesinin ?denâet' kökünden geldiğini söyleyenler de olmuştur. Buna göre
?dünya'; basit, iğreti, adi, alçaklık anlamlarına gelir.

?Ednâ' kelimesi Kur'an'da küçük, az veya eksik[1],
daha uygun, daha münasip, daha yakın[2],
daha değersiz, adi, hayır yönünden daha az[3],
yakın mekân, yer olarak daha yakın[4]
gibi anlamlarda kullanılmaktadır.


[5]
[1]
Mücadele: 58/7; Müzemmil: 73/20.

[2]
Bakara: 2/282, Maide: 5/108, Ahzab: 33/51.

[3]
Bakara: 2/61, Secde: 32/21.

[4]
Rûm: 30/3.

[5]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 156.