Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Endâd ve Nidd Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti

Endâd ve Nidd Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti

Endâd ve Nidd
Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti

"Endâd" kelimesi, "nidd"in
çoğuludur. Nidd: Misil, denk, eş, benzer demektir. Açıkça tapınılsın veya
tapınılmasın ilah yerine konan, tanrı olarak benimsenen Allah'ın dışındaki
şeylere denir. Birbiriyle çekişen, tartışan ortaklar için de bu kelime
kullanılır.