Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

FUHUŞ VE ZİNÂ

FUHUŞ VE ZİNÂ..
Fuhuş; Anlam ve Mâhiyeti
Fuhuş
Câhiliyye Döneminde Fuhuş.
Müslüman Toplumlar ve Fuhuş.
Fahşâ ve Fuhuş
Fahşânın En Çirkini
Zinâ; Anlam ve Mâhiyeti
Zinâ Haddini Uygulamanın Şartları
Zinânın Cezâsı; Yüz Celde ve Recm..
1- Yüz Celde/Değnek Cezâsı
2- Recm Cezâsı
Hz. Peygamber'in recm uyguladığı olaylar şunlardır
İhsan ve Muhsan Terimi
Kur'ân-ı Kerim'de Fuhuş ve Zinâ Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Fuhuş ve Zinâ Kavramı
Zinâ Suçunu Önleyici Tedbirler
Fuhuş ve Zinânın Cezâsı Üzerine; Recm Tartışması
Recm
Yüz Değnek Cezâsı
Recm Cezâsı
Hz. Peygamber'in recm cezâsına uygulama örnekleri
Recm cezâsı uygulanması için Gerekli Şartlar
Zinâ Suçunun Sâbit Olması
1. İkrarla Tesbit
2. Zinâyı dört şâhitle ispat
Recm Cezâsının İnfâzı
Recmi Kabul Etmeyenler ve Delilleri
Fuhşun (Livâta ve Seviciliğin) Cezâsı
Recm Cezâsı
Câriyenin Zinâ Cezâsı
Nesil Emniyeti
Kazf Nâmuslu Bir Kimseye Zinâ İftirası
Lian Eşler Arası Güvensizliğin Bedeli ve İftiraya Set Çekme.
Liânın Şartları üçtür
Liânın hükümleri
Livâta; Zinânın En İğrenç Biçimi
Flört; Fuhuş ve Zinâya Dâvetiye.
Kadının Örtüsü/Tesettür ve Hicab. Tesettür Nedir?.
Avret Ne Demektir?.
Kadınların ve Erkeklerin Avreti
Tesettür Kimlere Karşı Gerekir?.
Kadının Elbisesi
e- Süslenme
Kadın-Erkek İlişkileri ve Aile Hayâtıyla İlgili Haramlar A- Kadın-Erkek İlişkilerinde Haramlar Cinsî Duygu
a- Zinâ
b- Yabancı Kadınla Yalnız Kalmak
c- Karşı Cinse Şehvetle Bakmak
Ziynet
Örtü ve Elbise
d- Dokunmak
e- Kadın-erkek beraber bulunması
f- Cinsî Sapıklık; Homoseksüellik veya Sevicilik
g- El ile Tatmin
h- Hayvan ile Cinsî Münâsebet
4- Fuhuş kadınları/Fâhişeler
Âile Hayâtı ile İlgili Haramlar Eşler Arasında İlişkide Haramlar a- Hayız ve lohusalık hallerinde birleşme
b- Kadınlara anüslerinden yaklaşma
c- Yatak odasında geçenleri başkalarına anlatma
d- Çocuk düşürmek ve kürtaj (çocuk aldırma)
e- Karı-koca haklarına riâyetsizlik
Geçimsizlik
f- Çocuğun haklarına riâyetsizlik
g- Ebeveynin haklarına riâyetsizlik
Genelevlerinde Yapılan İşin Haramlığı; Haramın Devlet Eliyle İşlenmesi
Bazı Haramlara veya Dinî Emirlere Karşı Tavır
Müslüman Kadının Toplumsal Hayâta Katılma Âdâbı
A- Kadın ve Erkek Arasındaki Müşterek Edepler Görüşme ortamının ciddî olması
2) Gözü çevirme
3) Genel olarak tokalaşmaktan kaçınma
4) Kadın ve erkek arasını ayırma ve karışmaktan kaçınma
5) Halvetten kaçınma (Kapalı bir yerde yabancı bir erkekle yabancı bir kadının töhmet altında bulunacak şekilde yalnız
kalmaları)
6) Kocası yanında olan kadının yanına girerken kocasından izin almak gereklidir
7) Tekrarlanan uzun görüşmelerden kaçınmak
8) Şüpheli yerlerden kaçınma
9) Açık ve gizli günahtan kaçınma
B- Kadınlara Âit Edepler 1) Mütevâzi giysi
2) Güzel kokudan (parfümden) kaçınma
3) Konuşurken ciddî olma
4) Hareketlerde ağırbaşlı olma
Bazı müşterek görüşme âdâbı kaybolduğunda ne yapılmalıdır?.
Zinâ; İlâhî Bir Yasaktır
Gözün Zinâsı Harama Bakmaktır
Sanat Anlayışı ve Fuhuş Sektörü.
Fuhuş ve Zinâ Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynakla