Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

ZEKÂT

ZEKÂT..
Zekât'ın Hükmü.
Zekâtın Önemi ve Hikmeti
Zekâtın Rüknü ve Sebebi
Zekâtın Farz Olmasının Şartları
Zekât Verilirken Bulunması Gereken Şart
Zekâta Konu Olan Mallar ve Bunların Nisapları
Hayvanların Zekatı
Altın, Gümüş ve Nakit Paranın Zekâtı
Toprak Mahsullerinin Zekâtı
Maden ve Definelerin Zekatı
Fabrika, Kiralık Bina ve Ticarî Maksatla Kullanılan Taşıt Araçlarının Zekâtı
Zekâtın Ödenmesi
Zekatla İlgili Meseleler
Zekat Malları Üzerinden Sene Geçmesi (Havelan'ül-Havl)
Zekât Nedir?.
Zekâtın Önemi
Zekâtın Farz Oluşu.
Zekâta Teşvik
Zekât Vergi Midir?.
Zekâta Tâbi Mallar
ZEKÂT..
Zekât
Zekâtın Farziyeti
Zekât, Bütün Peygamberlerin Ümmetlerine Farz Kılınmış Bir İbadettir
İsrâiloğullarına da Zekât Farzdı
Zekât Vermemenin Cezası
Zekâtı Tehir Etmenin Cezası
Zekâtı geciktirmenin dinî cezası
Zekâtı tehir etmenin dünyevî cezası
Zekât Hakkında Özet Fıkhî Bilgi
Zekâtın farz olmasının şartları a- Mükellef açısından
b- Mal açısından gerekli olan şartlar
Altın, gümüş ve nakit paranın zekâtı
Zekâtın verileceği yerler
Cimriliğin Kötülüğü; Cömertlik, Zekât ve İnfakın Önemiyle İlgili Bazı Âyetler
Zekât ve İnfakın Önemini Anlatan Bazı Hadis-i Şerifler
Zekâtın Önemi ve Hikmetleri
a- Zekât Malı Islah Eder
b- Zekât, İmanın Göstergesidir. Zekât, İbâdet ve Cihad Coşkusu Verir
c- Zekât, Nimetin Gerçek Sahibi Allah'a Bir Şükürdür
d- Zekât Malı Temizler
e- Malın Mülkün Gerçek Sahibini Hatırlatır ve Kişinin Emanet Bilincini Güçlendirir
f- Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
g- İhtiras Zincirini Kırar, Hırsdan Korur, Nefsin Maraz ve İletini Tedavi Eder
h- Zekât, Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir
i- İsraf ve Lüx Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
j- Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir
k- Halka Şefkat ve Merhameti Arttırır, Dost Kazanmaya Sebep Olur
l- Zekât, İnsanı Bir Şeye Muhtaç Olup Onsuz Olamama Tiryakiliğinden Kurtarır; Allah'tan başkasına İhtiyaç Duymama Faziletine Yükseltir
m- Sıla-i Rahme Teşvik Eder; Akrabaya Vermeyi, Onları Gözetmeyi Hatırlatır
n- Zekât, Malı Ebedîleştirir
o- Zekât, Malı Çoğaltır, Bereketini Arttırır
p- Kişiyi Yatırıma Teşvik Eder
r- Zekât, Dünya ve Âhiret Uçurumları Üzerindeki Bir Köprüdür
s- Zekât, Alan Fakiri Çalışmaya Teşvik Eder
Zekâtın Sosyal Hayattaki Yeri ve Hikmetleri a- Fakir-Zengin Uçurumunu Önler, Orta Sınıf Oluşturur. Dilencilik ve Başa Kakma Gibi Onur Kırıcı Davranışlardan Halkı Korur.
b- Hırsızlık, Soygun, Terör Gibi  Olaylara Giden Yolu Tıkar
c- Zekât, Kapitalizmin Bencilliğinden, Komünizmin Zulmünden Sakındırır
d- Zekâtta İslâm'ı Yaymak ve Kelimetullah'ı Yüceltmek Vardır
e- Zekât, Sosyal Dayanışma ve Sosyal Güvenlik Sigortasıdır
Zekâtını Her Müslüman Kendisi Dağıtabilir mi?.
Zekâtla İlgili Âyet-i Kerimeler
Zekât, Sadaka ve İnfakla İlgili Hadis-i Şerif Kaynakları
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar